Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Aden-aftale indgået
21/11 18.53 DIS Kontaktudvalget har indgået aftale vedrørende sejlads i Aden Bugten.

Efter drøftelser torsdag mellem Danmarks Rederiforening og CO-Søfart, blev der indkaldt til ekstraordinært DIS-kontaktudvalgsmøde i dag fredag kl. 14.00.

Efter grundige drøftelser blev der indgået en aftale vedrørende sejlads i Aden-bugten som hele DIS-kontaktudvalget har tilsluttet sig.

Hovedindholdet i aftalen er:

* Langtsomgående skibe (mindre end 15 sømil gennem vandet), med lavt fribord (under 5 meter på laveste punkt) opfordres til at vælge anden rute end gennemsejling af Aden Bugten, medmindre skibet kan tilslutte sig en konvoj eller sejle under eskorte.

* Såfremt skibe som er omfattet af ovenstående, alligevel vælger at sejle gennem Aden Bugten, er der enighed om at det giver den søfarende ret til afmønstring og fri hjemrejse efter reglerne i Sømandslovens § 18 a og § 18 b. Anmodning om afmønstring skal ske efter reglerne i nævnte lov.

* Såfremt der ikke kan opnås enighed med det konkrete rederi om ovenstående afmønstringsret med fri hjemrejse, og ønske om afmønstring er fremsat iht loven, vil rejseomkostninger blive dækket efter en anden gældende aftale: "Aftale om hjemrejsegaranti", hvor der er enighed om at se bort fra et krav efter denne aftale, som omhandler den søfarendes konkrete økonomiske situation.

* For hurtiggående skibe, eller skibe med højt fribord, er der enighed om at der ikke består en generel ret til afmønstring ved gennemsejling af Aden Bugten.

* Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 dages varsel.


PRESSEMEDDELELSE UDSENDT I FORBINDELSE MED AFTALENS INDGÅELSE

DIS Kontaktudvalget har i dag afholdt ekstraordinært møde under hensyntagen til den seneste udvikling i situationen i Aden Bugten.

Der var enighed om, at den seneste udvikling gør, at det er påkrævet løbende at vurdere situationen og, at sikkerhedsvurderingen i forbindelse med gennemsejling må foretages konkret og blandt andet vil afhænge af skibets størrelse, fart og eventuelt lastens art (særlig brandbar eller eksplosiv). Skibets fribord, sejlhastighed og eventuelt lastens art er således faktorer, der i høj grad har indflydelse på risikoen for piratoverfald.

Der var endvidere enighed om, at sejlads i konvoj/under eskorte er en væsentlig faktor for sikkerheden. DIS kontaktudvalget opfordrer Den Danske Regering og Det Internationale Samfund til via alle kontakter at fremme, at der tages initiativ til øget og koordineret konvojtjeneste for handelsskibene i området. Parterne understreger vigtigheden af, at konvojtjenesterne også yder beskyttelse til langsomtgående handelsskibe.

Parterne har på mødet indgået aftale der giver mulighed for afmønstring for søfarende på de særligt udsatte skibe, skibe der enten sejler langsomt, eller har et lavt fribord. Parterne har anbefalet at Søfartsstyrelsen udsender de aftalte retningslinier til alle danske skibe.

København den 21. november 2008
DIS Kontaktudvalget
(Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening, Metal Søfart, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen for Mindre Skibe og Rederiforeningen af 1895)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1