Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 4 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Monument for ‘Scandinavian Star’-ofre afsløres på lørdag

159 ofre for branden på ‘Scandinavian Star’ er i centrum, når stø ...

Danmark viser vejen for løsning af besætningsskift

Metal Maritime - 20. juli 2020

Foto: Shutterstock

Danmark viser vejen for løsning af besætningsskift

Regeringen lancerer nu i samarbejde med søfartserhvervet en smidig løsning, så af- og påmønstring bliver muligt i Danmark og andre lande i Europa. Samtidig presser regeringen på internationalt for at få flere lande til at gå samme vej.

Af Hanne Hansen

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup i spidsen har gennem målrettet indsats imødekommet en fælles opfordring, som han modtog sidst i juni fra Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal.

“Danmark bør gå forrest og vise vejen for andre lande ved at gøre Danmark til et sikkert og effektivt knudepunkt for skift af besætninger, der uden Covid-19 for længst burde og ville have været skiftet.”
Sådan lød det bl.a. i brevet fra de tre organisationer til ministeren. Brevet blev samtidig sendt til udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup.

(Link til korrespondancen som pdf nederst på siden).

Med tiltaget fra regeringen lever Danmark nu op til tilsagnet givet på den internationale konference i London 9. juli, hvor Danmark sammen med 12 øvrige lande underskrev en fælles erklæring, der opfordrer til omgående handling for at løse problemerne for de tusindvis af søfarende, der ikke kan komme hverken ud eller hjem som følge af restriktionerne indført under Covid-19 pandemien.

 

Første delmål nået for taskforcen

En taskforce, nedsat af erhvervsministeren med repræsentanter fra alle involverede ministerier samt fra Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal, har nu nået første delmål: At skabe mulighed for sikre besætningsskift i Danmark og andre lande i Europa.

Modellen består af flere elementer, hvor myndighederne er centrale i regeludmøntningen, mens erhvervet bærer den del, der omfatter selve udførelsen. Søfarende, der har behov for det, kan få visum til ind- eller udrejse af Danmark under kontrollerede forhold, så de enten kan på- eller afmønstre i Danmark eller Europa. Erhvervet tager de nødvendige forholdsregler for at minimere smitterisiko for såvel de søfarende som det danske samfund. For eksempel vil søfarende på gennemrejse blive isoleret på hoteller, og de får særskilte afsnit i lufthavnene. Udenlandske søfarende vil også få mulighed for at blive testet for Corona i Danmark. Rederier og rederiorganisationer koordinerer flytransport i fortrinsvis chartrede fly til og fra enten Kastrup eller Billund.

 

Next step: At få andre lande med

Næste mål er at få andre lande til at gå samme vej, og her arbejder den danske regering, Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal videre på at sikre sammenhæng til, hvordan andre lande håndterer problematikken i både Europa og resten af verden.

”Mens mange danskere har brugt corona-krisen til at være mere sammen med familien, har et stort antal danske søfolk været nødt til at undvære familie og venner i meget længere tid end normalt. Det er i forvejen hårdt at være langt tid væk fra familien. Men det er ekstra hårdt, når det sker midt i en pandemi, og det risikerer i sidste ende at gå ud over arbejdsmiljøet og sikkerheden til søs. Derfor mener jeg, at vi som en af verdens største søfartsnationer er forpligtet til at gøre noget ved det. Derfor er jeg glad for, at vi nu sammen med branchen har fundet en løsning, som sørger for, at de søfarende igen kan få fast jord under fødderne,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

 

Humanitær krise

Fra både Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening udtrykkes der tilfredshed med, at erhvervsministeriet har udvist både engagement og handlekraft i arbejdet.
De manglende besætningsskift er internationalt en humanitær krise. Konkret vurderes der pt. at være 200.000 søfarende på verdensplan, som er fanget om bord uden mulighed for at komme hjem. Mange er blevet fædre uden at have haft mulighed for at komme hjem og være med til familieforøgelsen - andre har mistet nærtstående familiemedlemmer uden at have kunnet tage afsked eller deltage i begravelser. Og uvisheden om, hvornår afløsning kan finde sted, er en opslidende psykisk belastning, der for længst for mange har overskredet grænsen for, hvornår nok er nok.

 

På tide!

”Det er på tide at verdens lande anerkender søfolkenes store indsats for at sikre de globale forsyningslinjer også i en Coronatid! Derfor er vi meget tilfredse med, at vi i Danmark i fællesskab har fundet en model, hvor vi kan sikre at de søfarende kan blive afløst sundhedsmæssigt forsvarligt og vi ser gerne at andre lande bliver inspireret af at finde tilsvarende løsninger,” siger formand Lars Have Hansen, Maskinmestrenes Forening.

Fra Dansk Metal siger formand Claus Jensen:
”Vi er rigtig glade for, at der nu er blevet fundet en løsning. Mange søfolk har været væk fra deres familier og venner i alt for lang tid, og de har i den grad fortjent at komme sikkert hjem. Vi har haft en rigtig god dialog med regeringen og erhvervsministeren om det her problem. Det er godt, at Danmark tager skridt til at hjælpe med at løse det her store problem for søfarende. Vi håber, at der også er andre lande som tager tilsvarende skridt.”

Canada og Holland etablerede tidligere i juni knudepunkter for besætningsskift og Hong Kong er gået samme vej. Senest er der også positive meldinger fra Filippinerne om at etablere korridorer for besætningsskift. ITF har internationalt lagt pres på ved at opfordre søfarende til at kræve at komme hjem, hvilket har fremmet den internationale forståelse for, at skibsfarten er helt afgørende for forsyningslinjerne.


Læs brevet til erhvervsminister Simon Kollerup

fra Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal - Klik her….

Læs erhvervsminister Simon Kollerups svarbrev

på henvendelsen - Klik her….

 

Læs mere:

Pressemeddelelse på Erhervsministeriets hjemmeside - Klik her...

Nyheden om samme emne på Danske Rederiers hjemmeside - Klik her...