Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Til lykke til "Bedste holdspillere" i både Svendborg og Frederikshavn

Metal Maritime - 20. december 2018

På MARTEC forestod uddannelseschef Kenneth Ørum Kirkegaard overdragelsen af Metal Maritimes præmer - bla. til skibsasisstent Michael Nørbygaard. Foto: MARTEC

Til lykke til "Bedste holdspillere" i både Svendborg og Frederikshavn

Blandt de nyuddannede ubefarne og befarne skibsassistenter på hhv. MARTEC og Svendborg Søfartsskole kan tre elever foruden eksamensbeviserne pynte sig med titlen "Bedste holdspiller" og præmierne fra Metal Maritime.

Af Hanne Hansen

I dag har både MARTEC i Frederikshavn og Svendborg Søfartskole afholdt traditionsrige dimissioner og nye kuld af såvel ubefarne som befarne er sendt ud i virkeligheden.

Metal Maritimes præmier tildeles "Bedste Holdspiller", hvilket defineres ved en elev, der får holdet/klassen til at spille sammen, selvom det nogen gange betyder, at man må tilsidesætte egne mål. Underviserne på den enkelte skole står for udvælgelsen.

På MARTEC er præmierne tildelt ubefaren skibsassistent Kaj Pedersen, og skibsassistent Michael Nørbygaard fra afslutningskurset.

På Svendborg Søfartskole tilfaldt titel og præmie som "Bedste Holdspiller" Nicolaj C. Jacobsen.

I motivationerne for tildelingerne fremgår det tydeligt, at Det Blå Danmark igen forsynes med både engagerede og dygtige søfarende - og ikke mindst søfarende, der har øje og evner for samarbejde og trivsel.

 

Dimission 1218 02 1200pxlres

Kaj Pedersen (th) afslutter basisuddannelsen og er klar til udmønstring som ubefaren i en alder af 58. Foto: MARTEC

Klassens omdrejningspunkt og alderspræsident

At rekrutteringsgrundlaget for Det Blå Danmark ikke kun udgøres af folkeskolens afgangsklasser og gymnasier er ubefaren skibsassistent Kaj Pedersen et godt eksempel på.
Men en alder af 58 år og en fortid med blandt andet muslingeopdræt, har han været en aktiv medstuderende på basisuddannelsen på MARTEC.

"Han har til stadighed modbevist alle de fordomme, man måtte have om en mand, der efterhånden er oppe i årene," noterer MARTEC i motivationen, der fortsætter:
"Kaj hviler i sig selv, men hviler ikke på laurbærrene. På trods af hans titel som alderspræsident i klassen lægger han en imponerende mængde energi og kræfter for dagen i både de teoretiske og praktiske emner. Når mange af de yngre elever begynder at give op, så er Kaj den, der holder gejsten oppe, og knokler på og får hele klassen med i den rigtige retning."

Nu skulle man jo umiddelbart tro, at ungdommen ville være den noget ældre klassekammerat overlegen i udholdenhed. Men også her, har Kaj Pedersen sat fordommene til vægs, afsløres det i motivationen:
"Kaj startede med at imponere os allerede fra første færd, da vi sendte hele skolen på overlevelsestur. Efter en lang dagsmarch på stranden fra Skagen til Aalbæk, hvor flere yngre havde måttet give fortabt til vabler, dårlige knæ og andre skavanker, gik Kaj rundt på havnen om aftenen i højt humør, og talte humøret op på dem, der var ved at være noget trætte af situationen."

"Kaj har i kraft af sine mange års livserfaring været omdrejningspunktet i klassen. Han har sat en god og høj standard for opførsel, alene ved hans rolige tilstedeværelse i klassen. Kaj tager ansvar både for sig selv og for andre, og vi er enige om, at han er sådan en person, man gerne vil have som kollega," skriver MARTEC videre.

 

Dimission 1218 03 1200pxlres

Michael Nørbygaard har naturlige evner som "talsmand", har MARTEC bemærket. Med humor og diplomatiske evner er kritik omvendt til konstruktive tiltag. Foto: MARTEC

Humor og diplomatiske evner

Blandt eleverne på afslutningskurset har MARTEC udpeget Michael Nørbygaard som "Bedste Holdspiller". Det har ifølge motivationen ikke været nogen nem opgave at udvælge én på holdet:
"At vælge bedste holdspiller i denne klasse, har været en hård opgave, da så mange har budt utrolig positivt ind på alt det uden om det faglige. Når valget alligevel falder på Michael, må vi sige, at vi tror, at en udslagsgivende faktor har været Michaels gode arbejde som talsmand for klassen," forklarer MARTEC og fortsætter:
"Michael har stille og roligt med både humor og diplomatiske evner, hele vejen igennem været i stand til at agitere for klassens ønsker, på en utrolig behagelig måde. Han besidder evnen til at få vendt kritik til konstruktive forslag, og ser muligheder frem for begrænsninger."

 

Dimission 1218 04 1200pxlres

Nicolaj C. Jacobsen (tv) modtog Metal Maritimes præmie, der blev overbragt af rejsesekretær Barno Jensen. Foto: Svendborg Søfartsskole

Altid parat med en ekstra hånd

I Svendborg tilfaldt Metal Maritimes præmie og titel som "Bedste Holdspiller" Nicolaj C. Jacobsen. Det er der mange gode grunde til. Foruden at være både flittig og opmærksom, så evner Nicolaj C. Jacobsen også at have øje for det sociale aspekt.
Skolens begrundelse for tildelingen lyder:
"Nicolaj har en høj tilstedeværelse i timerne og positiv deltagelse heri. Hans store spørgelyst og nysgerrighed har medvirket til, at alle i klassen har fået en større viden og læring. Yderligere har han været en stor hjælp, når der var brug for en hånd til at tage en extra vagt og gjorde dermed en ekstra indsats for at få tingene til at glide positivt."

Til lykke - og god vind

Fra Metal Maritime og CO-Søfart ønsker vi tillykke med eksaminerne til såvel præmie-modtagerne som alle dimittenderne.
Vi håber I alle kommer godt i vej i Det Blå Danmark.
God vind.