Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Ankenævnet
Fre 10/12-2010 22.59
Tre kendelser vedrørende to skibe om besætningsfastsættelser.

Besætningsfastsættelser
to sager i Ankenævnet
behandlet 30/11-2010

Torsdag den 9. december (sagsbehandlet 30. november) blev der afsagt kendelser vedrørende 2 skibe af interesse for medlemmer af organisationerne i CO-Søfart.
Ialt 3 kendelser.
Link til selve kendelserne nedenfor.

HSC passagerskib (HSC = High Speed Craft)
Den første sag vedrørte besætningsfastsættelsen på et HSC passagerskib. Oprindeligt havde rederiet anmodet om en besætningsfastsættelse på en skibsfører og en bedstemand. På baggrund af fartøjets fartområde og beskrivelsen af arbejdsgangene ombord, blev der fra Søfartsstyrelsen udstedt en forhåndsfastsættelse på en skibsfører, en styrmand, en maskinchef og to befarne skibsassistenter.

Det blev endvidere meddelt, at såfremt den daglige arbejdstid ikke oversteg 14 timer, så kunne der dispenseres for de to befarne skibsassistenter. Hermed var besætningen så nede på tre. To navigatører og en maskinchef.

Søfartsstyrelsen meddelte endvidere, at såfremt der forelå en servicekontrakt på maskineriet, så kunne maskinchefen erstattes med to besætningsmedlemmer med duelighedsbevis i motorpasning. Rederiet fandt derfor hurtigt ud af, at kunne man finde to navigatører med duelighedsbevis i motorpasning, så kunne man komme ned på en besætning på to. Det er jo rationalisering som vil fremad – fra fem stillinger til to med et snuptag.

Sømændenes Forbund ankede besætningsfastsættelsen.

Af Søfartsstyrelsens tilsvar i sagen fremgår det da også, at rederen har været lidt for hurtig på aftrækkeren.

Det indskærpes i kendelsen fra ankenævnet, at såfremt man vælger at erstatte maskinchefen, så betyder det, at der er tale om minimum et ekstra besætningsmedlem, da der altid skal være to navigatører på broen, når skibet er let. På den baggrund ændrede Ankenævnet den sidste del af besætningsfastsættelsen til:

”Hvis rederiet har en godkendt vedligeholdelses- og servicekontrakt til maskineriet ombord, kan den foreskrevne maskinchef erstattes af mindst en befaren skibsassistent, der skal være i besiddelse af duelighedsbevis i motorpasning”

Hermed mente Ankenævnet, at misforståelser sket i sparsommelighedens og konkurrenceevnens hellige navn, kunne undgås for fremtiden.

Olietankskib med ændret fartsområde
Den anden sag vedrørte bemandingsfastsættelsen på en olietanker, der havde ændret fartområde. Søfartsstyrelsen udstedte en midlertidig bemandingsfastsættelse på en skibsfører, en styrmand, en maskinchef og to befarne skibsassistenter - med en tre måneders prøvetid for rederiet.

Efter endt prøvetid udbad Søfartsstyrelsen sig kopi af skibs- og maskindagbog, oliejournaler, hviletidsregistreringer osv. Efter en gennemgang af disse fandt søfartsstyrelsen ikke, at den tidligere fastsatte bemanding, på betryggende vis kunne varetage de arbejdsopgaver der var forbundet med skibets drift og sikkerhed.

Man konstaterede blandt andet, at en befaren skibsassistent og en matros havde gået vagtgående i henholdsvis maskinen og på broen uden fornødne papirer. Ligeledes havde maskinchefen fungeret som udkig uden nødvendige papirer. Herudover var der en lang række andre forhold der gjorde, at Søfartsstyrelsen vurderede, at skibet fremover skulle besætningsfastsættes med yderligere en navigatør og en ubefaren skibsassistent.

Rederiet klagede over besætningsfastsættelsen, da den kunne oplyse, at man efterfølgende havde rettet op på de fleste af de ovenstående ting, og man derfor fandt udvidelsen af besætningen urimelig.

Ankenævnet stadfæstede Søfartsstyrelsens afgørelse, idet man lagde vægt på, at afgørelsen alene kunne foretages ud fra de forhold, som kunne dokumenteres i prøveperioden, og at man ikke kunne medtage rederiets argumenter om ændringer for en ukendt fremtid.

CO/Søfart/John Ibsen

* O W SCANDINAVIA vedrørende enhedsbesætningen
* O W SCANDINAVIA vedrørende navigatørbesætningen
* FOB SWATH 1 enhedsbesætningen © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1