Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 21/5
Fre 21/5-2010 10.00

Dagen hedder "Helene". I 1184 besejrer Absalons danske flåde den tyske kejsers vasal, hertug Bugislaw af Pommern. I 1970 beslutter Folketinget at oprette Roskilde Universitetscenter.
Sol op 04.51 ned 21.23

CO-SØFART KALENDER


Christian Petersen - 10.00 møde med medlem

FRA MEDIER

Pirateri
Stærkt eftersøgt pirat fanget
Under en aktion af somaliske soldater i delstaten Puntland blev der beslaglagt store kontantbeløb, våben og andet, men den helt store gevinst var tilfangetagelsen af en af de mest eftersøgte pirater fra piratbyen Garowe. Der er tale om Farah Hirsi Kulan som er bedre kendt under navnet Boyah. Gruppen som aktionen var rettet imod havde netop fået udbetalt en større løsesum for kemikalietankskibet "St. James Park".
Maritime Danmark/Tradewinds, 20/5 16.20, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7991

IMB Live Piracy Report update
16/5 22.55 UTC psn 03:44.2N 009:24.59E Douala yderred, Cameroun
Omkring 10 røvere entrede et køleskib og åbnede ild med automatvåben. Røverne kidnappede kaptajnen og forsvandt.
ICC Commercial Crime Services, 20/5, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Evakuering fra norsk olieplatform
En uventet trykændring i en brønd afstedkom evakuering af 89 ansatte fra den norske platform Gullfaks C. Det oplyses at situationen er stabil, men der er teoretisk mulighed for ukontrollabelt udslip. Der er ingen lækager og der arbejdes på at stabilisere trykket.
Danmarks Radio, 21/5 01.13, http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2010/05/21/011113.htm

Torm
Lavt bilsalg i USA rammer rederiet
Salg af nye biler og efterspørgsel efter benzin i USA har været skuffende for Torm som primært beskæftiger sig i produkttankskibsmarkedet. Rederiet tror dog at markedet vil bedres men ved bare ikke hvornår.
Business.dk/RB-Børsen, 20/5 11.16, http://www.business.dk/boersnyt/lav-benzin-efterspoergsel-i-usa-ridser-torm

Forventninger til 2010 nedjusteres
Overordnet fastholdes forventninger om et underskud mellem 15 og 60 millioner dollar, men nu i den nedre ende af skalaen.
Business.dk, 20/5 09.09, http://www.business.dk/transport/torm-ser-underskud-naerme-sig-60-mio.-kr

Bossen køber stort ind af Torm-aktier
Ifølge en indberetning fra Torm har topchefen Jacob Meldgaard indkøbt for 4,66 millioner kroner af rederiets aktier.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 20/5 17.56, http://borsen.dk/investor/nyhed/183535/

Nordic Tankers trækker sig fra puljen
Det er nu officielt meddelt at rederiet trækker sit enlige tankskib ud af Torms poolsamarbejde. Det sker efter to andre rederier har meddelt de trækker sig fra samarbejdet.
Maritime Danmark/sydinvest.dk, 20/5 11.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7986

Milliardtab i Mærsk-fonden
Almenfondens underskud i 2009 blev på mere end 3 milliarder kroner til sammenligning med et overskud året før på 7,7 milliarder kroner. Almenfonden er Danmarks suverænt største fond.
Danmarks Radio, 20/5 08.59, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/05/20/082051.htm

Ny kassemester hos Mærsk
Den nye norske finansdirektør Trond Westlie ønsker mere klare og enkle strukturer. Westlie er den første udlænding nogensinde i virksomhedens topledelse. Westlie ønsker at at få alle delene i konglomoratet til at spille sammen. Finansdirektøren er ikke i tvivl om at nye store opkøb kommer på tale og nævner særligt havne- og olieområderne.
Børsen, 21/5 side 4-5
Business.dk, 21/5 07.42, http://www.business.dk/transport/norsk-kassemester-vil-stroemline-maersk

Positivt resultat for Eitzen bulk
Resultatet før afskrivninger og salgsavancer blev 7,3 millioner dollar i første kvartal og EBITDA-forventningerne for 2010 indsnævres nu til 16-22 millioner dollar mod tidligere 14-22 millioner. Ved udgangen af første kvartal var lasteafdækningen for resten af året på 92%.
Epn.dk/RB-Børsen, 20/5 18.53, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2074516.ece

Scandlines fordobler kapaciteten mellem Gedser og Rostock fra 2012
Der investeres 1,7 milliarder kroner i to nye færger og havnetilpasninger. De nye færger bygges i Stralsund og vil få en passagerkapacitet på 1.500 og 460 biler eller 90 lastbiler. De nye færger skal erstatte "Kronprins Frederik" og "Prins Joachim" som blev bygget i 1980.
Transportmagasinet, 20/5, http://www.transportmagasinet.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=TM&Lopenr=100520003

Rederiforeningen øjner vækst forude
2009 var et brutalt år og 2010 bliver hårdt, men så øjner Danmarks Rederiforening også håb for vækst af den danske handelsflåde. Skibsfarten er kommet rimeligt godt gennem krisen mener foreningen. Det antages at der vil være vækst i antallet af skibe under dansk flag som både indregistreres fra danske og udenlandske rederier.
Børsen, 21/5 side 6-7

Skibsfarten i tal
Udgave maj 2010 (23 sider) kan downloades fra linket nedenfor.
Rapporten opgiver følgende tal for beskæftigelsen på danske skibe pr. september 2009:
Danskere: 9.900
Øvrige Skandinavien og EU: 2.200
Andre lande: 5.700
I alt: 17.800
og angiver at den samlede beskæftigelse i danske rederier var 30.000.
Danmarks Rederiforening, 20/5, http://www.shipowners.dk/danskskibsfartogoffshore/noegletal/Danmarks Rederiforenings årsberetning
Dansk Skibsfart 2010 er udkommet. Beretningen som er på 44 sider kan downloades via linket nedenfor.
Danmarks Rederiforening, 20/5, http://www.shipowners.dk/presse/aarsberetninger/

Udnævnelser på generalforsamling i Danmarks Rederiforening
* Thomas Prebendorf er udnævnt til afdelingschef og vil overtage ansvaret for økonomiafdelingen, herunder feriekortafdeling og de fonde foreningen administrerer.
* Peter Olsen er udnævnt til kontorchef og vil arbejde både for den erhvervspolitiske/nautiske afdeling som arbejdsmarkedsafdelingen.
* Simon Bergulf er udnævnt til sekretariatsleder for foreningens Bruxelles-kontor.
* Eyvind Larsen er udnævnt til ejendomsinspektør.
* Endelig er advokat Dorte Rolff ansat fra 1. august 2010. Dorte Rolff som kommer fra Mærsk vil indgå i den juridiske afdeling og primært beskæftige sig med søret.
Danmarks Rederiforening, 20/5, http://www.shipowners.dk/presse/nyheder/udnaevnelseridanmarksrederiforening.html

Søfartens Arbejdsmiljøråd - nyhedsbrev uge 20
Indhold:
* Tilmelding til MSSM konferencen 2010 er åben
* Update af PC-programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs
* EU's agentur for Arbejdsmiljø - er det også interessant for dansk søfart?
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 20/5, http://www.seahealth.dk/nyheder/1543.html

Fortrolig NATO-rapport kan redde søværnets skibe
Forslaget om at skrotte otte patruljefartøjer og mineryddere af Flyvefisken-klassen kan blive vanskeligere at gennemføre end først antaget. Udfasningen ville give årlige besparelser på 160 millioner kroner, men den vil stride mod en endnu ikke offentliggjort anbefaling til NATO's parlamentariske forsamling. I rapporten udpeges de danske stræder, den engelske kanal og Gibraltar-strædet som væsentlige maritime sømilitære områder.

De otte danske patrulje- og minerydningsfartøjer besidder præcist de kapaciteter som NATO-rapporten efterlyser, og nu vil den socialdemokratiske forsvarsordfører John Dyrby Paulsen bore dybere i sagen. Et forslag om at flytte udstyret fra de skrotningstruede skibe til containere på større støtteskibe anser han for at være en tvivlsom mulighed.
Berlingske.dk, 20/5 23.11, http://www.berlingske.dk/danmark/tvivl-om-skrotning-af-danske-krigsskibe

Minefund i Storebælt
Minerydningsfartøjet "Makrelen" har under en operation i det sydlige Storebælt fundet fem miner fra 2. verdenskrig. Tilsammen indeholder minerne to tons sprængstof som "Makrelen" vil foranledige bortsprængt. Også minerydningsfartøjet "Havkatten" er i aktion i uge 19 og 20 på en strækning mellem Skagen og Ålbæk Bugt og østpå mod Sverige.
SOK, 20/5 09.36, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/MinefundidetsydligeStorebælt.aspx

Falck-strejke udsat
En strejke som var varslet igang fra søndag er af forligsmanden blevet udsat i 14 dage. Begge parter i konflikten har erklæret sig villige til at genoptage forhandlingerne om ny overenskomst og forligsmanden skal have status på tirsdag efter pinsen.
3F nyheder, 20/5 18.47, http://forsiden.3f.dk/article/20100520/NYHEDER/100529968/2140/NYHEDER

Ansatte vil arbejde mindre og ikke mere
En arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2009 viser at kun 6% af danskerne ønsker at øge deres arbejdstid, mens 14% ønsker færre timer på dagkortet.
Dansk Arbejdsgiverforening/agenda.da, 20/5, http://agenda.da.dk/default.asp
 
Tre milliarder i arbejdsskadeerstatninger over to år
Over de seneste to år er der udbetalt godt 2,3 milliarder kroner i erstatninger for arbejdsulykker og 0,8 milliarder i forbindelse med erhvervssygdomme. De alvorligste ulykkessager kommer fra transportvirksomhed samt bygge- og anlægsvirksomhed. De alvorligste erhvervssygdomsskader kommer fra offentlig administration, forsvar og socialsikring samt landbrug, jagt, fiskeri og skovbrug. I alt har Arbejdsskadestyrelsen i 2009 henholdsvis oprettet og afsluttet 61.000 sager.
CO-Industri, 20/5, http://www.co-industri.dk/sw50241.asp

Ansattes ytringsfrihed
LO, FTF, Dansk Journalistforbund og Transparancy International Denmark, havde torsdag foretræde for Folketingets Retsudvalg. Anledningen var oppositionens forslag til forbedring af offentligt ansattes frihed til ytringer. LO mener en sådan skal gælde alle ansatte. Flere private firmaer har benyttet sig af muligheden med oprettelse af såkaldte whistleblowordninger hvor arbejdsgiverne opfordrer de ansatte til at råbe højt om eventuelle kritisable forhold.
LO, 20/5, http://www.lo.dk/AKTUELT/LOnyheder/20100520_ytringsfrihed.aspx

Personer udenfor arbejdsmarkedet
I 2009 var 23% af befolkningen i alderen 16-64 år uden ordinær beskæftigelse, svarende til 819.700 personer. Tallet er 1,3% højere end i 2008, og stigningen er på 7%. Der er markant flere mænd som er faldet ud af arbejdsmarkedet end kvinder.
Danmarks Statistik, 20/5, http://www.dst.dk/nytudg/14051

SØFART nr. 20 fredag d. 21/5
Indhold:

Endnu et hotel-skib til C-Bed
Fredericia-rederiet C-Bed, som har specialiseret sig i hotelskibe til offshore-vindmølleprojekter, har udvidet flåden med endnu en færge. Den skal i de kommende måneder gennemgå en større ombygning på et baltisk eller skandinavisk værft. Tidligere har C-Bed benyttet Fredericia Skibsværft til en lignende opgave. Fra august er det planen, at nyindkøbet, der i øvrigt har en lang dansk fortid, skal fungere som hotelskib på nøjagtig samme vis som C-Beds »Wind Solution«.

Rohde Nielsen nybygninger
Rederiet Rohde Nielsen A/S har ifølge internationale værftslister vendt sig mod Tyskland og Peene-Werft med henblik på en fornyelse af flåden. Det bliver med de hidtil største enheder i flåden, idet der er tale om to styk Trailing Suction Hopper Dredgers på hver 5.090 GT. Nybygningerne skal ifølge de givne oplysninger leveres til marts og august næste år, men det har ikke været muligt at få uddybende kommentarer om ordren fra rederiet. De figurerer dog begge angiveligt på rederiets hjemmeside under flådefakta som "Under Construction".

Ny partner til Scan-Trans
Operatørvirksomheden Scan-Trans har indgået et nyt samarbejde med det norske rederi Oslo Bulk Shipping. I første omgang er der tale om, at Scan-Trans skal stå for kommercielt management af Oslo Bulk Shippings ni nybyggede minibulkere, men på sigt kan det nye samarbejde udvikle sig til langt mere. Ifølge Lars Juhl, adm. direktør og partner i Scan-Trans, er det således planen, at Oslo Bulk Shipping - bl.a. med assistance fra Scan-Trans - skal udvide flåden i de kommende år, og han afviser desuden ikke, at samarbejdet kan udvikle sig til et mere formelt partnerskab i fremtiden. F.eks. i form af at Oslo Bulk Shipping indtræder som partner i Scan-Trans.

Svitzer bestiller øko-slæbere
Svitzer har som en konsekvens af sin erklærede nye grønne kurs bestilt to såkaldte ECO-tugs ved det Lindø-ejede Baltija værft i Litauen. Der er tale om skibe, der for en stor dels vedkommende er designet af Svitzers egen nybygningsafdeling, der nu er placeret i København igen efter en periode i Singapore. Ordren indeholder i øvrigt en option på yderligere to enheder af samme type.

Igen et flot år for J. Poulsen Shipping
Selv om 2009 også for projektlastrederierne er blevet betegnet som et særdeles udfordrende år, opnåede J. Poulsen Shipping i Korsør alligevel et af sine bedste resultater nogensinde sidste år. Godt nok var der tale om en betydelig tilbagegang fra rekordåret 2008, men rederiet kunne trods alt notere et markant overskud på 66,2 mio. kr. efter skat, men før minoritetsinteresser. Resultatet indeholder bl.a. en avance på salg af ejerandele i »Combi Dock I«, som blev afsat på anparter i Tyskland i 2009 - med J. Poulsen Shipping som fortsat medejer.

Know-how sikret i nyt selskab
Virksomheden Danish Decoration - Ship Interior Consulting viderefører mange års dansk tradition inden for projektstyring ved indretning af store passager- og krydstogtskibe i kølvandet på Aalborg-virksomheden Danish Interior, som lukkede i maj 2008. Det er tre tidligere projektledere fra Danish Interior, der med hver 20 års erfaring inden for branchen udgør firmaet Danish Decoration.

Wrist kom tæt på 2009-niveau
Trods et omsætningsfald på hele 14 mia. kr. opnåede Wrist Group i Aalborg i 2009 et overskud efter skat, som var bare 45 mio. kr. lavere end året før. 2009-resultatet blev således 156,7 mio. kr. mod 201,6 mio. kr. i 2008. Det voldsomme fald i omsætningen - fra 43,1 til 28,8 mia. kr. - skyldes ifølge Wrist Group primært lavere oliepriser samt et mindre fald i aktiviteten. En højere dollar-kurs trak dog i den modsatte retning.

CT Offshore opruster med »Sia«
CT Offshore har nu færdiggjort en særdeles gennemgribende ombygning af den tidligere færge »Sia«, der er det fynske rederis foreløbigt største enhed i flåden, som hovedsagligt er beskæftiget inden for havvindmølle- og offshore survey-sektoren. På et halvt år er skibet, som rederiet købte i april 2009, transformeret fra en mere end 30 år gammel færge til et stort set nyt DP2 offshore kabelinstallations- og reparationsfartøj.

Portræt af en ombygning - tre sider i denne uges udgave af Søfart.

BALTIC DRY INDEX
3803 (-29) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 20/5, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS SALGSKURSER
100 USD = 618,48 DKK
100 Euro = 757,25 DKK
Danske Bank, 21/5, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 42.380 (-2.520)
APM B-aktie: 43.690 (-2.290)
D/S Norden: 223,70 (-9,30)
D/S Torm: 43,90 (-1,90)
DFDS: 392 (-7)
Mols-Linien: 49,90 (-0,60)
Børsen, 19/5

(OleS)

Thora Lund


009-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1