Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 1/10-2009 10.00
1/10-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Crown of Scandinavia", Oslo-København
Christian Petersen - 10.00 jura - Københavns Universitet
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Bjarne M. Olsen (SK) - feriedag
 
FRA MEDIER
Mærsk og danske officerer
Mærsk gør det eneste rigtige mener ministeren
Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen mener Mærsk gør det rigtige ved at tilpasse sig krisen og være klar når udviklingen vender. Ministeren vil heller ikke pille ved DIS-ordningen, som udgør en væsentlig rammebetingelse for de danske rederier, og som er afgørende for rederiernes internationale konkurrenceevne, og dermed fastholder rederiaktiviteten i Danmark.
 
Ministeren mener endvidere at Mærsk har taget sin tørn i stort omfang og løftet den danske beskæftigelse, men selv gode rammebetingelser kan ikke kompensere for en global krise. Hun vil dog bede Søfartsstyrelsen se på muligheder for efteruddannelse og omskoling af berørte danske skibsofiicerer.
 
Uddannelse til arbejdsløshed
Det er med stor beklagelse de studerende på de maritime uddannelser i dag har modtaget meddelelsen. om at Mærsk Line vil skille sig af med 170 danske skibsofficerer. Udmeldingen betyder at de studerende nu ikke kan forvente at udleve deres drømme på trods af års skolegang, hvor det klare budskab har været at der var brug for de danske skibsofficerer.
 
Udmeldingen fra Mærsk kommer netop i kølvandet på Rederiforeningens glædelige udtalelser om at målet for 200 nye skibsofficersstuderende var nået. Nu er det svært at se sig selv i den uniform som fremhæves på Mærsk's hjemmeside. Også Torm har meddelt deres skibsførerstuderende at de ikke kan garantere ansættelse efter endt uddannelse, selv om rederiet sejler med dispensationer på grund af påståede problemer med at skaffe dansk arbejdskraft.
 
Det er muligt at regeringens målsætning er Danmark som Europas førende søfartsnation - men det bliver åbenbart ikke med danskere ombord, medmindre der sker et kraftigt kursskifte. Marstal Navigationsskole (eleverne) har efter udmeldingen fra Mærsk besluttet at nedlægge al undervisning fra klokken 9 torsdag.
Søfartens Ledere, 30/9
 
Søfartens Ledere - sort dag for dansk skibsfart
"Det er en sort dag for dansk skibsfart og et hårdt slag for vores medlemmer i APMM,", siger formand for Søfartens Ledere Peer Bøje Brandenborg. At det sker gennem frivillige ordninger manglede da også bare, taget loyaliteten mellem rederi og skibsofficerer gennem tiderne i betragtning. Selvom budskabet er frivillighed ændrer det ikke ved indtrykket af at der ønskes afskaffelse af danske officerer i containerskibene.
 
Fratrædelsesordninger målrettes til officerer med lav anciennitet, hvilket indikerer at rederiet har brug for seniorfficererne (endnu) til at lede skibene. Med fortsat behov for seniorofficererne giver det ikke fornuft at save egen fødekæde over. Også de studerende i erhvervet er sendt til tælling udtaler Bøje Brandenborg.
 
Nu forhandles der om bedste mulige fratrædelsesordninger, muligheder for omplaceringer og efteruddannelse til andre skibstyper.Den 6. oktober optages forhandlinger mellem Mærsk, Danmarks Rederiforening, Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening om de frivillige fratrædelsesordninger. Søfartens Ledere vurderer at Mærsk kan spare mellem 30 og 33 millioner kroner om året hvis 170 danske officerer udskiftes med asiatere. Det første år vil besparelser forventeligt blive spist op af fratrædelsesordninger.
 
Søfartens Ledere - beskæftigelsen skal sikres
De 170 skibsofficerer som nu formentlig bliver skiftet ud, skal tilbydes andet arbejde i Det Blå Danmark, hvis der skal kunne findes fremtid og værdi i de mange skattekroner som Danmark har pumpet i dansk skibsfart, mener Per Bøje Brandenborg. Søfartens Ledere har bakket op om regeringens politik, som indebærer skattefrihed for de søfarende med tilhørende lavere løn og tonnageskatteordning.
 
Der er kæmpet for at rekruttere nye unge til erhvervet. I 2007 og 2008 var væksten så stor, at rederierne Torm og Herning Shipping har ansøgt Søfartsstyrelse og Erhvervsminister om dispensation til kravet om danske eller EU-skibsførere, og har fået dispensationen. Rederierne afviste at dispensationerne var begrundet i ønske om at undgå danske officerer. Faktum er at de to rederier i dag sejler rundt med 50 skibe uden en eneste dansker ombord, men med Dannebrog agter.
 
Derfor er det nu naturligt at Danmarks Rederiforening og dets medlemmer løfter i flok og sikrer beskæftigelsen for de danske officerer, ellers vil de få et stort forklaringsproblem over for de mange unge som de seneste år er rekrutteret under sloganet: "Lønnen er i top, og ikke to dage er ens. Du rejser hele verden rundt, og du får adgang til lederjobs både til lands og til vands."
 
Søfartens Ledere - DIS må rejses politisk
Hvis rederierne ikke evner at leve op til deres forpligtelser i DIS må sagen rejses politisk. Nu må både rederier og rederiforening vise at de er alle skattekronerne og de gunstige rammevilkår værd, siger Per Bøje Brandenborg.
 
Maskinmestrenes Forening - erhvervet har brug for danskerne
Formand for Maskinmestrenes Forening Per Jørgensen fastslår, at dansk søfart har brug for danske maskinmestre hvis effektiv og sikker drift skal bevares. Mærsk Line har udfordringer med at sikre rentabilitet, men Mærsk og andre rederier har brug for de danske maskinmestres kompetencer hvis omkostningerne til skibsdrift skal reduceres. Per Jørgensen understreger at maskinmestrenes kompetencer også kan bruges på andre områder, f.eks. offshore.
 
De søfarende skal uden tab sikres ny beskæftigelse eller relevant videreuddannelse. Hvis den danske position som en førende søfartsnation skal sikres, er det nødvendigt at udvikle beskæftigelsen af danske søfarende.
Maskinmestrenes Forening, 30/9 20.53, http://www.mmf.dk/nyheder/Sider/Søfarten.aspx
 
Maskinmestrenes Forening - maskinmestre får hurtigt job igen
Formand Per Jørgensen er ikke bekymret. Der er ingen grund til at dramatisere. Der er mangel på maskinmestre og medlemmerne er så kvalificerede at de hurtigt får nyt job, fastslår Per Jørgensen. Fra tid til anden er det nødvendigt for en virksomhed at tilpasse omkostningerne, og nu starter vi forhandlingerne om vilkår for fratrædelse siger formanden.
Business.dk/ritzau, 30/9 13.42,
 
CO-Søfart - rederierne saver deres skattegren over
Der er tale om en fortsat uforskammet udvikling overfor et samfund som understøtter rederiet gennem massive subsidier siger Ole Philipsen, formand for CO-Søfart. En midlertidig økonomisk krise bruges til at skære så dybt som muligt i forpligtelser over for samfundet. Måned for måned bliver det mere påtrængende at forholde sig til den samfundsmæssige understøttelse af erhvervet. Hvis rederifesten for skattekroner skal fortsætte uden danske søfarende, må rederierne finansiere deres egen fest.
 
Studerende boykotter undervisningen
I protest mod rederiet Mærsk vil 150 skibsofficersstuderende på Marstal Navigationsskole boykotte undervisningen i dag torsdag. De studerende frygter de spilder deres tid og uddanner sig til arbejdsløshed.
 
Vicedirektør i Danmarks Rederier - havet er blodrødt
De danske rederier står til at miste 60 milliarder kroner i år, og havet derude er blodrødt siger Jan Fritz Hansen. De fjernøstlige rederier er begunstigede af statsstøtte i langt større omfang end de danske. Når dansk skibsfarts lokomotiv, Mærsk Line, vil udskifte danske officerer med asiatere, så er det blot et udtryk for hvor hårdt krisen rammer, siger vicedirektøren. Han mener ikke Mærsk nu er med til at udhule den danske DIS-ordning. DIS-ordningen har betydet at den danske beskæftigelse er steget siden 1988 og rederierne lever op til deres forpligtelser og slækker heller ikke på rekrutteringen af unge til erhvervet.
 
Mærsk-chef Henrik Sloth - rederiet mister ikke kompetencer
Rederiet mener ikke de mister noget når de danske officerer forsvinder. I dag er 800 ud af i alt 3.000 officerer danske, og der opleves ikke stor forskel på arbejde og resultater. Rederiet er optaget af at bevare effektiviteten. og forventer ingen forskel når de danske officerer udskiftes.
 
De danske officerer har tidligere været rygraden i rederiet siden etableringen i 1904 hvor det har været en dyd at bruge officererne som rådgivere. Derfor har officererne traditionelt haft en stor stjerne i rederiet og de mødte gerne på hovedsædet under orlov. Men det er et spørgsmål om besparelser siger Henrik Sloth. Virksomheden har i år taget 112 danske officerselever ind, og rederiet vil leve op til de aftaler der er indgået.
 
Socialdemokratiet - rederiet skal have en opsang
Den socialdemokratiske erhvervsordfører Orla Hav siger det er på tide at minde A.P. Møller Mærsk om deres medansvar for samfundet, som følge af de mange gunstige skattevilkår de nyder godt af. Lene Espersen bør tage en alvorlig snak med erhvervsgiganten og minde om det samfundsmæssige ansvar. Når man giver rederierne så gode vilkår forventes også noget payback, i form af gode danske arbejdspladser og skattekroner, siger Orla Hav.
Business.dk/ritzau, 30/9 15.47, http://borsen.dk/politik/nyhed/166927/
 
DFDS nedlægger 27 stillinger på hovedkontoret
Efter en række tiltag for at beskære og tilpasse omkostningerne i virksomheden er turen nu kommet til selskabets hovedkontor, hvor 27 stillinger nedlægges. En række stillinger er i forvejen holdt ubesatte og i praksis vil det betyde fyring af 17 medarbejdere.
 
DFDS Seaways blev strømlinet i foråret 2008, og efterfølgende er tilsvarende projekter igangsat i de fragtbaserede forretningsområder. Gennem Projekt Lighthouse forsøges at finde besparelser i skibsdriften på 100 millioner om året fra og med 2010 på områderne: olieforbrug, bemanding, vedligehold, indkøb og forsyning mv. Bemandingen på de danskflagede fragtskibe er reduceret med to stillinger pr. skib, og fra 28. september blev bemandingen på skibe under litauisk flag reduceret med fire stillinger pr. skib.
De 27 stillinger som nu nedlægges på hovedkontoret svarer til 10% af de ansatte, som er fordelt i alle afdelinger.
DFDS Investor Nyheder, 30/9
 
Trods de mange tiltag forventes stadig et nul-resultat for 2009, hvorfor det er nødvendigt at fortsætte bestræbelserne på at reducere omkostningerne. Alle de opsagte er blevet fritstillet.
DFDS Extra News, 30/9
 
Mærsk - i øvrigt
Trafikken ændres
Fra oktober begynder rederiet at informere kunderne om rater og trafik som planlægges over de næste 12 måneder. Kapaciteten reduceres ved at anvende mindre skibe og bunkertillæget vil fremover blive justeret månedligt og ikke kvartalsvis. Ændringerne kan foretages fordi kapaciteten er skåret drastisk ned i de sidste måneder og det vil den formentlig fortsætte med at blive. På forskellige ruter er kapaciteten således skåret ned med 19-30%.
 
Mindre selskab sat til salg
Mærsk har sat en del af sit britiske helejede selskab Pentalvar Transport til salg. Virksomheden beskæftiger sig med salg, transport og opbevaring af containere i Storbritannien. Mærsk's britiske hovedselskab afviser dog at være i forhandlinger om salg af nogen virksomheder overhovedet.
Borsen.dk/Nyhedsbireaet Direkt, 30/9 14.01, http://borsen.dk/transport/nyhed/166913/
 
Mærsk hører ikke til i klima-eliten
Superkoncerner som Bayer, WalMart og Chevron scorer topkarakterer i verdens første analyse over klimapolitikken og CO2-udledninger hos de 500 største virksomheder. Derimod kæmper Mærsk og danske Novo Nordisk for overhovedet at komme med. Begge virksomheder glimrer ved deres fravær på listen over virksomheder der er bedst til at oplyse om CO2-udslippet og deres tiltag kampen mod klimaændringerne.
 
"Kanhave" og vibrationerne
Samsø Kommunes tekniske konsulent, Jens Kristensen, konkluderer i sin rapport om "Kanhave", at der ved en fart på over 14 knob opstår uhensigtsmæssige vibrationer uanset havdybden. Det er rederiets opfattelse at vibrationerne er forårsaget af strømningsproblemer omkring færgens thrustere. Man mener at problemerne kan elimineres ved at påbygge såkaldte stream-liners, men Jens Kristensen er ikke overbevist om at det vil være tilstrækkeligt. Det kan således ikke udelukkes at der indsuges luft fra havoverfladen. Nærmere analyser afventes.
SamsøPosten, 30/9
 
Færgen er et brændstof-svin
"Kanhave" bruger dobbelt så meget brændstof som sin forgænger og sviner. Enhedslisten kræver nu miljøhensyn ved udbud af kollektiv transport og mener det er grotesk at en ny færge betyder øget forurening og brændstofforbrug. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Kirsten Brosbøl er heller ikke imponeret og skyder skylden på Samsø Kommune som burde have været opmærksom på problemet. Det afviser Samsøs borgmester.
 
BornholmsTrafikken og Øresundsbroen
I to perioder fredag vil Øresundsbroen være lukket på grund af Barack Obamas besøg i København. Rejsende med Ystad-forbindelsen må derfor være indstillet på ventetider og selv holde øje med Øresundsbroens hjemmeside.
 
Maritim overvågning
Forsvarsminister Søren Gade deltog i et uformelt møde i Stockholm mellem forsvarsministre fra EU, hvor bl.a. maritim overvågning var sat på dagsordenen. SUCBAS blev fremhævet som et godt eksempel. Systemet handler om at få mest muligt ud af eksisterende systemer gennem pragmatisk samarbejde og informationsudveksling mellem Østersø-landene. Det svenske formandsskab for EU vil nu undersøge hvordan man i EU-regi kan bruge erfaringerne fra SUCBAS.
 
Havstigning på to meter uundgåelig
En af verdens førende havforskere mener det er umuligt at bremse den vandstandsstigning som netop nu finder sted, også selv om CO2-udledningen blev reduceret til nul i morgen. Haveksperternes kontante prognose for udviklingen er, at menneskeheden må forberede sig på en global vandstigning op til fem meter over de kommende 300 år.
 
Det særlige ved vandstigningerne er at de begynder ganske langsomt, men når først de er i gang er de umulige at stoppe siger en førende ekspert, Stefan Rahmstorf fra Tysklands Postdams Institute. Stigningen kan ikke stoppes med mindre det lykkes at afkøle planeten, hvilket vil sige at trække CO2 ud af atmosfæren.
 
Nye ansvarsfordelinger i metalhuset
Dansk Metals daglige ledelse i forbundshuset har rokeret på nogle opgaver:
* Sekretariatet for offentligt ansatte og Forhandlingssekretariatet lægges sammen til Forhandlingssekretariatet med forbundssektretær Keld Bækkelund Hansen som daglig leder.
* Forbundssekretær Kenneth Bergen bliver leder af Miljø- og socialsekretariatet
* Uddannelsessekretariatet og IT, Tele, Data og kommunikatkionssekretariatet lægges sammen til Uddannelses- og IKT-sekretariatet med forbundssekretær Per Påskesen som leder.
* Forbundssekretær Per H. Madsen bliver leder af Organisationssekretariatet
 
Ingen lønstigninger til de privatansatte - siger arbejdsgiverne
Topchefer fra danske virksomheder melder nu ud at lønmodtagerne på det private arbejdsmarked ikke skal forvente lønstigninger ved de kommende overenskomstforhandlinger. Skal der betales mere, skal der arbejdes mere, lyder tonen. Kommer det til strejke må industrien tage den med. Bliver der tale om en overenskomstaftale over flere år, f.eks. fem år, kan der forekomme en meget begrænset lønudvikling. Med en arbejdsuge på 40 timer kan der kompenseres med lønstigning.
 
Principiel dom om loyalitetsbonus
En dom giver Ingeniørforeningen medhold i at en loyalitetsbonus skal udbetales også når den ansatte siger op før tid. Dommen blev vundet over Energinet.dk hvor man gennem en speciel bonusordning købte en række medarbejdere til at blive, da et stort kontrolrum skulle flyttes fra Ballerup til Jylland. Overførslen til Jylland var så teknisk kompliceret at den varede i tre år, hvor medarbejderne blev tilbudt en fratrædelsesbonus. Jo længere de blev desto større bonus.
 
Den pågældende ingeniør forlod arbejdspladsen fire måneder før jobbet var udført, og virksomheden mente derfor ikke han skulle have lagt den sidste del af bonussen oven i hans faste løn. ("virksomheden udbetalte den progressive bonus over to et halvt år, og ingeniøren har nu fået den bonus, der svarer til den periode, han har været i virksomheden efter fusionen, nemlig to år og to måneder" - Ingeniøren.dk)
 
SAS
Aftale med luftfartsfunktionærerne ved at være på plads
Med mindre der sker noget uventet ser det nu ud til at SAS at ved at have en aftale med de omkring 2.100 luftfartsfunktionærer på plads, udtaler formanden for HK Luftfart. Forhandlingssituationen har været positiv med konstruktive forhandlinger.
 
Der pågår stadig forhandlinger med kabinepersonalets fagforening CAU, men her er formanden mere fåmælt, og har ingen kommentarer til forhandlingssituationen.
 
Varsler fyringer af stewardesser
Selskabet har skåret kraftigt ned i antal afgange fordi kunderne svigter og det betyder desværre at der er overtallige blandt kabinepersonalet, siger kommunikationschef for SAS Mikkel Thrane. Medarbejderne er varslet i brev, men SAS vil ikke sætte tal på antal stillinger som er omfattet. SAS håber at antal fyresedler kan reduceres ved aftaler om frivillig fratræden.
 
Personer uden beskæftigelse
I andet kvartal af 2009 var 811.900 i alderen 16-64 år uden ordinær beskæftigelse, svarende til 22,8% af alle i aldersgruppen. Der er markante kommunale forskelle med højeste andele på Lolland og Langeland hvor ca. en tredjedel var uden beskæftigelse, mens det i Gentofte og Rudersdal kun var hver ottende. Fra andet kvartal 2008 til 2. kvartal 2009 er antallet i gruppen steget med 51.100 personer.
Danmarks Statistik, 30/9, http://www.dst.dk/nytudg/13073
 
Efterløn
Af de 60-64-årige med dansk oprindelse var 25% af mændene og 35% af kvinderne på efterløn i 2. kvartal af 2009. Til sammenligning var de samme procenter for personer fra ikke-vestlige lande på 21% for mændene og 14% af kvinderne.
I alt var der 129.800 efterlønsmodtagere omregnet til fuld tid i 2. kvartal. Det svarer til at knap en tredjedel af befolkningen i alderen 60-64 år er på efterløn. Andelen er faldet med 2% til sammenligning med 2. kvartal i 2008.
Danmarks Statistik, 30/9, http://www.dst.dk/nytudg/12243
 
Baltic Dry Index
2220 (+35) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 30/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 521,10 DKK
100 Euro = 757,46 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 50,50
APM A-aktie: 34.100
APM B-aktie: 35.300
D/S Norden: 191
DFDS: 348
Mols-Linien: 63
Nordnet.dk, 1/10 09.00,
 
Thora Lund
024(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1