Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN 5/3
Fre 5/3-2010 10.02

Dagen hedder "Theofilius" og på denne dag i 1460 indgik Christian den 1. aftaler med den Holstenske adel om, at Slesvig og Holsten aldrig måtte skilles. I 1695 fastslog en ny forordning at der skulle indrettes værtshuse til gavn for de rejsende i større købstæder. I 1892 producerede det første el-værk i København og i 1961 døde forfatteren Kjeld Abell.
Sol op 06.53 ned 17.51.

CO-SØFART KALENDER

OK-forhandlinger Bilfærgernes Rederiforening  (JI + KØJ)
Bjarne M. Olsen (SK) - TR-konference Metalskolen i Jørlunde

FRA MEDIER

Pirateri
"Absalon"
Siden 25. februar har "Absalon" været indsat i en offensiv antipiratoperation ud for Somalias østkyst, og foreløbig er tre piratmoderskibe sat ud af spillet. Gennem flere dage har "Absalon" overvåget aktiviteten i et område hvor en af de største piratlejre på østkysten er registreret. Herefter er lejren overvåget og når et moderskib er sejlet ud har "Absalon" grebet ind. Bekæmpelsen er sket tæt på basen.
SOK, 4/3, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/internationalt/Pages/ABSALONsænkerpiratfartøjerudforSomaliasøstkyst.aspx

IMB Live Piracy Report update
4/3 07.28 UTC psn 03:26S 047:11E ca 340 nm SSE for Mogadishu, Somalia
Piraterne i to både angreb og beskød et fiskefartøj. Det lykkedes fartøjet at undslippe. Ingen tilskadekomne.

3/3 06.28 UTC psn 13:37N 042:58.5E sydlige del af Rødehavet
To pirater fra forskellige både forfulgte og forsøgte at entre en kemikalietanker. Kaptajnen foretog undvigemanøvrer, mønstrede besætningen, startede brandslangerne og kontaktede et krigsskib fra koalitionen som ydede assistave. Ingen sårede og ingen beskadigelse af skibet.

2/3 03.45 UTC psn 12:38.4N 044:47.4E Adenbugten
Fire pirater forfulgte og forsøgte at entre et tankskib. Kaptajnen foretog undvigemanøvrer og aktiverede brandslangerne. Efter en times forfølgelse opgav piraterne angrebsforsøget.

1/3 psn Adenbugten
Pirater angreb og kaprede et tankskib. Piraterne fik kontrol med skibet og dirigerede det mod ukendt position ved Somalia. Yderligere oplysninger afventes.
ICC Commercial Crime Services, 4/3, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Malacca-strædet igen truet farvand
Singapore flåde oplyser at en indtil videre uidentificeret terrorgruppe er i færd med at planlægge angreb på olietankere. Truslerne har fået myndighederne i området til at skærpe sikkerheden ligesom de opfordrer skibene i området som er et af verdens mest befærdede, til selv at stramme op på sikkerhedsforanstaltninger. Området har før været plaget af pirateri, men en fælles indsats blandt staterne ved strædet har bevirket at piratangreb er faldet markant. 
Nordjyske.dk/ritzau, 4/3 16.18, http://www.nordjyske.dk/udland/forside.aspx?ctrl=10&data=3%2c3513021%2c5%2c3

To dræbt af kæmpebølge som ramte passagerskib
Krydstogtsskibet "Louis Majesty" blev onsdag ramt af tre bølger på otte meter som smadrede vinduer i loungeområdet og dræbte to passagerer. Skibet var på vej fra Barcelona til Genoa, men er nu returneret til Barcelona. De omkomne er en tysker og en italiener.
Maritime Danmark/fyns.dk, 4/3 06.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7298

Is i Østersøen volder problemer for 51 skibe
Over 50 skibe sidder fast i isen og isbryderne har problemer med at få dem fri. To færger er blandt skibene som har problemer. Det er en kraftig nordenvind som har presset isen ind mod den svenske kyst som skaber problemerne. En af de svenske isbrydere har ydermere været forsinket på grund af problemer med påfyldning af brændstof. De to færger er fra Viking Line med tilsammen 1841 passagerer.

Mærsk-regnskabet
Underskud 2009 på 5,5 milliarder danske kroner mod et overskud i 2008 på 17,6 milliarder kroner.
De enkelte divisioner i millioner danske kroner (2008-tal i parentes)
Container: -11.190 (+2.970)
APM Terminals: +2.370 (+1.539)
Tankskibe, offshore og andre skibsaktiviteter: +1.467 (+5.839)
Olie og gas aktiviteter: +6.239 (+11.995)
Detailhandel: +2.128 (+1.926)
Værfter, industri og aktier i Den Danske Bank: -373 (-1.160)

Det er særligt forventningerne til 2010 som er skuffende, men der forventes samlet set et mindre overskud.
Mærsk, 4/3, http://www.maersk.com/Press/NewsAndPressReleases/Pages/20100304-083432.aspx

Honorarer til ledelse
Honorarer til bestyrelsen var på 16 millioner og lønninger til direktionen på 111 millioner, heraf 30 millioner i fratrædelsesgodtgørelser. Ialt beskæftiges 115.000 ansatte i over 130 lande.
Business.dk/ritzau, 4/3 15.15, http://www.business.dk/transport/maersk-ledelsen-tjente-111-mio.-kr

Skattebetalingen 15 milliarder mindre
Med omsætningsfald og lavere indtjening på olie og gas indbetalte Mærsk 20 milliarder til statskassen i 2009 mod 35,3 milliarder i 2008. Mærsk er involveret i en række skattesager som i enkelte tilfælde involverer betydelige beløb. Ingen af sagerne skønnes dog at få resultatmæssig nævneværdig betydning i indeværende resultatår.
Borsen.dk, 4/3 10.27, http://borsen.dk/investor/nyhed/178048/

Aktien
Faldt op til 6,7% efter skuffende regnskab.
Business.dk, 4/3 09.01, http://www.business.dk/transport/.p.-moeller-maersk-faldt-op-til-67-pct.-paa-skuffende-regnskab

113 nye skibe
Over de næste fire år leveres 113 nye skibe, rigge og slæbebåde. Heraf 30 stk. i 2010, 49 i 2011 og 34 i 2012 eller senere. En stor del af prisen er betalt men der mangler betaling på 27 milliarder kroner på nybygningsprogrammet.
Business.dk, 4/3 08.51, http://www.business.dk/transport/.p.-moeller-maersk-har-afgivet-ordrer-paa-113-skibe

Bestyrelsen
Poul Svanholm og Lars Kann-Rasmussen erstattes af to udenlandske bestyrelsesmedlemmer, hollandske Robert J. Routs og svenske Arne Karlsson. Poul Svandholm har længe villet forlade bestyrelsen men er blevet overtalt til at fortsætte for at sikre kontinuiteten.
Business.dk, 4/3 08.38, http://www.business.dk/transport/maersk-siger-farvel-til-poul-svanholm

Dårligste resultat nogensinde
Resultatet for 2009 er det dårligste nogensinde i selskabets 106 år lange historie. Analytikerne havde kun ventet et underskud på 4,6 milliarder og aktieudbytterne i år halveres.
Borsen.dk, 4/3 08.38, http://borsen.dk/investor/nyhed/178024/

Klar til vækst
Massive besparelser i virksomheder gør at virksomheden igen er klar til organisk vækst mener topchefen Nils Smedegaard Andersen. Alligevel skal der løbende holdes øje med rationaliseringsmuligheder.
Borsen.dk, 4/3 17.26, http://borsen.dk/investor/nyhed/178095/

Mærsk afviser påstande om løsagtig sikkerhedskultur
Rapporten fra Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed om en eksplosition på det flydende produktionsanlæg Mærsk Ngujima-Yin sidste år, afslører betydelige fejl i sikkerhedssystemerne. Alligevel afviser direktør Paul Carsten Pedersen, at den er gal med sikkerheden. Han medgiver at der er problemer som Mærsk har noteret sig, men afviser det er kulturen som sådan det er galt med.

Da en brand opstod var tre forskellige brandslukningssystemer enten ikke aktiveret, var nedslidte eller var forkert installeret, og direktøren henviser til hvor kompleks et system der er tale om. Opklaringsenheden melder om fejl i stort set samtlige sikkerhedssystemer, men direktøren mener enheden går for langt i sine konklusioner, og mener der er faktuelle fejl i den 66 sider lange rapport. For tiden gennemgår opklaringsenheden et omfattende datamateriale fra Mærsk som kritiserer den officielle rapport.
Ingeniøren.dk, 4/3 17.34, http://ing.dk/artikel/106985-maerskdirektoer-afviser-loesagtig-sikkerhedskultur-paa-ulykkesramt-olieskib

Generalforsamling Søfartens Ledere
"Det er mig en gåde, hvorfor vores politikere og ministre med kyshånd ikke tager imod vores forslag om at genoplive en fornuftig sømandsskatteordning som et alternativ til DIS. Særtligt når både statsbudgettet og kommunekasserne er under pres", siger formanden for Søfartens Ledere.

Krisen har været særlig hård ved den mindre skibsfart og det gør ondt at mange små rederier, "med tradition og god gammeldags ordentlighed", har måttet lade livet. Peer Bøje Brandenborg beklager at samfundet kun har satset på de store rederier, som er løbet fra deres samfundsansvar og løfterne til politikerne, og hvor der er truffet "forkerte" beslutninger på direktionsgangene mht beskæftigelse af danske officerer.

Når der tales om at søfartens unge må acceptere en vis arbejdsløshed som andre unge er det forkert, fordi søfartens unge ikke kan sammenlignes med andre på grund af subsidier i milliardklassen til søfarten, som må modsvares af samfundsansvar.

Mærsk har i 2009 været igennem benhård trimning hvor 6.000 jobs er forsvundet. Korpsånden er på vej væk og finfølingen fra skibsrederen forsvundet. Søfartens Ledere mener grundlaget for de særligt gunstige skattevilkår er ved at falde bort (med link til indslag på P1 business).
Søfartens Ledere, 4/3, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5

Danske Havnes generalforsamling
Formand Uffe Steiner Jessen genvalgt for de næste fire år, og ny bestyrelse valgt.
Danske Havne, 4/3, http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Nyheder/Nyheder/Danske+Havnes+generalforsamling+4.+marts+2010

Forlig i byggeriet
3F og TIB har til morgen kl. 06.30 indgået forlig med Dansk Byggeri om overenskomst som omfatter ca. 55.000 medarbejdere og ca. 6.500 bygge- og anlægsvirksomheder. Der afholdes pressemøde om aftalen kl. 11.30 i Dansk Byggeri.
Business.dk, 5/3 06.55, http://www.business.dk/arbejdsmarked/forlig-om-ny-overenskomst-i-byggeriet

OK-2010: Ingen løsning for hotel og restauration.
En dag i forligsen bragte ikke afklaring på forhandlingerne mellem 3F og Horesta og parterne er nu sendt hjem og indkaldt igen til fredag (i dag) kl 15. Ifølge 3F's forhandler John Frederiksen skyldes sammenbruddet uenighed om hvor lang anciennitet der kræves før pensionsordning etableres. Overenskomsten vedrører 25.000 ansatte.
3F nyheder, 4/3 22.16, http://forsiden.3f.dk/article/20100304/NYHEDER/100309951/2140/NYHEDER

Arbejdsløsheden
Fra december til januar faldt den registrerede fuldtidsarbejdsløshed med 200 personer, svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,2. Hermed lå ledigheden på 118.000 i januar. Danmarks Statistik bemærker at ledigheden for november og december er nedjusteret siden sidste offentliggørelse. Opgørelses-metoden er nu ændret så tallene inkluderer de aktiverede som anses for at være arbejdsmarkedsparate.
Danmarks Statistik, 4/3, http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Tidsopdelt.aspx

SØFART nr. 9
Indhold
Dansk simulation holder teten
Siden slutningen af firserne har Force Technology (ex Skibsteknisk Laboratorium) gjort simulation til en mærkevare af langt mere end tre dimensioner. Vi tegner i denne uges blad et billede af udviklingen fra dengang til nu - ren fornøjelse i 3D. At Danmark bestemt er med i forreste linje inden for simulation blev således også bekræftet i sidste uge, hvor Maersk Training Centre i Svendborg indviede verdens mest avancerede offshore-simulator-kompleks, der fysisk breder sig over 765 kvm.

Læs artiklerne:
-Virtuel virkelighed til vands
-Avanceret offshore simulator-univers

Lån på plads til skolebyggeri
Skagen Skipperskole kan nu se frem til endeligt at gå i gang med byggeriet af ny skole på havnen. Folketingets Finansudvalg tiltrådte i sidste uge regeringens forslag om ekstraordinært at yde skolen et lån på 25 mio. kr. Umiddelbart inden fhv. økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen afleverede ministeriet til sin afløser, Brian Mikkelsen, ved ministerrokaden i sidste uge, fik Lene Espersen tilslutning fra Finansudvalget til det ekstraordinære lån.

Lavpris-koncept bag ny dansk containeroperatør
De danske initiativtagere bag det nytænkende containeroperatør set-up, The Containership Company (TCC), melder nu klar til start. Første skib afgår Kina medio april med kurs mod Los Angeles på den første af foreløbigt fem planlagte linjer, der alle skal køre efter The Containership Companys søværts fragt-udgave af lavprisflyselskabernes succeside.

C-bed sikrer charter
Selskabet C-bed BV, som kontrolleres af ejerkredsen bag bunkervirksomheden Monjasa i Fredericia, har sikret beskæftigelsen af hotelskibet »Wind Solution« i endnu et år med virkning fra 1. maj. Skibet skal således benyttes af Siemens Wind Power i forbindelse med kommissionering af Greater Gabbard-vindmølleparken ud for Englands østkyst. »Wind Solution« er afsat til Siemens sammen med crew-båden »Wavecat One«, som et søsterselskab til C-bed overtog tidligere i år.

Sidste danske Superflex solgt
»Viire«, den sidste operative dansk-ejede Superflex-færge, blev onsdag solgt til cypriotiske interesser, efter fire måneders oplægning i Nakskov. Flere forskellige interesserede købere har besigtiget færgen, men »Viire« blev i sidste ende solgt til det nystiftede cypriotiske rederi FILO, som angiveligt skal bruge Superflex'eren til færgetrafik ud fra Cypern.

Maskinmestrene holder kursen
Beskæftigelsessituationen, der kunne være en anelse bedre, var stort set det eneste anholdelsespunkt i den beretning, som formanden i Maskinmestrenes Forening, Per Jørgensen, præsenterede medlemmerne for på generalforsamlingen i tirsdags. Per Jørgensen er desuden nyudpeget formand i den europæiske transportorganisation FICT, Federation Internationale des Cadres des Transport.

Dansk skib tilbageholdt i Tyskland
En række problemer af forskellig karakter har medført at det danskejede kemikalietankskib »Gorgonilla« siden begyndelsen af februar har været tilbageholdt i Tyskland. Skibet blev inspiceret og efterfølgende tilbageholdt ifm. passage af Kielerkanalen. Ifølge det tyske Wasserschutzpolizei var der bl.a. problemer med manglende varme og varmt vand om bord samt ikke fungerende toiletter. Skibet er siden slæbt til Bremerhaven og afventer nu salg.

Get2Sea atter under konkurs
For anden gang på bare fire måneder er Fredericia-rederiet Get2Sea sat under konkursbehandling. Mens det første gang lykkedes at afværge konkursen og få omstødt begæringen, er situationen denne gang en anden for rederiet. Det er således rederiet selv, som står bag begæringen i denne omgang, oplyser direktør Tom Nielsen. Årsagen hænger dog tæt sammen med den forrige konkurssag og udspringer fra en mislykket opdeling af tre skibe mellem flere partredere sidste sommer.

DESMI pumper besparelser hjem
Det behøver ikke koste store overvejelser og X antal millioner kroner til avancerede tekniske forbedringer at spare penge og samtidigt tjene grønne point til miljøregnskabet. Det kan såmænd gøres let og elegant på vej fra Bornholm til Skagen. Det har DESMI og rederiet Torm nyligt bevist via et samarbejde på »Torm Thyra«, der fik et såkaldt EnergyCheck af et par eksperter fra DESMI, der derpå regnede sig frem til, hvordan skibet gennem installation af en relativt simpel frekvensomformer opnåede en besparelse på sit pumpe-energiregnskab på op til 85 pct.
Søfart, 5/5

BALTIC DRY INDEX
3121 (+210) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 4/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 558,13 DKK
100 Euro = 757,26 DKK
Danske Bank, 5/3, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 40.230 (-1.570)
APM B-aktie: 42.090 (-1.700)
D/S Norden: 250,10 (1,60)
D/S Torm: 59 (-0,50)
DFDS: 413 (3)
Mols-Linien: 50 (+1)
Børsen, 5/3

(OleS)

THORA LUND

 

Image28914__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1