Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 9/3
Tir 9/3-2010 10.00

Dagen hedder "40 riddere" og i 1683 vedtoges en ny "Krigsrets-instruktion", ifølge hvilken tatere ikke kunne være i kongens hær.

CO-SØFART KALENDER

Christian Petersen - OK-forhandling offshore i Esbjerg

FRA MEDIER

Pirateri
Danmark tilslutter sig samarbejdsaftale om pirat-bekæmpelse
På et møde i Singapore i næste uge meddeler Søfartsstyrelsen at Danmark tilslutter sig en aftale om bekæmpelse af pirateri i Asien. Samarbejdet medfører en styrkelse af muligheder for bekæmpelse af pirateri og har vist sin værdi siden aftalen blev indgået i 2006. Deltagerlandene forpligtes til effektivt ar arbejde for forebyggelse og bekæmpelse af pirateri og baseres på vidensdeling, opbygning af kapacitet og operationelt samarbejde.
Søfartsstyrelsen, 8/3, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/DanmarktilsluttersiginternationalaftaleombekæmpelseafpirateriiAsien.aspx

"Vesborg" måtte vende om på grund af brandalarm
En brandalarm søndag aften på Samsø-færgen "Vesborg", som er udlånt til sydfynske, fik ti minutter efter en afgang fra Tårs, færgen til at returnere til havnen. Der var heldigvis ikke tale om brand, men om kraftig røgudvikling fra en bus på vogndækket. Røgen stammede fra et defekt oliefyr i bussen. Der blev placeret brandvagt ved bussen hvorefter færgen genoptog sejladsen til Spodsbjerg.
Maritime Danmark/folketindende.dk, 8/3 13.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7336

Søfartens Ledere kræver to bådsmænd i lodsbådene
På Søfartens Lederes generalforsamling blev det i formandsberetningen tilkendegivet at foreningen kræver to bådsmænd i lodsbådene som i Sverige, Norge, Tyskland og andre lande Danmark sammenligner sig med. Der er flere konkrete tilfælde hvor lodsen er faldet udenbords i forbindelse med af- og ombordstigning, og i disse tilfælde har kun held forhindret at lodsen er omkommet med kun en bådsmand ombord.
Søfartens Ledere, 8/3, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=f0d92e02-e376-4a49-976a-51e9e2f56937

DFDS-regnskab
Rederiet kom igennem et vanskeligt 2009 med et nettooverskud på 89 millioner kroner mod forventede runde nul. Omsætningen faldt fra 8,2 milliarder i 2008 til 6,6 milliarder i 2009. Passagerdivisionen forbedrede sine resultater på grund af flere passagerer, omstruktureringer og lavere omkostninger til bunkers. I 2010 vil DFDS bl.a. fokusere på en hurtig integrering af Norfolkline. Fragtraterne er fortsat under pres men forventes bedret i løbet af 2010.
Business.dk, 9/3 08.03, http://www.business.dk/transport/dfds-regner-med-fremgang-efter-pauvert-2009 

D/S Nordens regnskab
Regnskabet for 2009 blev både som analytikerne havde forventet og som rederiet havde forudsagt. Driftsresultatet før afskrivninger blev på 125,6 millioner dollar mod forventet 157 millioner efter RB-Børsens estimat. I år forventer rederiet at driftsresultatet før afskrivninger vil vokse til 155-205 millioner dollar, hvor analytikerne kun har forventet 145 millioner dollar. Norden er særdeles tilfreds med 2009-regnskabet hvor kapitalen i et kriseår blev forrentet med 12,4% og hvor der kan uddeles en pæn pose penge til aktionærerne. 
Business.dk/RB-Børsen/sow, 9/3 08.19,  http://www.business.dk/transport/norden-med-staerke-forventninger-til-2010

Forlig med russerne giver Norden 23 millioner dollar
Den russiske aluminiumsproducent Rusal har indvilget i at betale 23 millioner dollar i forhold til syv misligholdte shippingkontrakter for transport af bauxit.  
Beløbet forfalder til betaling 22. marts, og der er samtidig indgået en ny to-årig lastekontrakt.
Business.dk, 9/3 07.30, http://www.business.dk/transport/norden-faar-23-mio.-dollar-ved-forlig 

Mærsk taber markedsandele i USA
Historisk har USA været et af de vigtigste markeder for Mærsk Line som ved fusionen med P&O Nedlloyd i 2005 havde en markedsandel på 17-18%. Den andel er siden faldet støt og var i 2009 på 10,7%. Det er især de store europæiske ærkerivaler som vinder ind på det amerikanske marked.
Børsen, 9/3, side 4 

Aftalt spil
Internationale speditører  mistænker containerrederier for at aftale priser og kapaciteter i strid med gældende internationale konkurrenceregler. Mistanken er styrket siden der i 4. kvartal 2009 viste sig at være mangel på skibe til transport af containere mellem Asien og Europa hvorefter fragtraterne steg markant. De såkaldte linjekonferencer hvor rederierne koordinerede priser og kapaciteter blev forbudt i EU i 2008. Efter de voldsomme tab på containerfragterne i 2009 har Mærsk imidlertid genindmeldt sig i diskussionsforummet Trans-Pacific Stabilization Agreement (TSA).
Børsen, 9/3, side 4 

Pensionsordninger i USA giver Mærsk milliardtab
Pensionsordninger til amerikanske havnearbejdere har kostet Mærsk et tab på ni milliarder kroner under finanskrisen.Tabet skyldes at værdipapirer som skal sikre pensionerne er faldet voldsomt i værdi. Tabet er ikke indregnet i resultatopgørelsen for 2009.
Maritime Danmark/Økonomisk Ugebrev, 8/3 08.55, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7333

Maersk Broker køber Wrist Shippings skibsaktiviteter
Mærsk-familiens privatejede skibsmæglerfirma har underskrevet en endelig aftale om køb af Wrist Shippings skibsaktiviteter  
med overtagelse 12. marts. Købsprisen vil ikke blive offentliggjort.
Børsen, 9/2, side 8 

Clipper får ny formand
Fra 1. maj bliver Frank G. Jensen bestyrelsesformand og administrerende direktør for rederiet som håndterer omkring 250 skibe. Afgående formand er Torben G. Jensen. Frank G. Jensen er uddannet ved Texas Tech University og har arbejdet for Clipper siden 1992.
Business.dk/ritzau, http://www.business.dk/transport/shippingkoncernen-clipper-faar-ny-formand

465 nye havmiljøvogtere
På årets store bådmesse i Bella Centret meldte 465 nye havmiljøvogtere sig til SOK's "STOP OLIEN"-kampagne.
SOK, 8/3 12.54, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/oevrigenyheder/Pages/NyehavmiljøvogterestrømmedetilpåBådeiBella.aspx

Stor øvelse i danske farvande
Syv forskellige nationer med 18 krigsskibe involverede, indledte mandag en større øvelse i det sydlige Kattegat, Storebælt og Århus Bugt. Øvelsen ledes af kommandør Frank Trojahn ombord på "Esbern Snare".
Esbern Snare 
Skibene er inddelt i to grupper hvoraf den ene fokuserer på minerydning og den anden på overflade- og luftforsvar. Alle skibe vil deltage i øvelser om havari på eget skib og i at komme nødstedte til hjælp. Øvelsen afsluttes i løbet af fredag.
SOK, 8/3 08.53, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/Storinternationaløvelseidanskefarvande.aspx

Forlig for 10.000 buschauffører
Aftale i weekenden mellem 3F og Arbejdgiverforeningen for Kollektiv Trafik følger det store transportforlig og giver 700 kroner mere om måneden til chaufførerne. Der er indført samme værn mod løndumpning som i andre aftaler. Der er måske ikke brug for det lige nu, men det kan tidsnok komme siger forhandlerne fra 3F. Aftalen indeholder også et afsnit om bedre forebyggelse af konflikter.
3F nyheder, 8/3 11.38, http://forsiden.3f.dk/article/20100308/NYHEDER/100309930/2140/NYHEDER

Skrædder-forlig
Forlig mellem 3F og Skrædderlauget mandag eftermiddag omfatter 100 skræddere.
* Samlet 4,35 kr mere i timen over to år
* Forbedrede regler for anciennitet og fratrædelsesgodtgørelse
* Nedsættelse af karenstid for pension til to måneder
* Bedre barselsregler, ligeløn og forsikring af elever.
* Elevlønninger stiger med 2 og 2,5%
3F nyheder, 8/3 17.08, http://forsiden.3f.dk/article/20100308/NYHEDER/3080375/2140/NYHEDER

Kristelig Fagbevægelse en fare for den danske model
Den kristelige A-kasse er nu den tredjestørste i Danmark og får stadig flere medlemmer. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Ålborg Universitet er alvorligt bekymret for udviklingen, fordi de kristelige scorer medlemmer gennem massive kampagner hvor de bilder folk ind at de kan få en fagforening oven i købet for 60 kroner om måneden. Men det er plat fordi det er LO-foreningerne (og andre) som reelt kører fagforeningen for dem med indgåelse af overenskomster, og i tilfælde af storkonflikt vil medlemmerne af de kristelige stå tilbage på arbejdspladserne og fungere som strejkebrydere.
Business.dk, 8/3 17.40, http://www.business.dk/arbejdsmarked/kristelig-fagbevaegelse-stormer-frem

Eksplosiv stigning i sundhedsforsikringer for ufaglærte
Nye tal fra forsikringsbranchen viser at sundhedsforsikringer for lavtuddannede er steget med en faktor 6 i perioden 2002-2007 fra 15.000 til 100.000. Stigningen skal ses i lyset af en lov fra 2002 hvorefter skattefritagelser for sundhedsforsikringer på arbejdspladsen forudsætter at alle er omfattet.
Avisen.dk, 8/3 15.50, http://avisen.dk/ufaglaerte-scorer-sundhedsforsikringer_123971.aspx

Ufaglærte efterlønnere har kortere liv (ren Darwin)
En undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd viser at en ufaglært mand som går på efterløn som 60-årig kan se frem til at leve 3,7 år kortere end en jævnaldrende akademiker som fortsætter med at arbejde.
Avisen.dk/Ugebrevevet A4, 8/3 10.45, http://avisen.dk/ufaglaerte-efterloennere-doer-tidligt_123941.aspx

370.000 er ikke forsikret mod arbejdsløshed
Og de fleste af dem vil heller ikke kunne få kontanthjælp hvis de mister jobbet, fordi de har opsparing eller andre værdier at tære på. De er med andre ord helt uden økonomisk sikkerhedsnet hvis de skulle blive prikket ud af arbejde. Mange tænker at de bare kan få kontanthjælp hvis de mister jobbet, men her vil rigtig mange få sig en slem overraskelse, siger arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand fra Københavns Universitet.
Nordjyske.dk, 8/3 19.48,

KONJUNKTUR OG ARBEJDSMARKED, uge 10
Indhold:
* Overledighed blandt 55-59-årige stort set forsvundet.
* Uændret ledighed i januar
* Inflationen i Danmark er nu højere end i EU27
* Fortsat svag økonomisk fremgang i Europa
* Rekordlavt antal tabte arbejdsdage i 2009
* Detailomsætningen fortsætter med at falde
* Fortsat højt antal konkurser og tvangsauktioner
Beskæftigelsesministeriet, 8/3, http://www.bm.dk/Tal%20og%20tendenser/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked/Arkiv/2010/03/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked%20uge%2010.aspx

BALTIC DRY INDEX
3259 (+17) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 8/3, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 523,70 DKK
100 Euro = 757,08 DKK
Danske Bank, 14/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 40.720 (-460)
APM B-aktie: 42.770 (-560)
D/S Norden: 251 (-4)
D/S Torm: 59 (-2,50)
DFDS: 410 (-3)
Mols-Linien: 54 (+0,50)
Børsen, 9/3

(OleS)

THORA LUND

Image28930__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1