Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

CO-Søfart - 10. juli 2018

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Praktik i rederiernes udenlandske skibe bør også være omfattet af praktikpladstilskud, anfører en lang række maritime aktører i et fælles høringsbrev, som også slår et ekstra slag for at skibsmekaniker-uddannelsen bliver omfattet

Af Hanne Hansen

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvor krævet fartstid for optag i stedet lægges ind som praktik i uddannelsesforløbet kræver en række tilpasninger i diverse bekendtgørelser.

Senest har en ny “Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe” været i høring.
Her har Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, 3F og MARTEC afgivet et fælles høringssvar sammen med Dansk Metal og CO-Søfart.

Alle er enige om, at teksten i den foreslåede bekendtgørelse på fin vis understøtter regeringens ambition på det maritime uddannelsesområde med uddannelser, der matcher erhvervets behov nu og i fremtiden.

Men de seks parter i høringssvaret foreslår også området for praktikpladstilskud udvidet til at omfatte danske rederiers udenlandske skibe.

-For at sikre flest muligt potentielle praktikpladser, bør forskellene mellem praktik i rederiernes danske og udenlandske skibe undgås. Vi skal derfor foreslå, at betingelsen i § 1 om, at praktikken, for at være tilskudsberettiget, skal foregå på danske skibe udgår, hedder det i høringssvaret.

Faglærte kompetencer en mangelvare

Fra Danske Rederier, CO-Søfart og Dansk Metal fremhæves det ydermere i høringssvaret, at skibsmekanikeruddannelsen bør omfattes.

Med de ændrede krav til fartstid for faglærte skibsassistenter påpeger høringsparterne, at der er bekymring for, at den faglærte skibsassistent ikke vil eksistere i fremtiden.

-Skibsmekanikerne er derfor den eneste reelle mulighed for at kunne uddanne menige søfarende, som kan tilføre den danske handelsflåde faglærte kompetencer, noterer høringsparterne i svaret og fortsætter:

-Manglen på faglærte kompetencer er i sig selv et problem for erhvervet, men derudover vil en ikke uvæsentlig del af fødekæden til maskinmesteruddannelsen blive kappet over, hvilket på længere sigt vil forstærke problemet yderligere.

At skibsmekanikeruddannelsen ikke er omfattet i den foreslåede tekst i bekendtgørelsen har til dels baggrund i, at netop denne uddannelse er placeret under Undervisningsministeriet, mens de øvrige ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Opfordringen fra høringspartnerne bag det fælles høringssvar lyder således:

-Det er vores klare opfattelse, at det maritime uddannelsessystem vil blive styrket, ved at skibsmekanikeruddannelsen betragtes som en integreret del af dette system, og at der er behov for at se nærmere på de uddannelsesmæssige udfordringer der følger af, at uddannelsen formelt er placeret uden for dette system og som bl.a. giver sig udslag i, at eleverne på skibsmekanikeruddannelsen ikke oplever uddannelsen som et sammenhængende forløb fordi læringsmålene og ansvaret for opfyldelsen heraf ligger spredt på forskellige institutioner.

Høringsfristen udløb 6. juni.

Læs høringssvaret og bekendtgørelsen

Læs det fælles høringssvar fra Dansk Metal, Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, 3F, MARTEC og CO-Søfart -(pdf)
Klik her…

Alle dokumenter i forbindelse med høringen såsom høringsbrev, høringsliste og selve bekendtgørelsen ligger online på Høringsportalen
- læs dokumenterne her…