Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 2/3
Tir 2/3-2010 10.00

Dagen hedder Simplicius og i 1810 blev komponisten A.P. Berggren født i København. Sol op 07.00 og ned 17.44.

CO-SØFART KALENDER

Formiddag - OK-møde med Bilfærgernes Rederiforening (JI+KØJ)
Ole Strandberg - arbejder hjemme

FRA MEDIER

Transportforliget
Forliget på transportområdet indebærer en lønforhøjelse på 700 kroner om måneden. Når hertil lægges feriepenge og pensionsydelse svarer det til 900 kr om måneden.

* Normallønnen hæves 1/3-2010 med 1,60 kr og 1/3-2011 med 2,25 kr.
* Genetillæg reguleres 1/3-2010 med 1,5% og 1/3-2011 med 2%.
* Lærlinge og elever omfattes af forsikringsordninger
* I forbindelse med afskedigelser udbetales fratrædelsesgodtgørelse på 5.000 kroner efter 3 år, efter 6 år på 10.000 kr. og efter 8 år på 15.000 kroner.
* Pr. 1/3-2011 udvides perioden med barselsorlov med to uger - en uge til hver forælder.
* Helbredskontrol til medarbejdere med natarbejde
* En række foranstaltninger til bekæmpelse af løndumpning
* Nedsættelse af ligelønsnævn
* Max antal timer ved varierende ugentlig arbejdstid forhøjes fra 42 timer til 44 timer og adgang til lokalforhandlinger om produktivitetsfremmende lønsystemer.
Danmarks Radio, 2/3 09.34, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/03/02/093120.htm

Pirateri
"Absalon" har sænket moderskib
Et moderskib blev sænket på lavt vand ud for Somalias kyst, fyldt med udstyr og forsyninger oplyser NATO i en pressemeddelelse. "Absalon" havde registreret moderskibet dagen før da det sejlede ud fra en pirathavn ved den østlige somaliske kystlinie  (de ombordværende pirater blev frigivet og fik lov at sejle i et af de mindre fartøjer fra moderskibet).
Politiken, 1/3 18.12, http://politiken.dk/indland/article913608.ece

IMB Live Piracy Report update
28/2 03.50 LT psn 12.32.5N 043:26.0E, Bab Al Mandeb, sydspidsen af Rødehavet
Vagthavende officer på en produkttanker observerede på radaren to både som sejlede parallelt med tankskibet og begyndte at nærme sig. Alarm aktiveret og besætningen mønstret på broen. Der blev iværksat anti-pirat foranstaltninger herunder brug af projektører til at spotte bådene. Farten blev øget og der blev udsendt mayday. Et marinefartøj meldte at de ville sejle mod positionen. Kl. 04.15 afbrød bådene angrebet.

23/2 1645 UTCpsn 16.30N 058.50E 190 nm fra Oman, Det Arabiske Hav
Pirater i en speedbåd nærmede sig en bulkcarrier for at entre den. Skibet aktiverede alarm, sendte mayday, kontaktede krigsskibe og foretog undvigemanøvrer. Piraterne forsøgte at entre men det mislykkedes på grund af konstante manøvreændringer kombineret med pigtrådsspærringer. De afbrød angrebet og forlod skibet. Alle besætningsmedlemmer i sikkerhed.
ICC Commercial Crime Services, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Politisk flertal for afvikling af isbrydere
På trods af den koldeste vinter i 14 år kommer de tre statsisbrydere ikke på arbejde og ifølge TV2-nyheder er der nu ved at være politisk flertal for at afskaffe skibene. De danske havne som betaler til ordningen, har længe arbejdet for at få den afviklet. Christiansborg-flertallet kan nu mønstres hos De Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.
Politiken, 2/3 07.25, http://politiken.dk/indland/article913769.ece

Torm-topchef forlader posten - lidt før tid
Den konstituerede adm. direktør Mikael Skov stopper allerede 11. marts, hvor planen ellers var 1. april, samtidig med at han uventet helt forlader selskabet hvor det var meningen han skulle fortsætte i direktionen.
Business.dk/RB-Børsen, 1/3 10.14, http://www.business.dk/transport/torms-topchef-gaar-foer-tid

Skov har ikke andet job på hånden når han forlader Torm efter 25 år. Han vil gerne fortsætte i rederibranchen men er bundet af en konkurrenceklausul. Han understreder at bruddet med Torm ikke skyldes uoverensstemmelser og at han forlader rederiet på særdeles gunstige vilkår.
Maritime Danmark/Tradewinds, 1/3 13.58, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7270

"Kanhave" får ny gearkasse
Gearet til truster-2 har fået en defekt og skulle være skiftet natten til i dag tirsdag, uden at have fået indflydelse på sejlplanen.
SamsøTrafikken, 1/3, http://www.samsoetrafikken.dk/nyheder/76we.aspx?newsId=1753

"Ejnar Mikkelsen" i øvelse mellem Island og Færøerne
Søndag holdt den danske kutter øvelse med islandske "Ægir". De danske og nordatlantiske marineenheder holder jævnligt øvelser sammen for at træne hjælp til skibe der er i nød eller har brug for assistance. Den aktuelle øvelse drejede sig om slæbning og bugsering. Begge de deltagende skibe er bygget og udrustet til at kunne tage større skibe på slæb. En del af øvelsen er også at få det nødstedte skib i havn ved at gå på siden og surre det havarerede skib fast, hvorefter skibene går til kaj sammen.
SOK, 1/3 07.01, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/2010-03-01.aspx

Lønforsikring TOPDANMARK
Søfartens Ledere og a-kassen STA er stødt ind i et tilfælde, hvor en navigatør havde tegnet lønforsikring i TopDanmark mens foreningen var medlem af hovedorganisationen FTF og dermed havde a-kasse i FTF-A. Siden er foreningen udmeldt af FTF og har flyttet a-kasse til STA ved kollektiv overførsel af alle medlemmer. Det pågældende medlem havde ikke flyttet lønforsikring i forbindelse med overflytningen. Lønforsikringer er imidlertid på den ene side private, og på den anden side nøje knyttet til den a-kasse man er medlem af. For medlemmer af STA kan der tegnes lønforsikring i Tryg, mens en gammel forsikring i TopDanmark ikke vil være gyldig.

Dansk Sø-Restaurations Forening har i princippet været igennem nøjagtig samme proces som Søfartens Ledere, med udmeldelse af FTF og overflytning til STA som a-kasse. Ved overflytningen foranledigede vi FTF-A til at undersøge hvilke medlemmer der havde tegnet forsikring i TopDanmark, og efterfølgende skulle der ikke være medlemmer som stadig har privat lønforsikring i TopDanmark.

Skulle nogen imod forventning alligevel være omfattet af ovenstående problem, anmodes de om at kontakte foreningen så overflytning af forsikringen kan formidles.
Søfartens Ledere, 1/3, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=abde0078-1813-4473-835b-fa0b5a9db14c
DSRF, 1/3


Nordisk Navigatørkongres
Lørdag afholdtes et 100 års jubilæum i Nordic Navigatør Kongress i Stockholm. Direktøren for den norske rederiforening understregede det gode samarbejde de havde med organisationerne og påpegede at Norge har et komplet maritimt miljø hvor landet har brug for de norske søfolk for at blive en stor søfartsnation. Direktøren i Norsk Sjøofficersforbund på sin side påpegede at de nordiske søfolk skal forblive de dygtigste fagfolk og ledere.
Søfartens Ledere, 1/3, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=b6ebb8b8-aff1-4bca-96c8-05440a569c77

Søulykkesrapport
Arbejdsulykke i containerskibet "Estelle Mærsk" 30/10-2009.
To maskinmestre kom alvorligt til skade da de under arbejdet på hovedmotor blev ramt af udsprøjtende hed fuelolie. Hændelsen har fælles træk med to tilsvarende ulykker som også omtales i rapporten. Rapporten er på engelsk og på 12 sider.
Søfartsstyrelsen, 1/3, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/SøulykkesrapportArbejdsulykkeicontainerskibetEstelleMærskden30oktober2009.aspx

Transportforlig indgået
Mandag aften indgik 3F's transportgruppe og DI forlig på det toneangivende transportområde. Forliget omfatter overenskomster for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere og omfatter ca. 900 virksomheder med 13.500 medarbejdere. Forliget vil dog få betydning for op mod 50.000 lønmodtagere i transportsektoren (herunder rederierhvervet). Der oplyses intet om forliget før på et pressemøde tirsdag formiddag kl. 09.30. Indtil da vil aftalernes dokumenter blive færdigredigerede.
Avisen.dk, 1/3 20.59, http://avisen.dk/overenskomsten-er-i-hus_123556.aspx

Massesammenbrud
HK og Dansk Erhverv opgav søndag formiddag på grund af kravet om afskaffelse af 50%'s reglen. På byggeområdet opgav parterne søndag aften på grund af manglende enighed om nye regler for udenlandsk arbejdskraft. Andre mindre overenskomstområder har også haft sammenbrud på programmet. Det drejer sig om HK-Privat og Horesta samt det grafiske område.
Business.dk, 1/3 17.14, http://www.business.dk/arbejdsmarked/massesammenbrud-i-ok-forhandlinger

HK risikerer splittelse
Intern strid i HK-forbundet om 50%'s-reglen, kan på længere sigt føre til en egentlig splittelse af HK i sektorer mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Ålborg Universitet. Et forbund som ligger i åben splid under overenskomstforhandlinger - det er ikke sunde tegn. Arbejdsgivernes afvisning af at forhandle om reglen, kan imidlertid godt føre til storkonflikt mener forskeren. Formanden for HK Privat som har fastholdt at kravet om afskaffelse af reglen er ultimativt, mener det er naturligt de forskellige sektorer i HK har forskellige politikker.
Avisen.dk, 1/3 13.34, http://avisen.dk/forsker-hk-paa-vej-mod-oploesning_123513.aspx

Ældre føler sig presset til efterløn
En Capacent Epinion undersøgelse for ugebrevet A4 viser, at hver sjette på arbejdsmarkedet mellem 55 og 59 år føler sig presset mod efterløn. Presset kommer ikke fra kollegaer men fra ledelsen som vil have unge medarbejdere ind.
Avisen.dk, 1/3 14.24, http://avisen.dk/seniorer-foeler-sig-presset-til-efterloen_123530.aspx

KONJUNKTUR OG ARBEJDSMARKED uge 9
Indhold:
* Kraftig stigning i langtidsledigheden i november 2009
* Stort underskud på de offentlige finanser
* OECD roser den danske beskæftigelsesindsats for unge
* Positiv vækst for andet kvartal i træk
* Positive forventninger i industri og serviceerhverv
* Stigning i bankernes udlån til både private og erhverv
* Kraftig stigning i erhvervenes køb af personbiler
Beskæftigelsesministeriet, 1/3, http://www.bm.dk/Tal%20og%20tendenser/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked/Arkiv/2010/03/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked%20uge%209.aspx

BALTIC DRY INDEX
2760 (+22) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 1/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 564,05 DKK
100 Euro = 757,30 DKK
Danske Bank, 2/3, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

 (OleS)

THORA LUND

Image28890__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1