Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Vattenfall sælger kulskubbere - 23 søfarende opsiges

Metal Maritime - 08. marts 2019

23 er opsagte som følge af Vattenfalls salg af kulskubberne 'VT Proton' og 'VT Electron'. Foto: Peter Hansen

23 søfarende opsiges da Vattenfall vil sælge to kulskubbere

Frasalg af kulskubberne 'VT Proton' og 'VT Electron' koster 23 søfarende jobbet. Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening indgår nu som overenskomstbærende organisationer i dialog om effektueringen af fratrædelserne.

Af Hanne Hansen

Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening er i dag på et møde orienteret om i alt 23 opsigelser af søfarende i Vattenfall. Crewingen og det tekniske management af de to kulskubbere 'VT Proton' og 'VT Electron' varetages af rederiet Erria, der dermed også forestår opsigelserne.

Opsigelserne rammer 4 skibsførere, 4 overstyrmænd, 3 maskinchefer, 4 førstemestre, 7 skibsassistenter og 1 skibsmekaniker.

Metal Maritime overenskomstdækker navigatørerne og de i alt 8 berørte menige.

Erria beklager opsigelserne

Hos Erria beklager HR Manager Niels Berthelsen situationen:
-VT Shipping, som ejer skibene, har meddelt os, at de ønsker at sælge 'Proton' og 'Electron' og at de ønskede søfolkene opsagt. Så er der desværre ikke så meget andet at gøre, siger Niels Berthelsen og fortsætter:
-Når det er sagt. Så er vores opgave naturligvis, at det gøres ordentligt og til punkt og prikke i forhold til de overenskomstaftaler, der ligger.

I alt omfattede opsigelserne i første omgang 24.
-Da vi sendte den første orientering ud til skibene, var der en, der var ansat som afløser, der havde muligheden for at returnere til sit gamle job, så han stoppede med det samme, uddyber Niels Berthelsen.

De tilbageværende 23 har forskellige opsigelsesvarsler, men senest med udgangen af august vil de sidste være fratrådt.

Metal Maritime i gang med klarlægning af medlemmernes krav

Hos Metal Maritime er det faglig konsulent Kirsten Østergaard, der varetager opgaven og dialogen med Erria.

Efter mødet i dag skal forskellige detaljer omkring effektueringen af opsigelserne undersøges nærmere, ligesom de berørte meniges efteruddannelsesmuligheder jvf. overenskomsterne skal klarlægges.

Dette arbejde forventes afklaret om godt en uge.
-Vi hører meget gerne fra berørte medlemmer. Men vi vil først kunne give nogle helt klare svar i forhold til den enkeltes muligheder og krav på diverse godtgørelser efter 20. marts, siger faglig konsulent Kirsten Østergaard.

Overenskomsterne for såvel navigatører som skibsassistenter og skibsmekanikere indeholder alle forskellige afsnit og krav mht. godtgørelser, midler til efteruddannelse og finansieringspulje. Kravene afhænger specifikt af faktuelle forhold som anciennitet, alder og andre forhold.

-Vi skal have klarlagt præcist, hvordan den enkeltes krav er i forhold til overenskomsten, inden vi kan give klare svar til medlemmerne. Når vi har det på plads, koordinerer vi det med rederiet, uddyber Kirsten Østergaard, Metal Maritime.

Ekstra sikring i form af forbedrede forhold ved opsigelse, når rederier omstrukturerer, kom i 2012 ind i Metal Maritimes overenskomster, hvor sikkerhed i ansættelsen stod højt på medlemmernes ønsker til overenskomsterne.

Medlemmer kan for yderligere opslysninger
kontakte faglig konsulent Kirsten Østergaard – efter 20. marts
Tlf. direkte: 36 36 55 83

 

FAKTA


Godtgørelser og efteruddannelse

Aktuelle uddrag fra Hovedoverenskomsterne for hhv. navigatører og menige på dæk (skibsassistenter og skibsmekanikere)

Rederiets opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarsler for både navigatører og skibsassistenter/skibsmekanikere er ens ifølge overenskomsterne:
ansættelse i 0-1 år / varsel 1 måned
ansættelse i 1-4 år/ varsel 3 mdr.
ansættelse i 5-7 år/ varsel 4 mdr.
ansættelse i 8-9 år/ varsel 5 mdr.
ansættelse i 10 år/ varsel 6 mdr.


Godtgørelser

Navigatører: Hovedoverenskomsten §6
særlig godtgørelse på 3 mdr. løn for officerer, der er fyldt 50 år og med uafbrudt ansættelse i mere end 10 år.
+ godtgørelse efter Sømandslovens §42

Skibsassistenter og skibsmekanikere: Hovedoverenskomstens §1 stk. 12
ansættelse i 12 år/ godtgørelse 1 måneds hyre
ansættelse i 15 år/ godtgørelse 2 måneders hyre
ansættelse i 18 år/ godtgørelse 3 måneders hyre

 

Efteruddannelse
Skibsassistenter og skibsmekanikere: Hovedoverenskomsternes §1 stk. 14
Efter uafbrudt ansættelse i mindst et år:
Ret til i alt 4 ugers AMU-efteruddannelse
(det i overenskomsten nævnte varsel på én uge er efter aftale mellem Metal Maritime og Erria suspenderet – det betyder, at medlemmer ikke skal gøre yderligere for at have krav på de i alt 4 ugers efteruddannelse)
(De sidste to ugers uddannelse er dog betinget af, at rederiet modtager støtte fra kompetenceudviklingsfonden til dækning af den opsagtes lønomkostninger i disse to uger.)

Andel i finansieringspulje
Navigatører og skibsassistenter samt skibsmekanikere - ifølge Hovedoverenskomsterne
Gælder for medarbejdere med mere end 5 års uafbrudt ansættelse – dog med forskellige begrænsninger
Rederiet indbetaler, hvad der svarer til 2 måneders hyre for hver af de opsagte med mere end 5 års uafbrudt ansættelse.
Administrationen af finansieringspuljen ved opsigelser er ved tidligere tilfælde varetaget af Metal Maritime.


Overenskomster - direkte links

Hovedoverenskomsten - navigatører - direkte link...

Hovedoverenskomsten - skibsassistenter - direkte link...
Hovedoverenskomsten - skibsmekanikere - direkte link...
Særoverenskomsten – skibsmekanikere og skibsassistenter – direkte link...