Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 20/5
Tor 20/5-2010 10.00

Dagens navn er Angelicas dag - oprindelsen til dagens navn er gået tabt
1902: USA trækker sig ud af Cuba, som erklærer sig som en uafhængig og selvstændig stat
1905: Partiet Det Radikale Venstre bliver stiftet ved et møde i Odense
1927: Den 25-årige amerikanske flyver Charles Lindbergh letter med sit enmandsfly fra New York for at flyve over Atlanten til Paris
2004: Grønlands Hjemmestyre vedtager en opgradering af militær­basen i Thule, så radaranlægget kan indgå i USA's missilskjold
Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:24 Dagen er tiltaget 9 timer og 12 min

CO-SØFART KALENDER

John Ibsen - Møde ERFA
Ole Strandberg - Møde STA

FRA MEDIER

Mærsk
Milliardtab til aktionærer
Værdien af Danmarks største virksomhed, A.P. Møller - Mærsk, er i dag faldet fra 208 mia. kr. til 198 mia. kr. Kursfaldene skyldes i høj grad nervøsitet over nye tyske restriktioner mod ensidig spekulation i kursfald på aktier og obligationer. 
Ud over A.P. Møller - Mærsk trækker især de store banker C20-indekset ned i dag. Danske Bank er således faldet med 4,6 %, mens Nordea er nede med 3,8 %. Trods dagens store kursfald er Mærsk-aktien fortsat steget med omkring 25 % siden årsskiftet
Business.dk, 19/5 12:23, http://www.business.dk/boersnyt/maersk-aktionaerer-taber-milliarder

Milliardtab i fond
For Almenfonden, der i dag ejer 41,22 %. af aktierne og kontrollerer 50,60 % af stemmerne i A.P. Møller-Mærsk, kostede sidste års historiske tab dyrt. Fondens underskud i 2009 blev på mere end 3 mia. kr. mod et overskud på 7,7 mia. kr. året før. Samtidig blev der skruet ned for uddelingerne, der beløb sig til 585 mio. kr. mod 844 mio. kr. i 2008.
Det fremgår af årsregnskabet fra Almenfonden, hvis fulde navn lyder "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal", der med en egenkapital på 65 mia. kr. er Danmarks suverænt største private fond.
Borsen.dk, 20/5 06:20, http://borsen.dk/transport/nyhed/183446/

Nordic Tankers
Ny Indisk storaktionær
Nordic Tankers erklærer sig meget tilfredse med, at fortegningsemissionen blev fuldtegnet og, blandt andet, har betydet at selskabet får en ny indisk storaktionær. Investoren - Siva Group, der nu sidder på en ejerandel på 23,5 % - har aktiviteter inden for blandt andet shipping, telekommunikation, fast ejendom, landbrugsprodukter og vedvarende energi. Nordic Tankers vil således fremover have to store aktionærer, Clipper Group og Siva Group, som begge besidder en betydelig erfaring inden for shipping, og som deler selskabets ambition om profitabel vækst, skriver selskabet i en pressemeddelse.
Udover at sikre selskabet en betydelig bedre soliditet, styrker fortegningsemissionen også Nordic Tankers' muligheder for aktivt at deltage i konsolideringen af kemikalietankskibsmarkedet, udtaler adm. direktør Tommy Thomsen.
Nyhedsbureauet Direkt/Borsen.dk, 19/5 10:58, http://borsen.dk/investor/nyhed/183377/

Direktion og ledelse køber aktier for millioner
Selskabet Castel, der er "nærtstående" til bestyrelsesmedlem Erik Bartens har købt aktier for 3 mio. kr. i rederiet. Formand Knud Pontoppidan har købt aktier for godt 1 mio. kr. fordelt mellem ham personligt og selskabet K. Pontoppidan Shipping. Bestyrelsesmedlem Mogens Buschard har personligt, gennem selskaber og i en fond købt aktier for i alt knap 3,7 mio. kr.
Et selskab ejet af bestyrelsesmedlem Henrik Lund Dahl har købt aktier for 2,5 mio. kr., mens rederidirektøren, Tommy Thomsen, har købt aktier for i alt 2,5 mio. kr. Det samme beløb har CFO i rederiet købt aktier for. Claus Thornborg og Jens Pontoppidan, der er medlemmer af ledelsen, har købt aktier for henholdsvis 100.000 kr. og 1 mio. kr.
Det fremgår af en fire sider lang insidermeddelelse fra rederiet.
RB-Børsen/Epn.dk, 19/5 14:11, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2072755.ece

Norden
Skibsaflysninger holder 2009-niveauet
Rederiets topchef, Carsten Mortensen, peger på, at der for 2010 var en samlet ordrebog på omkring 125 mio. ton dødvægt, mens der blot blev leveret 18 ton i første kvartal af året og forudser, at der fortsat vil komme mange udskydelser og annulleringer.
En cancellationrate, a la 2009, på ca. 40% er dog ikke nok til at ændre på det faktum, at 2010 fortsat vil blive et stort leveringsår. Norden ligger med afdækning på 81 % lige nu og det vil sige, at en stor del af rederiets cash flow er sikret, siger rederichefen.
RB-Børsen http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2072400.ece

Jernmalmsvækst i Kina vil fortsætte
Det er fortsat Kina, som er det store lokomotiv på markedet, når det gælder tørlast. Og med stor afhængighed af Kina glæder der ledelsen i Norden, at der fortsat er gang i væksten mod øst. Kulimporten er gået 229 % op fra første kvartal af 2009 til første kvartal af 2010. Norden har sendt 25 panamax-skibe tomme ind til Atlanterhavet for at samle profitgivende last op over de sidste 4-5 måneder og det kan måske afbøde nogle af de nybygninger, som kommer ind i markedet, lyder det fra rederiet.
RB-Børsen/Epn.dk, 19/5 11:01, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2072484.ece

Peter Maskell ny formand for Copenhagen Malmø Port/CMP
På CMP's generalforsamling valgtes de nuværende menige bestyrelsesmedlemmer Peter Maskell og Anders Rubin til henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen.
Peter Maskell er professor ved Copenhagen Business School og Anders Rubin er medlem af kommunalbestyrelsen i Malmø.
De nye bestyrelsesmedlemmer i CMP er:
- Carsten Koch, adm. direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og formand for bestyrelsen i By & Havn I/S.
- Stefan Lindhe, medlem af kommunalbestyrelsen i Malmø samt første næstformand i Kulturnämnden.
- Mette Reissmann, direktør for konsulentfirmaet Allinfact, bestyrelsesmedlem i By & Havn I/S og politisk ordfører for Socialdemokraterne i København.
- Bengt Gustafsson, havnearbejder, (arbejdstagerrepræsentant).
Desuden blev de siddende menige bestyrelsesmedlemmer Joen Magnusson, Åke Svensson og Michael Soetmann genvalgt. Som arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen fik Thomas Bendtsen, Kerry Forsberg og Søren Nyegaard genvalg. Tidligere bestyrelsesformand Flemming Hansen, tidligere næstformand Bengt Madsen, Anne Vang (medlem) og Rolf Hansson (arbejdstagerrepræsentant) forlod CMP's bestyrelse.
CMP/Maritimedanmark.dk, 19/5 14:19, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7974

Myte at danske havne dør
En ny redegørelse fra Transportministeriet og Miljøministeriet viser, at danske havne de næste 10 år næsten vil fordoble erhvervsarealet. Undersøgelsen ser på om havne og kommuner giver plads nok til virksomheder i havnene, eller om man hellere vil have boliger på havnearealerne, som har været tiltagende i årevis på grund af folks interesse i at bo tæt på vandet.
Konklutionen er, at efter årtier med begrænset aktivitet i havnene, er niveauet nu stigende og over de næste 10 år blive fordoblet.
Erhvervsbladet.dk, 19/5 08:18, http://www.erhvervsbladet.dk/transport-logistik/danske-havnes-doed-er-overvurderet

Dronningen til antipirataktion
Søværnet og marinehjemmeværnet demonstrerede tirsdag en antipirataktion for Dronningen, i anledning af Majestætens 70 års fødselsdag. Piratskibet var et marinehjemmeværnsfartøj, og piraterne blot skibets fredelige besætning.
I Adenbugten er boardingaktioner dog hverdag, og derfor var det oplagt, at demonstrere en sådan for Hendes Majestæt Dronningen, da Søværnet og marinehjemmeværnet markerede hendes fødselsdag.
Dronningen havde brugt formiddagen hos hæren i Oksbøl og flyvevåbnet i Karup, mens eftermiddagen forløb i selskab med søværnet og marinehjemmeværnet på ESBERN SNARE nord for sjælland.
Forsvaret.dk, 19/5 09:07, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/Dronningenpaafoersteparket.aspx

Fuldt digitale informationer til danske skibe
Gældende fra d. 1. april i år udkommer Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser nu kun i digitale udgaver. Meddelelserne indeholder en række væsentlige informationer om aktuelle forhold, der er nødvendige at kende til som navigatør.
Det er Farvandsvæsenet, der står for arbejdet med og udsendelsen af Efterretninger for Søfarende, mens Kort- og Matrikelstyrelsen udgiver Søkortrettelser.
Søfartsstyrelsen.dk, 19/5 12:30, http://www.sofartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/Vigtigemeddelelsertildanskeskibebliverfuldtdigitale.aspx

4000 kommunale tillidsfolk til protestmøde i Fredericia
Baggrunden for mødet er Regeringens plan om, at der skal spares i kommunerne. Udmeldingerne har fået 11 faglige organisationer til at gå sammen for at finde ud af, hvad der kan være af modtræk, siger pressechef hos FOA, Jens Jørgen Krogh. Stormødet foregår i Fredericia Messecenter fra 10 til 14
Dr.dk, 20/5 07.20, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/05/20/070525.htm

Kun få overenskomster er færdige
På nuværende tidspunkt plejer 3F at have afsluttet lokale overenskomstforhandlinger fra op mod 60 % af deres medlemmer, men lige nu er kun 10 % af de lokale resultater i hus. Hos Dansk Industri konstaterer man ligeledes, at resultaterne af de lokale lønforhandlinger er usædvanlig lang tid undervejs. Den netop overståede ølstrejke på Carlsberg er et eksempel på, at det er vanskeligt for parterne at nå til enighed.
Medarbejderne i Billund Lufthavn raslede for nyligt også med strejkevåbnet - men kun for en ganske kort bemærkning.
Ifølge 3F og DI er det endnu for tidligt at sige noget om, hvor stor - eller lille - den gennemsnitlige lønstigning bliver i år.
Dr.dk, 19/5 10.31, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Jobliv/2010/05/19/100030.htm

HK vil afskaffe jobansøgningsregel
HKs formand har skrevet til beskæftigelsesminister Inger Støjberg med et forslag om, at reglen afskaffes og kalder det spild af tid, at ledige skal sende mindst to jobansøgninger om ugen for at gøre sig fortjent til dagpenge, også selv om de har fået kontrakt på et nyt job. Dansk Arbejdsgiverforening siger til HK Bladet, at det er en god ide at ledige skal fortsætte job-søgningen, selv om de har en kontakt i hånden. For at undgå at de får en statsfinansieret ferie.
Dr.dk, 19/5 06.09, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/05/19/054849.htm

Sag om tre års overarbejde overstået
Da et kvindeligt HK-medlem skiftede job, var der optjent næsten 2.300 timers overarbejde, som selskabet DHL Solutions afviste at betale for. Hun var ansat som kørselsdisponent på en fast funktionsløn - som betyder fast månedsløn med mere arbejde i nogle perioder og afspadsering i andre - og det var så op til medarbejderen at tilpasse opgaverne til arbejdstiden.
Arbejdsretten har nu afgjort sagen til fordel for HK/Privat og giver kvinden en kontanterstatning på 100.000 kr. - og slår samtidig fast, at arbejdsgivere ikke bare kan overlade det til den ansatte at få klaret alle arbejdsopgaver inden for den afsatte tid.
Tv2fyn.dk, 19/5 12:30, http://www.tv2fyn.dk/article/230476:Kvinde-vandt-sag-om-tre-aars-overarbejde?rss

Hver anden dansker får lønsedlen digitalt
Selv om stadig flere danskere får deres lønsedler digitalt, så må næsten halvdelen af os stadig en tur i postkassen sidst på måneden for at få lønsedlen. Især de mindre private virksomheder holder fast i papirlønsedlen, vurderer e-boks, der blandt andet sørger for, at alle statsligt ansatte får deres lønseddel i elektronisk form.
Ritzau/ Folketidende.dk, 20/5 05:30, http://folketidende.dk/hver-anden-dansker-far-lonsedlen-digitalt

BALTIC DRY INDEX
3.832 (-50) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 19/5, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 592,47 DKK
100 Euro = 734,02 DKK
Danske Bank, 20/5, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 44.900 (-1.800)
APM B-aktie: 45.980 (-2.180)
D/S Norden: 233,00 (-7,10)
D/S Torm: 45,80 (-2,10)
DFDS: 399,00 (-11,00)
Mols-Linien: 50,50 (+2,90)
Børsen, 20/5

(Barno)

THORA LUND

008-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1