Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Forberedelse til OK23 i gang på seminar

44 tillidsrepræsentanter fra Metal Maritime var i sidste uge saml ...

Fagbladet CO-Søfart nr. 3 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Dømt for uagtsomt manddrab i ’Karin Høj’-sagen

Metal Maritime - 16. juni 2022

’Karin Høj’-ulykken i december kostede to danske søfarende livet. Skipper Erik Jensen blev fundet omkommet i det kæntrede skib, mens styrmand Per Christensen, der var på broen, aldrig er fundet. Arkivfoto: Sjöräddningssällskapet, Sverige

Britisk styrmand dømt for uagtsomt manddrab i ’Karin Høj’-sagen

Den britiske styrmand fra fragtskibet’ Scot Carrier’, der kolliderede med splitprammen ´Karin Høj’ i december, er i dag ved byretten i København kendt skyldig i samtlige anklagepunkter.

Af Martin van Dijk

Klokken halv fire natten til 13. december 2021 kolliderede det britiske fragtskib ’Scot Carrier’ med den danske splitpram ’Karin Høj’. Kollisionen fandt sted i trafiksepareringen vest for Bornholm, da ’Scot Carrier’ foretog en kursændring mod styrbord. Dermed krydsede ’Scot Carrier’ det danske fartøj ’Karin Høj’s sejlretning og de to skibe kolliderede. Ulykken kostede de to danske søfarende, der var om bord på ’Karin Høj’, livet.  Den britiske styrmand, der på ulykkestidspunktet var alene på broen på ’Scot Carrier’, var i dag i retten tiltalt efter henholdsvis §241 om uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder og § 253 styk. 1 nr. 2 for ikke at yde hjælp eller assistance til personer i nød.

Promille på 1,15 - og talte i telefon

Han erklærede sig fra begyndelsen skyldig i alle anklager, og forklarede om de skæbnesvangre minutter, at han havde været optaget af at snakke i mobiltelefon og derfor ikke havde været koncentreret om at passe sit arbejde. Han erklærede sig også skyldig i at være under påvirkning af alkohol med en promille på 1,15. Han havde derimod svært ved at forklare, hvorfor han havde tilsidesat alt, hvad han som professionel sømand havde lært om sikkerhed og navigation.

Så et hvidt lys

Han mente selv, at han flere gange havde orienteret sig mod styrbord, men han havde ikke bemærket ’Karin Høj’, og på grund af telefonsamtalen havde han ikke overvåget radar og andet udstyr korrekt. Han bemærkede dog et hvidt lys, inden han cirka 15 sekunder senere mærkede et ordentlig bump, hvorefter ’Scot Carrier’ blev slået ud af kurs. Derefter kæmpede han med at få kontrol over skibet, og han havde en mistanke om, at ’Scot Carrier’ havde ramt et andet fartøj. Men da han ikke kunne se det, sejlede ’Scot Carrier’ videre – en beslutning han i dag tilskriver forvirring og panik. Det var først, da kaptajnen kom på broen, at ’Scot Carrier’ vendte om for at assistere de nødstedte søfarende. Vi ved i dag, at det var for sent.

Enighed om skyld

Den tiltalte nægtede på intet tidspunkt sin skyld, og hans forklaring blev underbygget af et notat fra Søfartsstyrelsen, der blandt andet byggede på VDR-optagelser fra ’Scot Carrier’. Her kan man ifølge anklageren høre ham snakke i telefon, ligesom optagelsen gengiver den panik og tvivl, der opstod efter kollisionen. Det var først, da kaptajnen kom på broen cirka 20 minutter senere, at der bliver slået alarm, hvorefter kommunikationen med den svenske kystvagt førte til, at ’Scot Carrier’ vendte om. Derfor var der heller ikke tvivl om skyldsspørgsmålet, som både den sigtede og hans forsvarer var enige i.

Halvandet års fængsel

Den britiske styrmand blev kendt skyldig efter § 241 og § 253 styk 1 nr. 2. Dommen lyder på halvandet års ubetinget fængsel, frakendelse af retten til sejlads i dansk farvand og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Derudover blev han dømt til at betale sagens omkostninger samt 50.000 kr. i tort til de to danske søfarendes efterladte. Her havde anklageren stillet et krav på 75.000 kr. i tort, men dommeren lagde vægt på, at der var skærpende omstændigheder, men at der ikke var tale om hensynsløshed.

Dommeren mente heller ikke, at det i straffesagen var muligt at afgøre spørgsmålet om erstatning til de efterladte, og han henstillede til, at der blev anlagt et civilretsligt søgsmål for at få denne del af sagen afklaret.

Den sigtede modtag dommen uden yderligere kommentar.

 

Læs også:

Nekrolog: Erik Jensen stortrivedes som skipper i Rederiet Høj

Vi bragte i Fagbladet CO-Søfart nr. 1 i år en nekrolog om Erik Jensen, der var medlem hos Metal Maritime