Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 27/1
Tor 27/1-2011 10.00

Dagen hedder ”Chrysostomus” efter en biskop af Konstatinopel som levede omkring år 400. Han fik tilnavnet Chrysostomus (gyldenmund) på grund af sine fremragende bibelforelæsninger. Han blev landsforvist og døde i år 407.

1778: Udskylningstoilettet patenteres.
1822: Grækenland erklærer sig uafhængig efter løsrivelse fra Tyrkiet
1829: Polytteknisk Læreanstalt oprettes.
1926: Den skotske opfinder John Baird, demonstrerer første gang sin opfindelse ”fjernsynet”
1951: USA’s luftvåben foretager den første af en række atomprøvesprængninger i Nevadas ørken
1973: Våbenhvileaftale i Vietnam-krigen bliver underskrevet i Paris hvor USA forpligter sig til at trække sine tropper hjem.
1987: Mihail Gorbatjov holder en 6 timer lang tale hvor ”perestrojka” (reformer) og ”glasnost” (åbenhed) introduceres.


Sol op 08.15 sol ned 16.31

CO-SØFART KALENDER

Henrik Mikkelsen – ombord på ”Crown Seaways” i København

11.30: Møde i faglig afdeling i Rødovre.

FRA MEDIER

Pirateri
Søfartens Ledere siger nu ja til bevæbnede vagter
Direktør i Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn, siger nu at der er opbakning fra kaptajner og styrmænd til bevæbnede vagter i farlige piratfarvande. Der er visse skibstyper hvor bevæbnede vagter vil være en ekstra sikkerhed, og det må være rederiernes opgave at beskytte de ansatte bedst muligt, siger Ganzhorn. Det understreges at der skal være tale om certificerede og godkendte vagter der indgår i skibsorganisationen. Mærsk er imod, men Clippers Per Gullestrup udtaler, at hvis der ikke er andre udveje, må det gøres.

Skibsrederne mødes i dag for at finde enighed om et nyt fælles udspil i kampen mod pirater.
Nordjyske.dk/ritzau, 26/1 17.17, http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/2/3776362/3/ja%20til%20bev%E6bnede%20vagter%20p%E5%20danske%20skibe

Verdens største soldrevne skib jagter rekord
Den soldrevne katamaran ”Turanor” er nu i gang med anden halvdel af rekordforsøget om at nå jorden rundt på 140 dage som det første skib nogensinde ved hjælp af solenergi. Netop nu er ”Turanor” i Stillehavet. Fartøjet er på 537 kvadratmeter og er dækket af mere end 460 kvadratmeter solpaneler. ”Turanor” har kostet de schweiziske bagmænd omkring 57 millioner kroner, og projektet skal inspirere til mere forskning og udvikling af alternative transportmuligheder.
Jyllandsposten.dk, 26/1 23.22, http://jp.dk/udland/article2319104.ece

Smedegaard tror på container-vækst i 2011
Mærsk-chefen vurderer at container-markedet vil vokse med minimum 6-8% i 2011, og frygter slet ikke at den internationale økonomi vil gå i en ny recession. Smedegaard vurderer samtidig at Mærsk ikke vil miste markedsandele i 2011.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 26/1 17.56, http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/200156/smedegaard_oejner_stoerre_containervaekst.html

Magtkampen i Mols-Linien har givet penge til aktionærerne
Siden Clipper har blæst til kamp mod særlig bestyrelsesformanden i Mols-Linien, er aktieværdien steget med 19% hvilket har gjort aktionærerne 44 millioner kroner rigere. De største aktieposter i rederiet besiddes af Clipper, Amagerbanken og Nykredit.
Epn.dk, 26/1 14.48, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2318478.ece

Korea Line i betalingsstandsning
Det næststørste tørlastrederi i Sydkorea er gået i betalingsstandsning. I 2009 kom rederiet ud med et underskud på 508 millioner dollar og seks af de syv sidste kvartaler har givet underskud. Rederiet forsøger at undgå konkurs ved at sælge ud af flåden, som ved udgangen af september var på 51 egne skibe. D/S Norden har et enkelt skib udchartret til Korea Line.
Maritime Danmark/euroinvestor.dk, 26/1 08.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9933

Mærsk forudser korruptionspres i Angola
Foreløbig har Mærsk ikke oplevet forsøg på eller opmuntring til korruption i forbindelse med olieefterforskninger i Angola, men Angola er et af verdens mest korrupte lande og eksperter kan fortælle om, hvordan milliarder simpelthen forsvinder i det statslige olieselskab Sonagol. Ifølge landets finansministerium forsvandt således to ud af tre milliarder i olieselskabet i 2006. Hvis Mærsk Oil kommer til at tjene penge i Angola forventer selskabet at blive udsat for pres.
Business.dk, 26/1 12.14, http://www.business.dk/transport/maersk-venter-korruptionspres-i-angola

Mærsk tøver med at træde ind i kamp mod korruption
I alt 50 globale olie- og mineselskaber har frivilligt tilsluttet sig initiativ til bekæmpelse af korruption i olielande. EITI, Extractive Industries Transparancy Initiative, forpligter medlemsvirksomhederne til at oplyse hvad der betales til regeringerne i de lande hvor de arbejder. Statoil, Shell og BP har bl.a. tilsluttet sig initiativet, mens Maersk Oil fortsat ”overvejer” om man vil tilslutte sig.
Business.dk, 27/1 06.54, http://www.business.dk/transport/maersk-toever-i-kamp-mod-korruption

Er navngivning efter landsforrædere generelt en god ide til danske færger?
Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti har kaldt trafikminister Hans Chr. Schmidt i samråd, med henblik på at få en forklaring på den dybere mening med, at det delvist statsejede færgeselskab Færgen, opkalder sin nye hurtigfærge efter (påstået) en landsforræder, nemlig ”Leonora Christina” (som var datter af Christian den 4. og som 15-årig blev gift med rigsgreve og rigshofmester Corfitz Ulfeldt, hvem hun livet igennem stod bi – de fik mindst 15 børn sammen. Corfitz Ulfeldt blev dømt for højforræderi og Leonora Christina sad fanget i Blåtårn i godt 22 år hvor hun skrev ”Jammersminde”, som senere er bredt anerkendt som litterært storværk).

Spørgsmålet til ministeren lyder: ”Hvad er ministerens holdning til, at Bornholmstrafikkens nye hurtigfærge, som skal indsættes på ruten Rønne-Ystad, får navnet ”Leonora Christina”, og syntes ministeren generelt, at det er en god ide, at danske færger opkaldes efter landsforrædere?”.

Samrådet holdes 3. februar.
BornholmsTidende, 25/1, side 1

Rekordhøj skibstonnage
Vækst i skibstonnage under dansk flag fortsatte i 2010, hvor den samlede bruttotonnage ved årets slutning var på 11,8 millioner BT. Det er 7% højere end ved årets begyndelse, dobbelt så meget som for 10 år siden og det højeste nogensinde. Fremgangen det seneste år skyldes hovedsageligt tilgang af containerskibe og tankskibe, dels ved indflagning fra udenlandske registre og dels ved nybygninger.
Danmarks Statistik, 25/1, http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR034.pdf

Fælles nordatlantisk fiskeflåde
Tanken lyder som utopi, men scenariet er undersøgt og beskrevet af den færøske økonom Hans Ellefsen. Tankeeksperimentet handler om at Færøerne, Island og Norge etablerer en fælles flåde til fiskeri efter blåhvilling, makrel, sild og lodde. Tanken er at en fælles flåde vil give mere optimal skibsudnyttelse herunder af overkapacitet i de enkelte lande med reducerede kvoter til følge. Systemet vil dog indebære et samarbejde som vil være endnu større end EU's nuværende fiskerisamarbejde, og dette er næppe realistisk mener forfatteren.
Sermitsiaq, 26/1 13.32, http://sermitsiaq.ag/indland/article138862.ece

Nyt bestyrelsesmedlem Bornholmstrafikken Holding A/S og Danske Færger A/S
Transportministeren har udpeget direktør Karen Bladt, Hasle Refractories A/S, til bestyrelsen for BornholmsTrafikken A/S. Karen Bladt vil indtræde på en ekstraordinær generalforsamling som vil blive afholdt snarest muligt. Sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer, Steen Christensen og Orla Grøn Pedersen, vil Karen Bladt tillige indgå i bestyrelsen for Danske Færger A/S
Transportministeriet, 25/1, http://www.trm.dk/da/nyheder/2011/direktør+karen+bladt+nyt+medlem+af+bestyrelsen+for+bornholmstrafikken/

Retssag om tilbagebetaling af 390 millioner aktiverings-kroner
Københavns Kommune bebuder nu retssag om Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om tilbagebetaling af 390 millioner kroner, som angiveligt er uberettiget modtaget i refusion for aktiveringsydelser, som ikke har opfyldt kravene om den såkaldte 25-timers regel. Reglen betyder at aktiverede skal være i aktivering minimum 25 timer om ugen som betingelse for den højeste statsstøtte til aktiveringsydelserne. Et juridisk notat fra advokatfirmaet Accura til kommunen, understøtter ikke den juridiske hjemmel for Arbejdsmarkedsstyrelsen til at kræve tilbagebataling. En retssag kan vare flere år, men pengene skal betales tilbage i år uanset om der anlægges retssag eller ej, og det får betydning for gade- og klimarenoveringer i København.
Politiken, 29/1 03.00, http://politiken.dk/politik/ECE1177219/koebenhavn-slaeber-staten-i-retten/

20 millioner til ghettojobcentre
Beskæftigelsesministeren har åbnet en pulje på 20 millioner kroner til jobcentre i ghettoområderne. Puljen er en del af strategien "Ghettoen tilbage til samfundet".
Beskæftigelsesministeriet, 26/1, http://www.bm.dk/Aktuelt/Nyheder/Pressemeddelelser/Arkiv/2011/01/20%20mio%20kroner%20til%20ghettojobcentre.aspx

Arbejdsretsdom 26/1
LO for Fag og Arbejde (FOA) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark A/S
Sagen drejer sig om hvorvidt Falck efter virksomhedsoverdragelsesloven er forpligtet til at efterleve den kollektive overenskomst, som en række brandmænd, der tidligere var tjenemandsansat i Gentofte Brandvæsen er overgået til ansættelse hos Falck, var omfattet af under den kommunale ansættelse.
Dommen:
"Falck Danmark A/S skal i forhold til de 22 medarbejdere, der tidligere var tjenestemandsansatte brandmænd ved Gentofte Brandvæsen, efterleve overenskomsten for de kommunale beredskaber indtil overenskomstens udløb den 31. marts 2011."
Arbejdsretten, 26/1, http://www.arbejdsretten.dk:80/media/1089996/dom%202009-0469%20-%20endelig%20udgave.pdf

Fra Folketingets dagsorden torsdag
1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16:Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren om at arbejde 12 minutter mere om dagen.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Anmeldelse 25.01.2011).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 109:
Forslag til lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. (Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 12.01.2011).
Folketinget, 27/1, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen.aspx?from=27-01-2011

BALTIC DRY INDEX
1.234 (-58) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 26/1, http://www.dryships.com/pages/report.asp

VALUTAKURSER – når du køber kontanter
100 USD = 559,70 DKK
100 Euro = 758,28 DKK
Danske Bank, 27/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER

APM A-aktie: 51.550 (+300)
APM B-aktie: 53.200 (+200)
D/S Norden: 184 (-1,30)
DFDS: 457 (-1)
D/S Torm: 39,70 (-0,30)
Mols-Linien: 33,40 (+1,70)
Børsen, 27/1

OleS
 

THORA LUND

001-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1