Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 25/9-2009 10.05
25/9-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Christian Petersen - ferie, retur mandag
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
 
Kaptajn dræbt og tre søfolk såret
Et syrisk, panamask indregistreret skib, var på vej til Mogadishu. Normalt bliver skibe på vej til Somalia eskorteret af politifolk oplyser den somaliske regering, men i dette tilfælde var eskorten kommet for sent og skibet blev kapret af pirater. Efter kapringen blev skibet stormet af soldater fra Den Afrikanske Union som drev piraterne på flugt, men forinden var kaptajnen blevet skudt da han nægtede at parere ordre om at skifte kurs. Yderligere blev tre søfolk såret.
 
IMB Live Piracy Report update
19/9 22.30 LT psn 03:00N 105:14E ud for Pulau Mangkai, Det Sydkinesiske Hav
Otte pirater bevæbnede med lange knive entrede en bulkcarrier i fart. De brød ind i 2. styrmands kabine, bandt hans hænder og truede ham med en lang kniv mod struben. Piraterne tvang 2. styrmand til at kalde på kaptajnen. Mens piraterne ventede på kaptajnen ved siden af hans kahyt, fik de øje på maskinchefen og bandt hans hænder. Piraterne for ind i kaptajnens kabine da døren blev åbnet. De truede kaptajnen med knive og koben og forlangte penge. Kaptajnens hænder blev bundet. De forlod skibet i en lang træ-skiff med skibets kontantbeholdning og personlige ejendele fra besætningen og forsvandt. Maskinchefen og 2. styrmand fik frigjort sig selv og slog alarm. Ingen kom til skade.
 
Mærsk skrumper igen på sociale ydelser til de søfarende
Efter rederiet for omkring fire år siden indførte totalt alkoholforbud på skibene (også for såkaldt alkoholfri vin, fordi det indeholdt en minimal promille), indførte rederiet som en slags social kompensation gratis sodavand til de søfarende. Nu meddeler rederiet til skibene, at sammen med mange andre indskrænkninger og besparelser i kostbudgetter, vil gratis udlevering af sodavand ophøre pr. 1. oktober. Alene på sodavands-kontoen ventes det at der kan spares 1 million dollar om året. Yderligere detaljer kan forventes sendt ud til skibene (og kun fantasien sætter grænser).
DAGEN, 25/9 10.00
 
Mærsk-opgør med gamle dyder
Med Nils Smedegaard Andersen i spidsen har den 105 år gamle virksomhed i tre år arbejdet målrettet på at eliminere gamle dyde, traditioner, arbejdsmetoder og gamle medarbejdere. Der er sagt farvel til flere end 6.000 medarbejdere, heraf en række fremtrædende kulturbærere. Skibsredernes egen kantine og prokuristernes kantine på Esplanaden er lukket i farten og nu står alle uanset rang i kø ved den samme buffet. Tidligere var det ikke velset at gå tidligere for at hente børn og ej heller at gå på barsel, og også den holdning har Smedegaard klart gjort op med. Også det obligatoriske slips er måske på vej i skrivebordsskuffen.
 
Elevuddannelse nedlagt
I dyb stilhed har Mærsk nedlagt sin berømte elevuddannelse, Mise, som i enkelte år har fået mere end 100.000 ansøgninger. Nu går koncernen direkte efter akademikere i ind- og udland. Taktikken er den samme som andre store internationale virksomheder bruger, hvor der ses mere direkte på konkrete krav til ansøgerne.
Maritime Danmark/business.dk, 25/9 08.02, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5745
 
CMA CGM tavs om møde med den franske regering
Rederiet som er en af de største konkurrenter til Mærsk Line skal mødes med det franske finansministerium og hovedbankerne for at drøfte den finansielle situation. Det oplyser businessmagasinet Challenges, men rederiet vil hverken be- eller afkræfte rygtet. Selskabet gentager blot at der arbejdes i flere spor for udviling og finansierimng.
 
Storkunde hos Norden erklæres måske konkurs
En bank har anmodet en russisk domstol om at erklære russiske Rusal for konkurs. Rusal er en af rederiet Nordens helt store kunder. Tidligere på året har Norden valgt at fjerne 100 millioner dollar fra sin årsprognose, fordi det viste sig at Rusal ikke længere var i stand til at honorere de aftaler virksomheden havde indgået med Norden. Tvister om lastekontrakter som ikke er forligt, er indbragt for domstole og voldgiftsretter, med udsigt til flerårige sager.
Maritime Danmark/Børsen, 24/9 15.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5741
 
"Kanhave" og Samsø
Tirsdag var der møde i det udvidede trafikudvalg hvor kommunens tekniske konsulent fremlagde sin rapport med vurderinger af oplysninger fra SamsøTrafikken. Sidst på dagen var der møde med repræsentanter for rederiet som fik forelagt konsulentens rapport til finstudie hjemme. Borgmesteren ønsker at holde kortene tæt til kroppen, men udtaler dog at kommunen går videre med "sund skeptis". Fra rederiets side er det lovet at fartplanen på 50+10 minutter vil blive overholdt fra 1. februar, og der foreligger allerede en fartplan med disse tider. Alle involverede er blevet bedt om at behandle oplysninger fra møderne fortroligt, men SamsøPosten antager dog de vil sive alligevel på øen.
SamsøPosten, 24/9
 
I indlæg i SamsøPosten forklarer formandsskabet for Nordic Ferry Services udførligt hvad der skete ved den lette grundstødning sidste søndag i havneindsejlingen i Hou, hvilke konsekvenser det havde for sejltider og hvordan kunderne havde fået forskellige tilbud om gratis alternative transporter mv.
SamsøPosten, 24/9
 
Krav om rejsekompensation
Folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S) fra Skanderborg-kredsen, mener NFS bør betale kompensation til de rejsende ved forsinkelser, på samme måde som DSB gør. Kirsten Brosbøl deltog torsdag i et krisemøde med transportministeren hvor alle partier var inviteret. På mødet gav direktør Mads Kofod og bestyrelsesformand Jens Stephensen en redegørelse for situationen. Ifølge folketingsmedlemmet har rederiet i dag meget røde ører, og hun mener, at hvis de nu lover at kunne sejle efter planen fra 1. februar, så må de også være villige til at give en slags rejsegaranti eller kompensationsmulighed som det kendes fra DSB.
 
Åbent hus på "Dueodde"
Den 6. oktober vil det myldre med skoleelever på den konventionelle færge "Dueodde". Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm, som sætter fokus på uddannelsesmuligheder på en færge. Målgruppen er 7. klasser og i besøgstiden deltager 9-12 hele skoleklasser. Pressen er velkommen.
 
Folketingsmedlemmer med "Hvidbjørnen"
Syv folketingsmedlemmer og repræsentanter fra Grønland sejlede med "Hvidbjørnen" fra Thule Air Base om aftenen den 9. september, ned langs den grønlandske vestkyst, for at danne sig et indtryk af forholdene i de grønlandske bygder og byer. Rejsen var planlagt af Rigsombudsmanden i Grønland for at give deltagerne indblik i sundhedsmæssige, sociale og kulturelle forhold i Grønland. Ruten medførte besøg i Qanaaq, Upernavik, Uummannaq, Aasiaat og Sisimiut for at ende i Nuuk. I alt blev der sejlet 1.700 sømil. Vejret var omskifteligt og et besøg i Kullorsuaq måtte aflyses. Der blev besøgt skoler, sygehuse og uddannelsesinstitutioner. På hele rejsen udviste deltagerne stor interesse i selve skibet.
 
Verdens maritime dag
Torsdag var det verdens maritime dag, og i år blev der sat fokus på klimaudfordringer under temaet "Klimaændring - også en udfordring for IMO". IMO har i løbet af året besluttet at nedlægge 9 grundlæggende principper for fremtidens regulering af CO2. Reguleringen skal gælde uanset flag og skibsfarten skal bidrage væsentligt til nedbringelse af forureningen. Der er endnu ikke indgået bindende aftaler, men arbejdet kulminerede med miljøkomiteens drøftelser i juli måned.
 
Lene Espersen blander sig i kommende overenskomstforhandlinger
Fagbevægelsen bør droppe alle krav om længere opsigelsesvarsler ved de kommende forhandlinger, advarer økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen i en artikel i Børsen, hvor hun udtaler at Metal-formandens udmeldinger på kongressen peger den forkerte vej, fordi det betyder at virksomhederne venter med at tage nye folk ind, og dermed faktisk skader metals egne medlemmer. Samtidig gentager hun det konservative ønske om at skære yderligere i dagpengeperioden.
 
Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Københavns Universitet, Jesper Due, mener meldingen øger risikoen for en storkonflikt til næste år. Konflikten på det offentlige område i 2008 var i høj grad en konsekvens af politisk indblanding, og forhandlingerne i 2010 bliver i forvejen vanskelige på grund af den økonomiske situation. Udmeldingerne fra Metal-formanden var afdæmpede, fordi han heller ikke elsker længere opsigelsesvarsler, men hvis politikerne blander sig, kan det meget vel betyde at længere opsigelsesvarsler bliver et prioriteret krav, mener Jesper Due. Med sine udtalelser piller ministeren ved balancerne i den danske model påpeger han.
 
Afgørende dom i ligelønsdiskussionen
Højesteret dømte torsdag Ikast Betonvarefabrik til at betale 674.637 kroner i efterløn til et kvindeligt medlem af Teknisk Landsforening, fordi hun tilbage fra 1999 og otte år frem fik mindre i løn end sine mandlige kollegaer for det samme arbejde. Formanden for Teknisk Landsforbund,
 
Gita Grüning, kalder dommen en historisk sejr for ligelønnen, og håber andre kvinder vil stå frem og kræve deres ret. Dommerne i Højesteret fastslår, at når en arbejdsgiver ikke har helt klare retningslinier for løndannelsen, så stilles der skærpede krav til den forklaring han afgiver om lønforskelle mellem mænd og kvinder. Dommerne fastslår endvidere at lønfastsættelsen skal afspejle de forhold som har konkret betydning for det arbejde som udføres. I 2005 blev der afsagt dom i sagen ved byretten i Roskilde som gik Teknisk Landsforbund imod, og denne dom blev senere stadfæstet af Østre Landsret.
 
Lønindkomst i staten 2008
Den gennemsnitlige lønindkomst for statsansatte var i 2008 kr. 280,30 i timen alt incl (dvs incl pension og meget mere). Ledere på højt niveau havde 441,90 kr. i timen, medens ansatte med mellemhøje kvalifikationer havde 256,18 kr. pr. præsteret time.
Danmarks Statistik, 24/9, http://www.dst.dk/nytudg/12533
 
Kontanthjælpsmodtagere
Kommunerne aktiver kontanthjælpsmodtagere i højere grad end tidligere. I juni var således 51.100 kontanthjælpsmodtagere i aktivering mod 43.000 i januar. Fra januar til juni steg antallet af kontanthjælpsmodtagere med 5% svarende til 7.000 personer. Der var i alt 145.000 personer der modtog økonomisk hjælp til forsørgelse i juni, heraf tegner kontanthjælpsmodtagerne sig for 54%, aktiverede kontanthjælpsmodtagere for 35%, personer på revalidering for 10% og modtagere af ledighedsydelse for 9%.
Danmarks Statistik, 24/9, http://www.dst.dk/nytudg/13100
 
Fraværsstatistik 2008
På DA-området udgjorde det samlede fravær 5,2% af den mulige arbejdstid i 2008. Heraf udgjorde sygefraværet 3,9%. For arbejdere udgjorde det samlede fravær 6,1%, mens det for funktionærer udgjorde 4,4%. For mænd var fraværet 5,3%, mens det var 8,8% for kvinder, heraf udgjorde sygefraværet henholdsvis 4,5 og 6,4%. Fraværet er stort set uændret set i forhold til 2007, og også fravær ved børns sygdom og for barsel er stort set uændret.
Dansk Arbejdsgiverforening, 24/9, http://www.da.dk/
 
Søfart nr. 30
Indeholder bl.a.:
Lodstaksterne hæves til 2001-niveau
Det Statslige Lodsvæsen, DanPilot, hæver 1. oktober lods-taksterne med i gennemsnit 21 pct. DanPilot, der skal være selvfinansierende, har siden 2007 været en underskudsforretning. Det skal de nye takster sætte en stopper for. Samtidig er takst-systemet blevet stærkt forenklet, og brugerne vil på DanPilots hjemmeside kunne klikke sig frem til en pris ved hjælp af en "Takst-beregner."
 
Subsidier spøger stadigt jo mere krisen kradser
De truende skyer fra syd og sydvest omkring nye statsstøtteordninger til skibsfarten fik absolut ingen opbakning fra dansk side, da sagen var oppe at vende i sidste uge. Konkret i form af principielle afvisninger af tanken fra både økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og Danmarks Rederiforenings side.
 
Flere skibe til Dania og Thor
Dania Marine og Thor Shipping udvider igen samarbejdet. De to rederier har overtaget henholdsvis teknisk og kommercielt management af fire Habro-ejede multipurpose-skibe og driver dermed ti skibe i fællesskab. To af skibene er allerede overtaget og har nu Thor-navne, mens de to sidste følger senere på måneden.
 
Reparationer kostede dyrt
Endnu et dansk, investor-ejet skib er løbet ind i økonomiske problemer og er nu arresteret med salg for øje. Kemikalietankskibet »Antisana Jorf« ligger således i øjeblikket arresteret i Gibraltar på begæring af långiveren. Baggrunden er en periode med mange tekniske problemer og deraf følgende høje driftsomkostninger, som ikke har kunnet hentes hjem i et skidt fragtmarked.
 
Vietnam trækker i APM
Flere A.P. Møller - Mærsk-selskaber har uafhængigt af hinanden sat stærkt fokus på Vietnam den seneste tid. Det gælder både Maersk Line, APM Terminals og senest Svitzer, der har etableret et nyt joint-venture med selskabet Saigon Shipping Join Stock Company om at etablere et fælles rederi i landet. Saigon Shipping har i øvrigt rederiet Erria som medejer.
 
Lovende tre-i-én-scrubber
Firmaet Ecospec fra Singapore kan tilsyneladende noget, ingen andre kan. I forbindelse med en miljøkonference i København fortalte firmaet om sin scrubber, der i testfasen har leveret meget lovende resultater: Den renser tilsyneladende helt uden kemikaliebrug røggasser ikke kun for svovlilter; men også for NOx og CO2.
 
Ventet redegørelse udeblev
Den ventede havneredegørelse foranlediget af værftssagen i Fredericia satte sit præg på den årlige Havnekonference i Grenå. Det selv om redegørelsen - af ukendte årsager - endnu ikke er færdig. Udover værftssagen gav et varslet tjek af havneloven anledning til en del debat på konferencen.
Søfart, 25/9
 
Skoleskibet "Danmark"
Afgang ankerplads 24/9 1010 LT 1 sm syd for Grenaa 56:22N 010:56E, opankret Ebeltoft Vig kl. 16.15 ankerpsn. 56:12N 010:35E.
Destination en hemmelighed som kun kaptajnen kender. Dagen skal gå med sejlads, sejlmanøvre og de sidste eksamener.
ETA Frederikshavn 28/9
 
Baltic Dry Index
2163 (-12) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 24/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 516,53 DKK
100 Euro = 757,23 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 51
APM A-aktie: 33.500
APM B-aktie: 33.800
D/S Norden: 193
DFDS: 333
Mols-Linien: 63
Nordnet.dk, 25/9 09.00,
 
Thora Lund
020(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1