Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 18/9-2009 10.00
18/9-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 13.00 møde
John Ibsen - feriedag
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Christian Petersen - ferie til og med 24/9
Søren V. Nielsen - Dansk Metal kongres Ålborg
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Rusland og Kina samarbejder om eskorte
Russiske og kinesiske krigsskibe har indgået et tæt samarbejde om at beskytte skibe i konvojer, hvori også vestlige skibe sejler under russisk/kinesisk beskyttelse. Russerne deltager med en destroyer og kineserne med en fregat. Den russiske indsats har indtil videre været en succes med eskort af mere end 100 russiske og udenlandske skibe. Destroyeren "Admiral Tributs" erstattes i oktober af en missildestroyer ledsaget af to supportskibe og et kompagni russiske kommandosoldater. I alt er der lige nu 35 krigsskibe fra 16 lande ud for Afrikas Horn.
Maritime Danmark/RIA Novosti, 17/9 10.18, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5654
 
Per Gullestrup
Den administrerende direktør for Clipper konstaterer at monsunperioden nu er overstået og piraterne ved Somalia er sultne. Men skibsfarten har bedre muligheder for at undgå kapringer fordi den internationale flåde er blevet bedre til at koordinere eskorter. Russerne er ikke nervøse for at sætte bevæbnede vagter ombord i handelsskibene, og Clipper har f.eks. haft seks bevæbnede russiske soldater ombord, og det er effektivt siger Per Gullestrup. Efter kapringen af CEC "Future" tager Clipper ingen chancer og der sættes barberblads-pigtråd rundt om rælingen.
 
Situationen i Somalia
15 soldater fra de fredsbevarende styrker i Somalia er torsdag blevet dræbt, og 15 andre såret i et selvmordsangreb mod styrkens base i Mogadishu. Islamiske oprørere har påtaget sig ansvaret. Blandt de omkomne er styrkens stedfortrædende kommandant. Af de dræbte er 10 fra Burundi. Der blev brugt to køretøjer med FN-skilte til at skaffe sig adgang til basen.
 
Islamisterne vil have hævn
Efter det amerikansk organiserede drab på al-Shabab lederen Saleh Ali Saleh Nabhan, sværger islamisterne til hævn, og nødhjælpsarbejderne i Somalia er i højeste alarmberedskab. Allerede tidligere efter drabet på en anden somalisk leder i maj, er angreb mod medarbejdere i ngo-organisationer eskaleret. Medarbejderne anklages for at være spioner. Siden janar er otte nødhjælpsarbejdere blevet dræbt og flere organisationer overvejer at trække sig ud af Somalia, på trods af at landet er ramt af verdens aktuelt værste humanitære katastrofe.
 
Den internationalt støttede regering i Somalia er trængt tilbage til blot 3 distrikter i Mogadishu, mens fundamentalistiske grupper kontrollerer hele syden og store områder af det centrale Somalia. Den siddende regering ser ud til at være helt afhængig af beskyttelse fra den internationale styrke for at overleve.
Information, 17/9 side 11
 
IMB Live Piracy Report update
15/9 22.00 LT psn 22:09.4N 091:47.2E Chittagong "C" red, Bangladesh
12 røvere bevæbnet med lange knive entrede en bulkcarrier fra agter. De tog agter-vagtmanden som gidsel og begyndte at stjæle skibsproviant. Senere observerede vagtmanden på dækket røverne og alarmerede vagthavende på broen. Der blev slået alarm og besætningen mønstret. Da besætningen nærmede sig sprang røverne overbord og undslap. Proviant stjålet, myndigheder informeret.
 
14/9 02.40 LT psn 01:18.37N 104:13.94E Singaporestrædet
Fem røvere i en lille båd nærmede sig en tanker for anker. De forsøgte at entre men besætning og en privat anti pirat-vagt forhindrede dem i forsøget.
 
Tidligst balance i shippingmarkedet i 2014
Formanden for den franske rederorganisation udtaler på en konference i Marseilles, at en genopretning inden for shipping tidligst vil finde sted i 2014, og det kun hvis verdensøkonomien viser sig fra sin bedste side med en gennemsnitlig årlig vækst på 6 procent som forudsætning.
Maritime Danmark/Sydinvest, 17/9 14.37, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5659
 
Mærsk Line vil være bedst med miljø
Mærsk Line satser på "klimavåbnet" i kampen om markedsandele og har skåret 15% i energiforbruget. Et stigende antal kunder efterspørger miljøhensyn siger Eivind Kolding. "Vi får måske ikke en præmie, men vi får forretningen".
Link til TV-indslag med Eivind Kolding.
 
Kære Samsinger
I længere indlæg i Samsø Posten beskriver formandskabet for Nordic Ferry Services, Per Gullestrup og Jens Stephensen, hvordan det kunne gå så galt med "Kanhave". Licitationen blev vundet på et stort kapacitetsmæssigt løft samtidig med at omkostningerne (tilsyneladende) kunne holdes nede. Færgetypen er ikke ny og sejler flere steder i Danmark med stor succes. I 2007 var det imidlertid blevet næsten umuligt at finde et værft med ledig kapacitet og priserne var i top.
 
Det lykkedes at finde værftet i Piræus hvor man i mange år havde bygget lignende færger. Der blev skrevet kontrakt på levering til rimelig tid. Frem til forsommeren 2008 gik det efter planen, men så satte strejkerne ind i Grækenland. Forsøg i Danmark viste at flere ting måtte ændres, og det blev nået, men i oktober 2008, fem måneder efter planlagt levering, var færgen alligevel ikke søsat. Søsætning skete først i november og SamsøTrafikken måtte købe erstatningstonnage i form af "Vesborg".
 
Vinteren og foråret gik med yderligere strejker og yderligere forsinkelser. Samtidig måtte man erkende at værftet ikke helt kunne producere efter internationale standarder, og rederiet måtte betale andre leverandører selv og overtage byggestyringen i et stadig større kaos. Med ufattelige omkostninger - ikke blot økonomiske - blev færgen med hiv og slid leveret til højsæsonen 2009. En færge som alle vidste ikke var 100% i orden, men som bare måtte sættes ind.
 
Nu ser det ud til vanskelighederne er ved at være overvundet og rederiet tror tilliden kan genoprettes. Der skal også evalueres på hvordan det kunne gå så skævt. Nye færger som påtænkes bygget på andet værft vil formentlig tilsammen koste mindre end "Kanhave". Det var en fejl i forløbet at rederiet ikke fik givet sig ordentlig tid til at kommunikere med kunderne. Alle havde for travlt og "næsen for langt nede i sporet".
SamsøPosten, 17/9
 
En flydende kirke i Antwerpen
I Antwerpen ligger et skib - "Kerkschip St Jozef" - som fungerer som en flydende kirke. Skibet har en helt speciel historie. Det blev bygget under 2. verdenskrig af tyskerne som forsyningsskib til ubåde. Det blev bygget af beton for at undgå sænkning af magnetiske miner. Designet er fransk og det er bygget i tørdok i Rotterdam, hvor tyskerne efterlod det uskadt i 1944. Det blev solgt til sit nuværende formål i 1950.
Billedlink.
Maritime Danmark/kerkschip-antwerpen.be, 17/9 17.32, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5661
 
Missilskibe til erstatning for missilskjold
USA har besluttet at placere krigsskibe i Europa med våbensystemer som kan skyde missiler ned, i stedet for det missilskjold som var planlagt i Polen og Tjekkiet. USA's forsvarsminister, Robert Gates, udtaler at skibene vil blive placeret i Nord- og Sydeuropa, og at i en anden fase, fra omkring 2015, vil der blive opstillet landbaserede forsvarssystemer.
Politiken/ritzau, 17/9 17.49, http://politiken.dk/udland/article790698.ece
 
Særudstilling om ophugning af skibe
Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør viser en særudstilling "Alang Beach - Skibets sidste havn", i perioden 25. september til 7. marts. Udstillingen rummer bl.a. en fotosamling fra Alang Beach hvor der befinder sig 180 ophugningsværfter. På Alang Beach ophugges halvdelen af alle de skibe som bliver sendt til ophugning fra hele verden.
 
Lindøværftet har fået sokgt sit datterselskab i Estland
Værftet som i dag beskæftiger 550 personer og som blev overtaget i 1994, er nu solgt til et konsortium af estiske virksomheder i stålindustrien. Værftet var et centralt punkt i en ekspansionsplan omkring Østersøen i 1990'erne.
 
EF-dom om ferieret skaber ikke klarhed
En spansk arbejdsgiver ville ikke give erstatningsferie til en medarbejder som blev syg inden feriens påbegyndelse. Efter dansk ret vil den pågældende have ret til ferieerstatning hvis ferien ikke er indledt, men ikke hvis ferien er indledt når sygdommen opstår. I EF-domstolens dom er noteret:
 
”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire uger varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/eller praksis”.
I dommen står, at ”… der ikke kan fraviges, at alle arbejdstagere har ret til en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed”.
 
LO har efterfølgende hævdet, at dommen betyder at danske lønmodtagere nu også skal have erstatningsferie, hvis sygdommen opstår efter feriens påbegyndelse.
 
Ansættelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening siger at "LO sælger skindet, før de overhovedet har fundet ud af, om der er dyr i skoven. Dommen forholder sig ikke til, hvad der skal ske, når sygdommen opstår i ferien. .... "Vi har f.eks. ikke fire ugers ferie, men fem uger og hertil fem feriefridage..." ... "En mulighed er derfor at afvente, om der opstår en anden sag, hvor en af parterne ønsker den indbragt for EF-domstolen".
Dansk Arbejdsgiverforening, 17/9, http://www.da.dk/
 
Socialdemokraterne vil have penge fra fagbevægelsen igen
Næstformand Nick Hækkerup opfordrer fagbevægelsen til at skifte kurs og genåbne tilskudskasserne fra fagbevægelsen, efter LO lukkede for kassen i 2003. Samarbejdet er blevet bedre og tættere og så må fagbevægelsen også bekende kulør. Han henviser til Norge hvor fagbevægelsen for nogle år siden skiftede kurs. Der er stor forskel på hvad de borgerlige partier får fra erhvervslivet, og hvad Socialdemokratiet får eller ikke får. Ifølge tænketanken CEVEA er der bred opbakning i befolkningen til en fagbevægelse som træder i politisk karakter.
 
Harald Børsting mener ikke Danmark kan sammenligne sig med Norge hvor fagbevægelsens medlemmer stemmer massivt på Arbejderpartiet. I Danmark afspejler medlemssammensætningen politisk befolkningen som helhed, og i øvrigt kan fagbevægelsen alligevel aldrig hamle op med erhvervslivet i økonomisk henseende. Harald Børsting afviser at det er realistisk at fagbevægelsen genoptager sin automatiske støtteordning fra før 2003.
Information, 12/9 side 3
 
Afgørelser fra 3F's klagenævn vedrørende 2008
3f's uvildige klagenævn behandler årligt en række klager mod forbundet for dårlige råd, elendig service og forkert behandling. Juraprofessor fra Københavns Universitet Eva Smith sidder for bordenden som mæglingsmand i klagerådet. I 2008 er 85 sager indbragt for klagerådet og heraf er 39 blevet afvist fordi de er indbragt af personer som ikke længere er medlemmer, fordi de er vurderet grundløse eller fordi der er rejst problemstillinger som ikke kan behandles af rådet. Af de 46 klager som er blevet behandlet af rådet er 21 afgjort til 3F's fordel, 15 klagere fik delvist medhold og 10 klagere fik ubetinget medhold.
 
Dansk Metals kongres 12.-18. september
Særlig hjemmesidesektion med program, nyheder, formandens beretning, debat, web-tv m.v.
 
Valg på forbundskongressen:
Thorkild E. Jensen blev genvalgt som forbundsformand. Kongressen sagde farvel til næstformand Ole Ibsen på 62 år, der nu overgår til at være forbundsrådgiver. Som ny næstformand valgtes Claus Jensen på 45 år, som har været konstitueret siden 1/12-2009. Kongressen gav genvalg til hovedkasserer Torben Poulsen, 53 år, og fire forbundssekretærer: Per Påskesen, 54 år, Keld Bækkelund Hansen, 51 år, Per H. Madsen, 60 år, og Kenneth Bergen, 59 år.
 
Søfart fredag d. 18/9
Indhold:
Atlas-ledelse klar med nyt initiativ
Den tidligere ledelse i konkursramte Atlas Shipping er nu på plads med en ny virksomhed, som har overtaget tre af de nybygninger, Atlas Shipping i sin tid kontraherede på kinesiske værfter. Salget fandt allerede sted i april, men dengang var der stadig tvivl om, hvor mange skibe, der skulle bygges, og hvordan de i givet fald skulle drives efter leveringen. Det står imidlertid nu klart, at det kommer til at ske i regi af selskabet Falcon Maritime.
 
Dansk-norsk selskab starter i Aberdeen
Svitzer-selskabet Svitzer Safety Services i Esbjerg er nu gået sammen med den norske sikkerhedsudbyder RESQ om at etablere et fælles træningscenter i Aberdeen, Skotland. Centeret skal fokusere på offshoreindustrien og kunne tilbyde en række forskellige kurser og træningsforløb indenfor brandbekæmpelse, overlevelse til havs, redning samt førstehjælp og krisestyring. Fokus rettes også mod havvindmølle-markedet, der specielt i UK allerede er stort.
 
Vindmølle-rederi køber katamaran
Endnu en norskbygget passagerkatamaran er nu klar til - i ombygget stand - at servicere offshorebranchen i både Danmark og tilstødende farvande. Det er »Ocean Cat«, som firmaet EU Offshore Service har indkøbt i Island og ombygget, så den i stedet for de oprindeligt 120 dagpassagerer nu rummer ni kahytter med tilhørende faciliteter. I dagfart kan den medtage 12 passagerer.
 
Opsigelser på Søby Værft
Søby Værft har netop opsagt 24 af sine 106 medarbejdere. Opsigelserne får effekt, så man er nede på de 82 ved årets udgang. Det er ikke bare finanskrisen, der medfører den mindre arbejdsstyrke, men også at nybygningsordren af fartøjer til Marinehjemmeværnet, der i mange år har været et speciale for Søby Værft, nu hastigt nærmer sig sin afslutning.
 
Mange spørgsmål ved brug af de arktiske passager
De to berømte og berygtede genveje nord om henholdsvis Canada og Rusland er efterhånden ved at åbne for kommerciel trafik. Men er det overhovedet genveje, som er kommercielt attraktive? Og hvornår og hvordan kan ruterne besejles af skibe, som ikke er specielt byggede til arktiske forhold? Endnu er der ingen enkle svar på spørgsmålene.
 
Arktiske genveje ikke største attraktion ved nye is-skibe
Selv om flere og flere skibe og rederier i fremtiden vil være i stand til at benytte passagerne nord om Canada og Rusland, er der stadig flere problemstillinger, som gør, at en kraftigt øget trafik ikke nødvendigvis ligger lige for. F.eks. ser et rederi som Torm, som ellers råder over skibe, som i flere måneder om året ville kunne klare turen, her og nu ikke den store attraktion ved de nordlige ruter. Til gengæld har Torms nye "is-skibe" givet adgang til flere andre nye muligheder højt mod nord.
 
Søværnets arktiske mission og vision
Hele vejen rundt om verdens største ø regerer Søværnet. Eller rettere. Søværnet er i dette enorme område pålagt at udøve suverænitet på vegne af Grønland og Rigsfællesskabet. Det er den oprindelige og stadigt den formelt vigtigste grund til, at man er der. At der så til er lagt til med stadigt flere og større opgaver indenfor områder som fiskeriinspektion, søopmåling, SAR-beredsab m.m., accepteres som naturligt.
 
RAL sigter og favner bredt
Royal Arctic Line er blandt de - mange - instanser, der venter spændt på, hvad den kommende finanslov for Grønland munder ud i. Det uvelkomne set back, man fik via kollapset for Wadan Yards og den dermed forbundne udsættelse af bygningen af de to nye Atlantskibe er én ting. Noget andet er Selvstyrets vurdering af to andre store RAL-projekter, der presser sig på. Havnekapaciteten er for lille, og flåden af bygdeskibe skal fornyes.
 
Skoleskibet "Danmark"
Middagspsn 17/9 12.00 UTC 52:49N 010:40V
Under besøget i Irland var der arrangeret bustur rundt i landskabet. Sejlads ud gennem Bantry Fjord for sejl og med god fart på 7 knob, Udenfjords startet op for maskinen som har kørt siden. I løbet af formiddagen er diverse sejl sat.
ETA Frederikshavn 28/9
 
Baltic Dry Index
2390 (-25) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 18/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 518,45 DKK
100 Euro = 757,17 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 53,50
APM A-aktie: 33.600
APM B-aktie: 34.600
D/S Norden: 202
DFDS: 347
Mols-Linien: 64
Nordnet.dk, 18/9 09.00,
 
Thora Lund
015(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1