Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 25/1
Tir 25/1-2011 10.00

Dagen hedder ”Pauli Omvendelse”. På vej til Damaskus for at forfølge de kristne bliver den jødiske Saulus blindet, men en stemme fra himlen spørger: Hvorfor forfølger du mine børn?, hvorefter han antager navnet Paulus, der betyder ’den ringe’. Paulus, som bliver hedningenes missionær, ender med at blive henrettet i Rom.
Er vejret lyst og klart på denne dag, giver det et godt år.

1571: En fredsaftale afslutter Syvårs-krigen mellem Sverige og Danmark. Danmark tilbageleverer Älvsborg imod en erstatning på 150.000 daler.
1957: Orlogskutteren "Ternen" forliser ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning. Hele besætningen på 8 mand omkommer.
1964: Beatles er for første gang nummer 1 på hitlisterne i USA med ”I want to Hold your Hand”.
1971: Generalmajor Idi Amin tager magten i Uganda ved et blodigt militærkup.
1972: Verdens første nyretransplantation i London.
1981: Maos enke Jiang Jin dømmes til døden for kontrarevolutionær virksomhed – eksekvering af dommen udsættes indtil videre.
1994: Michael Jackson afværger en retssag ved at betale flere millioner dollar til en dreng som har anklaget ham for seksuelle krænkelser.

Sol op 08.18 sol ned 16.27

CO-SØFART KALENDER

Henrik Mikkelsen – medsejler ”Pearl Seaways”
Ole Philipsen: 09.30 fusionsmøde DM/AL, 12.00 OK-møde med DFDS.
John Ibsen: 08.00 forhandlingsudvalget DM

FRA MEDIER

Pirateri
Video af den sydkoreanske befrielse af kapret skib frigivet
Det sydkoreanske forsvarsministerium har frigivet video fra befrielsesaktionen hvor sydkoreanske specialstyrker stormede den kaprede produkttanker "Samho Jewelry".
Maritime Danmark, 24/1 11.53, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9915

Stena Bulk har besluttet at sejle med bevæbnede vagter
Det svenske rederi har taget konsekvensen af situationen ved Somalia og vil fremover sejle med bevæbnede vagter. ”Vi viger ikke for bortførere, afpressere eller andet”, siger direktøren Ulf Ryder, som samtidig udtrykker sin skuffelse over verdenssamfundet ikke har grebet hårdere ind.
Berlingske Tidende/ritzau/TT, 24/1 23.47, http://www.berlingske.dk/verden/svensk-rederi-sejler-med-vaebnede-vagter

FN-rapport foreslår pirat-domstol
Af en FN-rapport fremgår at de somaliske pirater nu koster verdenssamfundet mere end 38,5 milliarder kroner om året. Rapporten foreslår at sikkerheden øges og at der nedsættes en egentlig piratdomstol. Rapporten er udarbejdet af Jack Lang, ex-minister i Frankrig, som foreslår en domstol efter somalisk lov men nedsat i et andet land. Jack Lang mener at ”piraterne er ved at vinde slaget” og at alle lande bør vedtage en lovgivning som giver adgang til at tage sig af piraterne.
Borsen.dk/ritzau/AFP, 25/1 07.26, http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/199984/fn_foreslaar_en_piratdomstol.html

FS "Jacoubet"
20. januar afsluttede den franske fregat sin 33 dages lange indsats i operation ATALANTA ved Somalia. Det meste af tiden er anvendt til at escortere nødhjælp for WFP. Den 16. januar assisterede "Jacoubet" besætningen fra det frigivne skib "Motivator".

BNS "Louise-Marie"
20. januar afsluttede den belgiske fregat 91 dages indsats i operation ATALANTA ved Somalia. Megen tid er anvendt på beskyttelse i transit-korridoren, så vel som hovedopgaven med at beskytte nødhjælpsforsyninger for WFP. Den 14. november reddede "Louise-Marie" 6 fiskere i Adenbugten under patruljesejlads.

SPS "Patino"
Den 21. januar afsluttede det spanske skib sin indsats i operation ATALANTA efter 42 dages operation. SPS "Patino" har fungeret som støtteskib og leveret 2.000 kubikmeter fuel til krigsskibene.
EUNAVFOR, 24/1, http://www.eunavfor.eu/

D//S Norden sælger seks skibe
Norden har indgået betinget aftale om salg af seks tørlastskibe som endnu ikke er leveret fra værftet. Det afventes at bestyrelsen for den græske køber godkender aftalen som skal være på plads senest 30. marts. Salgssummen er ikke offentliggjort, men den vil ikke påvirke Nordens resultat for 2011 oplyser rederiet.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 24/1 17.22, http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/199949/rederiet_norden_saelger_seks_skibe.html

Mærsk sætter nye mål for 2011
Efter et 2010 hvor resultatet satte rekord, har Mærsk-gruppen nu defineret 4 nye mål for 2011. Det skriver selskabet i Maersk post, hvor målene defineres:
* "Kunderne først". Der skal skabes værdi for kunderne så selskabet selv kan være rentabelt.
* "Emerging markets". I de fremadstormende økonomier vil selskabet "ihærdigt forfølge attraktive investerings og forretningsmæssige muligheder".
* Maersk Olie & Gas skal ændres gennem "Project Focus", som skal løfte selskabet inden for alt fra sikkerhed til innovation.
* "Vinde igen", hvilket skal forstås både finansielt og organisatorisk. For at slå konkurrenterne skal medarbejderne udfordres til at finde nye måder til at forbedre profitabiliteten.
Maskinmestrenes Forening/RB-Børsen, 24/1, http://www.mmf.dk/index.php?pageID=451&subjectID=23625

Nils Smedegaard skriver i Maersk Post, at en af 2011-prioriteterne, er at tippe balancen i containerforretningen fra de "gamle" markeder til de nye. I de nye markeder efterspørger en voksende middelklasse flere importerede forbrugsvarer.
Epn.dk/TB-Børsen, 24/1 13.09, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2315573.ece

Olie & gas har høj prioritet skriver Smedegaard i sin leder i Maersk post, og det er en prioritet i 2011 at styrke selskabet med hensyn til reserver, operationel kapacitet og på ledelsessiden. Forretningen har afgørende betydning for hele gruppens fremtid.
Epn.dk/RB-Børsen, 24/1 12.53, http://epn.dk/brancher/energi/olie/article2315595.ece

Rederiet Færgen politianmeldt
Søfartsstyrelsen har anmeldt rederiet og en skibsfører til politiet for to tilfælde af overtrædelse af lov om sikkerhed til søs. Det drejer sig om sejlads med "Kanhave" mellem Samsø og Jylland, og manglende orientering til Søfartsstyrelsen om sejlads med en færgeklap der ikke lukkede som den skulle. Sagen skal for retten på Bornholm d. 14. marts og en domfældelse kan medføre en bøde på mellem 5.000 og 25.000 kroner.
BornholmsTidende, 24/1 side 5

APM Terminals får havnekontrakt i Costa Rica
Mærsk var de eneste som bød og fik som ventet kontrakten på at drive havn i Limon-provinsen i Costa Rica. Projektsummen er på 950 millioner dollar, men den endelige sum bliver på 992 millioner dollar. Den nye havn skal bygges 10 kilometer fra eksisterende havneterminaler i Moin og Limo, og skal kunne klare skibe op til Panamax-størrelse. Der mangler endnu præsidentens godkendelse af kontrakten.
Euroinvestor/RB-Børsen, 24/1 08.33, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=11549450

Stena halverer prisen
Stena Line forsøger at fordoble antal endagspassagerer mellem Frederikshavn og Gøteborg, ved at halvere prisen på endagsture. I dag rejser 40.000 danskere på endagsture til Sverige og det tal agter Stena Line altså at doble til 80.000 i 2011.
Børsen, 25/1, side 14

"Iver Huitfeldt"
Fredag blev den nye fregat overdraget fra Odense Staalskibsværft til Forsvarets Materieltjeneste og indgår dermed i flåden. Midt i januar gennemførte fregatten sin prøvetur og for besætningsmedlemmerne var der tale om en stor oplevelse. "Iver Huitfeldt" bestod på alle måder prøven med masser af test. Efter overdragelsen fredag stævnede fregatten ud på en uges sejlads. Formålet med denne sejlads er at give besætningen en smagsprøve på skibet som senere på året overdrages til SOK.
SOK, 24/1 09.53, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/IVERHUITFELDTblevoverdragettilFMT.aspx

Mindre skibe skal fortsat passe på isen
Det kan stadig være risikabelt for mindre skibe at sejle ud før isen er helt væk, og særlig risikabelt for skibe bygget af træ eller glasfiber. For eksempel kan kølevandsindtaget blive stoppet til med is hvorved motoren kan stoppe og skibet drive uden styring. I ellers isfri områder kan der også være øer af is som kan bestå af tyk is. Sådanne isflager kan få skibet til at springe læk og i værste fald synke.
SOK, 24/1 17.37, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/Mindreskibeskalfortsatpassepåisen.aspxoverophede så skipper er nød til at slukke, hvorved skibet driver uden styring.

Fragten på Kieler-kanalen
I 2010 blev der transporteret 84 millioner tons gods på Kieler-kanalen og det er en stigning på 16% i forhold til året før. Antal skibe på den 100 kilometer lange strækning mellem Østersøen og Nordsøen steg med 5% til 31.835.
Transporttidende, 24/1 12.31, http://www.transporttidende.com/index.php/dtt/artikel/det_tonser_pa_kanalen/

Esbjerg Havn udvider
Der skal etableres et nyt havneafsnit, Østhavnen, som vil tilføre Esbjerg Havn 650.000 m2 ny havn med 1.000 meter løbende kaj. Det nye havneafsnit skal være færdigt i 2013 og kommer til at koste godt en milliard kroner. Etableringen udbydes i EU-licitation i 2013 og udvidelsen planlægges så arealer og kajer kan anvendes flesibelt, så der hurtigt kan reageres på ændringer i kundernes efterspørgsel.
Maritime Danmark/Esbjerg Havn, 24/1 16.39, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9919

Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg - har lange udsigter
Den svenske rigsdag har igangsat en undersøgelse om et broprojekt med byggestart 10-15 år fra nu. Til foråret vil der blive foranstaltet en høring i Skåne om behovet skriver svenske aviser efter et møde mellem trafikministrene fra Danmark og Sverige. Hans Chr. Schmidt er principielt positiv så længe svenskerne overvejer finansieringen og i det hele taget bare er ved begyndelsen af en lang proces.
Transportmagasinet, 24/1, http://www.transportmagasinet.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=TM&Lopenr=110124002

Kattegatforbindelse vil binde landet sammen
Mandag var der debatmøde hos Grundfos i Bjerringbro om en fast forbindelse over Kattegat. Det handler om at skabe vækst, og bygning af en fast Kattegat-forbindelse vil være en afgørende faktor, lagde bestyrelsesformand Niels Due Jensen ud. Omkring 100 repræsentanter for erhvervsvirksomheder, politikere, organisationer, journalister m.v. var mødt op til mødet. En fast forbindelse vil betyde en rejsetid på en time fra København til Århus, og betyde et helt nyt danmarkskort hvor to store vækstområder vil blive knyttet sammen, udtalte regionsformand Bent Hansen fra Region Midtjylland. Jens Kampmann, formand for Kattegatforbindelsen og ex-trafikminister rundede af og bemærkede at der var givet lovning på en principbeslutning i 2011 eller senest i starten af 2012. Med en brugerbetaling på 495 kroner per tur for en personbil, vil en bro kunne tilbagebetales over 25 år.
Århus Stiftstidende, 24&1 20.44, http://stiften.dk/nyheder/en-kattegatforbindelse-vil-binde-landet-sammen

Rød og blå vej
Der er to veje – begge fører til øget ulighed.
Information, forside, 25/1

12 minutter mere i arbejde vil skabe flere fattige
Finansministeriet konkluderer at Socialdemokratiets og SF's plan om at øge arbejdstiden med 12 minutter om dagen, vil betyde 11.000 danskere som ryger ud i fattigdom. Den øgede ulighed er en følge af manglende tilpasning af overførselsindkomsterne til den øgede indtægt som følger af 12 minutters ekstra dagligt arbejde. De Radikale konkluderer at det er bedre at afskaffe efterlønnen, end det er at øge arbejdstiden. Finansministeriets beregninger er baseret på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds definition af "relativ fattigdom" som omfatter personer med en indkomst, der er mindre end halvdelen af den såkaldte meridianindkomst.
Avisen.dk, 24/1 10.02, http://avisen.dk/12-minutter-sender-folk-i-fattigdom_140458.aspx

En time om dagen til at dokumentere egen indsats
I alt bruger 270.000 ansatte FTF'ere i det offentlige, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og lærere, 8 minutter af hver arbejdstime til at dokumentere egen indsats, og det bliver samlet 60 millioner timer om året. Undersøgelsen er foretaget blandt 3.000 FTF-medlemmer. FTF mener megen dokumentation er helt legalt begrundet, men omfanget er alt for højt.
Avisen.dk, 24/1 15.11, http://avisen.dk/60-millioner-timer-paa-papirboevl_140496.aspx

Intet fagligt krav til såkaldt "anden aktør"
En vinduespudser skal fortsat kunne nedsætte sig som jobformidler og tilbyde sig som "anden aktør", mener regeringen, mens oppositionen vil stille krav om en egentlig jobformidleruddannelse.
Avisen.dk, 24/1 11.12, http://avisen.dk/k-intet-krav-til-jobformidlere_140466.aspx

BALTIC DRY INDEX
1.345 (-25) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 24/1, http://www.dryships.com/pages/report.asp

VALUTAKURSER – når du køber kontanter
100 USD = 539,03 DKK
100 Euro = 758,35 DKK
Danske Bank, 25/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER

APM A-aktie: 50.750 (+50)
APM B-aktie: 52.500 (+500)
D/S Norden: 193 (+1,70)
D/S Torm: 42 (-0,50)
DFDS: 465 (-7)
Mols-Linien: 31,70 (+1,20)
Børsen, 25/1

OleS

THORA LUND

078-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1