Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 27/8
Fre 27/8-2010 10.00

Dagen hedder "Sebhardus".
1146: Erik 3. Lam dør
1857: Ved Christiansborg ridebane tændes den første elektriske belysning i København
Sol op 06.06 sol ned 20.15

CO-SØFART KALENDER

Christian Petersen - 11.30 møde med tillidsrepræsentant
Kirsten Ø. Jensen – ferie (til 2/9)
 
FRA MEDIER

Officerernes OK.-forhandlinger med bilfærgerne
Søfartens Ledere og Maskinmestrenes forening forhandlede 24. august med Bilfærgernes Rederiforening samt Scandlines. Formålet med mødet var at drøfte skatteproblematikken. Foreningerne ønsker uændret videreførelse af omregningsprotokollatet om nettoficering af bruttolønninger. Derimod vil foreningerne gerne drøfte besparelser for færgerederierne. Der blev ikke opnået resultater på mødet.
Søfartens Ledere, 26/8, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=f1279bd0-2a81-4619-9451-62ef095a6193

Vækstoptimisme hos danske rederier
Danmarks Rederiforening opjusterer nu forventninger for branchens omsætning med 10-20%. Langt de fleste er kommet helskindet ud af krisen og har mere medvind i sejlene end forventet. Der er set en række stærke halvårsregnskaber og optimismen breder sig. Samtidig har rederierne brugt krisen til at slanke og effektivisere sig. Der er dog stadig usikkerhed til et svingende marked, men rederiforeningen tror på Kina, tilpasning og vækst.
Epn.dk, 26/8 23.38, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2164160.ece

Mærsk vil refinansiere
A.P. Møller-Mærsk forhandler for øjeblikket med banker om et lån på flere milliarder dollar, som angiveligt skal bruges til at refinansiere den eksisterende gæld.
Business.dk/RB-Børsen, 27/8 08.06, http://www.business.dk/boerstal/maersk-vil-laane-milliarder

Mærsk Oil vil opjustere ved de norske kyster
Selskabet sigter på opbygning af en offshoreportefølge i Norge, og for tiden vurderes forskellige projekter. Mærsk Oil er indstillet på hurtig handling.
Euroinvestor/RB-Børsen, 26/8 14.58, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=11250898

McKinney stadig den rigeste udenfor konkurrence
Berlingske Nyhedsmagasin har udfærdiget en opgørelse over Danmarks rigeste, og den viser at Mærsk McKinney Møller kan bryste sig med en formue på 125 milliarder kroner. De 50 største formuer tilsammen løber op i 400 milliarder og Lego-ejerne som er nummer to på listen kan mønstre 34 milliarder. Møllers personlige formue er på 8,3 milliarder.
Danmarks Radio, 26/8 18.39, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/08/26/182308.htm

Mols-Linien taber penge
Rederiet kommer ud af første halvår med et underskud på 54 millioner kroner før skat. Også omsætningen er faldet og selskabet konkluderer at trafikken fortsat er præget af den økonomiske krise som reklamekampagner om at fravælge broen ikke har kunnet vende. For hele 2010 forventer rederiet et resultat efter skat på mellem -20 og -50 millioner kroner.
Business.dk/RB-Børsen, http://www.business.dk/boersnyt/mols-linien-lider-fortsat-under-krisen

Mols-Linien oplyser at TV-reklamerne for at få bilisterne til at skifte fra bro til færger vil fortsætte. Kampagnen har dog ikke givet så mange ekstra kunder som ventet, men konceptet vil blive tilpasset. Kampagnen er den største markedsføring i rederiets historie.
Euroinvestor/RB-Børsen, 26/8 17.14, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=11251419

Nordic Tankers-regnskab som ventet
Kvartalsregnskabet gav et overskud på 0,1 million dollar, og det er en forbedring på 12,3 millioner dollar i forhold til første kvartal.. I regnskabet bekræfter rederiet at 2010 bliver et vanskeligt år. For hele året forventes et resultat før skat og effekt af valutakursændringer på mellem 28 og 33 millioner dollar i underskud.
Epn.dk, 28/8 12.00, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2163350.ece
 
Halvårsregnskab fra Royal Arctic Line A/S
Koncernresultatet for første halvår 2010 viser et underskud efter skat på 25,3 millioner kroner. Det er en forbedring på 2,1 millioner til sammenligning med samme periode i 2009, hvor underskuddet var på 27,3 millioner. Godsmængderne viser svag stigende tendens både til og fra Grønland. Det forventes at godsmængderne vil fortsætte med at stige resten af året.
Royal Arctic Line, 26/8 14.54, http://www.ral.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=178&lang=da

Konsolidering i slæbegear
Mærsk Line-chef Eivind Kolding konstaterer at det er overraskende containerfarten ikke har budt på flere konsolideringer i kølvandet på finanskrisen. Eivind Kolding tror på konsolidering over tid, men forventer et fortsat lavt tempo.
Business.dk/RB-Børsen, 26/8 11.27, http://www.business.dk/transport/maersk-chef-konsolidering-i-slaebegear-i-shippingindustrien

Der er et faldende antal ulykker i Østersøen
Nye tal viser at der sidste år blev registreret 105 skibsulykker i Østersøen, og det er et fald på 22% i forhold til 2008. Næsten alle ulykker skete tæt på land eller i havn. Der var 34 kollisioner som er den næsthyppigste type ulykke.
Maritime Danmark/shipgaz, 27/8 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8632

MSSM 2010
Den årlige konference "Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø" startede 26. august i Nyborg.
Førstedagens talere:

Direktør Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsen - vækst
Trods krisen fastholder dansk søfart en høj vækstrate uden der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Fokus ligger på at gøre klar til yderligere vækst. Kvalitet og sikkerhed sættes i højsædet.

Leder og ass. professor Henrik Sornn-Friese, CBS - farlig outsourcing
Samtidig med skibsofficerer udskiftes rykker også landbaserede funktioner til særlig Østen. Men der er grænser for hvor meget der kan outsources til lavtlønslande uden redernes kompetencer undermineres. I værste fald overgår danske rederier til at blive rene investeringsselskaber. Når vi outsourcer mister vi samtidig tekniske kvalifikationer. Løsning kan bl.a. være mere fleksible søfartsuddannelser som passer både til søs og til lands.

Direktør i Marine Tankers, Bent Nielsen, Mærsk - bæredygtighed
Mærsk anlægger bred bæredygtighedsvinkel på kvalitetsskibsfart, for det er det som efterspørges.
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 26/8, http://www.seahealth.dk/nyheder/1615.html

Færre arbejdsløse - Flere aktiverede
Fra juni til juni er antallet af aktiverede ledige steget med 5.800 omregnet til fuld tid. Det betyder at bruttoledigheden, som er summen af ledige og arbejdsmarkedsparate aktiverede, er steget med 5.100 personer.
Danmarks Statistik, 26/8, http://www.dst.dk/nytudg/13114

Der er brug for retvisende ledighedstal
En kreds af ledende økonomer afliver det nuværende officielle ledighedstal. I mangel af det bedste må vi bruge det næstbedste som er et tal for bruttoledighed, som udgør summen af de ledige og de aktiverede. Udviklingen i ledighedstallet er vigtigt for den generelle politiske vurdering.
Børsen, 27/8, leder side 2

Pensionslotteri
Der er meget stor forskel på hvordan de forskellige pensionskasser opnår udbytte af indbetalernes pensionshensættelser. Og for langt den overvejende del af indbetalingernes vedkommende, er der ikke frihed til at vælge mellem pensionskasserne. Når det gælder arbejdsmarkedspensionerne er det f.eks. de kollektive overenskomster som bestemmer hvor midlerne skal placeres. Aktuar
Jørgen Svendsen som er ekspert i pensioner, kalder hele systemet for "udansk". Ifølge en udregning aktuaren har udført for pengemasinet på DR1, vil en brandmand som er ansat på FOA-overenskomst, og dermed indbetaler til pensionskassen Pensam, opnå en pensionsopsparing på 1,8 millioner kroner. Havde han kunne vælge sin pensionskasse frit ville han kunne opnå en pensionsformue på 3,5 millioner kroner for den samme indbetaling. Medlem af Europarlamentet Jens Rohde fra Venstre, vil nu bede EU se på det danske system, som han kalder uigennemskueligt og uden konkurrence.

En opgørelse for pengemagasinet viser hvordan 100 kroner fra 2000 til 2009 vil være vokset i 30 forskellige pensionskasser.
Her er nogle få eksempler fra listen:
1. ATP 188.6
2. Industriens Pension 185.0 (de fleste metallere)
4. TopDanmark 177.
11. PFA Pension 162.0 (søfart)
28. Pension Danmark 134.3
29 Finanssektorens Pensionskasse 134.0
30 Pensam 126.9 (FOA)
Avisen.dk, 26/8 17.13, http://avisen.dk/pensionslotteri-afgoer-din-alderdom_132744.aspx

PFA Pension afsløres
Pensionsgiganten er blevet afsløret i at tilbyde kontante millioner og rabatter til transportselskabet DSV, for at fastholde selskabet som pensionskunde. Det mest penible er at PFA Pension netop anklager andre selskaber for at tilrane sig de enkelte kunders pensionspenge ved den slags metoder. Konkret afslører en mail at PFA Pension tilbyder en million kroner, "der enten kan gå direkte til jeres bundlinje eller til medarbejdernes pension". I PFA afviser koncerndirektøren at der skulle være noget galt i tilbuddet. "Denne type tilskud er hverdagskost i en presset pensionsbranche".
Business.dk, 26/8 06.50, http://www.business.dk/finans/pfa-tilbyder-selv-omstridte-rabatter

Olieædende bakterier
Verdens største olieudslip i Den Mexicanske Golf har ændret på floraen i havet. En hidtil ukendt bakterie som er oliespisende er nu blevet almindelig, og det antages den er årsag til at forureningen forsvinder hurtigere end forventet. Olieudslippet blev i stor udstrækning overfladebehandlet med midlet Corexit 9500 som splitter olieplamagerne og får dråberne til at flyde nedad. Og det er nede i dybet hvor temperaturen er omkring fem grader de oliespisende bakterier nu trives.
Ingeniøren.dk, 26/8 14.46, http://ing.dk/artikel/111355-ukendte-havbakterier-aeder-loes-af-bps-olieforurening

Søfart nr. 34
Dansk debut i Nordøstpassagen
Forrige år var et dansk skib med til at demonstrere, at transitpassage gennem Nordvestpassagen sagtens kan lade sig gøre. Om få uger skal et andet dansk skib forsøge det samme via Nordøstpassagen nord om Rusland. Et dansk-norsk-russisk samarbejde står bag den rejse, som handymax-bulkeren »Nordic Barents« nu skal foretage fra Kirkenes i Norge til Qingdao i Kina.

Torm-folk bag nyt tank-rederi
Den tidligere Torm-direktør Mikael Skov er klar med et nyt, markant rederi-projekt, som i første omgang arbejder med en investeringsramme på 400 mio. USD. Fokus vil være på produkttankskibe i størrelsen handysize og op, men derudover er der ikke meget, der står fast på nuværende tidspunkt. Dog bliver der ikke tale om pool-aktiviteter. Hovedinvestor er den britiske bank Barclays.

Nok en færøsk nybygning
Det færøske rederi Supply Service har kontraheret endnu en PSV-enhed fra Havyard-gruppen i Norge. Skibet, der er af typen Havyard 832 L, skal bygges på Havyards værft i Leirvik og forventes leveret i august 2011. Dermed har Supply Service i alt to skibe i ordre hos Havyard. Det netop kontraherede skib koster Supply Service godt 300 mio. NOK, mens den tidligere ordre omfatter en lidt større nybygning med option på én mere til 350 mio. NOK per stk.

Læsø-færge som grønt projekt
Den blå-hvide Læsøfærge »Margrete Læsø« skal nu gøres grøn. Det er målsætningen med et større, primært lokalt, ”Projekt Skib” i det nordjyske. Projektet er iværksat af færgeselskabet sammen med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Erhvervsråd. Målet er, at »Margrete Læsø« skal gennem en større miljørenovering / retrofitting, og at skibet derefter skal fungere som et relativt let tilgængeligt demonstrationsskib for en række helt up-front produkter, teknologier og miljøfremmende tiltag.

Næststørste fra Skagen-værft
Karstensens Skibsværft i Skagen har netop leveret den næststørste nybygning fra værftet nogensinde. Der er tale om en kombineret notbåd og trawler med 10 RSW tanke for nedkøling af fisk. Nybygningen, der har fået navnet »Voyager«, er kontraheret af Arnold og Robert McCullough fra Kilkeel i Nordirland. Skroget er bygget i Polen. Hovedmålene på »Voyager« er 75,6 m loa og 15,6 m i bredden.

Skærpet alkohol-politik hos O.W. Tankers efter dødsulykke
O.W. Tankers har skærpet både sikkerhedsprocedurer og alkohol-politik efter dødsulykken på Københavns red i februar. Her omkom »O.W. Copenhagen«s 50-årige maskinchef, da han under entring af bunkerskibet fra en lille båd faldt i vandet mellem båd og skibsside. Han var livløs, da han 50 minutter senere blev fundet og fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev erklæret død.

Blus på grønlandsk offshore-eventyr
Spændingerne stiger i Grønland i disse dage. Olieselskabet Cairn Energys meddelelse om, at man er stødt på naturgas under den ene af de gennemførte prøveboringer får naturligvis olierusen til at stige heftigt mod nord. Alt imens er stemningen helt anderledes kølig overfor Greenpeace-organisa–tionen, der har sendt sit største aktionsskib til området, hvor boreriggen »Stena Don« borer løs for olieselskabet. Skibet »Esperanza« holdes dog i skak af inspektionsskibet »Vædderen«, der ikke tillader Greenpeace-folkene at komme riggen for nær.

Når det brænder på…
Maersk Lines »Charlotte Mærsk« er tilbage i fart efter en overhaling på Keppel Shipyard (Benoi) i Singapore - i kølvandet på sommerens 14 dage lange kamp med en voldsom containerbrand om bord. Skibet er helt fit for fight igen. Mens både besætning, rederi og brandens øvrige involverede er mange erfaringer rigere. Interview med kaptajn Dick S. Danielsen.

Norden sparer stort på redesign af handysizere
En re-forhandling med det kinesiske værft Jiangmen Nanyang Shipyard om levering af en serie handysizere har givet et (på det tidspunkt) lidt uventet sidegevinst for rederiet D/S Norden. Udskydelsen af leveringen har således bl.a. betydet, at man nu kan nå at gennemføre et re-design af de to kommende nybygninger, der vil medføre en bemærkelsesværdig brændstofbesparelse i forhold til skibe af samme type.

Arbejdshest til Kleppen-Venø
Det er ganske vist Danmarks korteste bilfærge-overfart, der har fået ny færge. Men selv om distancen altså kun er 275 meter, har opgaven med at konstruere en ny Venø-færge været ganske kompleks. Færgen, der er bygget på Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, har sammen med nye færgelejer kostet 54 mio. kr. Læs portræt af en nybygning.
Søfart, 27/8

BALTIC DRY INDEX
2703 (-70) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 26/8, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS SALGSKURSER
100 USD = 601,36 DKK
100 Euro = 757,73 DKK
Danske Bank, 27/8, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 43.060 (+1.640)
APM B-aktie: 44.500 (+1.900)
D/S Norden: 215,20 (+5,20)
D/S Torm: 42,42 (+0,10)
DFDS: 353 (+6)
Mols-Linien: 34 (-3)
Børsen, 27/8

(OleS)

Thora Lund


077-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1