Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Søfartens Lederes vildledning fortsætter

Metal Maritime - 29. august 2018

Søfartens Lederes vildledning fortsætter

Kommentar af Ole Philipsen, formand Metal Maritime

Uvidenheden hos Søfartens Ledere om hovedoverenskomsten for navigatører i Danske Rederier er omfattende. Det udstiller foreningens formand Bjarne Cæsar Jensen til fulde i en kommentar i dag på Søfartens Lederes hjemmeside.

Den vidtstrakte uvidenhed om både hovedoverenskomst, hvilke vilkår navigatørerne er ansat på og fagretlige forhold i forbindelse med forhandlinger om overenskomsten benytter Bjarne Cæsar Jensen som affyringsrampe for angreb på Metal Maritime og som reklame for Søfartens Lederes tilbud om hjælp til deres medlemmer.

Nej, Bjarne Cæsar Jensen – navigatører på hovedoverenskomsten er ikke individuelt ansat.

Bortset fra navigatører hos DFDS og Fjord Line er alle navigatører i rederier under Danske Rederier omfattet af hovedoverenskomsten, indgået mellem Metal Maritime og Danske Rederier. Enhver snak om individuelle kontrakter og individuel ansættelse i rederier under hovedoverenskomsten er så grundlæggende forkert, som den kan blive.

 

Opfordring: Læs hovedoverenskomsten en gang til

Det eneste, der KAN forhandles under denne overenskomst er lønnen, hvis man har valgt aflønning efter hovedoverenskomstens §2.
Det fremgår af hovedoverenskomsten, som jeg vil opfordre Bjarne Cæsar Jensen til at læse én gang til. Den ligger frit tilgængelig på CO-Søfarts hjemmeside.

 Vildledningen fra Søfartens Ledere imødegik vi med en faktuel forklaring om, hvordan hovedoverenskomsten virker, i vores fagblad i juni-udgaven, Fagbladet CO-Søfart, nr. 3. Her er det direkte link til artiklen på side 6 i nævnte blad.

 

Hård dialog med to rederier

Bjarne Cæsar Jensen fremhæver to rederier, hvor lønreguleringen ikke er gennemført. Netop det punkt er det eneste korrekte i hans fejlbehæftede svada.

Royal Arctic Line og Maersk Supply Service har ikke lønreguleret endnu. Her pågår pt. en ganske hård dialog mellem os i Metal Maritime og de to respektive rederier, der ønsker en række ændringer i den indgåede hovedoverenskomst. Deres ønsker har drejet sig om afskaffelse af forskellige tillæg til navigatører, øgning af udeperioder, nedsættelse af garanterede hjemmeperioder og ændring af hvilke dage, man optjener fridøgn på. (havelåge til havelåge).

Ændringer, som de to rederier uden videre kunne have indført fra den ene dag til den anden, hvis der ikke havde ligget en hovedoverenskomst. Med andre ord – havde Metal Maritime ikke indgået overenskomstaftalen i 2016, og tilstanden havde fortsat som Søfartens Ledere efterlod den i den hellige DIS-skatte-kamp som overenskomstløs – ja, så havde navigatørerne i Royal Arctic Line og Maersk Supply Service i dag haft en ganske anden virkelighed.

I øvrigt sidder Maskinmestrenes Forening i netop samme situation med disse to rederier – uden effektueret lønregulering og et hav af ændringsønsker fra rederierne.

 

Søfartens Ledere uden indflydelse siden 2012

Møderne med de to rederier og den igangværende dialog kender Søfartens Ledere og formand Bjarne Cæsar Jensen ikke til, da de siden 2012 ikke har deltaget i noget som helst, der vedrører overenskomst for navigatører i Danske Rederier.

Den virkelighed har Bjarne Cæsar Jensen tilsyneladende ikke opdaget endnu.

Det kan undre, at Søfartens Ledere med denne fejlbehæftede kommentar fra formanden på alle måder udstiller, hvor lidt deres medlemmer får ud af deres kontingent-penge. Med kommentaren fra Bjarne Cæsar Jensen står det lysende klart, at Søfartens Ledere faktuelt kun har to redskaber i værktøjskassen, når det gælder hjælp til deres medlemmer. Det ene værktøj er fejlagtige opslag på hjemmesiden. Det andet er henstillinger til Metal Maritime om at gøre dette og hint.

 

Link til overenskomster

Alle Metal Maritimes overenskomster ligger frit tilgængeligt her på hjemmesiden.
Link til oversigten over "Officers overenskomster" her...

Direkte link til navigatøroverenskomsten mellem Metal Maritime og Danske Rederier - Klik her (pdf)