Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Ons 23/9-2009 10.00
23/9-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Christian Petersen - ferie til og med 24/9
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
IMB Live Piracy Report update
21/9 psn uden for molen, Lagos Havn, Nigeria
Ni røvere i to både kom langs agterenden af et bilskib. Det lykkedes en af røverne at komme ombord. Besætningsmedlemmer fik øje på røverne og råbte af dem. Røverne opgav deres forehavende og forsvandt.
 
20/9 08.15 LT psn 03:59N 006:46E Bonny River, Nigeria
Seks pirater bevæbnede med skydevåben entrede et køleskib i fart/drivende. Piraterne stjal kontanter fra skib og besætning og ransagede besætningskahytterne hvor de stjal personlige ejendele. Efter en time forlod piraterne skibet. Ingen besætningsmedlemmer kommet til skade. SSAS alarm aktiveret.
ICC Commercial Crime Services, 22/9,
 
Finsk passagerfærge drev rundt i 45 minutter med 1.200 passagerer
Fredag nat drev M/S "Mariella" rundt i Østersøen i 45 minutter med blackout og kun nødbelysning, på vej fra Finland til Sverige. Skibet befandt sig tæt på Ålandsøerne. Efter 45 minutter lykkedes det at få genstartet maskinerne. Problemet var svigtende brændstofforsyning til det dieselelektriske system.
Maritime Danmark/Forbes, 22/9 10.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5708
 
Australsk krigsskib opbringer bådflygtninge
En båd som nærmede sig den australske nordvestkyst ved totiden om natten, er blevet opbragt med 98 bådflygtninge som nu er anbragt i arresten på Juleøen. Indtil videre er 1.500 bådflygtninge blevet opbragt i år, og nattens båd er den syvende som er opdaget ud for Vestaustralien på to uger.
Jyllandsposten, 23/9 06.47, http://jp.dk/udland/article1826022.ece
 
Tankskibsflåden vokser fortsat
Selvom stadig flere skibe lægges op, vokser den samlede tankskibsflåde fortsat, omend i et langsommere tempo end før. I dag er der tilsammen 7.516 tankskibe på verdensplan og tallet forventes at vokse med 1,9% årligt i de næste fem år.
Maritime Danmark/Tanker Operator, 22/9 14.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5712
 
Smedegaard på charmeoffensiv i USA
Nils Smedegaard Andersen er i disse dage i New York og Boston for at snakke med udvalgte nuværende og potentielle investorer. I et par år har Mærsk-toppen præsenteret nye regnskaber i København og London, og nu er USA kommet på listen hvor der vil blive præsentationer i New York. Det er investorbanken Morgan Stanley som arrangerer møderne. Det antages at være noget investorerne sætter stor pris på.
 
Skotterne er vrede på Mærsk
Mærsk Line har oplagt fem skibe i en billedskøn skotsk fjord hvor de ligger passive hen, og et parlamentsmedlem fra Bute er rasende over at søfartsmyndigheden i Clydeport har givet tilladelsen. Svaret fra søfartsmyndigheden er at tilladlesen er givet af sikkerhedshensyn, og de afviser at antallet af oplagte skibe kan få lov at stige til 20. Det sandsynlige antal er fem eller seks som Mærsk har liggende i dag.
 
Tidligere har parlamentsmedlemmet bedt transportministeren gøre alt for at få skibene fjernet, og han mener retten til at give "opholdstilladelse" for henlagte skibe, skal fjernes fra Clydeport-myndigheden. Ifølge BT har Mærsk ikke planer om at fjerne skibene.
 
Seks russiske skibe på tvangsauktion i Hongkong
Seks russiske skibe tilhørende konkursramte ST Shipmanagement som er indregistreret på Marshall-øerne, skal nu sælges på tvangsauktion for at indfri gæld. Tidligere er en tvangsauktion blevet undgået da søfolkene ombord fik deres løn med et halvt års tilbagevirkende kraft, hvorefter skibene blev sejlet til Hongkong med henblik på salg i almindelig handel. Det er mislykkedes, og skibene går nu på tvangsauktion.
Maritime Danmark/Itar-tass.com, 23/9 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5718
 
Samsø og "Kanhave"
I læserbrev i SamsøPosten udtrykker en læser nu tak til formandskabet for Nordic Ferry Services A/S, for deres redegørelse i forbindelse med bygning og indsættelse af "Kanhave". Til gengæld for den positive orientering, mener læseren at samsingerne nu også skal være positive og give rederi og de ansatte den fornødne ro og tid til at udføre deres arbejde.
SamsøPosten, 22/9
 
Kyholm" fortsætter på Sjællandsruten
Efter SamsøTrafikken pr. 1. juli overtog sejladsen og kontrakten på ruten mellem Sjælland og Samsø, var det hensigten at en ny færge tilsvarende "Kanhave" skulle indsættes på ruten fra 1. januar 2010. Beslutningen er nu ændret og der indsættes ikke anden tonnage end den som er aftalt med Trafikstyrelsen. Det betyder at "Kyholm" fortsætter som den faste færge i resten af udbudsperioden.
 
Konkret vil der ske det, at det nuværende leje flyttes til den nye Samsø-terminal som bliver placeret overfor stationen. Det giver kortere afstand for gående og bedre til- og frakørselsforhold til færgen. Arbejdet i havnen forventes færdigt til nytår.
 
Michael Højgaard fra krakkede Atlas Shipping i spidsen for nyt rederi
Flere topfolk fra den krakkede rederikoncern Atlas Shipping er tilbage i topposter i andre rederier. Michael Højgaard er således topchef i det nye rederi Nordia Bulk som han også er medejer af. Rederiet ejes sammen med en græsk reder, som ejer 80% af Nordia Bulk.
Maritime Danmark/Børsen, 22/9 08.45, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5706
 
Barkentinen "Loa" reddes af Ålborg kommune
Med et forventet rente- og afdragsfrit lån på 10,5 millioner kroner til fonden Tall Ship Ålborg, kan barkentinen forblive i fondens besiddelse. Lånet skal bruges til at indfri restgælden, og forhindre at skibet må sælges til en rigmand for en slik. Borgmesteren ønsker ikke at de mennesker som har lagt en kæmpe indsats i skibet, bare skal se den forsvinde i det blå, og han mener at byen som ligger ved en fjord skal gøre noget for at uddanne unge i at sejle.
Maritime Danmark/Nordjyske.dk, 22/9 15.16, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5714
 
Flere civile søfarende søger ind ved Søværnet
Siden 2007 da en uddannelse som kontraktofficer blev oprettet, er et støt stigende antal skibsførere og maskinmestre søgt ind ved Søværnet. Stort set alle som har søgt har fået lov at starte uddannelsen, og det forventes at der oprettes et meget stort hold til næste år. Udover at kendskabet til uddannelsen stille og roligt har bredt sig, mener uddannelsesofficer Anders Ridderberg, at også muligheden for at kunne deltage i en piratjagt trækker interesse for uddannelsen.
 
Isbryderne bruges som hotelskib for løbere
Torsdag når Forbundsmesterskaberne i Croos Country afholdes i Frederikshavn, vil isbryderne "Danbjørn" og "Isbjørn" blive brugt som hotelskibe til deltagere fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Marinehjemmeværnet.
 
Lægestuderende på togt i Nordatlanten
To lægestuderende fra Århus Universitet var i sommers på togt med "Hvidbjørnen" for at arbejde som babydoc hvor skibslægens arbejde følges. Efter mange fantastiske oplevelser er de to nu tændte på Forsvarets reservelægeuddannelse når de er færdige med studiet. Uddannelsen varer 1 år.
 
Revision af STCW-konventionen
Fra den 7. til den 11. september har IMO's underkomite om uddannelse og vagthold (STCW-komiteen), holdt ekstraordinært møde i London. Det var fortsatte drøftelser om en gennemgribende revision af konventionen samt drøftelser om sikker bemanding som var på dagsordenen. Der blev ikke truffet endelige beslutninger og alle spørgsmål blev ikke afklaret. Et væsentligt spørgsmål var udvidelse af hviletiden fra 70 til 77 timer om ugen med tilhørende regler for tilladte fravigelser. Der er fortsat ikke enighed om et EU-forslag om fravigelser i særlige situationer mod at fastholde de 70 timer om ugen.
 
På trods af ønske fra dansk og norsk side om indførelse af bindende krav til uddannelse og kvalifikationer ved sejlads i arktiske områder, fandt en række lande at det gik ud over arbejdsgruppens mandat. Der var derfor kun enighed om vejledende krav til sejladsen i det arktiske.
 
Lindø-Mekka for grøn energi
Om to uger mødes en række store danske virksomheder, med en dagsorden om at etablere rammerne for at udvikle værftets store arealer til et udviklingscenter for vind- og bølgeenergi. Blandt deltagerne er: Mærsk, Danfoss, Vestas, Siemens, Dong Energy og Skykon. Mødet afholdes 7. oktober og er et lukket arbejdsmøde hvor der skal træffes konkrete beslutninher.
 
Efterbetaling til fyret flexjobber
Næstved Kommune havde ansat en flexjobber til at lave kaffe, mad og tage fotokopier. Vedkommende havde syv års skolegang bag sig, men blev fyret fordi hun ikke havde styr på regnskaberne, eller havde begået underslæb. Retten i Næstved har nu fundet at fyringen i 2003 var usaglig fordi hun slet ikke var ansat til at have med regnskaber at gøre, og dermed har hun fået ret til en ledighedsydelse som kommunen har nægtet hende i seks år, selvom de tabte en straffesag med den ansatte i sin tid. Siden 2003 har hun været henvist til kontanthjælp og kommunen skal nu efterbetale differencen til ledighedsydelse for de seks år.
 
Arbejdsskadestyrelsen støvsuger arkiver for fejlafgørelser
Med baggrund i Politikens artikel om fejlagtige afgørelser som er baseret på sprogforbistringer mellem læger og jurister, i forbindelse med begrebet "overvejende sandsynligt" om årsagssammenhæng, vil Arbejdsskadestyrelsen nu gennemgå mellem 1.200 og 1.500 sager fra de sidste fem år hvor Retslægerådet har været involveret. Direktør i styrelsen tror ikke der er sket mange fejltagelser, men nu gennemgås sagerne så eventuelle tvivlsspørgsmål kan blive opklaret ved en genoptagelse.
 
For juristerne betyder "overvejende sandsynligt" mere end 50%'s sandsynlighed, mens der for læger er tale om næsten 100% sandsynlighed. Siden 2006 har lægerne droppet udtrykker "overvejende sandsynligt" og bruger nu blot udtrykket "sandsynligt". Men det har Retslægerådet ikke fortalt de involverede jurister som træffer beslutninger om erstatninger, og det kan have haft betydning for afgørelserne.
 
Ankestyrelsen som årligt behandler 14.000 klager og sender ca. 100 videre til domstolene, er overraskede over de intet har fået at vide. Ankestyrelsen kan ikke umiddelbart finde sager hvor Retslægerådet har været involveret, men vil fremover være opmærksom på sprogbrugen og ellers opfordre fagforeninger og forsikringsselskaber til at rette henvendelse om eventuelle konkrete sager.
 
Forbrugerforventninger
Indikatoren for forbrugertilliden lå i september på -1,1 og er dermed på et lidt højere niveau end i august. Forventninger er at både Danmarks og egen økonomisk situation er bedre om et år, end den er i dag, mens den til gengæld opfattes som ringere i dag end den var for et år siden.
Danmarks Statistik, 22/9, http://www.dst.dk/nytudg/12068
 
Så kan de måske levere noget ordentligt
Sammenslutningen af nigerianske ingeniører anbefaler at indføre dødsstraf i sager om byggesjusk. Foreningen bekymrer sig fordi ingeniørerne ofte får skylden for sammenstyrtede bygninger, mens årsagen ofte kan findes i fusk hos underleverandører.
 
Skoleskibet "Danmark"
Middagspsn 17/9 12.00 UTC 52:49N 010:40V
Under besøget i Irland var der arrangeret bustur rundt i landskabet. Sejlads ud gennem Bantry Fjord for sejl og med god fart på 7 knob. Udenfjords startet op for maskinen som har kørt siden. I løbet af formiddagen er diverse sejl sat.
ETA Frederikshavn 28/9
 
Baltic Dry Index
2246 (-72) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 22/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 516,12 DKK
100 Euro = 757,25 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 53
APM A-aktie: 33.800
APM B-aktie: 35.000
D/S Norden: 193,75
DFDS: 358
Mols-Linien: 64,50
Nordnet.dk, 23/9 09.00,
 
Thora Lund
018(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1