Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 12/3
Fre 12/3-2010 10.00

Dagen hedder "Gregorius" og er dagen for freden i Lübeck i 1629 hvor Christian den 4. gav afkald på de tyske stifter. Efter en overdådighedsforordning i 1783 får bondestanden forbud mod at drikke kaffe og i 1931 stiftes Kristelig Fagforening.
Sol op 06.35 ned 18.05.

CO-SØFART KALENDER

John Ibsen - arbejder hjemme

FRA MEDIER

2. udskydelse af mulig storkonflikt
Forligsmand Asbjørn Jensen har brugt sin sidste mulighed for udskydelse af en eventuel storkonflikt med 14 dage. Hermed kan en storkonflikt tidligst træde i kraft i begyndelsen af april. Parterne på områder hvor der endnu ikke er indgået overenskomst har fået til 14. marts til at finde løsninger.

Fra 15. marts vil forligsinstitutionen og de forskellige forligsmænd igen overtage forhandlingerne, samtidig med at arbejdet på et mæglingsforslag som skal indeholde alle uløste områder påbegyndes.
Business.dk/ritzau, 11/3 16.25, http://www.business.dk/arbejdsmarked/forligsmanden-udskyder-storkonflikt-igen

Pirateri
NATO forlænger til 2012
Forsvarsalliancen har besluttet at forlænge sin anti-pirat aktion i Adenbugten til udgangen af 2012. Baggrunden er tilfredshed med at succesraten ved angreb i området er faldet med 40%. Senest har det været "Absalon" som har haft kommandoen over flådestyrken, men fredag sætter "Absalon" kursen mod Middelhavet og et andet skib overtager kommandoen.
Maritime Danmark/Folketidende, 11/3 11.27, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7384

Somalia internt
Intense kampe i Mogadishu over to døgn har kostet 54 dræbte. Både regeringsstyrkerne og de muslimske oprørere oplyser at de har påført modparten betydelige tab. Antallet af civile tilskadekomne er meget højt.
Berlingske Tidende/ritzau/AFP, 11/3 17.04, http://www.berlingske.dk/verden/54-draebt-af-uro-i-somalia

Bøde til Stevns Shipping for overtrædelse af udlændingeloven
Rederiet har fået en bøde på 300.000 kroner fordi et af dets skibe, "Stevns Arctic", har anløbet dansk havn med udenlandsk besætning uden arbejdstilladelse mere end 25 gange i løbet af 2008. Det var Sømændenes Forbund som indgav politianmeldelse. Skibet sejlede med danske navigatører og filippinske søfolk uden arbejdstilladelse i Danmark. 
Maritime Danmark/Svendborgs Netavis, 11/3 16.22, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7388

Skib brækket i to dele
Et russisk fryseskib, "Petrozavodsk", som sidste år blev kastet op på klipperne af Bjørnøya i Nordnorge er nu brækket i to dele, hvilket gør det langt vanskeligere for myndighederne at få fjernet vraget. Hele forstævnen er brækket af fryseskibet og det frygtes nu af agterstævnen kæntrer i det miljøfølsomme område.
Maritime Danmark/Svalbardposten, 12/3 09.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7392 

Rederibranchen kæmper sig ovenpå efter nedtur
Valutaindtjening i milliarder kroner 
:
2000: 85
2001: 100
2002: 90
2003: 100
2004: 120
2005: 130
2006: 157
2007: 175
2008: 190
2009: 140
Nedturen afspejles også i de enkelte rederiers årsregnskaber for 2009, men rederiforeningens vicedirektør Jan Fritz Hansen er overbevist om de danske rederier er bedre rustede end nogensinde til at klare sig i konkurrencen, og at der ikke er tabt markedsandele. 
Børsen, 12/3, side 1, 4  

Mærsk chartrer fem containerskibe
Fem containerskibe hver med en kapacitet på 13.092 TEU er ved at blive bygget i Korea og leveres til Mærsk Line i første halvår af 2011. Skibene tilhører Zodiac Maritime og er chartret for en periode på 3 år. Næsten samtidig modtages otte containerskibe i samme størrelsesorden fra Rickmers Reederei/Rickmers Maritime.
Maritime Danmark/Journal of Commerce, 11/3 15.48, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7387

Midlertidig Torm-chef sådan pænt kompenseret på løncheck
I 2009 steg Mikael Skov's løn fra 4,9 millioner kroner til 14,8 millioner kroner som ekstraordinær kompensation for at påtage sig jobbet som midlertidig administrerende direktør. Torm endte i et ledelsesmæssigt tomrum efter Klaus Kjærulff stoppede i 2008 og den udpegede afløser Jacob Meldgaard blev forhindret i at overtage på grund af en konkurrenceklausul med D/S Norden.
Epn.dk, 11/3 23.09, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2007458.ece

Selvsejlende skibe
Norske forskere har udviklet et dataprogram som gør det muligt for små ubemandede skibe at navigere uden menneskelig fjernstyring. Forskerne spår at fremtidens oliefelter og kortlægningsopgaver kan blive løst af en hær af små selvsejlende skibe. Fjernstyrede både er anvendt siden 2. verdenskrig til særlige opgaver som f.eks. minerydning, men i fremtiden kan fjernstyring undværes. I praksis kontrolleres de ubemandede både af et moderskib og de navigeres ved hjælp af signaler om moderskibets kurs. De har indbygget en "kollisions-algoritme" så de undgår fremmede objekter.
Ingeniøren.dk, 10/3 07.47, http://ing.dk/artikel/107075-selvsejlende-skibe-finder-fremtidens-oliefelter

DFDS årsregnskab
Lidt forsinket bringer vi her lidt tal fra "DFDS extra news", 9. marts:
Hovedtal for 2008 og 2009 i millioner kroner (først 2008 i parantes efterfulgt af 2009)
Nettoomsætning: (8.194) 6.555
Opdelt i forretningsområder:
Ro-Ro Shipping: (3.799) 2.997
Container Shipping: (1.636) 1.165
Passenger Shipping: (1.779) 1.620
Terminal Services: (647) 555
Trailer Services: (963) 776
Driftsresultat (EBITDA): (1.011) 786
Resultat før skat: (221) 20
Antal medarbejdere: (4.301) 3.924
Antal skibe: (60) 51
DFDS extra news, 9/3

Kritik af fratrædelsesordninger som undergravende
Flere forskere har kritiseret de nye fratrædelsesordninger som indføres som perler på en snor i årets overenskomstfornyelser, som undergravende for den danske model med et fleksibelt arbejdsmarked. Formanden for 3F's industrigruppe, Børge Frederiksen, kalder det for noget vrøvl, fordi fratrædelsesordningerne blot kompenserer i en periode for et udhulet dagpengesystem.
3F nyheder, 11/3 10.58, http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100311/NYHEDER/3110325/2140/NYHEDER

Forhandlinger mellem Søfartens Ledere og bilfærgerne udskudt
Forhandlingsmøde aftalt 12. marts er udskudt fordi Bilfærgernes Rederiforening er optaget af forhandlinger med CO-Søfart, 3F sømændene mv
Søfartens Ledere, 11/3, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=2f861b9f-82f3-4fe6-8335-17aa1e41f52a

SAS-forlig i forligsinstitutionen
Ved mindnatstid til i dag nåede SAS til forlig med kabineselskabet og dermed i mål om besparelser på op til 500 millioner svenske kroner. Forliget resulterer formentlig i lønnedgang og en række vilkårs-forringelser. Til gengæld har kabinepersonalet fået et værn mod social dumping og sikring af de danske arbejdspladser. Lønnedgangen bliver forventeligt på omkring 8 procent. Sammenlagt opnår SAS besparelser på 2,1 milliarder svenske kroner kroner over to år.
Business.dk/ritzau/RB-Børsen, 12/3 08.23, http://www.business.dk/transport/sas-indgaar-forlig-med-kabinepersonale 
 

Overenskomst for 5.000 chauffører
3F har indgået aftale med Dansk Transport og Logistik om en overenskomstfornyelse for ca. 5.0000 chauffører i 750 transportvirksomheder. Aftalen indeholder bl.a.:
* Fratrædelsesordning ved fyring
* Udvidet forældreorlov
* Barns første sygedag efter ni måneders ansættelse
Avisen.dk, 11/3 08.09, http://avisen.dk/5000-chauffoerer-faar-overenskomst_124143.aspx

Udgifter til fleksjobbere tredoblet siden 2004
I 2004 var ca. 32.000 fuldtidspersoner på fleksjob mens tallet i dag er mere end 66.000. Et fleksjob giver en person med varigt nedsat arbejdsevne ret til et job på nedsat tid og fuld løn gennem tilskud fra det offentlige. Ifølge en jobcenterchef er ordningen simpelthen for fristende og attraktiv. Når først fleksjobbet er etableret er der intet incitament til at ændre ordningen fordi den er varigt bestemt.
Dansk Arbejdsgiverforening, 11/3, http://agenda.da.dk/default.asp

Det Faglige Hus snød sig bevidst til nye medlemmer
I januar blev det afsløret at Det Faglige Hus i Esbjerg brugte et hvervefirma som snød tilfældige til at blive medlemmer. Det skete ved at tilbyde dem informationsmateriale tilsendt, hvor de i stedet fik tilsendt opkrævning for kontingent med efterfølgende rykkere. Hvervebureaet var FM Agency som blev fyret da afsløringen blev bragt i pressen. Det skønnes at bureaet har hvervet 8-10.000 medlemmer.

To tidligere ansatte afslører nu i et tv-interview at det faglige hus allerede i november 2009 fik oplysninger fra sælgere om hvilke metoder bureaet anvendte. De fortæller også hvilke løgne der blev anvendt for at sælge medlemsskaberne. De fortalte bl.a. at Det Faglige Hus forhandlede overenskomster, og sælgerne fik besked på især at henvende sig til muslimske kvinder med ringe danskkundskaber som var lette at hverve. Det Faglige Hus afviser at henvende sig til alle som er hvervet af bureaet med forklaringer, undskyldninger eller andet.
Avisen.dk, 11/3 05.45, http://avisen.dk/fagforening-lod-fuskfirma-fortsaette_124115.aspx

SØFART fredag d. 12/3
Indhold:
Stjerner og vandbærere
Milliarderne rullede baglæns i 2009 – der på forhånd var udset til at blive nærmest det værste i shipping nogen sinde. Krisens chokeffekt og dønningerne efter den har da også været til at tage og føle på. Men alligevel ligner de foreløbige regnskabstal fra branchen ikke den rene katastrofe.

Læs artiklerne: 
* Difko fik stort underskud
* Maersk Line boksede med containerkrisen
* Kontant svar på krisen fra Norden
* Stærkt år af Stema
* DFDS tæt på ventet nulresultat
* Smyril Line tilbage på plus-siden 

Skagen base for nyt dansk rederi
Skagen er blevet hjemsted for endnu et rederi med svenske rødder. Northern Offshore Services A/S hedder det nye selskab, der blev etableret i sidste uge med adresse i det nordjyske. Selskabet har David Kristensson som bestyrelsesformand og Michael Ragnar Kristensson som direktør. Begge er de i ledelsen hos det svenske offshorerederi med samme navn, Northern Offshore Services AB, som henholdsvis bestyrelsesformand og økonomidirektør. Bestyrelsen i det nystiftede danske selskab består desuden af Tomas Valling Kristensen fra Valling Ship Survey og advokat Peter Ringsted fra Focus Advokater.

Århus-rederi lukker efter salg af de sidste skibe
Århus-rederiet Selskabet af 5. juni 2009 A/S, som tidligere opererede under navnet Seafin, har solgt sit sidste skib og afvikler nu forretningen. Det sker som følge af det elendige marked, som efterhånden har plaget feeder-markedet i lang tid, og som har gjort det umuligt – eller i det mindste uattraktivt – at drive forretningen videre.

Falcon Maritime også operatør
Falcon Maritime, som blev etableret af den tidligere ledelse i Atlas Shipping sidste år, har nu fået sat gang i såvel rederi- som operatøraktiviteterne. Flåden omfatter således nu seks bulkcarriers, hvoraf de tre er nybygninger, som blev overtaget fra konkursboet efter Atlas Shipping. Desuden er tre handysize-enheder taget på t/c. De tre nybygninger leveres efter planen i løbet af i år og næste år.

»Absalon« afslutter effektiv piratjagt
»Absalon« afslutter i dag fredag opgaven som Nato-kommandoskib i "Operation Oceanshield" – styrken, der bekæmper pirateri i farvandene ud for Somalia. Opgaven overdrages til styrkens Gruppe II, mens »Absalon« med stab og styrkechef forlægger mod Middelhavet og Nordsøen for deltagelse i øvrige Nato-aktiviteter. »Absalon«, den ombordværende stab samt styrkechef Christian Rune afslutter dermed halvanden måneds aktivitet i henholdsvis Aden Bugten og Det Indiske Ocean ud for Somalia, hvor omverdenen har været vidne til en skærpet kurs overfor pirateriet.

Fald i oplagte containerskibe
Om kurven for alvor er knækket, er det nok for tidligt at sige noget om. Men etablering af nye services, slow steaming og en generel oprustning før sommersæsonen har under alle omstændigheder betydet, at antallet af oplagte containerskibe nu er det laveste siden juli sidste år. Det fremgår af analysevirksomheden AXS Alphaliners seneste rapport, som også viser, at kapaciteten på linjerederiernes oplagte skibe nu udgør 633.000 TEU mod 1,035 mio. TEU for et år siden.

Maersk Broker på dansk opkøb
Maersk Broker Agency har konsolideret sin i forvejen stærke position på det danske havneagentur- og STS-marked med købet af Wrist Shippings aktiviteter inden for de samme områder. Med aftalen overtager Maersk Broker således Wrist Shippings havneagentur-forretning, som især er koncentreret om Aalborg, men også dækker Århus og flere mindre havne i Limfjorden.

Dedikeret passagerskibe world-wide
Dansk-kontrollerede ISP er i dag verdens største dedikerede ship management virksomhed inden for passagerskibsområdet. Virksomheden, der har base i Miami og pt. har 20 skibe i management world-wide, tilbyder stordriftsfordele og en samlet management-pakke til et niche-segment i vækst.
Søfart

BALTIC DRY INDEX
3316 (+86) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 11/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 558,47 DKK
100 Euro = 757,12 DKK
Danske Bank, 12/3, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 41.150 (-530)
APM B-aktie: 43.000 (-540)
D/S Norden: 237,50 (-3,50)
D/S Torm: 58 (+0,50)
DFDS: 401,50 (-0,50)
Mols-Linien: 55 (+1)
Børsen, 12/3

(OleS)

THORA LUND

Image28954__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1