Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 26/3
Fre 26/3-2010 10.00

Dagen hedder "Gabriel". I 1523 hyldes Frederik den 1. på Viborg Landsting som konge.
Sol op 05.59 ned 18.33

CO-SØFART KALENDER

Faglig afdeling i Rødovre

FRA MEDIER

Pirateri
Søfolks velfærd
En arbejdsgruppe under FN's kontaktgruppe om pirateri har fået fremlagt forslag fra rederierhverv og de søfarende, med udkast til guidelines ved piratoverfald. Det er sket på møde i London 18.-19. marts. De pågældende guidelines indeholder anbefalinger om hvad der kan gøres før, under og efter et piratoverfald. Udkastet skal forelægges IMO's søsikkerhedskomite i maj.
På samme møde blev en vejledning (BMP = Best Management Practices) om hvordan skibene skal agere i farvandene ud for Somalia drøftet. Herunder særligt at omkring 25% af alle skibe ikke følger vejledningen som antages at nedsætte risikoen for piratoverfald betydeligt. Næsten alle skibe som overfaldes har undladt at følge vejledningen.
Søfartsstyrelsen, 25/3, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/SøfolksvelfærdvedpiratoverfalddrøftetvedmødeunderFN.aspx

Nordic Tankers presset af markant underskud
Rederiet tabte 94,6 millioner dollar i 2009 på sejladsen med fragt. Herudover er årets resultat negativt påvirket af nedskrivninger på skibe med 84,8 millioner dollar. Rederiet har i strategisamarbejde med Clipper valgt at fokusere på drift af kemikalietanskskibe. For 2010 forventer Nordic Tankers et resultat på mellem -20 og -25 millioner dollar inden eventuelle nedskrivninger på skibe.
Business.dk, 25/3 10.01, http://www.business.dk/transport/nordic-tankers-haardt-presset

Tidligere Mærsk-chefer overtager styringen af Nordic Tankers
Knud Pontoppidan og Tommy Thomsen sætter sig nu helt på magten i Nordic Tankers.
Knud Pontoppidan er indstillet til posten som bestyrelsesformand. Pontoppidan gik på pension fra Mærsk i 2009 efter det fyldte 65. år. Han blev cheflobbyist hos Mærsk efter han i fem år var administrerende direktør for Danmarks Rederiforening fra 1986.
Tommy Thomsen blev forbigået i Mærsk da Jess Søderberg skulle erstattes som topchef. Han er kendt som en leder rundet af klassiske Mærsk-dyder. Da Nils Smedegaard blev hentet ind som topchef fik Tommy Thomsen frataget sin titel som skibsreder og fik tilbudt et ukendt job i koncernen.
Business.dk, 25/3 11.15, http://www.business.dk/transport/tidligere-maersk-chefer-saetter-sig-paa-nordic-tankers

Mærsk sælger tre containerskibe
Mærsk har solgt tre af de containerskibe som blev lagt op sidste år til Nordea Finans Sverige. Efter salget er skibene leaset tilbage igen. De tre skibe af B-klassen hører til blandt verdens hurtigste containerskibe med en fart på over 30 knob, og der tales om at skibene muligvis skal have skiftet motorerne ud hvis de skal tilpasses tidens krav om lav fart. Skibene som er lagt op i Thailand og i Skotland, registreres nu i det svenske register men vil føre dansk flag som led i bareboat charteraftale.
Maritime Danmark/shipgaz, 25/3 12.36, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7505

Mærsk i kinesisk samarbejde om transport af naturgas?
China Business News skriver - ifølge Bloomberg News - at Mærsk forhandler med China Shipping Group om joint venture-samarbejde i forhold til transport af flydende naturgas. Oplysningerne stammer fra en unavngiven kilde, som skulle have kendskab til sagen. China Shipping Group satser på at få mindst en tredjedel af entreprisen, hvor der skal transporteres omkring 10 mio. m3 naturgas om året.
RB-Børsen, 26/3 07:41, http://epn.dk/brancher/energi/olie/article2022503.ece

Scandlines nøgletal
DKK (mio.) 2008 2009
Omsætning 4.330 3.757
Driftsresultat (EBITDA) 1.034 967
Ordinært driftsresultat (EBITDA) 974 1.183
Nettoresultat - 149 -37

Trafiktal 2009
• 12 mio. passagerer (nedgang på 7,4 pct. i forhold til 2008)
• 2,7 mio. biler (nedgang på 7,4 pct. i forhold til 2008)
• 0,7 mio. lastvogne og trailers (nedgang på 18,5 pct. i forhold til 2008)
Scandlines pressemeddelelse, 24/3

Scandlines news
Medarbejdertrivsel
I april måned gennemfører Scandlines en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er anonym og gennemføres i samarbejde med analysefirmaet Enalyzer.
Scandlines news, 24/3

Britisk atomubåd til 10 milliarder kroner
Ubåden "Astute" er den første i en serie på fire nye angrebsbåde til den britiske flåde. Vægten er på 7.800 tons og ubåden er udstyret med verdens mest avancerede sonar der har en processorkraft svarende til 200.000 bærbare computere lagt sammen.
Maritime Danmark/PLSR.dk, 25/3 16.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7511

Istjenesten indstiller
Siden tjenesten blev aktiveret den 5. januar er beredskabet opretholdt af chartrede bugserbåde fra Nordane Shipping. Det største behov har været i Limfjorden og Smålandsfarvandet. På trods af et stort behov for isbrydning har situationen ikke været i nærheden af at der blev brug for søværnets egne isbrydere til at bryde is i de åbne farvande. Istjenesten takker alle der har hjulpet og særlig de 108 isobservatører som har holdt istjenestens iskort opdateret med 12.000 ismeldinger.
SOK, 25/3 13.30, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/Istjenestenindstillerisbrydningen.aspx

Kommentarer til LO-håndtryks-dommen
Dommerne skar ind til benet og valgte at forholde sig strengt til juraen. Tidligere LO-tillidsmænd har fået tildelt den lukrative pension, selvom de fratrådte før pensionsalderen. Dommerne lagde dermed vægt på vidneforklaringer fra de to tidligere LO-sekretærer Erik Balle og Niels-Jørgen Hilstrøm, som bibeholdt deres tilsagnspension efter de blev fyret fra LO. Dermed så dommerne bort fra de interne diskussioner om det rimelige i ordningen, og det forhold at aktuaren fra Pension Danmark mente at ordet "afgang" måtte betyde "afgang til pension".
LO er nu i et alvorligt dilemma omkring evt. anke af dommen. Et forlig fra starten havde sparet LO for at få oprullet historien om de lukrative ordninger for hele Danmark og alle medlemmerne.
Avisen.dk, 25/3 16.28, http://avisen.dk/lo-i-dilemma-skal-nederlaget-ankes_124954.aspx

SØFART nr. 12-13
Tema: Det Blå Danmark - opdrift og forvandling
Kriser rammer sjældent så bredt og så hårdt for en branche, som det skete for shipping i 2008, hvor den globale finansnedtur lagde sig mere end tungt oven i shippingbranchens mere eller mindre selvskabte udbud- og efterspørgselsproblem. Der i sig selv var skabt af den forudgående opturs lige så usædvanlige styrke og langvarighed. Nu er shipping jo en cyklisk branche, men hvad kræver det at holde sig oven vande, når barometeret står på storm?

Læs i denne uge 10 sider i Søfart med fem bud fra:
- Søfartsstyrelsen
- En fonds-formand
- En bestyrelsesformand
- En underleverandør
- En iværksætter

Navision tilbage i sadlen med køb
For et år siden blev der skåret i både personalet og flåden hos Navision Group i Hellerup. Virksomheden blev ramt af det faldende marked i første halvdel af 2009 og voldsomt påvirket af store tab på modparter. Men efter at have tilpasset sig de nye markedsforhold, en fornuftig afslutning på 2009 samt en god start på indeværende år, er der nu så meget tro på tilværelsen hos rederi- og operatørvirksomheden, at selskabet for første gang siden tørlastmarkedets kollaps igen har investeret i egen tonnage.

Coaster presset ud af lastbiler
-Der er simpelthen fuldstændig unfair konkurrence fra lastbiltransporten. Lastbilerne skal f.eks. ikke betale vareafgift, havnearbejdere eller tvungen lods. Det siger Jens Kristensen, indehaver af JK Shipping ApS i Hobro, om baggrunden for, at rederiets eneste skib, »Euro Trans«, nu er solgt. Tidligere har skibet bl.a. håndteret en årlig kontrakt på transporten af 35.000 ton slagger fra Avedøreværket til Hobro, men det skal nu gå på lastbil i stedet.

Byggeplaner i Marstal
Marstal Navigationsskole har en udvidelse af kapaciteten på ønskesedlen for at kunne øge indtaget af HF-Søfart elever. Samtidig er der på grund af flere sammenfaldende aktiviteter opstået behov for at navigationsskolens kursus- og e-learningsafdelinger flytter sammen i samme lokale. Begge dele vil kunne løses ved at udbygge skolen. Rektor Søren Vestergaard understreger, at alt ind til videre er foreløbige skitser. Han har dog med tilfredshed noteret, at der lokalt på Ærø i sidste uge blev bakket op om projektet, da det var til politisk behandling i kommunen.

En helt klassisk grundstødning
En klassisk grundstødning... Det er vel den mest nærliggende måde at beskrive containerskibet »Maersk Kendal«s grundstødning i Singapore Strædet i september sidste år på. Dels på grund af forløbet i sig selv, men primært på grund af de efterdønninger, grundstødningen har ført med sig fra såvel A.P. Møller - Mærsk, International Chamber of Shipping (ICS) samt fra de maritime myndigheder i UK, The Maritime and Coastguard Agency (MCA). Alle tre parter har således udsendt et sæt regler og / eller anbefalinger, der direkte relaterer til de konklusioner, hele begivenhedsforløbet har ført med sig.

Overvejer LNG til nye færger
De to nye færger, Fjord Line i sidste uge kontraherede hos Bergen Group Fosen til levering i 2012, bliver forberedt til at sejle på LNG (naturgas). Ligeledes kan de blive de første færgenybygninger, der leveres med scrubbere til at reducere partikeludledningen. Færgernes generalarrangement, der endnu ikke er helt færdigt, tager højde for placering af LNG-tanke på dæk 1 og 2 samt integrering af et scrubber-anlæg i casingen. Både LNG og scrubber-delen er dog stadig på et projektstadie.

Nybygning til private lodser
Det privat-ejede Danish Pilot Services i Fredericia, som i 2007 brød statens lods-monopol, tog sidste uge levering af sin første nybygning, lodsbåden »Servus III«. Fartøjet, der skal operere ud fra Kalundborg, er bygget på Seaward Marine Ltd. på Isle of Wights og adskiller sig fra majoriteten af danske lodsbåde i forhold til ophav og design.

Kriminelt anti-pirat forslag
Den amerikanske antiterror-kampagne er grænseløs. Og endnu et på alle måder grænseoverskridende juridisk anslag mod al sund fornuft er på vej fra juristeriets højborg, USA. Her pusles der alvorligt med et forbud mod at udbetale løsepenge til pirater, idet pengene mistænkes for ad snirklede veje at lande hos terrorgrupper. Ingen i den maritime verden vil være uenige i, at pirateriet skal og bør stoppes. Men at sætte ind mod uvæsenet ved at kriminalisere de, der i forvejen er ofrene for den eskalerende pirataktivitet, er tæt på at være kriminelt i sig selv.
Søfart, 26/3

BALTIC DRY INDEX
3243 (-37) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 24/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 544,37 DKK
100 Euro = 734,13 DKK
Danske Bank, 25/3, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 40.700 (-50)
APM B-aktie: 42.580 (-120)
D/S Norden: 244,20 (-0,60)
D/S Torm: 59 (+0,50)
DFDS: 398 (-1)
Mols-Linien: 58,50 (+1)
Børsen, 26/3

(OleS/Barno)

THORA LUND

Image29171__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1