Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 12/5
Ons 12/5-2010 10.00

Dagen hedder "Gregorius". I 1629 giver Christian den 4. afkald på de tyske stifter efter freden i Lübeck. I 1783 får bondestanden i en ny overdådighedsforordning forbud mod at drikke kaffe og i 1931 stiftes Kristelig Fagforening.
Sol op 05.07 ned 21.07

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - 11.00 møde med NFS
John Ibsen - 11.00 møde med NFS
Ole Strandberg - Fåborg, Nielsen & Bresling
Kirsten Østergaard - Fåborg, Nielsen & Bresling
Christian Petersen - 14.00 møde Søfartens Arbejdsmiljøråd

FRA MEDIER

Pirateri
De løsladte pirater meldes nu døde
For ca. en uge siden kaprede 11 somaliske pirater et russisk tankskib ud for Yemens kyst. Besætningsmedlemmerne låste sig inde i et sikringsrum på skibet og et døgn efter kapringen angreb soldater fra et russisk krigsskib piraterne og befriede skibet og dets besætning. Under kampene omkom den ene af piraterne.

Efterfølgende meldtes piraterne frigivet med den begrundelse, at det ikke kunne lykkes at retsforfølge dem. Frigivelsen skete ca. 600 km fra land i en båd uden navigationsudstyr og det russiske forsvarsministerium oplyser nu at piraterne er omkommet efter frigivelsen.

På spørgsmålet om hvorfor piraterne blev frigivet har en russisk oberst svaret "hvorfor skulle vi brødføde en gruppe pirater". På et pressemøde har den russiske præsident efterlyst internationale myndigheder som kan håndtere den slags sager, og henvendt til sin forsvarsminister udtalte han: "Men indtil da bliver vi nød til at behandle dem, som vores forfædre gjorde i gamle dage - og De forstår godt selv, hvad jeg mener."

I russiske søfartskredse frygtes det nu at det fremover bliver mere usikkert for russiske skibe at sejle i farvandet ved Somalia.
Jyllandsposten, 11/5 20.45, http://jp.dk/udland/article2065530.ece
 

Kvartalsregnskaber
Der ventes og forventes fremgang for Mærsk Line i kvartalsregnskab

I dag fremlægges Mærsk-regnskaberne for 1. kvartal og forventningerne til klare forbedringer for Mærsk Line er absolutte hvis analytikernes forventninger skal indfries. Regnskabet fra Mærsk Line er den vigtigste faktor i regnskabet overhovedet. Der forventes samlet fremgang men fortsat underskud på bundlinjen.
Epn.dk, 11/5 17.56, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2065337.ece
 

Skuden er vendt – Mærsk opjusterer
A.P. Møller-Mærsk er kommet bedre end ventet fra start i 2010, og koncernen venter nu et positivt resultat for hele året. Det er især Maersk Line, der ventes at udvikle sig langt bedre end ventet, skriver selskabet i kvartalsregnskabet. Det sker, efter at containerforretningen i første kvartal kan fremvise et overskud på 901 mio. kr. mod et minus på 3,3 mia. kr. i samme kvartal sidste år. "Markedsvilkårene er blevet bedre, og vi ser positive resultater af vores initiativer. Vi forventer et forbedret resultat i forhold til tidligere forventninger om et beskedent overskud, primært på grund af fremgang i vores containerforretning, som nu forventes at give overskud i 2010," siger koncernchef Nils Smedegaard Andersen i forbindelse med regnskabet.
Børsen Online, 12/5, http://borsen.dk/investor/nyhed/182956/
 

Mere positiv udvikling – DFDS opjusterer
DFDS havde fin fremgang i første kvartal og opjusterer forventningerne til hele 2010. Rederiet kom ud af første kvartal med en omsætning på 1611 mio. kr. og et resultat af primær drift før afskrivninger (EBITA) på 100 mio. kr., hvilket er bedre end henholdsvis 1431 mio. kr. og 78 mio. kr. i samme periode 2009. DFDS forklarer, at resultatet af selskabets ro-ro-fragtruter og havneterminaler blev en del bedre end forventet i kvartalet. Derudover har passager-driften fortsat den positive udvikling.
DFDS Extra News, 12/5, Børsen Online, 12/5, http://borsen.dk/transport/nyhed/182955/
 

Oliekatastrofe rammer også Mærsk
Med 140 olielicenser i Den Mexicanske Golf, vil katastrofen med den eksploderede platform også ramme Mærsk, fordi ulykken har skabt usikkerhed og formentlig fører til øgede forsikringspræmier. Livet vil simpelthen blive mere besværligt for selskabet vurderer analysechef Henrik Lund fra imvesteringsbanken Carnegie.
Danmarks Radio, 11/5 23.19, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/05/11/231016.htm

Norden sælger fire bulkcarrier
De fire handysize-skibe er solgt til russiske interesser med levering i 2. og 3. kvartal af 2010. De to, "Nord Shanghai" og "Nord Mumbai", blev leveret til Norden i 2009, og de to øvrige leveres fra værft i maj og juni 2010.
Norden, 11/5, http://www.ds-norden.com/investor/financialnews/announcements/nordensells4handysizevessels.html

"Irena Arctica" nu fri af storisen
Skibet har nu genoptaget sin kurs mod Narsaq og Qaqortoq.
RAL, 11/5, http://www.royalarcticline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=7
 

"Kanhave" ventes tilbage efter dokophold
Efter dokophold bekræftes det nu at "Kanhave" er på vej til normal drift i SamsøTrafikken, og det glæder mange sig til efter adskillige udsolgte afgange under dokopholdet. Skibet forventes i normal rutefart fra onsdag morgen (i dag) kl. 05.45.
SamsøPosten, 11/5 15.49, http://www.samso.dk/Np.asp?Id=4621
 

Pressemeddelelse om dokopholdet
Færgen har fået monteret fire nye propeller med nyt design som skal mindske rystelser og støj. Kabys og bistro har også fået nyt design med mere plads og skibet er nymalet i rederiets nye "look". Skotterne er poppet op med kunst af Ane Mette Ruge med motiver fra fotografier af skibsvrag som er fundet ved Samsø. Endelig er der installeret nyt kølesystem til mtorer og propelleranlæg.
Samsø Posten, 11/5
 

Gymnasieundervisning på patruljefartøj
Mandag blev 36 elever fra Bornholms Erhvervsgymnasium undervist i praksis i matematik og fysik, med undervisningen flyttet til patruljefartøjet "Nymfen", under sejlads ved Bornholm. Emnerne var skibets opdrift, lastning med taljer og analytisk plangeometri. Tre kadetter fra Søværnets Officersskole deltog som instruktører.
SOK, 11/5, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/2010-05-11_gymnasie.aspx
 

Hvidbog om fremtidens havne
Danske Havnes konference 2010 var præget af tanker om fremtiden hvor deltagerne skulle igennem en tidsrejse i havnenes og samfundets historie. En af dagene konkurrerede deltagerne i "Kundekampen", om at komme med de bedste og mest effektive ideer til havnenes fremtid, og ideerne herfra har Danske Havne nu samlet i en hvidbog.
Danske Havne, 11/5, http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Nyheder/Nyheder/Hvidbogen+om+fremtidens+havne+er+offentliggjort
 

Carlsberg-strejke eskalerer
Strejken blandt de 500 ansatte i Fredericia er nu gået ind i sin anden uge. Baggrunden er uenighed om lokale lønforhandlinger. Tilslutningen til strejken bliver større fra dag til dag udtaler fællestillidsmanden. Carlsberg-ledelsen vil ikke fortsætte forhandlingerne før arbejdet er genoptaget.
3F
nyheder, 11/5 14.51, http://forsiden.3f.dk/article/20100511/NYHEDER/5110328/2140/NYHEDER

Det økonomiske udspil fra S og SF
3F
klapper ja
Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen kalder planen for ambitiøs og fremsynet.
3F
nyheder, 11/5 11.28, http://forsiden.3f.dk/article/20100511/NYHEDER/100519987/2140/NYHEDER

Dansk Metal klapper ja
Helhedsløsning med klare prioriteringer og en rigtig retning i forhold til udfordringerne siger formanden Thorkild E. Jensen.
Dansk Metal, 11/5, http://www.danskmetal.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2010/05%20maj/Helhedslosning%20med%20klare%20prioriteringer%20og%20rigtig%20retning.aspx
 

LO har valgt side
Harald Børsting udtaler til Information, at LO havde sagt nej tak, hvis det samme udspil var kommet fra VK-blokken. Udspillet er en del af en løsning hvor vi skal arbejde os ud af krisen, og ikke spare os ud af krisen, siger formanden. FOA's Dennis Kristensen er lodret uenig. For ham er det uden betydning hvor udspillet kommer fra.
Berlingske.dk/ritzau, 11/5 23.01, http://www.berlingske.dk/politik/lo-har-valgt-roed-side-politisk

Folke- og førtidspension
I januar 2010 fik 244.600, svarende til 7,2% af alle mellem 18-64 år, førtidspension. Det er 1,3% flere end samme måned sidste år. Der er flest kvinder på førtidspension svarende til 7,9% af alle i aldersgruppen, og den samlede andel er størst på Bornholm (10,7%), Vest- og Sydsjælland (9,4%) og Fyn (9,1%), og lavest i København (4,5%). I januar fik 921.300 personer folkepension hvoraf 514.000 var kvinder.
Danmarks Statistik, 11/5, http://www.dst.dk/nytudg/13394

Faldende realindkomst
I 2009 steg indkomsterne med 0,12%. Korrigeret for stigninger i forbrugerpriserne på 1,3%, er der reelt tale om et fald i indkomsten på 1,2% til 239.916 kr. pr. dansker over 14 år.
Danmarks Statistik, 11/5, http://www.dst.dk/nytudg/13157

Produktiviteten
Fra 2008 til 2009 faldt produktiviteten med 0,2% viser foreløbige beregninger. Det historiske fald i økonomisk vækst på 5,9% blev efterfulgt af et tilsvarende fald i arbejdstimer på 5,7%. De senere års fald i produktiviteten står i kontrast til den langsigtede udvikling. I perioden 1967-2009 voksede peoduktiviteten i gennemsnit med 2,8%. De kraftigste produktivitetsstigninger fandt sted i 1960'erne og 1970'erne.

Danmarks Statistik, 11/5, http://www.dst.dk/nytudg/13268 

FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN 12/5

17) Til beskæftigelsesministeren af:

Lennart Damsbo-Andersen (S):

Mener ministeren, at det er muligt for kommunerne at opfylde deres forpligtelse til retttidighed ved samtaler med ledige og syge inden for de nuværende økonomiske rammer, herunder det serviceloft, der er lagt over de kommunale serviceudgifter?

(Spm. nr. S 2056 (omtrykt)).

18) Til beskæftigelsesministeren af:

Lennart Damsbo-Andersen (S):

Mener ministeren, at det er muligt for kommunerne at komme ud over serviceloftet ved f.eks. at lade anden aktør udføre samtaler med ledige og syge i stedet for at ansætte personale i jobcentrene?

(Spm. nr. S 2057 (omtrykt)).

19) Til beskæftigelsesministeren af:

Bjarne Laustsen (S):

Hvad er årsagen til, at en 53-årig maskinarbejder fra Sulsted ikke kan få et relevant CNC-kursus, der kan forbedre hans kompetencer og øge muligheden for at få fast arbejde, men er blevet tilbudt et løntilskudsjob som salgskonsulent eller servicemedarbejder i stedet for?

(Spm. nr. S 2150).

20) Til beskæftigelsesministeren af:

Bjarne Laustsen (S):

Hvorfor agerer ministeren smagsdommer, når hun har frataget ledige deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, som ellers kunne forbedre deres jobmuligheder?

(Spm. nr. S 2151).

21) Til beskæftigelsesministeren af:

Leif Lahn Jensen (S):

Er ministeren enig med formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Helle Sjelle, i, at efterlønnen skal afskaffes?

(Spm. nr. S 2154).

22) Til beskæftigelsesministeren af:

Leif Lahn Jensen (S):

Er ministeren enig i, at de lønmodtagere, der vælger at gå på efterløn, typisk er ledigeog/eller nedslidte, jf. undersøgelsen »Dansk Metals Efterlønsundersøgelse 2009« og tilgængelige data fra Danmarks Statistik?

(Spm. nr. S 2157).
Folketinget, 12/5, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/~/media/dagsorden/Dagsorden_91%20pdf.ashx

 
BALTIC DRY INDEX
3822 (+115) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 11/5, http://www.dryships.com/pages/report.asp


BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 600,78 DKK
100 Euro = 757,28 DKK
Danske Bank, 12/5, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 43.650 (-460)
APM B-aktie: 44.680 (-680)
D/S Norden: 238,30 (-1,80)
D/S Torm: 48,40 (-3,60)
DFDS: 380,50 (-24,50)
Mols-Linien: 49,40 (+1,40)
Børsen, 12/5

(OleS/CP)

THORA LUND

004-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1