Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 18/3
Tor 18/3-2010 10.00

Dagen hedder "Alexander". Frederik den 3. fødes i 1609 og i 1776 får staten monopol på handel i Grønland, et monopol som består til 1850. I 1848 vedtages på et folkemøde i Rendsborg at Slesvig-Holsten skal have egen forfatning og være en del af det tyske rige. I 1966 dør skuespilleren Osvald Helmuth.
Sol op 06.19 ned 18.17.

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - ITF-møder udlandet
OK-forhandlinger Nordic Offshore (JI + CP)

FRA MEDIER

Pirateri
Somalia internt
En FN-rapport afslører at op mod halvdelen af nødhjælpen til Somalia havner i lommerne på organisationer som er involveret i krig, terror og våbenhandel. TV-avisen har samtidig afsløret at en af de hjælpeorganisationer som Dansk Flygtningehjælp samarbejder tættest med, SAACID, er dybt involveret i tyveri af nødhjælp. FN-rapporten sætter organisationen i forbindelse med både ulovlig våbenhandel og møntfalskneri. Dansk Flygtningehjælp mener de overvåger at nødhjælpen når frem til de rette, men vil nu undersøge om der er noget om konklusionerne i FN-rapporten.
Danmarks Radio, 17/3 19.29, http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2010/03/17/182915.htm

Fjord Line vil satse 1,5 milliarder på nye færger
Rederiet vil udvide ruten mellem Hirtshals og Vestnorge til daglige ture, og har indgået aftale om bygning af to nye cruiserfærger til levering i henholdsvis marts og oktober 2012. Når de to nye færger leveres skal MS "Bergensfjord" udfases. Cruiserfærgerne får plads til 1500 passagerer og 600 personbiler og der indrettes 300 lukafer. Udbygningen vil betyde udvidelse af medarbejderstaben fra 120 til 250 på ruten.
Nordjyske.dk, 17/3 11.31, http://www.nordjyske.dk/hjoerring/forside.aspx?ctrl=10&data=12%2c3523506%2c5%2c3

Lauritzen-regnskab
Rederiet fik overskud på 74,6 millioner dollar i 2009 mod et overskud på 149,5 millioner dollar i 2008. Omsætningen faldt fra 666 til 483 millioner dollar. Den investerede kapital blev forrentet med 6,1% i 2009 mod 17,1% i 2008. I 2010 forventes et resultat af den primære drift på 90-105 millioner dollar. I løbet af 2009 modtog Lauritzen 16 nybygninger.
Maritime Danmark/J. Lauritzen, 17/3 10.36, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7432

Rederigæld
På grund af mange nybygningsordrer er rederiets gæld vokset til mere end det dobbelte.  Ved udgangen af 2009 var gælden 936 millioner dollar mod 405,5 året før. I år investeres 500 millioner dollar og i 2011 omkring 800 millioner. Det sker efterfølgende investeringer på 534 millioner dollar i 2009. Torben Janholt påpeger at rederiet ikke har problemer med at finansiere investeringerne. Direktionen i koncernen måtte i 2009 acceptere en betydelig lønnedgang.
Børsen, 18/3 side 8 

Egholm-færgen kan igen
Tirsdag blev den 50 tons tunge færge sat på land hos Mathis hvor rorene er blevet repareret efter de er blevet slået skæve af store stykker is tirsdag. Færgen er nu efter ca. to døgn ude af drift igen i fart mellem Aalborg og Egholm. I mellemtiden har en mindre færge uden bilplads været sat ind.
Nordjyske.dk, 17/3 14.50, http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=10&data=28%2c3523681%2c5%2c3

Færgetakster for matematikere
22. marts træder en ny takststruktur i kraft for SamsøTrafikken, og så er det frem med lommeregner og de små grå. Der kan være problemer hvis man ikke er i besiddelse af betalingskort, ligesom mangel på netadgang er en historie for sig. Man kan spare 10 kroner hvis man er bilpassager og hopper ud af bilen og går ombord, man kan bytte plads og man kan låne plads, og i det hele taget er der et ocean af muligheder for at "regne den ud" eller løbe sur i hovedet.
SamsøPosten, 17/3

Gamle skibe kan spare brændstof
Hidtil har det kun været nybygninger som har kunnet få installeret luftkanaler under skibsskroget, så der dannes en luftlomme under skibet som nedsætter friktionsmodstanden og dermed sparer brændstof. Men nu er der udviklet en version af systemet som kan indarbejdes på eksisterende skibe under 14 dages dokophold. Den beregnede besparelse ligger på omkring 15% og investeringen kan tjene sig selv hjem på 2 år.
Ingeniøren.dk, 17/3 14.11, http://ing.dk/artikel/107306-gamle-skibe-skal-spare-braendstof-med-luftpuder

Piratadvarsler, e-navigation mv på FN-dagsorden
IMO har udsendt ny vejledning vedrørende advarsler om pirateri. Vejledningen blev færdiggjort i denne måned på møder i London. E-navigation som strategisk vigtig ny tilgang til fremtidens sejlads blev også behandlet, og herudover problemer vedrørende ikke-autoriserede nødsendere og mand-over-bord-udstyr.
Søfartsstyrelsen, 17/3, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/Piratadvarsleroge(IMO).aspx

Søfartens Arbejdsmiljøråd søger kommunikator
Stillingsopslag på hjemmesiden med ansøgningsfrist 26 marts og tiltrædelse efter nærmere aftale.
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 17/3, http://www.seahealth.dk/nyheder/1501.html

Lavtlønnede tyskere arbejder for 37,5 kr. i timen på grund af svage fagforeninger
Tilsyneladende uden hjælp fra gule fagforeninger er de tyske fagforeninger så svage at de ikke kan sikre en anstændig mindsteløn i Tyskland. Det vil de tyske socialdemokrater i SPD nu råde bod på, ved at få gennemtvunget en lov om mindsteløn som skal sikre en timeløn på 64 kroner som skal gælde alle brancher. 

Overenskomstansatte tyskere er på blot 15 år faldet fra 80-90% til blot 61%, og organisationsgraden i Tyskland er på bare 20%. På trods af partipolitiske forskelle er der enighed i Tyskland om, at forskellen mellem mindsteløn og socialhjælp/arbejdsløshedsunderstøttelse må øges. 

Til sammenligning er overenskomstforpligtelse og organisationsgrad i Danmark så høje, at man i praksis kan tale om en af organisationerne bestemt mindsteløn.
Information, 17/3, side 8-9

OK-slutspillet begynder
Onsdag aften indledte hovedorganisationerne møde i forligsinstitutionen med henblik på at forhandle en mæglingsskitse på plads. Status er at der er forhandlet overenskomst hjem for ca. 470.000 lønmodtagere svarende til ca. 84% af de overenskomstansatte på det private arbejdsmarked. Af større områder mangler bl.a. fødevareindustrien og kontor og lager.
LO, 17/3, http://www.lo.dk/AKTUELT/LOnyheder/20100317overenskomsternesslutspilbegynder.aspx

Sammenbrud på slagteriområdet
NNF og Dansk Industri måtte efter forhandlinger i forligsinstitutionen erkende at de var enige om at være uenige. Hermed er der lagt op til at området samles op af forligsmandens mæglingsskitse. Forhandlingerne har været vanskeliggjort af udmeldinger fra Danish Crown om at flytte arbejdspladser til udlandet.
Avisen.dk, 17/3 17.00, http://avisen.dk/slagteri-forhandlinger-brudt-sammen_124505.aspx

Skærpede krav til udenlandske virksomheder i Danmark
Beskæftigelsesministeriet fremsatte onsdag forslag til ny lov som skal skærpe kontrollen med udenlandske virksomheder i Danmark. Det drejer sig primært om anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser inden tre arbejdsdage.
Fremover vil også den som bestiller tjenesteydelser fra udenlandske virksomheder have ansvar for anmeldelse, og arbejdsmarkedets parter vil få bedre muligheder for at kontrollere om der er tale om selvstændige virksomheder, eller personer som har camufleret sig som selvstændige virksomheder.
Beskæftigelsesminsieteriet, 17/3, http://www.bm.dk/Aktuelt/Nyheder/Nyt%20fra%20BEM/Arkiv/2010/03/Bedre%20kontrol%20med%20udenlandske%20virksomheder%20i%20Danmark%20i%20sigte.aspx

BALTIC DRY INDEX
3427 (-71) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 17/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 523,70 DKK
100 Euro = 757,08 DKK
Danske Bank, 14/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 40.680 (-60)
APM B-aktie: 42.500 (-230)
D/S Norden: 241,90 (+0,60)
D/S Torm: 56 (-0,50)
DFDS: 400 (-7)
Mols-Linien: 60 (-0,50)
Børsen, 18/3

(OleS)

THORA LUND

Image28986__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1