Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 26/2
Fre 26/2-2010 10.00

CO-SØFART KALENDER

Christian Petersen - 12.00 møde med tillidsrepræsentanter SamsøTrafikken
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Crown of Scandinavia" (derefter "Pearl")

FRA MEDIER

Navne på 36 opsagte cateringmedarbejdere BHT
Torsdag morgen var cateringpersonalet i BHT samlet gruppevis fra hvert skib, og efter en yderligere gruppeopdeling, blev der givet besked om hvilke grupper der skulle blive og hvilke der blev opsagt. Ialt opsiges 31 cateringfolk ved udgangen af februar til fratrædelse ved udgangen af september. Udover de 31 har 5 valgt selv at fratræde i løbet af året.

Tillidsrepræsentanterne har været involveret i processen fra begyndelsen, og tilbagemeldinger til foreningen har været, at alt har været gjort omhyggeligt og der har været taget videst muligt hensyn til den enkelte. F.eks. er ægtepar hvor begge har været ansat ikke i nogen tilfælde opsagt sammen. Der vil den 10. og den 16. marts blive afholdt "fremtidsmøder" i Rønne for de opsagte hvor tillidsrepræsentanter, DSRF, a-kassen STA og det bornholmske jobcenter vil deltage.
CO-Søfart, 26/2

Hvorfor er danske søfolk mere ulykkesplagede end filippinske?
At der registreres langt færre arbejdsulykker for filippinske søfolk end for danske, har længe været kendt, og søfartslægen Henrik L. Hansen, har tidligere stillet spørgsmålet om det skyldes underrapportering eller at filippinere simpelthen undgår ulykkerne - eller registreringerne -  af kultursociologiske grunde. Forskellen er ikke lille og der registreres dobbelt så stort antal ulykker blandt de danske søfolk til sammenligning med fillippinerne. Omkring halvdelen af de søfarende i den danske handelsflåde er udlændinge, og heraf er langt de fleste filippinere. For andre nationaliteter gælder det at tallene svinger imellem frekvenserne for danskere og filippinere.

Efter forskellige indledende problemer med finansiering af et forskningsprojekt, er Fabienne Knudsen og Sisse Grøn fra Syddansk Universitet nu parat til at indlede et projekt om afklaring af problematikken. CO-Søfart har været med til at anbefale projektet, og vi deltager også med en repræsentant i styregruppen. 

Fabienne Knudsen er kendt fra andre maritime forskningsprojekter som handler om blandede nationaliteter til søs. Blandt søfarende er Fabienne nok mest kendt for "If you are a good leader I am a good follower: Relations between the Dane and the Filipino on Danish ships", som udkom i 2003.

Fabienne

Omtale af projektet kan findes på:
Videnskab.dk, 17/2 08.32, http://videnskab.dk/content/dk/samfund/danske_somand_i_flere_ulykker_end_filippinske

Det lysner for Scandlines
Efter i fjor at have stået "på en brændende platform", øjner Scandlines igen sorte tal på bundlinjen forude. For Scandlines betød krisen at rederiet for første gang i en årrække oplevede fald i pax-tal og fragtmængder. Rederiet blev sat på hestekur og 400 stillinger nedlagt. Nu står rederiet ifølge direktør Michael F. Hassing godt rustet til fremtiden. I 2009 er indtjeningen pr. medarbejder forbedret med næsten 50%. Der betales nu af på gælden som er på mere end 8 milliarder kroner, og alle lånebetingelser blev opfyldt i 2009. Ejerne tror fortsat på børnsnotering af rederiet.
Børsen, 26/2, side 10-11

Mærsk Line undskylder
Det er populært at undskylde, og nu undskylder Eivind Kolding, øverste chef for Mærsk Line. Undskyldningen er rettet til kunderne og omfatter dårlig service og ineffektiv håndtering af fragter foranlediget af hurtige markeds-forandringer, som ikke altid er håndteret godt af rederiet. Kolding skriver i sit brev til kunderne også, at nok er priserne nu ved at vende, men de er blot på vej til et niveau hvor de kan dække omkostningerne.
Business.dk, 26/2 08.00, http://www.business.dk/transport/maersk-direktoer-til-kunder-undskyld

"Vesborg" skal til Langeland
Samsø-færgen "Vesborg" skal i perioden 1.-22. marts være afløserfærge på overfarten Spodsbjerg-Tårs. I perioden har Langelandstrafikken efter tur begge sine færger på værft. "Vesborg" får foretaget sit årlige hovedeftersyn i samme periode. Efter aftalen kan "Vesborg" trækkes tilbage til Samsø med få timers varsel hvis behovet skulle opstå.
SamsøTrafikken, 25/2, http://www.samsoetrafikken.dk/nyheder/76we.aspx?newsId=1748

DFDS tilbyder gratis bil med til England
Rederiet vil stimulere rejselysten mellem Danmark og England og tilbyder gratis bil med til England hvis rejsen bestilles før den 21. marts. Tilbuddet gælder for rejser frem til 24. juni.
Epn.dk, 25/2 08.47, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article1991398.ece

Unge vil i Forsvaret
Ved den landsdækkende uddannelsesmesse "Uddannelse Uden Grænser 2010" i Århus, har forsvarets stand fået stor opmærksomhed fra de unge. For løjtnant i Søværnet, Andreas Cammelbeeck, som har holdt foredrag på messen, var det tydeligt at "Absalons" mission i Adenbugten har gjort de unge mere interesserede i Søværnet.
SOK, 25/2, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/2010-02-25_unge.aspx

Søværnet på båd-messe i Bella Centret
"Både i Bella" afvikles 27. februar til 7. marts, og Søværnet deltager med sin egen stand. Her fortælles bl.a. om STOP OLIEN-kampagnen som har samlet 11.000 fritidssejlere, og kaptajnløjtnant Louise Rynne holder 28. februar og 7. marts foredrag om sine oplevelser som udsendt med "Absalon". Med er også næstkommanderende fra sejlskibet "Svanen" som svarer på spørgsmål om uddannelse i Søværnet.
SOK, 25/2, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/2010-02-25-Bella.aspx

Søværnet fraråder færdsel på isen
Uanset hvor, er det med stor risiko at færdes på isen i danske farvande eller på de danske søer. Kraftig vind fra forskellige retninger i de kommende uger kan få isen til at flytte sig og gøre den usikker.
SOK, 25/2, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/Søværnetfraråderfærdselpåisen.aspx

Lockoutvarsel afsendt
Dansk Arbejdsgiverforening har som svar på LO's strejkevarsel udsendt lockoutvarsel omfattende 800.000 privatansatte.
Avisen.dk, 25/2 13.08, http://avisen.dk/lockoutvarsel-storkonflikt-truer-800000_123347.aspx

Overenskomst indgået for håndværks- og maskinvirksomheder
Dansk metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F indgik natten til torsdag en to-årig overenskomst med DS Håndværk og Industri. Overenskomsten omfatter 24.000 ansatte på 2.500 små- og mellemstore virksomheder. Hovedpunkter i aftalen er:
* Fratrædelsesesgodtgørelse til afskedigede
* Skifteholdsansatte kan opspare tillæg til senere konvertering til fridage.
* Omfattelse af pension efter to måneders ansættelse.
* To ugers ekstra løn under forældreorlov
* Oprettelse af ligelønsnævn
* Lærlinge omfattes af forsikringsdel i pensionsordninger
* Mindstesatser, genetillæg og lærlingesatser forhøjes.
Dansk Metal, 25/2, http://www.danskmetal.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2010/02%20februar/Ny%20overenskomst%20paa%20haandvaerks-%20og%20maskinvirksomheder.aspx

OK-forhandlingerne på butiksområdet
Efter forhandlingerne mellem HK-Handel og Dansk Erhverv blev afbrudt onsdag aften, udtaler formanden for HK-Handel, Jørgen Hoppe, at der fortsat forventes et resultat på butiksområdet. Ingen af parterne ønsker at oplyse hvad der på nuværende tidspunkt skiller. Handelsområdet omfatter op mod 200.000 beskæftigede og det ventes at den nye overenskomst har direkte betydning for mere end 50.000.
CO-Industri, 25/2, http://www.co-industri.dk/sw49299.asp

Arbejdsfordeling sikrer job
En ny rapport fra to beskæftigelsesregioner viser at 94% af dem som har været på arbejdsfordeling, vendte tilbage i jobbet på fuld tid efterfølgende. Ultimo 2008 var kun 229 på arbejdsfordeling, men tallet eksploderede i 2009 og ramte loftet på 20.000 i april. Siden er udviklingen vendt og i dag er ca. 5.000 på arbejdsfordeling.
Dansk Arbejdsgiverforening, 25/2, http://agenda.da.dk/default.asp

Deltidsansatte brandmænd må stoppe på grund af dagpengeregler
På mange mindre brandstationer i Danmark er brandmændene deltidsansatte. Men f.eks. i Vordingborg er en stor del nu tvunget ud i fuldtidsledighed fordi de efter 30 ugers deltidsarbejde ikke må have indtægter fra bijob som ellers modregnes i dagpengeudbetalingen. Svend Urban Hansen fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer beklager kraftigt regel-problemerne, fordi de deltidsansatte brandmænd udgør rygraden i de danske brandvæsener.
Politiken, 25/2 21.05, http://politiken.dk/indland/article910546.ece

Stor kommunal forskel på tildeling af førtidspensioner
I Glostrup har 8 ud af 1.000 borgere fået tildelt førtidspension det seneste år, mens der i Roskilde kun kunne tælles 2 ud af 1.000. Det er ikke et særsyn at fortolkningen af reglerne er vidt forskellig fra kommune til kommune. Variationerne er store selv inden for sammenlignelige kommuner. I Rebild fik 2,3 ud af 1.000 førtidspension i 2009, mens 9,4 fik i Thisted.
Dansk Arbejdsgiverforening, 25/2, http://agenda.da.dk/default.asp

Konjunkturbarometre
Serviceerhverv: Den sammensatte konjunkturindikator er +4 i februar, mens den var -1 i januar.
Industrien: Den sammensatte konjunkturindikator er +5 i februar mod +3 i januar (den var -32 for et år siden).
Bygge og anlæg: Den sammensatte konjunkturindikator er -47 i februar mod -44 i januar.
Danmarks Statistik, 25/2, http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Tidsopdelt.aspx

SØFART fredag d. 26/2
Af indholdet:
Tema: Sverige - Søfartsnationen med fast forbindelse til Danmark
Søfart sætter i denne uge fokus på den aktuelle situation i den svenske rederibranche. Uattraktive rammevilkår har fået flere rederier til at vende blikket mod udlandet - bl.a. Danmark. Læs om dette og flere andre dansk-svenske forbindelser i denne uges udgave.

I alt 12 sider med følgende overskrifter:
- Agterudsejles Tre Kronor?
- CMP: Virkeliggørelsen af en vision
- Tärntank: En nødvendig omflagning
- Kulturelle udfordringer i Broström-integration
- Furetank: Svensk familierederi med stærke danske relationer
- Unik rederitradition på svensk skærgårdsø
- Den svenske handelsflåde overhalet

Tre til Lauritzen Bulkers
Lauritzen Bulkers har været på et sjældent indkøb i second hand-markedet og har overtaget handysize-bulkeren »Sat Trinity«. Desuden har rederiet i indeværende år taget levering af to nybyggede handysize-skibe. Det ene, »Signe Bulker«, er det første i en ny serie på i alt seks skibe fra Jiangmen Nanyang-værftet i Kina.

Vindmøllerederi solgt til Singapore
Singapore-rederiet Swire Pacific Offshore har overtaget det danske selskab Blue Ocean Ships, som i samarbejde med skibsdesignvirksomheden Knud E. Hansen A/S har udviklet et nyt vindmølleinstallationsfartøj. Opkøbet skal ses som en kombinering af Swires omfattende erfaringer fra offshore-branchen samt finansielle styrke med Blue Ocean Ships' innovative skibsdesign og know how inden for havvindmølleområdet.

Bulk-samarbejde under afvikling
Efter 10 års samarbejde har Lauritzen Bulkers og tre andre partnere besluttet at afvikle operatørselskabet Meridian Bulk Carriers. Ud over Lauritzen Bulkers tæller partnerne græske A.M. Nomikos, ligeledes græske Fortuna Bulk Carriers - som drives kommercielt af Fortuna Chartering i Danmark - samt Sono Shipping i USA. Sono Shipping, som har fungeret som eksklusiv agent for Meridian Bulk Carriers, ejes af danske Kim Thomsen, som fremover vil fokusere på nye aktiviteter.

Danske værftspriser billigst
Palleskibet »SC Nordic« fra Nørresundby Rederi ankom i går torsdag til Skagen for reparation på Karstensens Skibsværft efter en kollision i forrige uge i Finske Bugt. At reparationsopgaven havner i Skagen rammer en pæl ret gennem myterne om de danske reparationsværfters dårlige konkurrenceevne. Tilbuddene fra alle tre adspurgte danske værfter var således bedre end de udenlandske.

Nærsøfart er den rene vare(transport)
Det har ganske vist været postuleret mange gange før. Men nu er der også kommet grundigt videnskabeligt bevis for, at miljøet har klart bedst af, at man lader godset transportere til søs. Også når det gælder nærsøfarten. Søtransport kan således sikre en reduktionsfaktor på op mod 4,5 gange det CO2-udslip, landtransport forårsager, mens svovl udslippet bliver helt op til 13 gange lavere. Det konkluderes i en ny rapport, udarbejdet for Rederiforeningen for Mindre Skibe, af seniorforsker Hans Otto Holmegaard Kristensen fra DTU's Mechanical Engineering-af deling.

Tager Koehler over efter Rule B?
Dårligt nok er Rule B skudt i sænk som våben i shippingbranchen før et nyt kreativt juridisk tiltag er dukket op. En kontroversiel amerikansk dom i juni 2009 åbner muligheder, som allerede nu har skabt debat.

Dansk-kinesisk samarbejde ud i det blå
Det officielle maritime Danmark og modparten i Kina vil via et nyt dialogforum nu søge at styrke de indbyrdes relationer. Konkret er der på et møde i Beijing aftalt, der skal ses på mulige samarbejder omkring bl.a. grøn teknologi, sikkerhedsteknologi, skattesystemer, finanskrisens implikationer og udfordringer omkring ro/pax-trafik. Mødet udmundede i underskrivningen af en hensigtserklæring med Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth og hans kinesiske kollega, generalsekretær Song Dexing fra Bureau of Water Transport under det kinesiske Trans portministerium, som penneførere.

Maersk Maritime Technology - nyt brand med gamle rødder
Efter godt halvandet års ombygning er den tidligere tekniske højborg hos A.P. Møller - Mærsk, Teknisk Organisation, klar til at byde indenfor i nye omgivelser. Ikke længere som en ren intern afdeling, men som et nyt udadvendt teknologisk center, der hviler på fire søjler - og nu med fokus på at servicere både de blå flåder og eksterne kunder.
Søfart, 26/2

BALTIC DRY INDEX
2711 (+4) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 25/2, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 565,56 DKK
100 Euro = 757,30 DKK
Danske Bank, 26/2, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 39.700 (-1.330)
APM B-aktie: 41.680 (-1.420)
D/S Norden: 223,60 (-5,10)
D/S Torm: 58 (-0,50)
DFDS: 390 (-7,50)
Mols-Linien: 49,20 (0)
Børsen, 26/2

(OleS)

THORA LUND

Image28853__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1