Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
Man 28/9-2009 10.00
28.9-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Pearl of Scandinavia" - København-Oslo
Faglig afdeling - 13.30 møde
Ole Strandberg - arbejder hjemme, Rødovre 13.30
 
FRA MEDIER
(opdateret fra fredag morgen)
 
To lig i mafia-sunket skib
En mafia-afhopper har tippet det italienske politi om skibe med bl.a. radioaktivt affald, som mafiaen har skaffet af vejen ved at sænke dem ud for den italienske kyst. Politiet har nu haft undervandskameraer nede og fotografere et skib som er lokaliseret efter afsløringerne, og her har kameraerne ikke bare afsløret giftaffald, men også hvad der ligner to lig. Politiet gætter på der er tale om besætningsmedlemmer som enten er omkommet under sænkningen, eller som er blevet slået ihjel. Ifølge det frafaldne mafiamedlem har mafiaen sænket mere end 30 skibe med giftaffald mod betaling fra europæiske firmaer.
 
Dansk skib arresteret i Gibraltar
Kemikalietankskibet "Antisana Jorf" som ejes af Antisana Ship-Finance II ApS i Nykøbing Falster, er tilbageholdt i Gibraltar med salg for øje og på begæring fra en låntager. Skibet er 24 år gammelt, på 5.357 BT og drives af Holger Kristiansens Eftf. i Nykøbing Falster.
Maritime Danmark/Søfart, 25/9 13.18, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5751
 
Mærsk fortsætter måske samarbejdet med havnen i Charleston, USA
I 2008 besluttede Mærsk Line at stoppe samarbejdet med havnen i Sourh Carolina (på grund af lønstridigheder med fagforeningerne), og opsagde kontrakterne til udløb med udgangen af 2010. En ny chef for havnen forventer nu der er nået en løsning med rederiet inden månedens udgang, og begge parter udtaler at der håbes på en favorabel løsning.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 25/9 08.31, http://borsen.dk/investor/nyhed/166557/
 
Mitsui nedjusterer
Det japanske rederi forventer nu et underskud for året på 9,5 milliarder yen (526 millioner kroner), mod et tidligere forventet overskud på 7 milliarder yen. Baggrunden er højere omkostninger i containerdivisionen. Omvendt er genopretning af fragtrater og volumen-forventninger som hidtil forventet.
 
Stadig længere mellem laster til supertankerne
Der er nu 20% flere supertankere end der er brug for. I den seneste uge har de sænket gennemsnitshastigheden med 3,5% til kun 8,98 knob. De gennemsnitlige omkostninger for at sejle med en supertanker er på 11.603 dollar om dagen, men skibene sluttes i aftaler på 8.333 dollar om dagen.
Maritime Danmark/businesstimes.com.sg, 28/9 06.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5758
 
"Kanhave" og Samsø
Konsulenten for Samsø Kommune som har vurderet den tekniske situation omkring "Kanhave" konkluderer i sin rapport, at det langt fra er sikkert færgen nogensinde vil kunne opfylde kontrakten med en overfartstid på 50 minutter. Teknikeren har lokaliseret 13 punkter som ikke kan opfyldes for tiden, og mens de to betegnes som "måske realistiske at opfylde", betegnes seks punkter som "urealistiske". Udover sejltiden, vil "Kanhave" også få problemer med at opfylde kontraktens vilkår om antal personbiler og lastbiler. Bestyrelsesformanden for NFS Per Gullestrup mener nok færgen vil kunne leve op til sejltiden, men har endnu ikke læst rapporten. Nyt møde mellem kommune og rederi er den 7. oktober.
 
"Kanhave" har simpelthen ikke motorkraft nok til at holde en sejlplan med 50 minutters overfartstid, skriver skibseksperten Jens Kristensen i sin rapport til Samsø Kommune. Det kan kun ske i optimale vejrforhold og "ved uhensigtsmæssig stor belastning af skibsmotorerne". Eksperten mener heller ikke løftet om 10 minutters havneophold kan overholdes når der er mange pasagerer og mange biler ombord. Endelig mener han at det bliver nødvendigt at grave sejlrenden i havnen i Hou dybere, hvis grundstødninger skal undgås ved lavvande fremover. Derudover påpeger eksperten en lang række fejl og tekniske mangler som behøver udbedring.
 
Norske skibsofficerer vil have standardiseret skibsbroen
Ifølge forbundet er broen på et skib nu blevet så indviklet at det er til fare for sikkerheden, horfor de ønsker hele broopbygningen standardiseret. Hver enkelt leverandør har sin egen måde at videregive informationer på, men det er for meget at forholde sig til 16-17 forskellige informationer når alarmen går. Det er f.eks. umuligt at skelne mellem vigtigt og ikke vigtigt. De norske skibsofficerers forbund fremhæver offshore-området hvor leverandørerne forsøger at koordinere deres produkter.
Maritime Danmark/tu.no, 25/9 12.27, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5750
 
DFDS all aboard weekly
Olieforbrug "Lisco Optima"
Da "Lisco Optima" i maj blev flyttet fra Kiel-Klaipeda til Klaipeda-Karlshamn skulle farten tilpasses fra 21 knob til 17,5 knob. Det viste sig imidlertid at olieforbruget blev relativt højt da maskinbelastningen kom under 50%. Ved teknisk snille er det nu lykkedes at reducere olieforbruget fra 145 kg pr. mil til 130 kg, og det forventes at der kan reduceres med yderligere 10%.
 
Tegner til ny rekordsæson for Canal Tours
Til og med august er der sejlet med 589.503 gæster, og med fire måneder tilbage forventes det at rekorden fra sidste år på 720.373 gæster vil blive slået.
 
Hotelaldelingen på "Crown" på udflugt
Efter nogle travle dage fik hele hotelafdelingen på "Crown" den 14. september en udflugt i en af færgens redningsbåde til den norske ø Gressholmen.
 
Tyverisag på "Crown"
En kedelig sag med tyveri af kød fra skibet er nu afgjort, og DFDS har fået medhold i sagen mod nogle ansatte.
DFDS, 25/9
 
Et bredt flertal i Folketinget har afsat penge til nye færger til småøerne
Der er afsat 210 millioner kroner til at skaffe bedre færger til 7 færgeruter. Det er ruterne til: Ærø, Nekselø, Agersø, Strynø, Venø, Fur og den fælles rute til Avernakø og Lyø.
 
Miljøskibe flyttet til Frederikshavn
De to miljøskibe "Gunnar Thorsen" og "Mette Environment" er nu permanent flyttet fra Holmen i København til Frederikshavn. En velkomstkomite fra Marinestation Frederikshavn tog imod fredag morgen kl. 10, da de første trosser blev smidt i land.
 
Næstved Havn føler sig lukningstruet af nye lodsafgifter
Havnechefen i Næstved er overbevist om at de nye lodsafgifter som træder i kraft 1. oktober, vil føre til lukning af erhvervshavnen i Næstved. For de små fragtskibe betyder de nye afgifter mere end en fordobling af udgifterne. Når det bliver billigere at sejle til Korsør og fragte det videre på landevejen til Næstved, så forsvinder behovet for havnen.
 
Klarhed om havnes skatteforhold
Efter flere års uklarhed har skatteministeriet trukket en anke til Højesteret i en sag om skatteforhold for Fredericia Havn. I den pågældende sag mente SKAT at havnen var skattepligtig af sine samlede indtægter, fordi havnen havde få og små lejemål som blev anvendt til andre formål end de rent havnerelaterede. Ifølge loven er havnerelaterede aktiviteter ellers ikke skattepligtige, fordi de er en del af landets infrastruktur.
 
Manila ramt af regn-katastrofe
Det centrale Manila er blevet ramt af de værste oversvømmelser i fire årtier efter den tropiske storm Ketsane. Uofficielt sættes dødstallet så højt som 500. Ifølge myndighederne er 312.000 blevet hjemløse (uofficielt tales der om en million).
 
LO vil gerne diskutere dagpengereform
Harald Børsting mener det er i orden Helle Thorning-Schmidt åbner op for en debat om at reformere dagpengesystemet. Hele systemet skal være mere atraktivt mener LO-formanden, og mener ikke der nødvendigvis skal være tale om stramninger, men om at blande kortene på en anden måde. De Radikale ønsker halvering af dagpengeperioden og højere takster, men det forslag vil Børsting ikke forholde sig konkret til endnu.
 
FOA-formanden advarer
Dennis Kristensen kalder det bekymrende at S-formanden åbner op for en diskussion af De Radikales dagpenge-forslag. "Det er tudetosset overhovedet at starte en sådan diskussion, når vi har stigende ledighed...", siger Dennis Kristensen.
 
S ønsker medlemsskab af a-kasse som forudsætning for fleksydelse og ledighedsydelse
På Socialdemokratiets kongres vil politisk ordfører Henrik Sass Larsen søge flertal til et forslag om, at både fleksydelse og ledighedsydelse forudsætter medlemsskab af en a-kasse (ledighedsydelse er en ydelse som udbetales når man er "visiteret" til fleksjob). Ifølge Henrik Sass Larsen vil en gennemførelse af forslaget kunne hjælpe folk i fleksjob så de får bedst mulig service. Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg er rystet over forslaget, og mener det svarer til hvis man krævede a-kassemedlemsskab for at kunne få kontanthjælp.
 
Nationalbankdirektøren mener det er godt med flere ledige
Efter en periode med arbejdsløshed som ligger under det naturlige niveau, er det sundt med en højere arbejdsløshed mener Bernstein. Advarslen kommer efter en periode med store lønstigninger hvor effektivitetsudviklingen ikke er fulgt med. Socialdemokratiet er uenige, og økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Århus Universitet er skeptisk, og henviser til 80'erne hvor den høje arbejdsløshed var ved at flå bunden ud af de offentlige finanser.
 
Højhastighedsbredbånd til alle vil skabe 45.000 nye job
Det viser beregninger foretaget af Dansk metal og Dansk Energi. En sådan bredbåndsstrategi vil samtidig bidrage med op mod 1% af det danske bruttonationalprodukt svarende til 14 milliarder kroner, og gøre Danmark til et attraktivt område for udenlandske virksomheder. Investeringer til fremtidssikring af bredbåndsnettet ligger i størrelsesordenen 30-35 milliarder kroner. Det er dyrt at etablere, men det er dyrere at lade være. Dansk Metal og Dansk Energi henviser til EU-kommissionen som efterlyser massive investeringer i højhastighedsbredbåndsnet.
 
Guide for sygedapengeområdet
Hjemmesiden sygeguide.dk er blevet opdateret og her kan man bl.a. finde oplysninger om:
* Hvis man er blevet syg fra sit arbejde
* Hvis man er blevet syg som arbejdsløs
* Hvis ens kollega er blevet syg
* Hvis man vil klage
 
Sociale udgifter 2008
Set bort fra posten "arbejdsløshed og beskæftigelse", steg alle andre sociale hovedposter i 2008.
I grove tal er hovedposterne for 2008 som følger:
- Alderdom: 190 milliarder
- Sygdom: 120 milliarder
- Invaliditet og revalidering: 80 milliarder
- Familier: 60 milliarder
- Arbejdsløshed og beskæftigelse: 20 milliarder
- Øvrige: 20 milliarder
- Administration: 15 milliarder
Danmarks Statistik, 25/9, http://www.dst.dk/nytudg/12531
 
S-kongressen stemte for forbud mod købesex
På indtrængende opfordring fra Mette Frederiksen stemte et flertal for forbud mod købesex. Det blev ikke omtalt i den forbindelse om unge kontanthjælpsmodtagere nu skal forbydes at gifte sig med ældre millionærer. Ej heller om det er i orden at sælge kroppen til jord- og betonarbejde.
 
Ugebrevet A4 - nr. 32
Indhold:
* Læger på privathospitaler tjener millioner
* Skattesmæk kan koste minister blodtud
* Fuldt hus på f.eks. produktionsskoler
* Virksomheder flytter hjem igen
* Fri os for offerrollen, feminister
* Kommuner søger tilskudsmillioner i blinde
* Misvisende kommuneundersøgelse
* Åbenhed om privatøkonomi i Århus Byråd
 
Konjunktur og arbejdsmarked uge 39
Indhold:
* Ny økonomisk prognose fra Nationalbanken
* Erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder
* Forbrugerne er mindre pessimistiske
* Det er relativt let at drive virksomhed i Danmark
* Flere aktiverede kontanthjælpsmodtagere
* Bilsalget er faldet med 30% på et år
 
Skoleskibet "Danmark"
Opankret Ebeltoft Vig 26/9 kl. 11.50 ankerpsn. 56:12N 010:35E.
ETA Frederikshavn 28/9
 
Baltic Dry Index
2183 (+20) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 25/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 519,98 DKK
100 Euro = 757,23 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 51
APM A-aktie: 32.700
APM B-aktie: 33.700
D/S Norden: 187,25
DFDS: 311
Mols-Linien: 63,50
Nordnet.dk, 28/9 09.00,
 
Thora Lund
021(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1