Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 3/3
Ons 3/3-2010 10.00

Dagen hedder "Kunigunde" og på denne dag blev i 1851 A.C. Illums forretning på Østergade 55 i København åbnet. Sol op 06.58 ned 17.46

CO-SØFART KALENDER

OK-forhandlinger Danmarks Rederiforening (AOP + CP)
Bjarne M. Olsen (SK) - Tillidsmandskonference Metalskolen i Jørlunde

FRA MEDIER

Pirateri
IMB Live Piracy Report update
2/3 0530 UTC psn 15:33N 059:53E 230 nm fra Oman's kyst, Det Arabiske Hav
Fem pirater sejlede hen til en kemikalietanker og forsøgte at entre skibet. Kaptajnen slog alarm, foretog undvigemanøvrer og kontaktede koalitionsstyrkerne for assistance. Piraterne opgav angrebsforsøget.
ICC Commercial Crime Services, 2/3, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Isfri skibspassage i arktis kan betyde meget for dansk skibsfart
Polarruter for skibsfarten kan få stor betydning fremover i konkurrence med de meget længere og pirattruede passager af Middelhavet, Suez-kanalen og Adenbugten. Mærsk-vurderingen er at der inden for 10 år vil være fast rutetrafik gennem nordøstpassagen, mens Torm er meget længere fremme og allerede til sommer overvejer at tage ruten i brug. Hvis ruten tages i systematisk anvendelse kan de nordiske lande blive Kinas indgang til Europa.
Borsen.dk, 3/3 08.29,  http://borsen.dk/investor/nyhed/177916/

I morgen kommer Mærsk-regnskabet
Det vides på forhånd at der lægges et milliardunderskud på bordet, men hvor langt man er kommet med genopretning af containerdivisionen er uvist. For bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen kan han konstatere at han nu er tilbage ved start når der måles på værdien af Mærsk-aktien, som i dag er den samme som da han tiltrådte i 2003, nemlig omkring 44.000 kroner for B-aktien. Den toppede i 2007 med 74.900, og gled derefter stille og roligt ned på lavpunktet 22.900 d. 5. marts 2009. Det vigtigste i morgendagens regnskab er ikke de røde tal på bundlinjen, men ledelsens kommentarer til regnskabet og forventningerne til fremtiden.
Business.dk, 3/3 07.28, http://www.business.dk/transport/maersk-formand-slaaet-tilbage-til-start

Royal Arctic Line: Overskuddet steget
Bestyrelsen har netop godkendt 2009-regnskabet som viser et overskud før skat på 23 millioner kroner og 18,5 millioner efter skat. I 2008 var de tilsvarende tal henholdsvis 10,1 millioner og 6,2 millioner. Den positive udvikling skyldes omkostningsreduktioner og fragtratestigninger fra januar 2009. Alligevel er regnskabet ikke tilfredsstillende og overskuddet er 10 millioner mindre end forventet ved halvårsregnskabet 2009, og ikke tilstrækkeligt til nødvendige investeringer.
RAL, 2/3, http://www.royalarcticline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=7

Hyggetur med SamsøTrafikken til Århus
For en gangs skyld får SamsøTrafikken ros. "Vesborg's" ekstraordinære indkøbstur til Århus med 130 passagerer blev klaret med en overfartstid på to timer og en marchhastighed på 12 knob - og ikke at forglemme, cafeteriapriser på 50%. Lejligheden blev brugt til at spørge om passagerernes holdning til en hurtigfærge mellem Samsø og Århus og af 88 besvarelser ville 17% bruge ruten mere end en gang om ugen. Midt i al det positive har "Kanhave" igen fået problemer med en thruster, dennegang med et kølesystem til thrusteren.
SamsøPosten, 2/3

Stige-færgen klar af isen
Fra tirsdag morgen kunne cyklister i Odense igen tage stige-færgen som smutvej over Odense Kanal. I fire uger havde isen forhindret den lille færge i at sejle.
Fyens Stiftstidende, 2/3 12.56, http://www.fyens.dk/article/1548622:Odense--Vinteren-slut-for-Stige-faergen

Formanden for Maskinmestrenes Forening får nok en international toppost
Per Jørgensen er på et møde i Paris blevet valgt til præsident for den europæiske transportorganisation, FICT, som varetager ledernes interesser indenfor transport med skibe, fly, tog og spedition i forhold til EU. Per Jørgensen er også præsident for Nordiska Maskinbefalsfederationen som repræsenterer 27.000 nordiske maskinmestre.

Per Jørgensen udtaler i forbindelse med det seneste valg, at FICT vil arbejde for at sikre, at fremtidens investeringer i transportsektoren sker med udviklingen af arbejdspladserne, mobiliteten af arbejdskraft, turisme, sikkerhed og miljøbeskyttelse.
Maskinmestrenes Forening, 2/3, http://www.mmf.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/InternationaltopposttilPerJørgensen.aspx

Formanden for Søfartens Ledere takker af
Peer Bøje Brandenborg stopper som formand efter generalforsamlingen 4. marts og takker af i sin sidste leder i fagbladet. Erhvervet har det svært men foreningen har det godt. Udfordringer med OK-2010, skattereformen og billigere udenlandsk arbejdskraft tårner sig op.

Peer Bøje ønsker at bruge sin sidste spalteplads på at opfordre særlig de unge til at se sig om i den vide verden efter arbejdspladser, vel vidende at det ikke er en opfordring som bliver opfattet positivt i den danske rederibranche. Men det bedste og stærkeste konfliktvåben for navigatørerne er at tilbyde deres arbejdskraft til hele verden, og herunder lægge deres cv ind på www.job2sea.com.
Søfartens Ledere, 2/3, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=e1133fe2-ce6e-495e-a7b8-8f76388b50fb

Danske Havnes Nyhedsbrev 2-2010
*
Leder: Konference, kunder og kroner
* Danske Havne hilser alle nye ministre velkommen
* Isen smelter
* Danske Havne på kurs mod markedet
* Højt investeringsniveau i havnene
* To store havneudvidelser
* 90 procent med lastbil
* Mols-linien går over til naturgas
* Fiskesalg fra kaj i Stubbekøbing
* Ny hjælp til opstart af motorveje
* Spanien dømt i EU-sag om havneafgifter
* Nye navne i EU-Kommissionen
* Havnens miljøindsats forbedret
* Rapport om evaluering af tilskudsordning
* Årsmøde i De Vestlige Limfjordshavne
* Kalender
Danske Havne, 2/3, http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Nyheder/Nyheder

Transportforliget ifølge 3F i hovedtræk
* Tillidsrepræsentanter og forening får ret til at tjekke lønsedler og andre ansættelsesoplysninger ved mistanke om snyd og underbetaling.
* Mulighed for at få indsigt i hvem der er underlevandører til virksomheder som er medlem af DI.
* Samarbejde mellem DI og 3F om at styrke indsats fra myndighederne, herunder om skærpet kontrol af virksomhedernes kørselstilladelser.
* +1,60 kr i timen fra 1/3-2010 og +2,25 fra 1/3-2011. Anciennitetstillæg stiger med 0,50 kr i timen pr. 1/3-2011. Genetillæg +1,5% pr. 1/3-2010 og +2% pr. 1/3-2011.
* Fratrædelsesgodtgørelse når firmaet afskediger. Efter 3 års anc. 5.000 kr, efter 6 år 10.000 kr. og efter 8 år 15.000 kr.
* Ved natarbejde gratis helbredsundersøgelse og penge afsættes til videre forskning i helbredskonsekvenser ved natarbejde.
* Barselsperiode forlænges i 2011 med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen.
* Lærlinge vil fremover have krav på invalidepension, invalidesum og forsikring mod kritisk sygdom og død, hvis de ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikringsordninger.
3F nyheder, 2/3 13.55, http://forsiden.3f.dk/article/20100302/NYHEDER/100309983/2140

Hotel og restauration i forligsen
Forhandlingerne brød sammen 02.20 natten til tirsdag. Det største problem var spørgsmålet om nedsættelse af anciennitetskravet før pensionsrettigheder.
3F nyheder, 2/3 12.56, http://forsiden.3f.dk/article/20100302/NYHEDER/100309981/2140

Skuffede chauffører
En tillidsmand for 40 danske chauffører oplever sin branche få en stille død, og er ikke tilfreds med de aftaler mod løndumpning som er indgået. Det er OK at fagforeningerne fremover kan føre kontrol, men så længe underleverandørerne kan gå fri af straf kommer man ikke videre. En anden tillidsmand i branchen er også utilfreds med at der ikke er indført et regelsæt om kædeansvar.

Begge tillidsmænd er dog enige om at det er i orden at lønstigninger i OK-perioden lige præcis følger prisudviklingen. Topforhandler for 3F Jan Villadsen mener de nye værktøjer mod løndumpning nok skal vise deres værdi.
Avisen.dk, 2/3 11.02, http://avisen.dk/chauffoerer-skuffede-over-ny-aftale_123621.aspx

Uligheden i det danske samfund vokser
I kroner og ører er der det samme antal mennesker i dag som har samme indkomst som de havde i 2005. Samtidig viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der nu er mere end 200.000 fattige i Danmark som er på overførselsindkomst eller lav løn. Det er en stigning på 30.000 på et år. Chefanalytiker Jonas S. Juul fra AE-rådet udtaler til Politiken at uligheden vokser markant og at der siden 2001 er blevet 50% flere fattige i Danmark.
Jyllandsposten, 3/3 02.21, http://jp.dk/indland/article1997746.ece

FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN onsdag
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Tina Petersen (DF):

Vil ministeren tage initiativer over for kommuner, som bevidst trækker  sagsbehandlingen af førtidspensionssager i langdrag, herunder tilsidesætter fagudtalelser fra speciallæger, smertecentre m.v.?
(Spm. nr. S 1348).

12) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvorfor har regeringen ikke gennemført, at deltidsbrandmændene kunne få en vederlagsmodel, som det er blevet vedtaget i Venstres gruppe flere gange?
(Spm. nr. S 1371, skr. begr.).                   

13) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvilke initiativer vil regeringen tage, for at deltidsbrandmænd forsat kan slukke brande og ikke være tvunget til at stoppe efter 30 uger, fordi de har mistet deres hovederhverv?
(Spm. nr. S 1373, skr. begr.).

36) Til socialministeren af:
Maja Panduro (S):
Vil ministeren tage initiativer til at løse de fattiges økonomiske problemer, og vil ministeren lytte til de sociale organisationer, der efterlyser en fattigdomsgrænse?
(Spm. nr. S 1370).

BALTIC DRY INDEX
2792 (+32) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 2/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 563,07 DKK
100 Euro = 757,26 DKK
Danske Bank, 3/3, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 41.240 (+130)
APM B-aktie: 43.200 (+40)
D/S Norden: 234,40 (-0,70)
D/S Torm: 58,50 (0)
DFDS: 407 (0)
Mols-Linien: 49,70 (-1,30)
Børsen, 3/3

(OleS)

THORA LUND

Image28898__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1