Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Skibsassistenter spritter igen af på Molslinjens ruter

Den skærpede situation med stigende smittespredning har aktualise ...

Aftale om besætningsskift ophører og udfases

De akut opståede problemer for besætningsskift som følge af Covid ...

Flagskifte på Oslofjord - Metal Maritime i dialog med norske fagforeninger

Metal Maritime - 12. maj 2020

PR foto Fjord Line/ Jon Inge Nordnes/Allegro

Flagskifte på Oslofjord - Metal Maritime i dialog med norske fagforeninger

Metal Maritime er i tæt samarbejde med norske fagforeninger om håndteringen af medlemmernes skifte fra DIS til NOR som følge af Fjord Lines beslutning om at omflage ‘Oslofjord’.

Af Hanne Hansen

Fjord Line har efter halvanden måneds overvejelser besluttet at omflage passagerskibet ‘Oslofjord’ fra DIS til NOR. Rederiet har samtidig overfor Metal Maritime udtryk planer om at tilbyde rederiansatte at flytte med over til ansættelse under de nye forhold. Fjord Line vil på et møde på fredag orientere tillidsrepræsentanterne nærmere om planerne, konsekvenserne og mulighederne.

Endnu er der dog ikke fra rederiets side besluttet noget tidspunkt for omflagningen, kun at omflagningen til NOR vil ske.

 

I tæt dialog med norske fagforeninger

Metal Maritime har tilsagn fra både Norsk Sjøofficersforbund og Sjomannsforbundet om, at overflytningen for berørte medlemmer vil blive varetaget i et tæt samarbejde.

“Det er fortsat svært at se, at Fjord Line vil opnå besparelser ved omflagning. Tværtimod – driftsomkostningerne under NOR taget i betragtning. Men nu er beslutningen truffet, og vi er allerede i tæt kontakt med de for vore medlemmer relevante faglige organisationer i Norge om at løse de udfordringer, som medlemmerne nu står overfor,” siger Ole Philipsen, formand for Metal Maritime.

“Ansættelsesforholdene under NOR adskiller sig meget fra DIS, og der vil opstå en lang række spørgsmål, herunder også om udregning af hyre. Derfor vil berørte medlemmer også få tilbudt revisorhjælp, så de økonomiske konsekvenser kan beregnes præcist for den enkelte,” fortsætter Ole Philipsen.

 

Metal Maritime deltager i informationsmøde

I alt vil omflagningen berøre ca. 140 ansatte i rederiet.

Fjord Line har endnu ikke forhandlet overenskomster med de norske faglige organisationer.

“Indtil der foreligger endelige overenskomster, er vi ude af stand til at sige noget præcist om konsekvenserne for den enkelte. Desværre vil der nok gå nogle uger, inden alle detaljer er afklaret,” siger Ole Philipsen.

Metal Maritime deltager, når Fjord Line afvikler informationsmøder for de ansatte om omflagningen - møder der foreløbigt er planlagt til sidst på måneden.

“Desværre må vi nok forberede berørte medlemmer på, at vi først til den tid kan sige noget mere konkret. Det er ikke optimalt, at hårdt prøvede ansatte i Fjord Line nu oveni konsekvenserne af Corona-krisen får bekymringer og uvished om fremtiden ved flagskiftet på ‘Oslofjord’,” siger Ole Philipsen.

 

Bekymrende vending i pressemeddelelse

Af Fjord Lines pressemeddelelse om beslutningen fremgår det lidt kryptisk at: “Foreløbigt gælder ændringen kun for MS Oslofjord…”

“Ordet ‘foreløbigt’ kan kun føre til yderligere usikkerhed og uvished hos de søfarende i Fjord Line og spørgsmål om, hvorvidt Fjord Line også arbejder på omflagning af de øvrige passagerskibe er da også allerede landet her i Metal Maritime. Det er en meget uheldig og bekymrende formulering, som vi gerne vil have uddybet nærmere hurtigst muligt,” siger Ole Philipsen.

 

Se pressemeddelelsen fra Fjord Liner her...