Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Danmark viser vejen for løsning af besætningsskift

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup i spidsen har genn ...

Søfartslægen skal vurdere øjebliksbilledet af den søfarende

Søfartslægen kan ikke bare ”snuse rundt” i dine helbredsoplysning ...

Links til ledige maritime stillinger uge 27

CO-Søfart - 01. juli 2020

Byggeriet af Storstrømsbroen kræver både ubefarne og befarne skibsassistenter, riggere og kystskippere. De ledige stillinger er med på listen denne gang. Illustration: Vejdirektoratet

Links til ledige stillinger - uge 27

Oversigt over aktuelle ledige, maritime stillinger, som vi har samlet efter gennemsøgning af diverse rederihjemmesider og rekrutteringsportaler.

Af Hanne Hansen

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kunnet finde på diverse hjemmesider her i uge 27/ 2020.

Jobmarkedet til søs er tydeligvis ramt af Covid-19-effekt.
Der er i gennemsøgningen af stillingsopslag ikke fundet én eneste ledig stilling inden for catering til søs. Der søges for tiden alene efter dæk- og maskinpersonale. Brobyggeri og et kommende offshore-vind-projekt ved Bornholm betyder til gengæld, at der denne gang er en række anderledes stillinger at søge.

Nederst på siden findes links til diveres aspirant-uddannelser.

SBJV - Storstrøm Bridge Joint Venture I/S

har flere ledige stillinger.
Ansættelser sker løbende med sidste ansøgningsfrist 31. august.

Ubefarne skibsassistenter

Gerne med erfaring med udførelse af marine konstruktioner samt vilje til at arbejde under vanskelige vejrforhold.
Se stillingsopslaget på SBJVs rekrutteringsportal - Klik her

Befarne skibsassistenter

Krav bl.a.: erfaring med udførelse af marine konstruktioner samt vilje til at arbejde under vanskelige vejrforhold.
Se stillingsopslaget på SBJVs rekrutteringsportal - Klik her


Riggere

til Off-Shore
Min. krav: Søsikkerhedskursus, erfaring med udførelse af marine konstruktioner samt engelskkundskaber
Se stillingsopslaget på SBJVs rekrutteringsportal - Klik her

Skibsførere (Kystskipper)

Krav bl.a.: Minimum styrmand af 4. grad (Kystskippereksamen), radiocertificat FMSS - ROC, duelighedsbevis i motorpasning mm.
Se stillingsopslaget på SBJVs rekrutteringsportal - Klik her

........

 

Ubefaren skibsassistent (uddannelsesstilling)

Svendborg Bugsér (til projekt på Lillebælt)
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Se stillingsopslaget på Jobnet - Klik her


Ubefaren skibsassistent (uddannelsesstilling)

Esvagt
Ansøgningsfrist: Løbende
Se og søg stillingen via Esvagts HR-portal - Klik her

 

Ubefaren skibsassistent (uddannelsesstilling)(afløsere)

Fjord Line
Ansøgningsfrist: 3. juli
Se og søg stillingen via Fjord Lines rekrutteringsportal - Klik her

 

Befaren skibsassistent (afløsere)

Molslinjen (ruten: Århus/Ebeltoft- Sj. Odde)
Ansøgningsfrist: 31. juli
Se og søg stillingen via Molslinjens hjemmeside - Klik her

 

Befaren skibsassistent (afløsere)

Fjord Line
Ansøgningsfrist: 3. juli
Se og søg stillingen via Fjord Lines rekrutteringsportal - Klik her

 

Stevedore (20 ledige stillinger)

BHS Logistics, Rønne Havn
stillinger oprettet i forbindelse med offhsorevind-projekt start november)
Min. krav bl.a.: Gaffeltruck-kursus, kursus i lastsikring/stuvning af gods til søs
Ansøgningsfrist: Løbende
Se og søg stillingen via BHS Logistics rekrutteringsportal - Klik her
https://bhslogisticsas.hr-skyen.dk/show-job/59132?expandform=1&locale=da_DK

 

Styrmand

Svendborg Bugsér (til projekt på Lillebælt)
Krav bl.a.: Minimum sønæringsbevis som Kystskipper (Styrmand af 4. grad)
Ansøgningsfrist: 5. juli
Se stillingsopslaget på Jobnet - Klik her 

 

Skibsfører (Bedstemand)

Vejrø Resort (sejlads af gæster og personale mm.)
Min. krav. bl.a.: Bedstemandsbevis STCW-Re. II/1 eller STCW Re. II/2
Ansøgningsfrist: 11. august
Se og søg stillingen på Jobnet - Klik her

 

Skipper

Skonnerten Livet, Rederiet Livet ApS
Min. krav bl.a.: Yachtskipper af 1. grad, sejlskibserfaring
Ansøgningsfrist: 1. august
Se stillingsopslaget på Jobnet - Klik her

 

Skipper/styrmand (afløser)

Agersø-færgen, Slagelse Kommune
Min. krav bl.a.: Kystskipper
Ansøgningsfrist: 16. juli
Se stillingsopslaget på Jobnet - Klik her

 

Styrmand / gravemester

Peter Madsen Rederi
Min. krav bl.a.: Styrmand af 4. grad (kystskipper)
Ansøgningsfrist: 6. juli
Se stillingsopslaget på Jobnet - Klik her

 

Overstyrmænd (afløsere)

Molslinjen (ruten: Århus/Ebeltoft- Sj. Odde)
Ansøgningsfrist: 31. juli
Se og søg stillingen via Molslinjens hjemmeside - Klik her


Havneassistent (deltid)

Aabenraa Båd Club
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Hent stillingsopslaget på Aabenraa Båd Clubs hjemmeside - Klik her


Havnemester (deltid)

Aabenrå Båd Club
Ansøgningsfrist: 9. august
Hent stillingsopslaget på Aabenraa Båd Clubs hjemmeside - Klik her 

........

 

Kadet-/ aspirantpladser


Maersk Tankers

Dæk- og maskinkadetter til skolestart august 2020
Se og søg stillingerne på Worldcareers.dk - Klik her

DS Norden

Navigatørkadetter til start januar 2021
Se og søg stillingerne på Nordens hjemmeside - Klik her

Maersk Supply Service

Aspiranter til uddannelserne: Maskinmester, skibsfører og skibsofficer
Se og søg stillingernepå Maersk Supply Services hjemmeside - Klik her

Maersk

Kadetter - skibsfører og maskinmestre
Se og søg stillingerne via blivskibsofficer.dk - Klik her

 

 

Ang. stillingsopslagene

Stillingsopslagene viderebringes af CO-Søfart med forbehold for, at stillingerne efter besættelse fjernes fra diverse hjemmesider og link'ene dermed ikke virker.

 

Rederier er velkommen til at sende evt. ledige stillinger til opslag her på hjemmesiden. Send stillingsopslag til cosea@co-sea.dk 

 

For medlemmer - se links til kandidatbanker

Flere og flere rederier rekrutterer direkte fra samlingen af uopfordrede ansøgninger og en del har digitaliseret procesen ved oprettelse af "kandidatbanker."

Se direkte links til diverse rederiers rekrutteringsportaler under "Job links", der ligger på "Medlemsside" - kræver login.

Gå til login på "Medlemsside" - Klik her...

Om CO-Søfart

Kartellet CO-Søfart består af seks medlemsorganisationer:

Metal Maritime
Metal Vest
FOA Søfart
Dansk El-Forbund
Serviceforbundet
Centralforeningen for Stampersonel, CS

CO-Søfart favner alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer.

Metal Maritime rgb

Metal Maritime

- fagforening til søs

 

Metal Maritime er fagforening for såvel menige som officerer til søs og organiserer følgende:

- navigatører

- cateringpersonale

- hovmestre / kokke samt lærlinge

- ansatte i shop / reception på færger

- business leadere

- supervisorer

- skibsassistenter
  ubefaren / befaren / faglært

- skibsmekanikere og lærlinge

- maskinister

- maskinofficerer i skibe under 3000 kW

- cateringansatte i offshoresektoren