Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 20/1
Tor 20/1-2011 10.00

Dagen hedder ”Fabianus og Sebastian”. Fabian blev valgt til pave efter et tegn fra himlen, idet en due landede på hans hoved. Han blev halshugget omkring år 250. Sebastian var kristen soldat i Diokletians livgarde. Da han ikke kunne slås ihjel med pileskud blev han halshugget omkring år 288. Dagen er en af de 32 Tycho Brahesdage.
Tycho Brahe-dag og på denne dag begynder væskerne at stige i urter, buske, træer og …

1633: Den 68-årige Galileo forlader sit hjem for at stille for inkvisitionen i Rom. Den 22. juni bukker han under for trusler og forhør og afsværger, at jorden bevæger sig rundt om solen.
1944: 700 engelske bombefly bomber Berlin.
1945: Svenske Jane Horney likvideres af danske modstandsfolk på en fiskekutter ud for Kullen.
1961: John F. Kennedy indsættes som amerikansk præsident.
1979: Isvanskeligheder i danske farvande med istykkelser på 15 centimeter.
1981: 52 amerikanske gidsler fra ambassaden i Teheran frigives efter 444 dages fangenskab.
1998: Amerikanske forskere meddeler, at de har klonet kalve, som kan fremstille medicinsk mælk, der kan anvendes som lægemiddel for mennesker.

Sol op 08.25 sol ned 16.16

CO-SØFART KALENDER

Faglig afdeling i Rødovre.

FRA MEDIER

Pirateri
Bedre beskyttelse
Formanden for Søfartens Ledere, Jens Naldal, er ikke personligt tilgænger af bevæbning af skibene på grund af den indbyggede risiko for optrapning af pirat-situationerne. Men piraterne har selv optrappet allerede, og næsten alle angreb sker under kraftig beskydning af handelsskibene. Det er heller ikke længere nok at vente på bedre beskyttelse. "Tiden er inde til at der betales risikotillæg for sejlads i hele det Indiske Ocean. Penge gør os ikke mere sikre, men er derimod udtryk for situationens alvor og vil give stof til eftertanke." Danmark skal som førende søfartsnation være klar til at dømme og straffe pirater, uanset eventuelle konsekvenser om efterfølgende tålt ophold, fastslår Jens Naldal.
Søfartens Ledere, 19/1, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=1a9ecde2-8653-493c-8698-9573ca731b09

Escorte for WFP
I perioden mellem d. 11. og d. 18. januar 2011 har italienske ITS "Zeffiro" og spanske SPS "Canarias", begge fra EUNAVFOR, med succes escorteret MV "Masar Trade" som har været chartret af de forenede nationers fødevareprogram WFP. MV "Masar Trade" har transporteret en betydelig mængde fødevarehjælp til Somalia. For EUNAVFOR er det en essentiel opgave at eskortere humanitær hjælp. En stor andel af den somaliske befolkning lever i fattigdom og er afhængige af hjælp fra det internationale samfund, og det er derfor af stor betydning at disse transporter ikke bliver ofre for pirateri.

Siden 2008 er 92 skibe som har været chartret af WFP eskorteret af EUNAVFOR uden uheld, og samlet er der leveret 474.000 metriske tons fødevarehjælp som i gennemsnit har bragt føde til 1.138.000 somaliere dagligt.
EUNAVFOR, 19/1, http://www.eunavfor.eu/2011/01/eu-navfor-conducts-one-further-escort-for-a-wfp-vessel-2/

Fiskekutter sunket på grund af drivis
Fiskutteren ”Nissum” gik i nat til bunds ved 1-tiden efter drivis fra Limfjorden havde ødelagt motoren. Kutteren står nu på havbunden i Nissum Bredding mellem Lemvig og Thyborøn med kun masten stikkende op. De to ombordværende måtte gå i redningsflåden hvorfra de er blevet reddet i god behold.
Politiken/ritzau, 20/1 06.05, http://politiken.dk/indland/ECE1171897/fiskekutter-gaar-ned-efter-moede-med-drivis/

"Vinga's" nedsejling af fiskekutter
Formanden for de to omkomne fiskeres fiskeriforening, Anders Nymann Jensen, var øjenvidne til forsøg på bjærgning af den ene fisker.
Politiken.dk, 19/1 13.32, http://politiken.dk/indland/ECE1171357/kollega--vi-kunne-hoere-det-hele-da-skibet-gik-ned/

Tidligere kritiseret for sikkerhedsmangler
Allerede i 2008 blev "Vinga" af den svenske søfartsstyrelse kritiseret for mangelfulde sikkerhedsprocedurer. Dengang stødte skibet på grund ved et fyr på den svenske vestkyst på vej med hvede til Vejle. Efter fire timers arbejde fik besætningen skibet fri af grunden, men kaptajnen kontaktede hverken Vessel Traffic Service, redningstjeneste eller søfartsinspektionen. Søfartsinspektionen havde imidlertid observeret skibets underlige kurs og fordi man ikke kunne få radiokontakt, sendte kystvagten et fly på vingerne og beordrede skibet til nærmeste havn.

Kaptajnen bad om lov til at fortsætte mod Vejle og ville ikke erkende grundstødning uagtet en indrømmelse af at der var vandindtrængen i den forreste del af skibet. Efter samtalen fik "Vinga" lov at fortsætte mod Vejle hvor danske myndigheder kunne konstatere store skader på skroget. Det vides ikke om der er tale om samme kaptajn dengang som nu hvor "Vinga" har været i kollision med den danske fiskekutter.
Danmarks Radio, 19/1 17.30, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/01/19/142808.htm

"Santa Elena" stadig grundstødt ud for Sletterhage ved Århus
Skibet skal først losses for 6.000 tons soja før det kan slæbes fri uden risiko for havmiljøet vurderer Søfartsstyrelsen. Det er uvist hvornår losningen kan finde sted. "Santa Elena" gik på grund lørdag eftermiddag.
Transporttidende, 19/1 20.02, http://www.transporttidende.com/index.php/dtt/artikel/grundstdt_skib_skal_losses_for_at_komme_fri/

Nordane Shipping sælger bugserbåde
Svendborg-rederiet har solgt fire år gamle ”Stevns Icecap” og næsten 50 år gamle ”Cap Stevns” til udenlandske købere.
Maritime Danmark/Shipgaz, 20/1 08.34,

Så losses der vejsalt
Nordens "Nord Mariner" var onsdag i færd med at losse det sidste af 46.000 tons vejsalt i Kalundborg. Den tidlige og lange frostperiode har givet stor mangel og efterspørgsel på vejsalt i hele Nordeuropa og europæiske saltindkøbere har søgt helt til Chile og Vestaustralien for at finde store mængder tilgængeligt salt.
Maritime Danmark/Norden, 19/1 16.37, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9883

Femø-farten igen normaliseret
Efter lang tids indskrænkning af færgebetjeningen af Femø på grund af issituationen, vil farten være normaliseret fra torsdag morgen. "Femøsund" sejler igen efter den normale fartplan. Der kan dog stadig forekomme problemer.
Folketidende.dk, 19/1 18.35, http://www.folketidende.dk/femo-faergen-tilbage-til-normal-fartplan

Dannebrog skrotter sit næstældste skib
Det 30 år gamle ro/ro skib "Charlottenborg" er solgt til indisk køber for omkring 8 millioner dollar. Rederiet opererer en flåde på 20 tankskibe, containerskibe, ro/ro skibe og heavylift skibe.
Maritime Danmark/Tradewinds, 19/1 13.52, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9875

Vinteranløb af Nordvestgrønland
På grund af den øjeblikkelige issituation i Nordgrønland vil Royal Arctic Line forsøge at anløbe Uummannaq, Upernavik og en række bygder i samarbejde med Royal Arctic Bygdeservice.
RAL, 19/1, http://www.ral.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=178&lang=da

Mølleren på forretningsrejse
Tirsdag morgen stillede 97-årige Mærsk Mc-Kinney Møller op i det royale palads i Qatar til møde med Emiren af Qatar. Også Smedegaard og Qatars udenrigsminister deltog i mødet. Maersk Oil har i de seneste år investeret 34 milliarder kroner i Al Shaheen-oliefeltet og nye milliardinvesteringer er mulige.
Maritime Danmark/QNA, 20/1 07.44, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9886

MSC vil sælge ud af sine havneaktiviteter
Containerrederiet Mediterranean Shipping Co. vil sælge op mod 49% af sine havneaktiviteter til ekstern investor. Den samlede værdi af aktiviteterne anslås til at være 2 milliarder dollar. MSC forsøgte også at sælge i 2009 på et tidspunkt hvor markedet var virkelig sløjt. MSC er verdens sjettestørste operatør af havneterminaler.
Epn.dk/RB-Børsen, 20/1 07.30, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2311460.ece

Arbejdsgiverne snuppede i 2008 159 millioner kroner af de ansattes feriepenge
Uafhentede feriepenge skal principielt indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond og bruges til almennyttige formål, men en del arbejdsgivere anvender muligheden for at score beløbene til sig selv. Beregninger skønner således at arbejdsgiverne snuppede 159 millioner kroner i 2008 og 70 millioner i 2009. Arbejdsmarkedets Feriefond har ønsket revisionsret så fonden kan foretage stikprøvekontroller og beskæftigelsesministeren har nu med halvandet års forsinkelse fremsat et lovforslag, hvorefter feriefonden må bede om revisorerklæring fra maksimalt 150 tilfældigt valgte virksomheder om året.
Politiken, 19/1 23.02, http://politiken.dk/incoming/ECE1171570/arbejdsgivere-scorer-dine-feriepenge/

FTF vil gerne diskutere efterlønsreform
Hovedorganisationen som repræsenterer 450.000 offentligt og private ansatte, erklærer sig villige til at diskutere reform af efterlønnen. Formanden Bente Sorgenfrey understreger dog at det forudsætter en efterlønsreform suppleres med en bredere reform så nedslidte og ledige ikke lades i stikken. Der er forudsætninger for at sætte sig til forhandlingsbordet siger Bente Sorgenfrey.
Politiken/ritzau, 19/1 09.18, http://politiken.dk/erhverv/ECE1171025/stort-fagforbund-er-klar-til-efterloensreform/

Lavtlønnede dør 10 år tidligere end velstillede
En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at forskellen i middellevetid mellem lavtlønnede og højtlønnede næsten er fordoblet i de seneste 20 år. En del af forskellen forklares med livsstilsfaktorer (motion, kost, rygning), mens resten forklares med livsvilkår som arbejdssted og bopæl.
Epn.dk/ritzau, 20/1 08.03, http://epn.dk/samfund/arbmarked/article2311402.ece

Fra Folketingets dagsorden 20/1
2) 1. behandling af lovforslag nr. L 108:
Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kontrol af arbejdsgivernes indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 12.01.2011).
Folketinget 20/1, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen.aspx?from=20-01-2011

BALTIC DRY INDEX
1.411 (-21) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 19/1, http://www.dryships.com/pages/report.asp

VALUTAKURSER – når du køber kontanter
100 USD = 566,88 DKK
100 Euro = 758,17 DKK
Danske Bank, 20/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER

APM A-aktie: 51.770 (-30)
APM B-aktie: 53.500 (+250)
D/S Norden: 191,70 (+5,50)
D/S Torm: 41 (+0,93)
DFDS: 477 (+5.50)
Mols-Linien: 30,80 (+0,20)
Børsen, 20/1

OleS
 

THORA LUND

075-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1