Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 24/9-2009 10.00
24/9-2009
24 07
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 reception og møde resten af dagen
John Ibsen - 10.00 reception
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Christian Petersen - 10.00 jura Københavns Unviversitet
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
 
Rekordmange overfald i år
Allerede nu er der registreret flere piratoverfald i år end i hele året 2008, viser nye tal fra IMB. Næsten halvdelen af overfaldene er sket i Adenbugten. Samlet er 559 søfolk kidnappet ved 85 kapringer og 85 besætningsmedlemmer på 4 skibe befandt sig på opgørelsestidspunktet i piraters vold.
Maritime Danmark/Tradewinds, 24/9 08.13, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5733
 
IMB Live Piracy Report update
22/9 1555 UTC psn 22:14.6N 091:43.0E Chittagong red, Bangladesh
Fem bevæbnede røvere entrede en bulkcarrier fra agter. Vagthavende fattede mistanke under sin rutinerunde. Han kom i nærheden af røverne og blev truet med knive, men undslap. Alarm aktiveret og besætningen mønstret. Røverne undslap ved at hoppe i vandet. Undersøgelser viste det var lykkedes dem at stjæle udstyr fra skibet.
 
Mindre brand på bygdeskib ved Grønland
En mindre brand i et lysarmatur i et lastrum på bygdeskibet "Ulloq", medførte at et andet bygdeskib fra RAL, "Marie Martek", blev tilkaldt, og seks passagerer overflyttet. Passagererne blev herefter bragt til Nuuk hvor bygdeservice tog imod dem med tilbud om krisehjælp. "Ulloq" var på vej fra Kapisillit til Nuuk. Branden blev hurtigt slukket og skaderne på skibet er begrænsede. Der forestår dog en del rengøring efter sod og slukning af branden.
 
"Maersk Kendal" nu fri fra grundstødningen ved Singapore
Efter en uge hvor "Maersk Kendal" har været grounded ud for Singapore efter en grundstødning, er det nu lykkedes for et bjærgningsselskab at trække det 57.600 DWT store skib fri af grunden og bugsere det til en ankerplads i nærheden, hvor dykkere undersøger skibet. Før skibet kunne trækkes fri, var det nødvendigt at fjerne et større antal containere. "Maersk Kendal" sejler under britisk flag.
Maritime Danmark/Tradewinds, 23/9 13.36, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5725
 
"Kanhaves" regularitet
Mange myter kan aflives ved åbenhed. SamsøTrafikken har nu i skemaform lagt alle oplysninger om "Kanhaves" sejlplan, faktiske sejltider og forsinkelser ud på deres hjemmeside, med tilbagevirkende kraft fra 22. august. Med enkeltstående dage som undtagelser er der tale om forbavsende få forsinkelser, taget hele Samsø-debattens intensitet i betragtning. Skemaet vil fremover blive opdateret en gang i døgnet , om mandagen for fredag, lørdag og søndag.
 
Stena Line har krisetal
Rederiet har 20% mindre godsomsætning i år og venter et årsresultat med et underskud på mellem 200 og 250 millioner svenske kroner, til sammenligning med et overskud på 272 millioner i 2008. Antal passagerer er så nogenlunde stabilt. Samlet forventer rederiet at sejle med underskud de kommende par år.
Maritime Danmark/Tradewinds, 24/9 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5732
 
Rederiet M.H. Simonsen sagsøges efter dødsulykke
To sømænd omkom i forbindelse med bugsering af en slange fra tanskkibet "Orasila" til et anlæg i den grønlandske bygd Saarloq. De to sømænd omkom da en arbejdsbåd som skulle fragte slangen ind til landanlægget kæntrede. Ifølge Søfartsstyrelsen var årsagen til kæntringen at en påsvejset bøjle på arbejdsbåden havde forskubbet tyngdepunktet, samt fordi kommunikationen mellem "Orasila" og arbejdsbåden ikke fungerede. Da katastrofen var indtruffet viste det sig at projektøren på "Orasilas" mand-over-bord båd ikke fungerede.
 
Faderen til en af de omkomne vil nu have stillet rederiet til regnskab for sønnens død. Anklagerne mod rederiet lyder bl.a. på at ingen af de omkomne bar redningsveste og de udleverede overlevelsesdragter var for store.
Maritime Danmark/Sermitsiaq.gl, 23/9 10.40, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5722
 
Maersk Svitzer i joint venture med vietnamesisk Erria-selskab
Den vietnamesiske premierminister har netop været på officielt besøg i Danmark, og herunder også til frokost-besøg på Esplanaden, hvor han underskrev en aftale mellem Svitzer og det vietnamesiske statsrederi Saigon Shipping, hvori Erria har en ejerandel på 34,1%. Aftalen gælder bugseringsservice til containerterminaler og andre skibsoperatører i forskellige regioner i Vietnam.
 
Bredbåndsforbindelser til skibsfarten
Rederierne vil have systemer således at en lang række skibsopgaver kan klares ved at logge ind på skibets computer, og besætningerne efterspørger bedre forbindelser med lettere og hurtigere adgang til kommunikation, TV-udsendelser osv. Behov og interesser er store fra begge sider og udstyret er tilgængeligt.
 
"Det er kun et spørgsmål om tid - og konjunkturer - før kravene vil slå helt igennem", vurderer Jens Gegner Andreasen fra firmaet KVH Europe i Kokkedal. Stigende krav til papirdokumentationer før anløb af havne i f.eks. USA presser også på udviklingen, ligesom der allerede i dag kan tilbydes service på motoren og andre installationer via fjernadgang.
(lang artikel i Computerworld)
 
NATO-minerydningsstyrke 1 i den amerikanske øvelse
Under ledelse af danske "Thetis" opererer styrken i disse uger på den amerikanske østkyst, med deltagelse af minerydningsfartøjer fra seks nationer, samt det amerikanske hangarskib USS "Harry S. Truman" og skibets flåde af eskortefartøjer. Under øvelserne er der ryddet miner i et simuleret stræde og 15 udlagte øvelsesminer lokaliseret og bortsprængt på fartøjernes dæk. Minerydningsstyrken høstede stor anerkendelse fra USS Navy, og for at have bragt hangarskibet og eskorteflåden "sikkert" gennem det minefyldte farvand.
 
Rotterdam-konventionen underskrevet af Danmark
Onsdag underskrev Danmark sammen med en række andre lande FN's nye konvention om transport af gods til søs og tilknyttede transportformer. Reglerne træder i kraft når 20 lande har ratificeret. Reglerne antages at ville give store fordele for international handel og transport, ved at harmonisere og forenkle gældende regler, og indebærer større forudsigelighed og klarhed i kommercielle forhold og retsforhold. Der vil være betydelige administrative lettelser forbundet med reglerne. Reglerne vil herudover udgøre et bolværk mod regionale regler som bl.a. ses i EU-regi.
 
Rederiforeningen opfordrer til hurtig national vedtagelse i Danmark med tilhørende indarbejdelse i Søloven. Danmark bør virke aktivt for reglernes virkeliggørelse, så de kan træde i kraft inden for et par år.
 
En test-platform for bølgeenergi endte på havbunden
En 80 tons tung platform til produktion af bølgeenergi kæntrede og sank på vej ud til sin planlagte position. Platformen er nu sat på grund og sikret tre mil øst for Southwold Havn, og firmaet Trident er ved at planlægge en mere egnet position. Trident har meldt ud at testanlægget forventes at kunne levere en optimal udgangseffekt på 20-30 kW.
 
Medicinalfirmaet Lundbeck massefyrer
I en pressemeddelelse oplyser firmaet at 10% af medarbejderne svarende til 200-220 ansatte vil blive fyret. På verdensplan beskæftiger firmaet 5.500. Fyringsbegrundelsen er behov for at frigøre midler til nye investeringer. Fyringerne kommer til at ramme bredt og også hele afdelinger som nedlægges. Lundbech oplyser at der vil blive taget hånd om de opsagte medarbejdere som vil få støtte til et nyt afsæt.
 
DI forventer fyringer frem til årskiftet 2011
Dansk Industri venter ikke produktionen er tilbage på tidligt 2008-niveau, før om 39 måneder. Skal man tro DI, kan vi i 2013 se tilbage på en ledighed som toppede ved udgangen af 2010 med 175.000 arbejdsløse. Det bliver også et farvel til 20.000 udlændinge som må opgive at finde arbejde i Danmark. Beskæftigelsen ventes at stige svagt i den offentlige sektor, men samtidig vil der forsvinde 190.000 job i den private sektor.
 
Tallene er hentet fra DI's efterårsprognose som er deprimerende læsning. Prognosen offentliggøres forud for DI's erhvervspolitiske topmøde i næste uge. DI vil på mødet fremlægge et katalog med initiativer som skal hjælpe os ud af krisen.
 
Firmalogo på røven giver højere løn
Zentropa-bossen Peter Aalbæk Jensen har givet sine elever et tilnud om gratis at få tatoteveret firmalogoet midt på røven. Foreløbig har 6 af de 25 elever takket ja til tilbuddet, selvom et par stykker har fået tilladelse til anden placering. Ifølge Peter Aalbæk Jensen vil de elever som takker ja, stå foran i køen til avancementer og bedre løn, og senere til en fast stilling i filmselskabet.
 
Formanden for Film og TV-arbejder Foreningen, Jens Bidstrup, ryster på hovedet, er forarget og synes det er ulækkert. Han mener klappen er gået ned for den alfaderlige hyggeonkel Aalbæk. Zentropa-chefen selv glæder sig over at tænke på de tatoverede røve som i fremtiden vil sætte sig i chefstolene i den danske filmindustri.
 
Hekse myrdes i titusindvis
Onsdag mødtes en række eksperter fra FN og private organisationer i Geneve for at drøfte nutidens hekseforfølgelser. Ifølge nogle FN-kilder myrdes i titusindvis af "hekse" årligt fra Sydafrika til Indien, og repræsentanter fra Nepal og Papua Ny Guinea oplyser at "heksejagt" er almindeligt både i landdistrikter og i bysamfund. Når det gælder tæv, forfølgelse og bortvisning løber tallet op i millioner. Det er vold og forfølgelse som spreder sig rundt omkring på jorden, siger Jess Crisp fra FN's flygtningehøjkommisariat. Det er kvinder og børn som er udsatte.
Jyllandsposten/ritzau, 23/9 20.18, http://jp.dk/udland/article1827161.ece
 
Fri hash i København et skridt nærmere
Et embedsmandsnotat som beskriver konkrete modeller for en treårig forsøgsordning med statskontrolleret handel med hash i København, betegnes af politikere på Københavns Rådhus som et skridt nærmere realisering af et sådant marked. Der er principielt et politisk flertal på Rådhuset bestående af S, SF, Enhedslisten og de radikale plus venstremanden Lars Dueholm, hvor der blot har manglet enighed om en konkret model. De to modeller som har været i diskussion er salgssteder som apoteker eller cafeer efter den hollandske model.
 
Det antages at legalt hashsalg i København vil kunne fjerne to tredjedele af den illegale handel, og samtidig give en fortjeneste på mere end en halv milliard kroner ud af en omsætning på 700 millioner kroner årligt. Embedsmændene afviser at fri hashhandel vil føre til flere brugere eller misbrugere fordi det ikke er erfaringen fra andre lande hvor fri hashhandel praktiseres. Butikkerne er tænkt forbeholdt beboere i Københavns Kommune.
 
Tom Behnke mener forslaget er naivt:
 
Skoleskibet "Danmark"
Middagspsn 23/9 12.00 UTC 56:39N 011:40V
Planen er at finde en ankerplads langs Jyllands østkyst, men indtil videre krydses der mellem Sjælland og Anholt. Vinden er i vest og frisk og vejret er ustabilt.
ETA Frederikshavn 28/9
 
Baltic Dry Index
2175 (-71) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 23/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 515,99 DKK
100 Euro = 757,21 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 52,50
APM A-aktie: 33.400
APM B-aktie: 34.500
D/S Norden: 187
DFDS: 350
Mols-Linien: 63,50
Nordnet.dk, 24/9 09.00,
 
Thora Lund
019(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1