Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 8/12
Ons 8/12-2010 10.00

Dagen hedder ”Marie undfangelse”, iflg kirkelig forordning i Basel fra 1439, præcis 9 måneder før hun bliver født den 8. september af sin moder, Anna.
1493: Columbus anlægger koloni på øen som i dag kaldes Haiti.
1658: Oprørske bornholmere tager den svenske kommandant Printzenskjöld til fange, og han dræbes under kampen. Senere giver bornholmerne deres ø tilbage til den danske konge.
1918: Admiralinde Emma Gad udgiver ”Takt og tone”
1925: Hitlers ”Mein Kampf” udkommer i Tyskland.
1956: Generalstrejke i Ungarn fører til krigsretstilstand og massearrestationer.
1974: Folkeafstemning i Grækenland afskaffer kongedømmet.
1980: John Lennon skydes ned på gaden i New York.
1981: Pave Johannes Paul II erklærer i en tale at sex i himlen vil være udelukket.

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - ferie til 20/12
Christian Petersen – arbejder hjemme
Susanne Holmblad – sygemeldt til og med 10/12

FRA MEDIER           

Pirateri
IMB Live Piracy Report update
3/12 23.55 LT psn 12.02.0N 077:12.0W Callao red, Peru
Fire røvere i dykkerdragt bevæbnede med knive, entrede et containerskib for anker. De truede forskibs vagtmand og bandt ham op hvorefter de brød hængelåsen til forskibs storesrum og stjal skibsudstyr. Ved synet af en vagtmand yderligere forsvandt røverne medbringende tyvekoster, herunder personlige ejendele fra vagtmanden. Kystvagten informeret.
ICC Commercial Crime Services, 7/12, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

Skoleskibet Danmark skal uddanne angolanske skibsassistenter
Skoleskibet Danmark og MARTEC har indgået en aftale om uddannelse af 80 skibsassistenter fra Angola. Det betyder vintersejlads i Atlanterhavet fra februar til maj 2011. MARTEC har efter at have overtaget ansvaret for skibet løbende ledt efter nye projekter som falder under de fastsatte formål med skibet, og Angola-projektet er en kærkommen mulighed for at opfylde nogle formål udtaler direktøren for MARTEC Erik Møller. Skoleskibet ligger pt i Lissabon hvor det vil blive liggende indtil februar 2011. De nuværende elever flyves hjem og fortsætter uddannelsen på MARTEC, mens skibets besætning med de angolanske studerende påpegynder et togt til Cape Verde, Acorerne og derefter retur til Lissabon.
Maritime Danmark/Martec, 7/12 15.17, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9545

Den hollandske skipper skal i retten
Skipperen der grundstødte "Little Jane" 300 meter nord for Langelandsbroen er nu løsladt af politiet i Svendborg. Politiet vil ikke oplyse hvad promillen lød på, men udtaler at sagen bestemt ikke er slut og skipperen kan se frem til en retssag.
Maritime Danmark/fyens.dk, 7/12 13.35, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9543

Hapaq-Lloyd på vej til børsnotering
De to storaktionærer TUI AG og Albert Ballin har oplyst at de er ved at forberede en børsnotering af containerrederiet til næste år.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 7/12 19.10, http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/197050/maersk-konkurrent_paa_vej_paa_boersen.html

"Arina Arctica" på værft
En utilsigtet vandindtrængning ved skibets skrue har tvunget "Arina Arctica" på værft i utide. Det var ellers meningen skibet skulle have fungeret som feederskib hele vinteren langs Grønlands vestkyst. Indtil videre overtages sejlplanen af "Irena Arctica" som allerede befinder sig langs kysten, mens "Irena Arcticas" sejlplan overtages af indchartret tonnage. "Arina Arctica" som blev bygget i 1984 er rederiets ældste skib i containerflåden. De fleste kunder vil ikke mærke noget til omlægningen, men en mindre mængde gods kan blive forsinket op til en uge. "Arina Arctica" forventes udfaset i 2012-2013 og udskiftet med ny tonnage.
Royal Arctic Line, 7/12, http://www.ral.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3Aarina-arctica-pa-vaerft&catid=1%3Alatest-news&Itemid=178&lang=da

Overfarten Bøjden-Fynshav lokker med lavere priser
I en skærpet konkurrence med Lillebæltsbroen sænker AlsFærger billetprisen for lastbiler med 20%. Det sker for at etablere ruten som den mest rentable vogmandsrute til det vestlige Tyskland - set fra Odense. I 2012 styrkes konkurrenceevnen yderligere gennem større kapacitet på ruten.
Transporttidende.com, 7/12 13.13, http://www.transporttidende.com/index.php/dtt/artikel/lavere_priser_skal_lokke_lastbiler/

Bornholmerfærgerne
Trafikstyrelsens rapport om færgekøb
I en ny rapport, ”Trafikkøb 2009”, oplyser styrelsen at det årlige tilskud for at drive ruterne til Ystad og Køge i perioden 2011-2017 bliver på 193,5 millioner kroner. Det anslås at beløbet udgør ca. 20-25% af omsætningen på ruterne. Der indføres olieprisregulering som betyder at halvdelen af en prisstigning bæres af rederiet mens den anden halvdel kan pålægges taksterne. Det er beregnet at færgetilskuddet i 2009 betød 397 kr. i tilskud pr. tilbagelagt kilometer for færgerne.

Bod til rederiet for forsinkelser i 2009
Af 3.942 færgeankomster i 2009 var de 720 forsinkede, heraf 295 mere end fem minutter. Af de 295 forsinkelser på mere end fem minutter kunne de 48 henregnes til forhold hos Bornholmstrafikken, hvilket udløste en samlet bod på 278.915 kroner.

Navnestriden
Der er løbende indlæg i Bornholms Tidende om navnet til den nye hurtigfærge som er bestemt til at blive ”Leonora Christina”. Det har sat sindene i kog på Bornholm, mest med henvisning til at kongedatteren må betegnes som landsforræder, fordi hun livet igennem stod sin landsforræderdømte mand, Corfiz Uldfeldt, bi. Leonora Christina var datter af Christian den 4. og hans hustru ”til venstre hånd”. Leonora Christina fik 15 børn med Corfiz Ulfeldt som var statholder i København fra 1637. Efter anklagerne mod Ulfeldt for at have allieret sig med svenskerne, blev Christina Ulfeldt udleveret fra England til afsoning i Blåtårn på Københavns Slot, hvor hun sad i godt 21 år til sin løsladelse i 1685. Hun påbegyndte sin senere berømte bog ”Jammersminde” i 1673 i Blåtårn.
Bornholms Tidende, 6/12

"Villum Clausen" holder havnen i uge 2-7
Ystad Havn skal klargøres i januar 2011 så den er klar til den nye hurtigfærge, "Leonora Christina", når denne sættes ind fra næste sommer. "Villum Clausen" må derfor blive ved kaj og det gør det muligt at udføre tiltrængte arbejder på leje 1 i Rønne. "Povl Anker" overtager sejladsen til Ystad i perioden 10/1 til 20/2.
BornholmerFærgen, 7/12, http://www.bornholmerfaergen.dk/nyheder/76we.aspx?newsId=1873

"Titanic" er ved at blive ædt af ukendt bakterie
Der er fundet en ny bakterie på havbunden som er ved at omdanne resterne af "Titanic" til rustent pulver. Bakterien kan få betydning for søfart, oliebranchen og for lande som har generende skibsvrag liggende. Desintegrationen af "Titanic" går hurtigere end først ventet. Studiet af den hidtil ukendte bakterie som spiser jern kan måske give viden til udvikling af malinger til beskyttelse af olieplatforme og skibe.
Ingeniøren, 7/12 10.16, http://ing.dk/artikel/114594-ukendt-bakterie-aeder-titanic

Mærsk vil ikke kommentere rygter om BP-opkøb
The Telegraph oplyser at Maersk Oil har forhandlet med BP om at overtage nogle af oliegigantens aktiviteter. Efter ulykken i golfen har BP arbejdet efter et mål om frasalg af aktiviteter for 30 milliarder dollar, og har indtil videre solgt for 21 milliarder. BP benægter dog at ville sælge ud af aktiviteterne i Nordsøen hvor selskabet har værdier for omkring 20 milliarder dollar.
Maritime Danmark/sydinvest.dk, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=9546

Mærsk forurener langt mere end tilladt i Nordsøen
Flere platforme udleder langt mere end tilladt, og det sker i vigtige fiskeområder, skriver Politiken. Tyra EA har således i 16 af 28 måneder udledt mere olie end tilladt og overskridelser er i flere tilfælde sket med mere end 50%. Eksperterne er overraskede, men Miljøstyrelsen som fører tilsyn har vidst om disse overskridelser i årevis. Mærsk Olie & Gas beklager. Juraprofessor Peter Pagh som er ekspert i miljøret mener der bør skrides ind, mens Miljøstyrelsen ikke mener der er grundlag for en sag mod Mærsk.
Business.dk, 8/12 07.57, http://www.business.dk/energi-miljoe/maersk-leder-giftig-olie-ud-i-nordsoeen

ESPO nyhedsbrev nr. 16
Indhold:
* Europæiske havnemyndigheder iværksætter en ordning, der belønner "rene skibe".
* Strengere emissionskrav for håndtering af terminaludstyr
* Kommissionen indleder en høring om strengere regler for svovlniveauer i skibes brændstoffer
* Havnen i Calais modtager EcoPorts certifikat "The Port Environmental Review System"
* EU-Kommissionen har indledt en procedure mod Belgien for toldmyndighedernes og toldstedernes overtrædelse af åbningstiderne
* DG MOVE iværksætter en evaluering af sine Marco Polo-programmer
* EU og Rusland intensiverer samarbejdet om transport
* Nyt EU-projekt "Food Port" skal være med til at udvikle Nordsøregionen som den bedste klynge for fødevarer i Europa.
Danske Havne, 7/12, http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Nyheder/Nyheder/ESPO+News+16.24+-+November

Spørgsmål til Inger Støjberg om 22.408 sider dagpengelov
Med henvisning til ”Min A-kasse’s” happening med udskrivning af 22.408 sider dagpengelov, bliver beskæftigelsesministeren nu spurgt om hvad hun rent faktisk vil gøre ved det:
§ 20 spørgsmål S 663 Om bureaukratiet på arbejdsmarkedsområdet.
Af Torben Hansen (S)
Til Beskæftigelsesministeren
Inger Støjberg (V)
07-12-2010
Spørgsmålets ordlyd:
Hvilke konkrete initiativer agter ministeren at tage for at begrænse bureaukratiet på arbejdsmarkedsområdet, som bl.a. ”STOP BUREAUKRATIET” har synliggjort på hjemmesiden: http://www.min-a-kasse.dk/stop-bureaukratiet?

Jobcirkus betyder at Københavns Kommune skal tilbagebetale 390 millioner kr. til staten
Arbejdsmarkedsstyrelsen har afgjort at Københavns Kommune ikke har givet ledige kontanthjælpsmodtagere den hjælp de skal have efter loven, som betingelse for at få refusion fra staten. Staten ønsker konsekvensmæssigt 390 millioner kroner tilbagebetalt og vil modregne dem i fremtidig refusion. Københavns Kommune er uforstående overfor afgørelsen og mener der er tale om en fortolkningstvist.
Berlingske Tidende, 6/12 22.30, http://www.berlingske.dk/berlingske-undersoeger/historisk-millionkrav-i-jobcirkussag

Et medlem af borgerrepræsentationen udtaler at Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse helt klart vil betyde mindre aktivering og færre kurser for de arbejdsløse i kommunen. Samtidig vil aktivering blive målrettet virksomhedsrettet jobskabelse. Kommunen kan slippe for noget af regningen på de 390 millioner, hvis den kan dokumentere at nogle af tilbuddene har været i orden. Beskæftigelsesborgmester Klaus Bondam (R), har endnu ikke ønsket at kommentere.
CO-Industri/Newspaq, 7/12, http://www.co-industri.dk/sw52033.asp

Arbejdsløs havde ret til at nægte arbejde til discountløn
I fredags pålagde et jobcenter en arbejdsløs tømrer at søge et job til 85 kroner i timen, som var slået op på statens hjemmeside for jobannoncer jobnet.dk, Avisen.dk skrev om historien i lørdags og nu udtaler kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Vibeke Dalbro, at "det er rimeligt at afslå uden sanktioner, når det er polsk løn".  Arbejdsmarkedsstyrelsen mener kun de arbejdsløse er forpligtet til at søge job som bliver aflønnet på "almindelige" vilkår.
Avisen.dk, 7/12 14.12, http://avisen.dk/kovending-allan-slipper-for-polsk-loen_138197.aspx

Aktiveringsforløb
En kvinde i 50'erne som i 12 år havde arbejdet som ufaglært på en industrivirksomhed fik i 2006 klemt en pegefinger i en båndslibemaskine. Trods tre operationer fortsatte hun i arbejdet frem til 2009 hvor det sidste af fingeren blev amputeret. Jobcenter Svendborg ønskede efter en periode på sygedagpenge at få kvinden raskmeldt ved at stoppe sygedagpengene. En klage fra 3F medførte at sygedagpengene fortsatte på ubestemt tid. Senest har en sagsbehandler sendt kvinder i aktivering på et fitnesscenter, hvor kvindens hænder hæver hvis hun rører ved stativet på løbebåndet. Hun er psykisk nedslidt og ønsker blot at få et fleksjob på 20 timer om ugen som kommunen har sagt nej til.
3F-nyheder, 7/12 15.57, http://forsiden.3f.dk/article/20101207/NYHEDER/101209949/2140/NYHEDER

Arbejdsretten
Behandler i dag kl. 13.00 sag nr. AR2010.0443. Fødevareforbundet NNF mod Arbejdsgiverforeningen, Konditorer, Bagere og Chokolademagere.
Abejdsretten, http://www.arbejdsretten.dk:80/generelt.aspx

FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN 8/12
4) Til beskæftigelsesministeren af:
Meta Fuglsang (SF):
Synes ministeren, at det er fair, når ministeren hen over julen forringer økonomien særlig meget for de kommuner, der hidtil har været allerbedst til at foretage præcis den form for aktivering af syge, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, som ministeren selv tidligere har bedt dem om?
(Spm. nr. S 637).

5) Til beskæftigelsesministeren af:
Meta Fuglsang (SF):
Hvor mange nye fyringer regner ministeren med, at kommunerne bliver nødt til at gennemføre for at leve op til regeringens nye økonomiske tilskud og refusionssatser for modtagere af sygedagpenge, start- og kontanthjælp samt arbejdsløshedsdagpenge?
(Spm. nr. S 642).

6) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF):
Når regeringen fra nytår laver et system, hvor kommunerne præmieres økonomisk for at sende titusinder af arbejdsløse ud i virksomhedspraktik, hvad vil ministeren så gøre for at skabe sikkerhed for, at gældende regler om, hvornår man må komme i virksomhedspraktik, bliver overholdt?
(Spm. nr. S 638).

7) Til socialministeren af:
Julie Skovsby (S):
Hvordan vurderer ministeren den danske regerings indsats under det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse?
(Spm. nr. S 635).

8) Til socialministeren af:
Julie Skovsby (S):
Når der ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er omkring 24.000 meget fattige børn i Danmark, hvilket svarer til en stigning på 65 pct. siden 2001, er ministeren så tilfreds med regeringens indsats for at nedbringe antallet af fattige børn i Danmark?
(Spm. nr. S 641).

14) Til skatteministeren af:
Frank Aaen (EL):
Hvorfor kan store danske selskaber år efter år stort set slippe for at betale skat?
(Spm. nr. S 636).

15) Til skatteministeren af:
Frank Aaen (EL):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at store danske multinationale selskaber kommer til at betale skat?
(Spm. nr. S 639).
Folketinget, 8/12, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen.aspx?from=08-12-2010

BALTIC DRY INDEX
2.173 (-6) (rekord 20/5-2008 11.793)

Dryships.com, 7/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp
VALUTAKURSER – når du køber kontanter
100 USD = 573,05 DKK
100 Euro = 758,32 DKK
Danske Bank, 8/12, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER

APM A-aktie: 48.080 (+530)
APM B-aktie: 49.600 (+690)
D/S Norden: 189 (+2,90)
D/S Torm: 40,42 (-0,73)
DFDS: 404 (+7)
Mols-Linien: 29,60 (-0,40)
Børsen, 8/12

OleS
 

THORA LUND

051-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1