Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 1/12
Ons 1/12-2010 10.00

Dagen hedder "Arnold". Opkaldt efter franciscanermunk som i 1303 drog til Kina for at udbrede kristendommen.
1806: I København finder Danmarks første bemandede ballonopstigning sted.
1850: Komponisten P.E- Lange-Müller fødes.
1941: Den japanske kejser underskriver krigserklæring mod USA.
1953: Playboys første nummer udkommer med nøgenfotos af Marilyn Monroe
1955: Rosa Parks, en sort kvinde fra Alabama, arresteres da hun nægter at overlade sin plads i bussen til en hvid mand.

 CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - ferie til 20/12

FRA MEDIER           

Pirateri

IMB Live Piracy update
28/11 03.30 UTC psn 09:22n 013:47w Conakry red, Guinea
Omkring seks røvere bevæbnede med maskinpistoler entrede en bulkcarrier. 2. styrmand slog alarm og forsøgte at kontakte havnemyndighederne uden held. Røverne kom på broen og i apteringen og stjal skibets kassebeholdning og udstyr. Ingen besætningsmedlemmer kommet til skade.
ICC Commercial Crime Services, 30/11, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Fuld krydstogtsturist udløste skibsanker
En californisk mand er anholdt efter han i sidste uge i fuldskab udløste skibsankeret på krydstogtsskibet "Ryndam", mens skibet sejlede langs den mexicanske kyst med 1.000 passagerer ombord. Han er sigtet for at have bragt skibets sikkerhed i fare. Der skete ingen skade på skibet, men ifølge FBI kunne det have slået hul på skroget og afstedkommet forlis.
Maritime Danmark/Tradewinds, 30/11 14.59, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9477

Scandlines intensiverer driften til Baltikum
Fra 3. januar indsætter Scandlines en ny indchartret færge på ruten mellem svenske Nynäshavn og lettiske Ventspils. M/V "Scottish Viking" skal have fem ugentlige afgange og øger kapaciteten på ruten med 30%. 
Havne og Skibsfart/Sandlines, 30/11, http://www.havneogskibsfart.dk/Nyheder/nyhed.aspx?NewsID=8450&Titel=Scandlines%20forstærker%20trafikken%20til%20Baltikum

Gift losses alligevel i Nyborg
3F-Nyborg meddeler nu at havnearbejderne alligevel vil losse den højoktane gift som ventes til Nyborg 9. januar fra Australien, - hvis og når den kommer. Hvis giften først er i Nyborg, skal den selvfølgelig udlosses udtaler den lokale næstformand for 3F.
Epn.dk, 30/11 12.37, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2261820.ece

Mærsk er største lovbryder på Nordsøen
Tal fra det britiske arbejdstilsyn viser at Mærsk er den koncern som uden sammenligning bryder flest love om miljø og sikkerhed ved arbejdet i Nordsøen. Siden 2006 er Mærsk noteret 92 gange for overtrædelser, mens Shell er noteret 46 gange og BP 19 gange. I perioden er Mærsk beordret til 5 produktionslukninger, heraf to gange i år, på grund af sikkerhedsproblemer.
Business.dk/3F-nyheder, 1/12 07.37, http://www.business.dk/boersnyt/maersk-bryder-flest-love-paa-nordsoeen

Nye oliefund afgørende vigtige for Mærsk
Prisen på olie kan ikke forudsiges og Mærsk kan få problemer med at finde tilstrækkelige nye mængder fremover selvom der satses milliarder i forskellige dele af verden. Felterne i Qatar og Nordsøen vejer tungest og Qatar har ikke udviklet sig som ønsket. Selvom olieforretningen vejer tungt for Mærsk Gruppen tonser omsætningen i Mærsk Line dog betydeligt mere.
Borsen.dk, 30/11 12.00, http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/196548/maersk_dybt_afhaengig_af_nye_oliefund.html

Mærsk Oil påtænker at etablere laboratorium nord for Upernavik
Mærk Oil der har vundet en licensblok i Baffinbugten, påtænker at etablere et laboratorium hvor det er muligt at analysere indsamlede data fra det maritime miljø. Laboratoriet skal stilles til rådighed for myndigheder, andre selskaber og forskere.
Sermitsiaq, 30/11 09.28, http://sermitsiaq.ag/indland/article135171.ece

Nyt mærkat kan spare unødige eftersøgninger til havs
Når en herreløs båd, kano eller bare et surfbræt spottes, sættes der straks en eftersøgning i gang efter eventuelt forulykkede eller druknede. Det kan et nyt mærkat som er udviklet i samarbejde med TrygFonden råde en del bod på. Mærket indeholder personlige oplysninger som kan spottes udefra hvorefter SOK kan undersøge om vedkommende rent faktisk er savnet.
SOK, 30/11 10.54, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/Nytmærkatkanspareunødigeeftersøgningertilhavs.aspx

Maskinmestre imod kvoteordning til uddannelse
Maskinmestrenes Forening protesterer mod at Folketinget gennem finansloven har valgt at indføre en kvoteordning for adgang til skibsofficersuddannelserne. Det har samfundet ikke råd til mener foreningen. Efterspørgslen efter maskinmestre er stor og vil være stigende i de kommende år. Der er stort set fuld beskæftigelse blandt de 8.000 erhvervsaktive mestre og det er en kortsigtet økonomisk betragtning som får Folketinget til at bremse udviklingen, udtaler formanden for foreningen Per Jørgensen.
Maritime Danmark/Maskinmestrenes Forening, 30/11 15.16, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9478

Femern A/S anbefaler sænketunnel
Både en sænketunnel og en skråtagsbro indebærer betydelige tekniske udfordringer, men skråtagsbroen indebærer væsentlig flere risici for fordyrelser, forsinkelser og arbejdsulykker, skriver Femern A/S i sin anbefaling til politikerne. En Femern Bælt tunnel vil blive 18 km lang mod Øresundstunnelen som er på 4 km. Det er også vurderet at stålkonstruktionerne til en bro i vidt omfang vil blive bygget i Østen, hvorimod betonelementer til en tunnel vil blive bygget i nærområdet. Femern A/S vurderer herudover at en sænketunnel indebærer færre permanente påvirkninger af miljøet, ligesom en tunnel selvsagt indebærer færre risici for skibsfarten end en bro.
Ingeniøren.dk, 30/11 15.48, http://ing.dk/artikel/114407-femern-bekraefter-saenketunnel-er-mindst-risikabel

Havnepakke II
I ny trafikaftale afsættes 200 millioner kroner til havne i udkantsområder.
Danske Havne, 30/11, http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Nyheder/Nyheder/Havnepakke+II

Arbejdsretten
I dag forhandles sag nr. AR2010.0435. HK Danmark mod SuperBest.
Arbejdsretten, http://www.arbejdsretten.dk:80/generelt.aspx

Førtidspensionister vil arbejde
Årbogen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser at hver femte førtidspensionist gerne vil i arbejde. Ifølge Danmarks Statistik var 244.600 danskere på førtidspension i januar 2010 svarende til 7,2% af befolkningen mellem 18 og 64 år.
CO-Industri/Newspaq, 30/11, http://www.co-industri.dk/sw51984.asp

Nyuddannede akademikere er yderst tilfredse med aktivering
Unge akademikere med eksamenspapirerne i hånden, føler sig i dag priviligerede hvis de sendes ud i job med løntilskud som varer i et år, eller bare virksomhedspraktik som varer nogle uger. Forsikringschef i CA's A-kasse, Lars Christenen, mener det er udtryk for at de unge har indset vejen til job er lang og snørklet, og et job med løntilskud opfattes som en vej til det egentlige arbejdsmarked. Bagsiden af medaljen er at virksomhederne ofte udnytter akademikerne i job som normalt burde varetages af HK'ere.
Avisen.dk, 30/11 14.30, http://avisen.dk/unge-akademikere-vilde-med-aktivering_137726.aspx

Syge sendes i aktivering
Siden januar 2010 har landets kommuner fået refunderet 65% af sygedagpengene hvis syge er i aktivering, og det har f.eks. fået Hjørring Kommune til at aktivere langt flere syge borgere. Fra december 2009 til september 2010 er antallet således steget med 122% i kommunen. Mange aktiveres hos Fitness.dk til et program som er udviklet af Falck Jobservice og Quick Care.
3F nyheder, 30/11 14.38, http://forsiden.3f.dk/article/20101130/NYHEDER/101129892/2140/NYHEDER

Hård aktivering af syg ødelagde begge knæ
En sygemeldt med dårlig skulder blev sendt i aktivering i fitnesscenter af Jobcenter Hjørring. Sygemeldingen skyldtes en "frossen" og øm skulder. Ved aktiveringen gjorde den pågældende opmærksom på at han var opereret i begge knæ for nogle år tilbage i forbindelse med fodboldskader, men blev alligevel aktiveret med hård træning fire dage om ugen. Efterfølgende har det vist sig at de gamle knæskader er brudt op igen og han har nu utroligt svært ved at gå på trapper. Han har et langt arbejdsliv bag sig og er nu nervøs for et nyt langt sygdomsforløb.
Nordjyske.dk, 30/11 20.42, http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/12/3731672/3/h%E5rd%20aktivering%20%F8delagde%20begge%20kn%E6

Lønindeks for den private sektor
For den private sektor steg lønnen 2,3% fra tredje kvartal i 2009 til 3. kvartal i 2010. Det er 0,1 procentpoint mere end stigningen på årsbasis i andet kvartal. Lønudviklingen i tredje kvartal steg mest inden for bygge og anlæg. Udviklingen lå ligesom i andet kvartal noget under niveauet for de statsansatte og en smule under niveauet for kommuner og regioner.
Danmarks Statistik, 30/11, http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR534.pdf

Fra Folketingets dagsorden onsdag 1/12
23) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Vil ministeren lave en dispensationsmulighed i loven om en 30-års-forældelsesfrist for anerkendelse af arbejdsskader, da det har vist sig, at folk, der har været udsat for asbest, sagtens kan gå mere end 30 år, inden det udvikler sig til lungehindekræft, som er dødbringende?
(Spm. nr. S 554).

24) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvorfor bliver der forringede efteruddannelsesmuligheder i en tid, hvor arbejdsløsheden stiger?
(Spm. nr. S 555 (omtrykt)).
Folketinget, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen.aspx?from=01-12-2010

BALTIC DRY INDEX
2.099 (-46) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 30/11, http://www.dryships.com/pages/report.asp

VALUTAKURSER – når du køber kontanter
100 USD = 589,16 DKK
100 Euro = 758,34 DKK
Danske Bank, 1/12, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER
APM A-aktie: 45.450 (+600)
APM B-aktie: 46.490 (+500)
D/S Norden: 181 (+0,30)
D/S Torm: 41,20 (+4,45)
DFDS: 378 (+0,50)
Mols-Linien: 35 (-3,50)
Børsen, 1/12

OleS

THORA LUND

046-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1