Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 2/10-2009 10.00
2/10-2009
01 10
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - møder
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Bjarne M. Olsen (SK) - feriedag
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Redskab til vurdering af sikkerhedsrisici
Brancheorganisationen BIMCO har lanceret Automated Voyage Risk Assessment - AVRA - som et redskab som kan give besætningen overblik over sikkerhedsrisici før en afrejse. Systemet vurderer alle former for risici, herunder også muligheder for menneske- og narkotikasmugling, kriminalitetsniveau i havne og problemer med korruption.
 
Somalia internt
To islamiske våbenbrødregrupperinger i Somalia er kommet i indbyrdes krig i havnebyen Kismayo. Det er grupperne al-Shabab og Hezb-ul Islam som ellers har kæmpet sammen mod regeringen. Uenigheden skyldes strid om herredømmet i havnebyen. Mindst fem er dræbt og hundredvis er på flugt.
 
Mærsk
Studerende aktionerede - Simac
Studerende ved de maritime uddannelser over hele landet er oprørte over seneste udmeldinger fra Mærsk Line. Omkring 200 studerende fra Simac aktionerede torsdag mod udmeldingen om "udflagning" af 200 danske officerer.
 
I Svendborg besluttede de studerende på et stormøde at sætte Mærsk Mc-Kinney Møllers barndomshjem, Villa Anna", "til salg". Formanden for De Skibsofficersstuderendes Landsråd, Henrik Birk Larsen, siger aktionen symboliserer udsalg af 100 års dansk søfartstradition og at prisen passende er sat til det beløb Mærsk sparer ved udskiftningen af danskere med billigere asiater.
 
Erklæring fra de studerende - Marstal
De studerende er bekymrede over at synet af et dansk skib i fremtiden, ikke nødvendigvis betyder at der er dansk uddannet besætning. Det er tvetydigt når der postes millioner af kroner i uddannelseskampagner, og så ikke kan tilbyde arbejde efter endt uddannelse. DIS-ordningen som betyder milliarder af kroner i rederiernes lommer hvert år må forstås som en ordning der skulle sikre danske søfarende i fremtiden.
'
Konklusionen må være at DIS-ordningen ændres så danske søfarende sikres arbejde uanset om det kan foregå på danske eller udenlandske skibe. Udmeldingen fra Mærsk kan inspirere andre rederier, og Torm har allerede modtaget dispensationer for indiske besætninger. Disse dispensationer må nu nødvendigvis trækkes tilbage. På Marstal har de studerende nedlagt undervisningen torsdag, og eleverne giver deres støtte til alle maritime institutioner og kollegaer i erhvervet.
 
Studerende - Skagen Skipperskole
50 studerende holdt torsdag morgen møde om situationen. Der var fuld opbakning til udmeldingerne fra Skibsofficersstuderendes Landsråd. Herudover beklages at erhvervets minister bakker rederiet op. De studerende mener det bør få konsekvenser for rederiets brug af DIS-ordningen.
 
Den politiske aftale om DIS var at man skulle overleve konkurrencen fra FOC-skibe med både danske skibe og danske søfarende. Den aftale løber Mærsk og andre rederier nu fra. De studerende opfordrer rederiet til at genoverveje beslutningen. Hvis regnestykkerne er rigtige for besparelser, svarer udmeldingen til at man i rederiet undgår underskud i en dag om året. Hvad så med de øvrige 364 dage?
 
Nødvendigt at ændre skatteregler for sejlads under fremmed flag
Hvis danske rederier ikke er parat til at løfte deres samfundsmæssige ansvar, må det sikres at danske søfarende får reelle muligheder for at udvikle kompetencerne under fremmed flag. Derfor er det nødvendigt at politikerne kommer ud af busken og opdaterer skattereglerne (så også indtægter fra sejlads under fremmed flag bliver gjort ikke-skattepligtig).
 
Når seniorofficererne i skibene fortsat skal være danskere, så må de nyuddannede have andre muligheder end deres stavnsbinding til DIS-registeret. "Fyringer i krisetid er ikke lig genansættelser i opgangstider, og den seneste udvikling kan derfor være starten på enden for 100 års dansk søfartstradition.
Danmarks Rederiforening rammevilkår særlig nødvendige
I modsætning til nogle faglige organisationer mener Danmarks Rederiforening at finanskrisen understreger at rammevilkårene for dansk skibsfart skal bevares, så Danmark kan fastholde sin position som søfartsnation. Rammevilkårene har gjort det muligt at vokse med 10% om året de sidste 10 år, samtidig med at beskæftigelsen har udviklet sig positivt både på land og til søs.
 
Den globale krise rammer meget kontant og der er udsigt til et fald i indtjeningen fra 190 til 130 milliarder danske kroner, og situationen nødvendiggør fokus på omkostninger, tilpasninger etc. Rederiforeningen forventer at dansk skibsfart kommer styrket ud af krisen. Der er også rekrutteret 200 elever til skibsofficersuddannelser i 2009, og målet er at rekruttere 200 igen i 2010.
 
Rammevilkår som de findes er selvfølgelig særlig nødvendige i krisetider, og DIS-ordning og tonnageskatteordning er ikke danske særregler, men giver vilkår som svarer til konkurrenternes. Disse vilkår har betydet at Det Blå Danmark samlet beskæftiger 100.000 medarbejdere.
 
Rammevilkårene må fastholdes og forsvares mod internationalt pres for protektionisme og favorisme. Rederiforeningen vil i den kommende uge mødes med myndigheder i Paris og Bruxelles for at modarbejde forslag om direkte subsidier til værfter og rederier som de er fremlagt i forskellige lande.
 
Beslutning om støtte til Hapag-Lloyd udskudt
Onsdag besluttede det tyske parlaments budgetudvalg at udskyde en beslutning om statsstøtte til Hapag-Lloyd, en beslutning som ellers var ventet at gå glat igennem.
Maritime Danmark/Lloyds list, 1/10 08.46, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5801
 
"Kanhave" er en diskriminationsfærge
Claus Bjarne Christensen fra Dansk Handicap Forbund har sendt et klagebrev til direktør Mads Kofod med kopi til Samsø-borgmesteren, hvori han på vegne af forbundet klager over den nye færge. Trods det at færgen er ny, lever den ikke op til de krav og hensyn man kan forvente til handicappede. Indretningen opfattes som diskriminerende og uværdig, og det er uforståeligt i år 2009.
 
Billetautomaterne på land er ulovlige og kan ikke benyttes af kørestolsbrugere. Adgangsforhold over ramper og dæk betegnes som utilgængelige og der forefindes ingen elevator til soldæk. Siddepladserne er generelt dårlige for alle. Handicaptoilettet er dårligt indrettet. Hvad vil SamsøTrafikken gøre ved problemerne?
SamsøPosten, 1/10
 
Banker risikerer tab på shipping
Sidste år forsøgte Danske Bank at gnave sig ind på shippingmarkedet hvor Nordea ellers uden sammenligning er største långiver. Danske Bank øgede sit udlån til shipping og transport med 14 millirder kroner eller 23% til 75 milliarder. Til shipping alene var udlånet i marts på 48 milliarder. Nu er hele området til gengæld et af de områder Danske Bank kan risikere at tabe på.
 
Finansstrid om det krakkede tørlastrederi Atlas Shipping
Flere kreditorer beskylder Danske Bank for have ranet til sig i ledtog med kuratorer og de tidligere ejere af rederiet. Danske Bank og Danmarks Skibskreditfond har sikret majoriteten af deres tilgodehavender og de tidligere ejere har fået deres rederi finansieret af de øvrige kreditorer.
 
En kulegravning gennemført af Børsen viser nemlig at storbanken sammen med de tidligere ejere fik trukket Atlas Rederi som det eneste aktiv ud af konkursboet. Dette rederi har en stribe skibe i ordre i Kina og en lukrativ charterkontrakt liggende med schweiziske Carbofer.
Maritime Danmark/Dagbladet Børsen, 1/10 m07.25, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5806
 
Årets sidste krydstogtsskib i København
Torsdag lagde årets sidste krydstogtsskib som nr. 334 til i København. Det var Fred. Olsen Cruise Line's "Braemer". Ialt har 620.000 krydstogtspassagerer besøgt Købehavn og året har været det største for krydstogtsturismen. Tendensen er ikke flere skibe, men større skibe med flere passagerer.
 
I 2010 er der på nuværende tidspunkt anmeldt 310 skibe med 630.000 passagerer. Den dominerende position for København kan dog kun fastholdes hvis der fortsat investeres siger Ole Andersen, formand for Cruise Copenhagen Network.
Maritime Danmark/Cruise Copenhagen Network, 1/10 16.27, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5802
 
Nyhedsbrev fra Danske Havne nr. 9-2009
Indeholder:
* Leder: Havne hjælper Danmark til balance
* Lodsning
* Landsplanredegørelse
* Klarhed om havnenes skatteforhold
* Havstrategi på vej
* Oplæg til jernbanestrategi
* Penge til ø-færger
* Modulvogntog til Hundested Havn
* Odense Havn vinder klimapris
* Danske Havnes Initiativpris 2009
* Transport på sø er den mest miljøvenlige
* Maglende hjemtagelse af støttemidler til fisk
* Vestkysthavnegruppens årsmøde
* Kystkonference 2009
* Danske Havnes kursus om bygge og anlæg
* TØF's Havnekonference
* Hotelskibe?
* Møder og konferencer oktober-december 2009
 
Voldsom stigning af dagpengeansøgninger
I ASE (mest en a-kasse for selvstændige), steg antallet af dagpengeansøgere med 20% fra august til september. Danmarks Statistik's tal for ledigheden dykker kun frem til august, og viser overraskende at ledigheden har været stabil i sommer.
 
Historisk har ASE's tal imidlertid været retningsgivende for ledigheden herhjemme. Der er forskel i opgørelsesmetoderne hvor Danmarks Statistik opgør fuldtidsledige, mens ASE opgør alle dagpengeansøgere. Når ledigheden officielt ikke er steget hen over sommeren, kan det skyldes ferieperiodens indvirken.
 
Næsten uændret ledighed men øget aktivering
Omregnet til fuld tid og sæsonkorrigeret, steg ledigheden fra juli til august med 700 personer og nåede op på 103.700 fuldstidsledige. Ledighedsprocenten lå for tredje måned i træk på 3,7% af arbejdsstyrken. Ledighedstallet skal ses i sammenhæng med at aktiveringen i jobcenterregi steg med 900 fuldtidspersoner, medens antal aktiverede siden maj er steget med 3.600 personer svarende til en stigning på 22%. Ledigheden nåede sit laveste niveau i nyere tid i juni 2008 med 45.900 fuldtidsledige. Siden da er ledigheden steget med 57.800 svarende til 126%.
Danmarks Statistik, 1/01, http://www.dst.dk/nytudg/12188
 
Arbejdstidsregnskabet
Lønmodtagerne præsterede 1,4% flere arbejdstimer i 2008 end i 2007 og i samme periode steg antallet af beskæftigede lønmodtagere med 1,2%.
Danmarks Statistik, 1/10, http://www.dst.dk/nytudg/12367
 
Søfart nr. 40
Indeholder bl.a.:
Maersk Line vil erstatte 170 danske officerer med udlændinge
Økonomien hos Maersk Line er den direkte årsag til, at containerrederiet vil erstatte 170 af de i alt 800 danske officerer i skibene med udenlandske og billigere officerer. Rederiet orienterede i onsdags hjemmeværende seniorofficerer, skibsførere og maskinchefer, der var indkaldt til stormøde på hovedkontoret i København. Hos Søfartens Ledere benævnes onsdagen som en sort dag for dansk skibsfart.
 
Fionia Bank-salg uden shipping
Langt det meste af Fionia Banks shippingportefølje indgår ikke i salget til Nordea. Dermed følger shippingaktiviteterne over i Finansiel Stabilitet og betegnes i den forbindelse som særligt risikobehæftede. Der sigtes dog ikke mod de enkelte engagementer, understreger Finansiel Stabilitet.
 
Dannebrog og CS&P-folk i nyt finansierings-initiativ
Stifterne af investeringsvirksomheden CS & Partners og Dannebrog Rederi er klar med et nyt, fælles initiativ inden for skibsfinansiering. På kort sigt håber parterne at kunne rejse 100 mio. USD til investeringer i fondsregi i tankskibsmarkedet.
 
Nye lodstakster rammer mindre skibe og havne
De nye lodstakster, indført 1. oktober, kritiseres for at ramme især den mindre skibsfart og de mindre havne.
Foreningen Danske Havne påpeger, at reguleringen af lodstaksterne er direkte i modstrid med bestræbelserne på at fremme søtransporten. Kritikken bakkes op af Rederiforeningen for Mindre Skibe, der som konkret eksempel henviser til en stigning på 430 pct. for coasteren »Vest« ved passage coasteren »Vest« ved passage af Oddesundbroen.
 
Optaget af shippingelever reduceret fra 100 til 35
Optaget af elever på shippinguddannelsen i år tegner til at dykke markant, sammenlignet med sidste år.
Det registrerede optag er på nuværende tidspunkt på omkring 35, hvilket er blot en tredjedel af optaget de senere år.
 
Operatørfirma i høj sø
Bare få måneder efter, at en ny dansk-kinesisk operatørvirksomhed blev etableret, er den røget uklar med mindst to rederier og en befragter, som nu er gået rettens vej for at sikre deres påståede tilgodehavender. Operatørvirksomheden er Silverships Ltd., som har kontorer i Hong Kong og Shanghai og kontrolleres af danske Rene Rohrberg i Holbæk.
 
Nordjysk travlhed på trods af krisen
Midt i en finanskrisetid, der har ramt mange nordjyske virksomheder, findes der lyspunkter. Et af dem ligger i Hirtshals, hvor medarbejderne hos Wärtsilä glæder sig over, at virksomheden kan klare en meget bred en vifte af opgaver in-house. Så når en stor renoverings-ordre lander i Hirtshals, ligger langt de fleste arbejdstimer faktisk i det nordjyske.
 
»Danmark« togter, hvor andre tugter
80 lettere trætte, meget stemningsmættede og åbenlyst glade elever vendte mandag hjem med skoleskibet »Danmark« fra årets togt. Og selvom mange siger farvel til søen - med tak for oplevelsen - så står vel over halvdelen stadigt med mindst det ene søben klar til en maritim karriere.
Sæfart, 2/10
 
Baltic Dry Index
2284 (+64) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 1/10, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 521,10 DKK
100 Euro = 757,46 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 50,50
APM A-aktie: 34.100
APM B-aktie: 35.300
D/S Norden: 191
DFDS: 348
Mols-Linien: 63
Nordnet.dk, 1/10 09.00,
 
Thora Lund
025(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1