Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

CO-Søfart - 14. november 2018

Foto: Swire Blue Ocean

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

Der er bred politisk opbakning i Folketinget til lovforslaget, der skal sikre danske arbejdsvilkår og danske overenskomster i DIS-Offshore. Selv det ellers DIS-kritiske parti Enhedslisten støtter lovforslaget, der bygger på en enig indstilling fra Danske Rederier, Rederiforeningen af 2010 samt CO-Søfart og Dansk Metal.

Af Hanne Hansen

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, når en faglig organisation står fast, og erhvervets parter til sidst når frem til enighed om en løsning, siger transportpolitisk ordfører Henning Hyllested fra Enhedslisten om baggrunden for partiets opbakning til forslaget.
-Det er kort sagt bare godt arbejde, tilføjer han.

Lovforslaget, der skal sikre danske arbejdsforhold og danske overenskomster for alle søfarende på skibe i DIS-Offshore, er til 3. behandling og afstemning i Folketinget på tirsdag i kommende uge. Andenbehandlingen i går på Christiansborg tog 38 sekunder. Under førstebehandlingen midt i oktober udtrykte alle partier opbakning til lovforslaget, bortset fra Alternativet, der endnu ikke havde taget stilling.

Lovforslaget er sidste del af en flertrinsraket af lovændringer, der tilsammen opfylder det enige udspil fra Det Blå Vækstteam i april sidste år om at sikre konkurrencedygtige vilkår for en lang række offshore-skibe. Udspillet blev senere fulgt op af regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark i januar i år.
Lovpakken, der udvidede DIS-ordningen til at omfatte offshore-enheder, blev vedtaget i foråret.

 

Vigtigste element – danske arbejdsvilkår

Det sidste hjørne af lovkomplekset er ændringen af selve DIS-loven, hvor der indføjes det – set med danske søfarendes øjne – vigtigste element. Formuleringerne, der sikrer, at alle søfarende i DIS-Offshore er på danske overenskomster og danske arbejdsvilkår.

DIS-udvidelsen vil omfatte søfarende på skibe, som udfører aktiviteter, der typisk udføres af vagt- og supplyskibe, rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, ishåndteringsskibe og ASV’er (Accomodation and Support Vessels, "hotelskibe").

-Lovforslaget er et skridt i den rigtige retning, når det gælder DIS-lovgivning. I forvejen har vi et ”Færge-DIS”, hvor danske organisationer overenskomstdækker området. Nu får vi et DIS-Offshore, hvor det også er Den Danske Model, der gælder, uddyber Henning Hyllested.
-Så er der kun den berygtede og katastrofale paragraf 10, stykke 2 i DIS-loven tilbage, som vi vil bekæmpe til det sidste, tilføjer han med henvisning til formuleringen i den oprindelige DIS-lov, der fratager danske fagforeninger muligheden for at overenskomstdække udenlandske søfarende i DIS.

 

Danske arbejdsvilkår også vigtige for S og DF

Under lovforslagets førstebehandling i Folketinget bemærkede både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti med tilfredshed, at lovændringen ville sikre danske vilkår i DIS-Offshore. Ligesom begge partier også med tilfredshed noterede, at erhvervets parter bakker forslaget op.
-Det her var ikke lykkedes, hvis ikke Dansk Metal og CO-Søfart ganske klart igen og igen hele vejen har fastholdt, at deres støtte til et DIS-Offshore var på betingelse af danske jobs og danske vilkår, påpeger Henning Hyllested.

 

Lovforslag bygger på enig indstilling

Formuleringerne i lovforslaget bygger på den enige indstilling, som Danske Rederier, Rederiforeningen af 2010 samt CO-Søfart og Dansk Metal sidst i februar sendte til daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen.
(Omtalt her på hjemmesiden 21. februar: Enighed om danske arbejdsvilkår i nyt DIS-Offshore).

-Vi har i Enhedslisten fulgt forløbet tæt. Og jeg ved, at det har krævet hårde forhandlinger mellem rederiforeningerne og CO-Søfart, siger Henning Hyllested.

 

Opbakning fra 3F og Maskinmestrenes Forening

I høringsfasen, har både 3F og Maskinmestrenes Forening foruden CO-Søfart og Dansk Metal udtrykt støtte til forslaget. Det samme har rederiforeningerne. Fra Søfartens Ledere foreligger der ikke noget høringssvar.

3F understreger i høringssvaret, at støtten til lovforslaget ikke ændrer ved, at organisationen grundlæggende fortsat betragter DIS-loven som værende i strid med ILO-konventionerne.

Fra Maskinmestrenes Forening hedder det i høringssvaret:
"Maskinmestrenes Forening vurderer, at nærværende forslag til ændring om lov om Dansk Internationalt Skibsregister vil medvirke til at skabe muligheder for de danske rederier og danske jobs. Det er endvidere positivt at se den danske model er implementeret i lovforslaget."

-Det er ret enestående. Min forventning er, at et enigt Folketing på tirsdag vil stemme for det her lovforlag. Et langt og sejt forløb nærmer sig mål, og det er bare så stærkt, bemærker Henning Hyllested.

 

Læs høringssvar og følg debatten

Følg lovforslaget, debatten i Folketinget og læs de 9 høringssvar.

Alt ligger på Folketinges hjemmeside. Her direkte link til lovforslaget..