Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 4 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Udflugt: Roskilde - vikinger og frokostsejlads

Vi prøver igen og håber, at 3. gang er lykkens gang, så vi endeli ...

Links til ledige maritime stillinger uge 7

CO-Søfart - 15. februar 2021

Molslinjen søger ubefaren skibsassistent og overstyrmænd. Stillingerne er blandt oversigten her fra CO-Søfart i denne uge. Foto: Molslinjen

Links til ledige stillinger - uge 7

Oversigt over aktuelle ledige, maritime stillinger, som vi har samlet efter gennemsøgning af diverse rederihjemmesider og rekrutteringsportaler.

Af Hanne Hansen

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kunnet finde på diverse hjemmesider her i uge 7/2021.

Nederst på siden findes links til diveres aspirant/kadet-uddannelser.

 

Ubefaren skibsassistent (uddannelsesstilling)

Esvagt
Ansøgningsfrist: Løbende
Se og søg stillingen via Esvagts HR-portal - Klik her

 

Ubef. skibsassistent (uddannelsesstilling)

Molslinjen - Aarhus/Ebeltoft - Sj. Odde ruten
Ansøgningsfrist: 1. marts
Se og søg stillingen via Molslinjens HR-portal - Klik her


Bef. skibsassistent - periodeansættelse

Læsøfærgen
Baggrund evt.: Gerne håndværker
Ansøgningsfrist: 1. marts
Se og søg stillingen via Læsøfærgens hjemmeside - Klik her


Matros - bef. skibsassistent

Skoleskibet ‘Marylin Anne’
Struer Kommune
Ansøgnigsfrist: 17. februar
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Se og søg stillingen via Struer Kommunes hjemmeside - Klik her


Sæsonmedarbejdere til Bistroen

Læsøfærgen
Afløsere til weekender og hverdage april-oktober
Ansøgningsfrist: 25. februar
Se og søg stillingerne via Læsøfærgens hjemmeside - Klik her


Cateringmedarbejdere - flere stillinger

Langelandslinjen
2 fuldtids
1 deltids (min. 80 timer om måneden)
Ansøgningsfrist: 28. februar (samtaler afv. løbende - også før fristens udløb)
Se og søg stillingerne via Alslinjens HR-portal - Klik her


Cateringassistenter

Samsø Rederi
Faste - tidsbegrænsede stillinger
Ansøgningsfrist: 15. februar (til midnat)
Se og søg stillingerne via Jobnet - Klik her


Styrmand/gravemester

Peter Madsen Marine Contractors
Min. krav: Styrmand af 4. grad, erfaring med betjening af wiregravemaskine
Ansøgningsfrist: 6. april (samtaler afholdes løbende og opslaget på Jobnet fjernes, når stillingen er besat)
Se og søg stillingen via Jobnet - Klik her


Skipper

Odense Aafart
Min. krav: Yachtskipperbevis + relevant erfaring med sejlads
Ansøgningsfrist: 28. februar
Se og søg stillingen på Odense Aafarts hjemmeside - Klik her

 

Skipper/styrmand

Fursund Færgeri
Min. krav: Sønæringsbevis som kystskipper
Ansøgningsfrist: 18. februar
Se og søg stillingen via Jobnet - Klik her

 

Overstyrmænd

Molslinjen - Aarhus-Odden ruten
Min. krav bl.a.: Styrmand af 1. grad, GMDSS ROC, ECDIS mv.
Ansøgningsfrist: 31. marts (samtaler afv. løbende også før fristens udløb)
Se og søg stillingen via Molslinjens HR-portal - Klik her


Senior navigatører

Rohde Nielsen A/S
Baggrund bl.a.: Uddannet skibsfører eller sætteskipper med certifikat som master - erfaring indenfor offshore konstruktion, sandsugning eller PSV en fordel
Ansøgningsfrist: Løbende
Se og søg stillingerne via Rohde Nielsens hjemmeside - Klik her


Maskinchefer og 1. mestre

Rohde Nielsen A/S
Baggrund bl.a.: Uddannet maskinmester eller maskinist
Ansøgningsfrist: Løbende
Se og søg stillingerne på Rohde Nielsens hjemmeside - Klik her


HSE Specialist

Esvagt
Baggrund bl.a.: Skibsfører/maskinmester, akademisk uddannelse f.eks. BSc, MSc
Ansøgningsfrist: Jo før jo bedre, skriver Esvagt…
Se og søg stillingen via Esvagts HR-portal - Klik ber


Vessel Dispatcher

APM Terminals - Aarhus A/S
Baggrund bl.a.: Gerne maritim baggrund eller uddannet indenfor shipping mm.
Ansøgningsfrist: Løbende (opslaget på Jobindex fjernes, når rette kandidat er fundet)
Se og søg stillingen via Jobindex - Klik her


Underviser/instruktør

Marstal Navigationsskole
Baggrund: Skibsfører, skibsofficer eller dualofficer gerne med sejladserfaring fra arktiske områder og tankskibe
Ansøgningsfrist: 21. februar
Se jobopslaget på Marstal Navigationsskoles hjemmeside - Klik her


Rutineret administrativ nøglemedarbejder med maritim baggrund

Grønlands Maritime Center - Nuuk
Baggrund bl.a.: Maritim uddannelse, flere års erfaring fra den maritime sektor, undervisning og offentlig administration
Ansøgningsfrist: 24. februar
Se og søg stillingen via Grønland Selvstyres HR-portal - Klik her


Afdelingsleder til Simulering

Force Technology
Baggrund f.eks.: Maritim - ingeniør, DJØF’er eller teknisk/kommercielt orienteret skibsfører
Ansøgningsfrist: 22. februar
Se stillingsopslaget på Force Technology’s hjemmeside - Klik her


Skibsinspektør i Forsvaret

Rederkontor Syd, Korsør
Baggrund bl.a.: Maskinmester med erfaring og viden inden for skibsvedligehold
Ansøgningsfrist: 18. februar
Se og søg stillingen via Forsvarets HR-portal - Klik her


Kapacitetscentermanager
med styr på teknologi vedr. Kyst- og Miljøberedskabsopgaver

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Ballerup)
Baggrund bl.a.: Maritim uddannelse suppleret med relevant joberfaring med beredskabsopgaver indenfor sørednings- og havmiljømateriel, samt erfaring med Sikkerhed til søs.
Ansøgningsfrist: 26. februar
Se og søg stillingen via Forsvarets HR-portal - Klik her


Rektor

Fredericia Maskinmesterskole
Baggrund bl.a.: Relevant videregående uddanenlse, erfaring med institutionsledelse,lederuddannelse
Ansøgningsfrist: 28. februar
Se og søg stillingen via Jobindex - Klik her

........

 

Kadet-/ aspirantpladser

 

Skibsofficer, skibsfører, maskinmester

DFDS
Læs mere på DFDS’s rekrutteringsportal - Klik her


Skibsfører, maskinmester

Maersk
Læse mere på Mærsk’s rekrutteringsportal - Klik her


Maskin- og dæk kadetter

Maersk Tankers
Læs mere på opslaget på Worldcareers.dk - Klik her


Skibsofficer, skibsfører, maskinmester

Maersk Supply Service
Læs mere på MSS rekrutteringsside - Klik her

 

 

 

Ang. stillingsopslagene

Stillingsopslagene viderebringes af CO-Søfart med forbehold for, at stillingerne efter besættelse fjernes fra diverse hjemmesider og link'ene dermed ikke virker.

 

Rederier er velkommen til at sende evt. ledige stillinger til opslag her på hjemmesiden. Send stillingsopslag til cosea@co-sea.dk 

 

For medlemmer - se links til kandidatbanker

Flere og flere rederier rekrutterer direkte fra samlingen af uopfordrede ansøgninger og en del har digitaliseret procesen ved oprettelse af "kandidatbanker."

Se direkte links til diverse rederiers rekrutteringsportaler under "Job links", der ligger på "Medlemsside" - kræver login.

Gå til login på "Medlemsside" - Klik her...

Om CO-Søfart

Kartellet CO-Søfart består af seks medlemsorganisationer:

Metal Maritime
Metal Vest
FOA Søfart
Dansk El-Forbund
Serviceforbundet
Centralforeningen for Stampersonel, CS

CO-Søfart favner alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer.

Metal Maritime rgb

Metal Maritime

- fagforening til søs

 

Metal Maritime er fagforening for såvel menige som officerer til søs og organiserer følgende:

- navigatører

- cateringpersonale

- hovmestre / kokke samt lærlinge

- ansatte i shop / reception på færger

- business leadere

- supervisorer

- skibsassistenter
  ubefaren / befaren / faglært

- skibsmekanikere og lærlinge

- maskinister

- maskinofficerer i skibe under 3000 kW

- cateringansatte i offshoresektoren