Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

Organisationen

CO-Søfart blev etableret med praktisk virkning fra 1. juli 2005

 

CO-Søfart er et fagligt kartel bestående af:

- Metal Maritime (tidl. navn: Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA))
- Metal Vest
- FOA-søfart
- Dansk El-Forbund (DEF)
- Serviceforbundet
- CS, Centralforeningen for Stampersonel

 

CO-Søfart er Danmarks største maritime faglige organisation
Kartellet CO-Søfart, der i dag består af seks medlemsorganisationer, blev stiftet i 2005 for blandt andet at øge de enkelte organisationers indflydelse.
Siden stiftelsen er CO-Sea udvidet i flere omgange og favner dermed i dag alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer.

CO-Søfart er i dag en moderne organisation, der blandt andet prioriterer innovative forhandlingsløsninger for søfarendes ansættelses- og arbejdsvilkår nået i tæt samarbejde med rederier og deres organisationer. Løsninger, der tilgodeser de søfarende men også gerne har positiv effekt for det enkelte rederi og dermed også medvirker til udvikling i antallet af arbejdspladser.

Indflydelse nationalt og internationalt
CO-Søfart har i kraft af sin tyngde og professionalisme markant indflydelse nationalt i Danmark og er internationalt aktiv på flere fronter, herunder også i ITF.  For CO-Søfart er det ikke kun et mål - men en selvfølge - at være en seriøs, troværdig og målrettet samarbejdspartner.

 

Fakta

Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart stiftede CO-Sea med virkning fra 1/7-2005. De to foreninger fusionerede med virkning fra 1. januar 2011 til Dansk Metal's Maritime Afdeling (DMMA). Afdelingens navn ændredes ultimo februar 2017 til Metal Maritime.
Metal Maritime er en selvstændig afdeling i Dansk Metal.

Søværnets Konstabelforening, SK, trådte ind i CO-Sea med virkning fra 15/5-2009. SK forlod CO-Sea 1. januar 2016 efter SK's sammenlægning med Centralforeningen for Stampersonel.

FOA-søfart associerede med CO-Sea med virkning fra 1/11-2011.

Dansk El-Forbund associerede med CO-Sea med virkning fra 1/1-2012.

Serviceforbundet associerede med CO-Sea med virkning fra 1/12-2014

CS, Centralforeningen for Stampersonel associerede med CO-Sea med virkning fra 1/1-2016

Metal Vest associerede med CO-Sea med virkning fra 1/10-2016


Metal Maritime, FOA-søfart, DEF, Serviceforbundet, CS og Metal Vest:
Optræder som en enhed ved forhandlinger om spørgsmål af fælles interesse og i forbindelse med besættelse af poster i nævn, udvalg og lignende, afgivelse af fælles høringssvar m.v.
       
De seks foreninger/forbund (Metal Maritime, FOA-søfart, DEF, Serviceforbundet, CS og Metal Vest) er adskilte f.eks. for så vidt gælder:
Foreningsbestyrelse, kontingent, a-kasse, underskrivelse af overenskomster.

Metal Maritime, Metal Vest, FOA, DEF og Serviceforbundet har FH (fhv. LO) som hovedorganisation.
CS, Centralforenignen for Stampersonel, har FTF som hovedorganisation.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

OK23 opdateringer på hjemmesiden

Der forhandles stadig særoverenskomster på plads, og den seneste ...

Markant udvidelse af High Risk område

Situationen i og omkring Adenbugten og Røde Havet har desværre ik ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX