Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 7/12
Tir 7/12-2010 10.00

Dagen hedder Agathon, efter en romersk soldat som blev omvendt efter at have overværet Julianus og Cronion blive pint. Han blev halshugget efter Decius’ kristenforfølgelser omkring år 250.
1817: William Bligh, tidligere kaptajn på ”Bounty”, dør i London
1839: ”Fædrelandet” – en national-liberal avis – begynder at udkomme som dagblad.
1941: 423 japanske fly angriber den amerikanske stillehavsflåde på Pearl Harbour.
1941: Hitler udsteder sit ”nat og tåge dekret” som beordrer politiet til at tage gidsler og lade dem forsvinde sporløst.
1976: Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg fastslår, at seksualundervisning i skolen ikke krænker menneskerettighederne. Sagen er indbragt af danske forældre.
1995: Den amerikanske rumsonde Galileo når som det første rumfartøj frem til Jupiter.
2002: Irak overbringer 12.000 sider rapport om våbenprogrammer som forlangt af FN.

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - ferie til 20/12
Christian Petersen – 10.00 Søfartens Arbejdsmiljøråd
Kirsten Østergaard – 10.00 Søfartens Arbejdsmiljøråd
Susanne Holmblad – sygemeldt til og med 10/12

FRA MEDIER           

Pirateri
Live Piracy Report update
5/12 09.42 UTC psn 08:12N 071:55E ca 67nm vest for Minicoy Island (udfor Somalia)
Et handelsskib med 26 besætningsmedlemmer meldes kapret.
ICC Commercial Crime Services, 6/12, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Skibet er MV ”Jahan Moni”, som er en bulkcarrier,  og besætningsmedlemmerne alle fra Bangladesh. Udover ”Johan Moni” tilbageholder piraterne for tiden 23 skibe med 547 gidsler.
EU Navfor Somalia, 6/12, http://www.eunavfor.eu/2010/12/mv-jahan-moni-pirated-in-the-somali-basin/

EU-Navfor
Estonia:
Estland har siden d. 24. november bidraget til EU-styrken ved Somalia, med en skibsbeskyttelsesstyrke som arbejder ombord på et tysk krigsskib (Vessel Protection Detachment). Siden NAVFOR blev oprettet i 2008 har 26 forskellige nationer bidraget til styrken, heraf 4 ikke-EU-medlemmer (Norge, Kroatien, Montenegro og Ukraine).
 
Assistance til yemenitiske fiskere:
2. december lokaliserede spanske SPS "Infanta Christina" en dhow som drev med en skiff på slæb i den internationale transit-korridor. Det spanske skib sendte et boarding-team for at undersøge situationen. Den yemenitiske dhow forklarede at de havde tekniske problemer og det spanske skib forsynede dem med olie, værktøj, føde og vand.

Assistance til fødevaretransport til Somalia:
To EUNAVFOR-skibe har i de seneste to uger eskorteret MV "Fathil Rabi" som har været chartret af WFP til at bringe 2.397 tons nødhjælp til Somalia.
EU Navfor Somalia, 6/12, http://www.eunavfor.eu/

NOL fragtede flere containere men til lavere rater
Neptune Orient Line havde i perioden fra 16/10 til 12/11 fortsat fremgang i containermængde som voksede fra 214.000 i den forrige periode til 220.800, men indtjeningen gik den forkerte vej.
Maritime Danmark/Sydinvest.dk, 6/12 14.19, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9532

Solide rederier vil hente kapital gennem obligationsudstedelse
Adgangen til kapital er ikke længere en selvfølge og det vil få de solide rederier til at tænke mere i udstedelse af obligationer, mener chefen for shipping hos Nordea. Obligationsudstedelser vil ikke erstatte banklån, fordi rederier som kan udstede obligationer også vil være så solide, at de har adgang til banklån. Mærsk har på blot et år udstedt obligationer tre gange og J. Lauritzen tørlast har udstedt for 700 millioner norske kroner i obligationer tidligere på året.
Epn.dk/RB-Børsen, 6/12 12.50, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article2268188.ece

Energimærkning af store skibe
Hvis skibsfarten var et land ville det land være blandt de 10 største udledere af CO2 i verden. En indsats mod en mere klimavenlig skibsfart har bl.a. resulteret i en ny hjemmeside hvor en stor del af verdens oceangående skibe er energimærket på en skala fra A til G. Hvis man f.eks. slår "Queen Mary II" op, vil man se at krydstogtsskibet har fået mærket F, som er den næstdårligste kategori.
Maskinmestrenes Forening/Borsen.dk, 6/12 11.11, http://www.mmf.dk/nyheder/Sider/Energimærkningafverdensstoreskibe.aspx

God statistik kan føre til færre kontroller for dansk skibsfart
Nye inspektionsregler belønner flagstater som sikrer høj kvalitet, og det kan føre til færre havnestatsinspektioner for danske skibe fra årsskiftet. Skibe med gode resultater fra tidligere inspektioner kan således slippe for de ordinære halvårlige havnestatsinspektioner og nøjes med inspektioner hvert tredje år. Danmark opnåede i 2009 således en tredjeplads på Paris MoU's såkaldte hvidliste.
Søfartsstyrelsen, 6/12, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/Højkvalitetidanskskibsfartbetyderfærrehavnestatsinspektioner.aspx

Vanskeligt at smidiggøre lodsregler
Danmarks Skibsmæglerforening arbejder fortsat på at gøre reglerne for lodsning i danske farvande over- og gennemskuelige. Flere møder og en række forslag har imidlertid ikke ført til ændringer fordi Lodstilsynet arbejder ihærdigt på at sikre 100% overholdelse af opstillede krav og anbefalinger. For nylig blev et skib som ankom til havn uden lods politianmeldt, og politiet udstedte et bødeforlæg til kaptajnen på 10.000 kr og til rederiet på 30.000 kr. Agenten var imidlertid ombord og kunne klargøre at der overhovedet ikke var lodspligt for det aktuelle anløb. Det var havnen selv som havde anmeldt skibet og eksemplet viser at reglerne er så komplicerede at end ikke de direkte involverede kan finde ud af det.
Maritime Danmark/Dabnmarks Skibsmæglerforening, 7/12 08.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9536

Nyhedsbrev fra Danmarks Rederiforening
Indhold:
* Svenske rederier i Danmark
* Styrket dansk-brasiliansk forbindelse
* Rotterdam-reglerne
* Rusland på vej mod WTO
* OECD Expert-Meeting
* Maritimt EU-Kina møde i Xiamen
* Nordisk redermøde - pirateri
* Møde om pirateri ved Somalia
* Værktøjskasse for svovl
* Realitetsgrundsætningen
* IMO overvejer strengere ansvarsregler
* Lægekontoret orienterer
* Kalender for december
Danmarks Rederiforening, 6/12, http://www.shipowners.dk/presse/8788/

14 gymanasieelever har vundet SOK-konkurrence
Konkurrencen blev udskrevet i forbindelse med søværnets 500 års jubilæum og titlen på skrive-konkurrencen var ”Den danske flådes rolle i en globaliseret verden – i fortiden, i nutiden eller i fremtiden”. De 14 elever har vundet en rejse til Grønland eller Færøerne i påsken 2011, hvor de skal sejle med et af søværnets inspektionsskibe. 
SOK, 6/12 12.11, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/Gymnasielever.aspx

Ny bog: "Strandinger og forlis ved Møn"
Forhenværende søfartsjournalist ved Berlingste Tidende, Niels Christiansen, har brugt mange års forarbejde til bogen som nu er udkommet og kan købes via Marstal Søfartsmuseum (www.marmus.dk). Bogen omhandler søulykker i området i perioden 1808-2000, og bringer en kort gennemgang af omkring 1.000 søulykker afsluttende med register over skibsnavne.
Maritime Danmark/Marstal Søfartsmuseum, 6/12 16.31, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9531

Rapport anbefaler tunnel mellem Helsingør og Helsingborg
Prognoserne spår en kraftig stigning i både person- og godstransport i hele Øresundsregionen i de kommende årtier og påpeger, at Øresundsbroen vil blive en flaskehals i fremtiden når åbningen af fast forbindelse over Femern Bælt, kommer til at betyde øget pres på infrastrulturen. En tunnel kan samtidig nære drømmene om højhastighedstog mellem København, Stockholm, Gøteborg og Oslo.
Transporttidende.dk, 12/10 13.20, http://www.transporttidende.com/index.php/dtt/artikel/rapport_anbefaler_ny_resundstunnel/

Danmark mangler højtuddannede
Dansk Industri har offentliggjort en undersøgelse som afslører at prognoser viser vi vil mangle 30.0000 højtuddannede i 2030. Vi uddanner simpelthen ikke nok.
CO-Industri, 6/12, http://www.co-industri.dk/sw52017.asp

”Andre aktører” tilbyder ringere aktivering end Århus Kommune
Århus Kommune bruger årligt 267 millioner til aktivering hos ”andre aktører” (private firmaer). Et notat afslører nu at kommunens egne ansatte klarer opgaven bedre. Chefen for afdelingen i kommunen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen (S), mener der er god grund til at bruge andre aktører, men pointerer samtidig at der også er god grund til at kigge dem i kortene.
3F-nyheder, 6/12 09.34, http://forsiden.3f.dk/article/20101204/NYHEDER/101209977/2140

Kommuner suger på statsstøtte med løntilskudsjob
En 53-årig fynbo har nu været aktiveret på en friskole i to år som chauffør, pedelmedhjælper og undervisningsassistent. Der har ikke i den forbindelse været møder mellem den pågældende friskole og jobcentret om opnåede kvalifikationer eller andet. Fynboen har i mange år arbejdet som slagteriarbejder og arbejdsmand. En undersøgelse udfærdiget af Ugebrevet A4 konstaterer, at af 66 medarbejdere ansat i den tekniske serviceafdeling i Fåborg-Midtfyn, er de 54 ansat med løntilskud.
Avisen.dk, 6/12 12.11, http://avisen.dk/sendt-i-aktivering-paa-samme-skole-i-to-aar_138090.aspx

Lungekræftsyg med svær slidgigt beordret i aktivering med fitnesstræning
Langeland Kommune har for nylig afvist at give den 58-årige førtidspension, og nu har Svendborg Kommune gennem Falck Jobservice og Quick Care beordret ham i hård træning på et fitnesscenter. Lægen udtaler at det er en skingrende skør beslutning. Den 58-årige har svær slidgigt efter mange år som tæppemontør. 3F har klaget over beslutningen om afslag på førtidspension men kommunen fastholder.
3F-nyheder, 6/12 14.12, http://forsiden.3f.dk/article/20101206/NYHEDER/101129926/2140/NYHEDER

Efterlønnere er nedslidte
Per H. Jensen som forsker i efterløn og som er professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet, undsiger de radikales leder som har udtalt at efterlønnen er asocial. Langt hovedparten går på efterløn når de er 60 eller 61 år og det er primært arbejdere som har haft manuelt arbejde og med nedslidt helbred, som simpelthen ikke kan udskyde tilbagetræningen, og som også dør tidligere end andre. Professoren er træt af billedet om de golfspillende efterlønnere som dovner den på andres bekostning. Generelt går de højtuddannede ikke på efterløn fordi de har et spændende og et udfordrende job med en god løn.
Politiken, 6/12 10.49, http://politiken.dk/politik/ECE1134609/ekspert-modsiger-r-efterloennere-er-nedslidte/

Jobkonsulenter tror ikke på løfter om afbureakratisering
Beskæftigelsesministerens løfter om lempelse af det enorme bureaukrati er utroværdige mener 9 ud af 10 medarbejdere på jobcentrene. Det viser en undersøgelse foretaget af HK/Kommunal og Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4.
CO-Industri, 6/12, http://www.co-industri.dk/sw52023.asp

22.408 sider dagpengeregler
”Min A-kasse” har netop gennem en happening demonstreret omfanget af dagpengeloven ved at udskrive hele historien på 22.408 sider live på facebook. Protesten mod bureaukratiet tog 12 dage med udskriften. Det burde demonstrere et omfattende potentiale for succes for beskæftigelsesministeren. Men regelforenkling har været et fast mantra for forskellige ministre mens bunkerne alligevel er vokset. En stor del af dagpengelovens snirklede regler er udviklet under højkonjunktur med lav ledighed, hvor systemet ville sikre at ledige også var til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig er kerneopgaverne druknet i papirdynger og rigide regler. Den seneste udvikling efter kommunerne har overtaget beskæftigelsesindsatsen har forværret en række problemer, på grund af trængte kommuneøkonomiers kassetænkning.
Politiken, 7/12 00.01, http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1135405/beskaeftigelsessystem-maa-totalrenoveres/

Fra Folketingets dagsorden 7/12
4) 2. behandling af lovforslag nr. L 39:
Forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser. (Økonomiske og administrative forhold m.v. for visse uddannelsesinstitutioner).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 27.10.2010. 1. behandling 09.11.2010. Betænkning 02.12.2010).
Folketinget, 7/12, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen.aspx?from=07-12-2010

BALTIC DRY INDEX
2.179 (+11) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 6/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp

VALUTAKURSER – når du køber kontanter
100 USD = 576,62 DKK
100 Euro = 758,30 DKK
Danske Bank, 7/12, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER

APM A-aktie: 47.550 (+480)
APM B-aktie: 48.910 (+620)
D/S Norden: 186,10 (-1)
D/S Torm: 41,15 (-0,62)
DFDS: 397 (+2)
Mols-Linien: 30 (-3,10)
Børsen, 7/12

OleS

THORA LUND

050-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1