Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Besætning OK på arresteret konkursskib

CO-Søfart - 09. januar 2019

Heavyliftskibet 'HHL Amur' ligger efter konkurs i rederiet Hansa Heavy Lift tilbageholdt i Aarhusbugten på tredje uge. Foto Morten Bach, ITF

Besætning OK på arresteret konkursskib

På tredje uge ligger heavyliftskibet 'HHL Amur' for anker i Aarhusbugten efter konkursen i det tyske rederi Hansa Heavy Lift. Trods arrest i skibet og konkurs i rederiet er forholdene for skib og besætning i orden. Det konstaterede Søfartsstyrelsen ved en inspektion i fredags.

Af Hanne Hansen

Besætningen på 'HHL Amur' i Aarhusbugten er ufrivilligt endt i en fastlåst situation efter konkurs i rederiet Hansa Heavy Lift 11. december. Fogedretten har på foranledning af et bunkerfirma gjort arrest i skibet, og Søfartsstyrelsen har yderligere tilbageholdt det på baggrund af arresten.
Men modsat tidligere triste tilfælde, hvor konkursramte rederier har efterladt besætningen uden løn og uden proviant, er situationen om bord på 'HHL Amur' langt mere positiv.
Det bekræfter synschef Martin John fra Søfartsstyrelsen efter en havnestatskontrol om bord på ankerliggeren i fredags.
-Der er rigeligt med proviant, besætningsforholdene og diverse forsikringer er i orden, og det er bekræftet, at alle har fået udbetalt løn for december, fortæller Martin John.
-Både besætning og rederi var i forbindelse med inspektionen meget samarbejdsvillige, tilføjer han om inspektionen, hvor såvel MLC-krav som søsikkerhedsmæssige forhold blev efterset.
Bortset fra et enkelt manglende certifikat, som er inddraget af fogedretten, fandt Søfartsstyrelsen intet at bemærke under inspektionen om bord på skibet, der er bygget i 2009, har en dødvægt på 12.700 ton og sejler under Liberia-flag.

Søfartsstyrelsen orienteret om arresten

'HHL Amur' ankom 19. december til Aarhus fra Vestafrika for at losse. Skibet var på sørejse til Aarhus, da konkursen i rederiet indtraf først i december. Besætningen tæller i alt 15. Mens officererne er fra hhv. Rusland og Ukraine er de menige fra Filippinerne og Polen.
Fra fogedretten og ITF var Søfartsstyrelsen gjort opmærksom på arresten.
 
-Vi har et fortræffeligt samarbejde myndighederne imellem, ligesom vi har det med ITF, bemærker synschef Martin John og fortsætter:
-Inspektionen var en reaktion på de informationer vi fik. Og det var vores indtryk, at de søfarende om bord også var glade for, at vi fulgte op og kom om bord.
-Andre gange reagerer vi på direkte henvendelse fra søfarende om bord på et evt. efterladt skib. Det er vores opfattelse, at vi har et velfungerende klagesystem, hvor de søfarende føler sig trygge ved at henvende sig, siger Martin John.

ITF-inspektør med om bord

Fra ITF var inspektør Morten Bach også med om bord.
-Jeg havde forud været i forbindelse med rederiet på både telefon og mail. Og de var både konstruktive, meget åbne og samarbejdsvillige. Jeg havde på baggrund af kontakten til rederiet en fornemmelse af, at rederiet var helt opmærksom på besætningen, og at forholdene var i orden, fortæller Morten Bach og tilføjer:
-Den fornemmelse blev bekræftet om bord. Der var fuld dokumentation for hyreudbetalingerne for december, og alt var tip top om bord.

Søfartsstyrelsen: -Vi holder øje med det

Hos Søfartsstyrelsen følger man nu fortsat skibet. Om bord var det i fredags forventningen, at en løsning i form af et salg til nyt rederi er nært forestående.
-Men vi holder øje med det, siger Martin John fra Søfartsstyrelsen.
-Indtil videre er det vores opfattelse, at rederiet - trods konkursen - har de bedste intentioner for at situationen løses, siger han og tilføjer:
-Heldigvis er det kun én til to gange om året, vi har de dybt sørgelige tilfælde, hvor skib og besætning efterlades. Set i lyset af, at vi her i Danmark har ca. 20.000 havneanløb årligt, er det jo en ganske lille del. Vi har i Europa et virkeligt stærkt samarbejde havnestaterne imellem. Det gør, at den mere tvivlsomme del af verdens handelsflåde holder sig væk, for de ved godt, at de bliver fanget i nettet.

Amur 3 1200pxlres

Besætningen har fået løn for december og der er rigeligt proviant om bord på 'HHL Amur'. Foto: Morten Bach, ITF