Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

OK på plads for hovmestre i RAL og cateringofficerer Fjord Line

Metal Maritime - 04. juli 2018

Direkte link til overenskomsterne nederst på siden.

OK på plads for hovmestre i RAL og cateringofficerer Fjord Line

Hjemmesiden er opdateret med to nye færdigforhandlede og færdigredigerede særoverenskomster for hhv. hovmestre i RAL samt hotel- og cateringofficerer i Fjord Line.

Af Hanne Hansen

Efter længere forhandlingsforløb er to nye overenskomster landet. Teksterne er nu også færdigredigerede og er lagt på hjemmesiden.

 

Hovmestre i Royal Arctic Line

For hovmestrene i Royal Arctic Line er indholdet i overenskomsten stort set uforandret, mens de aftalte hyrestigninger svarer til stigningerne i hovedoverenskomsten:

april 2017 - 2 pct.
april 2018 - 2 pct.
april 2019 - 2,5 pct.

Der er foretaget mindre opdateringer i OK-teksten for at justere i forhold til øvrig lovgivning/regler. Således er henvisningen i teksten til tjenestemandspension slettet, da der i rederiet ikke er flere tjenestemandsansatte hovmestre. Ligeledes er passus om tvungen fratrædelse ved 70-års-alderen udgået jvf. ændringerne i ligebehandlingsloven.

Under forhandlingerne drøftede parterne muligheden for ekstra hjælp i kabyssen, når skibet er mandet op til specialopgaver som f.eks. ekspedition. Her nåede parterne ikke frem til en konkret aftale, men rederiet lovede i hvert enkelt tilfælde at forhøre hovmestrene om bord, om der var brug for ekstra hjælp. Link til overenskomsten nederst på siden.

 

Cateringofficerer i Fjord Line - lønstigninger som på hovedoverenskomsten

Efter flere forhandlingsmøder er overenskomsten for cateringofficerer i Fjord Line endeligt afklaret. Forløbet gennemgås i en artikel på side 10 i det netop udkomne, Fagbladet CO-Søfart nr. 3 - her direkte link til artiklen i det trykte blad:

De aftalte lønstigninger er som på hovedoverenskomsten med 6,5 pct. fordelt således:

april 2017 - 2 pct.
april 2018 - 2 pct.
april 2019 - 2,5 pct.

 

Direkte links til overenskomsterne her på hjemmesiden:

 

Royal Arctic Line
Hovmestre (cateringofficerer)
DIS Særoverenskomst
Gældende fra 1. april 2017

Se overenskomsten her…

 

Fjord Line
Hotel- og Cateringofficerer
DIS Særoverenskomst mellem Fjord Line og Metal Maritime
Gældende fra 1. april 2017

Se overenskomsten her…

 


 

ok knob

Overenskomster

Herunder direkte links til Metal Maritimes OK-områder, som ligger her på hjemmesiden under hovedfanebladet: CO-Sea.

Officerer

Dæk & maskine

Catering