Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Russisk skib tilbageholdt - 37 fejl og mangler

CO-Søfart - 12. september 2019

Søfartsstyrelsen fandt så mange og grove fejl på russisk ejede 'Aressa', at skibet er tilbageholdt. Da ITF-inspektør Morten Bach senere ville tilbyde besætningen sin hjælp, blev han smidt i land af en vred, russisk kaptajn. Foto: Morten Bach, ITF

Søfartsstyrelsen tilbageholder russisk skib efter kontrol - 37 fejl og mangler

Forholdene om bord på det russisk ejede skib 'Aressa' lever langt fra op til internationale krav, og Søfartsstyrelsen har efter inspektion på Prøvestenen i København i går tilbageholdt skibet.

Af Hanne Hansen

Manglende eller fejlbehæftede hyrekontrakter, manglende lønudbetalinger, uhygiejniske opholdsarealer og alvorlige sikkerhedsmæssige mangler ved skibet er blot hovedpunkterne af fejl, som Søfartsstyrelsen registrerede ved en havnestatskontrol om bord i går.
Skibet er nu tilbageholdt, og ligger ved kaj i København, hvortil det ankom i går morges fra Horsens.

Det er 3. gang indenfor det seneste år skibet tilbageholdes, og det står dermed overfor at blive forment adgang til havne i bl.a. Europa.
-Forholdene om bord lever langt fra op til, hvad vi betegner som kvalitetsskibsfart, siger synschef Martin John, Søfartsstyrelsen.
-Vi har søfarende om bord, der ikke har fået løn, og der er absolut rod i lønregnskaberne med tvivl om, hvad de har fået og om de har fået løn. Dertil kommer, at der er møgbeskidt, der er ingen varme og provianten – der er mangelfuld - lever ikke op til kravet om en sund og varieret kost, eksemplificerer han:
-Hvad angår det sikkerhedsmæssige er der alene 33 fejl og mangler. Og det er ikke i småtingsafdelingen. Vi taler om defekt brandudstyr og søkort, der er mere end to år gamle, for nu bare at nævne et par af punkterne, tilføjer han.

Besætningen om bord er på 11 i alt, heraf er 9 fra Rusland og 2 fra Hviderusland.
Skibet, der er 41 år gammelt, er russisk ejet, indregistreret under Cameroun-flag og på 2.650 t.dv.
Rederiet bag er Baltrechflot Ltd. med adresse i Skt. Petersborg, Rusland.


Tilbageholdt halvanden måned i UK

I november sidste år lå ’Aressa’ fire dage tilbageholdt i Azov i det Azovske Hav i Rusland. Defekter ved redningsbåde og brandslukningsudstyr var blandt årsagerne til tilbageholdelsen. Skibet blev frigivet af de russiske myndigheder på betingelse af, at det sejlede til værft for reparation. Om det har været på værft herefter, står hen i det uvisse.
To måneder senere, 23. januar i år, fandt havnestatsinspektørerne i Goole i Storbritanien 24 fejl og mangler ved skibet. 13 af manglerne var så grove, at de hver for sig gav grundlag for tilbageholdelse. Også her konstaterede inspektørerne defekter og mangler ved redningsmidler, manglende certifikater og mangelfulde hyrekontrakter - blandt meget andet.
'Aressa' lå tilbageholdt i Goole i halvanden måned og fik 12. marts lov til at afsejle mod forevisning af dokumenteret aftale med værft om reparationsophold.


ITF-inspektør smidt i land fra skibet

Da Søfartsstyrelsens PSC-inspektør (Port State Control) i går havde konstateret flere brud på MLC (Maritime Labour Convention), blev ITF-Danmark orienteret.
Fra ITF (International Transport Workers' Federation) var inspektør Morten Bach i dag om bord for at tilbyde besætningen sin hjælp i forbindelse med manglende lønudbetalinger mv.
-Men jeg blev kort og godt smidt i land af skibets russiske kaptajn, der under ingen omstændigheder behøvede hjælp, refererer Morten Bach og fortsætter:
-Det var mit klare indtryk, at besætningen er undertrykt og bange for konsekvenserne ved at kontakte f.eks. os. Og det, jeg nåede at se af skibets tilstand, er bedst beskrevet med et enkelt ord: Rystende.
-Kaptajnen fastholdt, at rederiet har bestilt proviant, og at det ville komme om bord i dag. Men jeg har min tvivl, siger Morten Bach.

Søfartsstyrelsen: -Besætningen vores største fokus her og nu

Hos Søfartsstyrelsen følges situationen om bord på 'Aressa'.
-Vi følger op og kontrollerer, at der kommer proviant og vand om bord, siger synschef Martin John.
-Her og nu er besætningen vores største fokus. Og her har vi et fortrinligt samarbejde med både ITF Danmark og Handelsflådens Velfærdsråd, siger han.
Med udsigten til en sandsynligvis længerevarende tilbageholdelse af skibet, dets tilstand taget i betragtning, er der risiko for, at rederiet bare lader besætningen i stikken.
-Det ser vi desværre af og til. Og her har vi allerede gode samarbejdsrelationer på plads til at tage hånd om det, hvis det skulle ske, siger Martin John.
-Det positive er trods alt, at vi kan konstatere, at vi i Europa og i ParisMou-regionen har et kontrolsystem, der virker, så vi får stoppet den her form for skibsfart, tilføjer Martin John fra Søfartsstyrelsen.