Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Man 7/9-2009 10.00
7/9-2009
04 09
CO-SØFART KALENDER
 
John Ibsen - arbejder hjemme
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Bjarne Mørup Olsen (SK) - ferie
FRA MEDIER
(opdateret fra fredag morgen)
 
Pirateri
Situationen i Somalia
Den FN-støttede regering har forhandlet med ledere fra de oprørske grupper al Shabaab og Hizbul Islam, og overtalt nogle af dem til at slutte sig til regeringen. USA beskylder al Shabaab for at være al-Qaedas forlængede arm i Somalia. Regeringen kontrollerer kun en lille del af landet. Over 18.000 er dræbt siden begyndelsen af 2007 og 1,4 millioner er fordrevet fra deres hjem. Konflikten har udløst en af verdens største humanitære katastrofer og i dag har halvdelen af Somalias befolkning behov for nødhjælp, svarende til små 4 millioner mennesker.
Jyllandsposten, 5/9 16.40, http://jp.dk/udland/article1806521.ece
 
Færøerne vil konkurrere med DIS
Færøerne forsøger nu at lokke danske skibe i et færøsk register kaldet FAS. som blev oprettet allerede i 1992. Landsstyret forsøger at sætte gang i en kampagne og lokke med fordelagtige skattevilkår og lempelige regler. Der sker i håb om at kunne opdyrke skibsfarten som nyt satsningsområde og blive mindre afhængige af fiskeriet. FAS bliver særligt markedsført i Skandinavien. Lige nu sejler 40 skibe under færøsk flag, heraf 8 danske. Målet er at tiltrække 30 nye skibe i 2010 og 60 i 2011.
 
Turistbåd sunket på Ohrid-søen i Makedonien
Mindst 15 meldes druknet, heraf et antal bulgarere og formentlig nogle serbere. Der var mindst 50 ombord på båden da den sank lørdag formiddag, antageligt kun 200 meter fra land.
Jyllandsposten/ritzau, 5/9 14.33, http://jp.dk/udland/europa/article1806415.ece
 
Filippinsk færgeulykke
Sent lørdag aften sendte en filippinsk færge med omkring 1.000 passagerer nødsignaler, efter den af uafklarede grunde var begyndt at få slagside. Langt de flerste er nu i sikkerhed på andre skibe, men mindst 4 er omkommet og 90 savnes.
 
Rapport kritiserer "Riverdance"-forliset
En rapport om "Riverdance"-forliset i Det Irske Hav 31. januar 2008 fastslår, at det var en række fejl ved færgebetjeningen, og ikke en skæv sø, som var baggrunden for grundstødning og forlis. Forliset førte efterfølgende til ophugning af "Riverdance". Skibet tilhørte Clipper-ejede Seatruck Ferries, som afviser flere af rapportens konklusioner.
Opklaringsenheden konkluderer at:
* Vægt og disponering af skibslasten var ukendt.
* Stabilitet af skibet var ikke beregnet før afsejling
* Ballasten blev ikke justeret trods varslet uvejr
* Flere luger var ikke lukket trods vejret
* Skibets vogndæk var ikke lukket ordentligt af.
Maritime Danmark/Tradewinds/MAIB, 5/9 08.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5530
 
Russisk atomubåd bliver ikke hævet men ruster op på havbunden
I mere end seks år har Rusland lovet at hæve atomubåden K-159 som udgør en alvorlig miljøtrussel i Barentshavet. K-159 gik ned den 30. august 2003 og ni søfolk druknede. Brændselsstavene til de to atomreaktorer befinder sig stadig i skibet som befinder sig på 238 meters dybde, mens skibet er ved at ruste op. Fjernstyrede ubåde som har været nede ved vraget har endnu ikke konstateret radioaktiv forurening.
Maritime Danmark/BarentsObserver, 6/9 08.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5531
 
Tankskibsrederier vil måske nægte at sejle med olie
Frontline som er verdens største tankskibsrederi, kontrolleret af nordmanden John Frederiksen, advarer om at rederierne måske inden for nogle måneder kan blive tvunget til at nægte at sejle med råolie. Baggrunden er at rederierne har en dagligt negativ indtægt på at fragte olie fra Mellemøsten, og reelt understøtter olieselskaberne. Hvis det fortsætter endnu et kvartal, må nogle ejere træffe nogle konsekvenser mener Frontlines direktør. Frontline har beordret sine skibe til at sejle langsommere for at spare brændstofudgifter og lader ofte deres skibe vente i dagevis på en fragt. Der er større tilbagegoldenhed med at lægge skibe op end i andre skibsmarkeder, fordi skibene mister sikkerhedsgodkendelser fra olieselskaberne og ikke hurtigt kan genindsættes.
 
Formanden for rederiforeningen mener bankerne skal lukke op for kassen
Nu er snart alle enige om at bunden er nået, og så er det på tide at bankerne igen tør turde lidt mere, siger formanden for Danmarks rederiforening, Lars Vang Christensen. Mange rederier er allerede gået konkurs, og herhjemme gælder det en håndfuld af de mindre. I dag ligger der et stort ansvar hos bankerne. Bankerne på deres side afviser kritikken og fastholder at den faldende indtjening tvinger bankerne til at holde igen.
Maritime Danmark/Børsen, 4/9 09.30, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5526
 
Mærsk
Sælger tankskib
Mærsk har solgt "Effie Maersk" til opgivne 64 millioner dollar.
 
Mærsk producerede selv interview til medierne
Efter fremlæggelsen af halvårsregnskabet udsendte Mærsk et webtv-interview med Nils Smedegaard Andersen, der var produceret af Mærsk selv, til medierne. Ritzaus Bureau valgte ikke at udsende det Mærsk-producerde interview, mens Jyllandsposten valgte at bringe det i uddrag.
Fra linket nedenfor er der link til indslaget med Nils Smedegaard Andersen.
 
Mærsk afkræves millionbøde af Brasilien for transport af farligt affald
Den brasilianske regering kræver 1,2 millioner kroner i bøde fordi MSC "Oriane" fragtede 89 containere til Santos, som udover computerdele også indeholdt beskidte bleer, kondomer, brugte kanyler og tømte kemiske toiletter. Den brasilianske miljøminister fik skibet returneret til Storbritannien med den besked, at Brasilien ikke er en skraldespand for resten af verden. Mærsk Line afviser at have gjort noget ulovligt og er kede af hele sagen. Mærsk samarbejder med miljømyndigheder og i det konkrete tilfælde er det andre som har brugt containerne til noget ulovligt.
 
Nye ratestigninger
Der er nu annonceret ratestigninger på ruter fra Nordeuropa og den vestlige del af middelhavet til Vestafrika på 150 euro pr 20-fodscontainer og 270 euro for en 40-fodscontainer.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 4/9 17.35, http://borsen.dk/transport/nyhed/165185/
 
Mærsk investerer i samarbejde med Boing
Logistikvirksomheden Damco, som ejes af Mærsk, har underskrevet kontrakt med flyproducenten om i samarbejde at udvikle logistikværktøjer til styring af forsyningskæder. Alene i den indledende fase investeres der millioner af dollar af begge parter i projektet. Forretningsområdet med styring af forsyningskæder antages at have et markedspotentiale på milliarder af dollar. Militærindustrien alene bruger flere milliarder dollar på transport og opbevaring af materiel. Boing fremhævede på et fælles pressemøde at kulturerne i de to virksomheder ligner hinanden meget, og det vil gøre samarbejde let. Damco havde i 2008 en omsætning på 15 milliarder kroner og ca. 10.500 ansat globalt.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, http://borsen.dk/transport/nyhed/165144/
 
Mærsk Logistics smelter samen med Damco
Fra mandag markedsføres de to logistik-virksomheder i Mærsk under fællesnavnet Damco. Det er vigtigt ikke at blive identificeret med det tidligere meget tætte forhold til Mærsk Line, og for kunderne at der kan anvendes andre rederier end Mærsk Line. For tiden foregår mere end 50% af forretningerne med andre end Mærsk Line og forretninger med andre antages at ville vokse i relativt omfang. De to logistikforretninger kom ud af første halvår med et underskud på 3 millioner dollar, mod et overskud på 10 millioner i samme periode af 2008. Det forventes at forretningen vil give overskud i 2. halvår af 2009.
 
Plan for SamsøTrafikken
I løbet af fredagen skulle SamsøTrafikken have afleveret en plan som skal overbevise Samsø Kommune om at rederiet kan overholde sine forpligtelser iht kontrakten, og en kommunikationsplan som mærkbart vil forbedre kommunikationen med kunderne. Planen bliver forelagt kommunalbestyrelsen før den eventuelt vil blive offentliggjort. Både planen og "Kanhave" vil efterfølgende blive gennemgået af en teknisk konsulent udpeget af kommunen. Kommunen har til formålet allieret sig med skibsingeniør jens Kristensen med base i Marstal. Der er aftalt nyt møde 22. september, hvor den afleverede plan vil blive drøftet og advokater diskutere manglende kontraktoverholdelse. Muligheder for at stille en anden reservefærge til rådighed end aftalte "Ane Læsø" vil også blive drøftet. Kontrakten skal ændres for vilkår omkring en bedre reservefærge.
 
Møde med transportministeren
Socialdemokraterne på Samsø har skrevet til Transportministeren og stillet en række spørgsmål. Ministeren har indbudt til et møde d. 24. september. Spørgsmålene omhandler:
* Mener ministeren BornholmsTrafikken har overholdt kontraktbetingelserne?
* Hvilke sanktionsmuligheder findes i tilfælde af kontraktbrud?
* Vil ministeren, taget 100% ejerskab af BornholmsTrafikken i betragtning, påtage sig et ansvar?
* Hvad vil ministeren gøre for at sikre kontraktoverholdelse?
* Vil ministeren give økonomisk kompensation til Samsø Kommune?
Samsø Posten, 4/9
 
"... ja selv Per Rungholm skal have lov at udtrykke sig og skal han imødegås skal det være med argumenter i en ligeværdig dialog."
Læserbrev i Samsø Posten, 4/9
 
".... I skal ikke lade jer tryne af et rederi, som ikke har styr på moralbegreber om betryg-
gende færgefart, og som har diffuse holdninger til ansvarlig og sikker sejlads med passagerer".
Læserbrev i Samsø Posten, 4/9
 
Aktuel trafikinformation
Sejladsen midlertidigt indstillet på grund af vejret og lav vandstand. Sejladsen forventes genoptaget fra Hou kl. ca. 22.00 (ovenstående oplysninger på Samsø Trafikkens hjemmeside angives at være de mest aktuelle og med opdatering minut for minut, men det angives ikke hvornår de er indskrevet på hjemmesiden, hverken dato eller klokkeslet)
SamsøTrafikken, 4/9 22.36, http://www.samsoetrafikken.dk/53we.aspx
 
"Kanhave" skal ombygges
Ny formand for Nordic Ferry Services, Per Gullestrup, forklarer nu at færgen skal ombygges så kontrakten om sejltiden kan overholdes. Ifølge et nyt bygningsforslag skal der monteres aquadynamiske stålkonstruktioner så færgen glider nemmere gennem vandet. For øjeblikket betyder en passende hastighed at færgen ryster voldsomt til gene for passagererne. Borgmesteren for Samsø Kommune har netop modtaget en redegørelse fra rederiet, og han udtrykker tilfredshed med at rederiet vil øge hastigheden. Per Gullestrup besøger i dag Samsøs borgmester, "Kanhave" og færgens ansatte.
 
DFDS weekly news
"Dana Sirena"-rekord
Seaways satser på at øge salget ved at tilbyde opgraderinger når passagererne ankommer ombord. Det har givet rekord ekstrasalg på "Dana Sirena" hvor de for første gang rundede et ekstrasalg på 100.000 kroner i august måned. I samme måned sidste år var ekstrasalget på 39.000 kroner.
 
Projekt Lightship
Projektgruppen "Port Time" skal i de kommende måneder besøge DFDS-havne med henblik på at finde metoder til at reducere havnetiden, Koordinator for gruppen er en overstyrmand fra "Crown" som indleder havnebesøgene med Esbjerg, Göteborg og Immingham.
 
DFDS køber årligt olie for ca. 1 milliard kroner. En afdeling gennemgår nu bunkerforsyningen fra bestilling til levering for at kunne reducere omkostningerne, og med baggrund i at der er store prisforskelle i de forskellige havne.
 
Afdelingen for indkøb og forsyning har som målsætning at forenkle vareforsyningen såvel til skibe som på landjorden. Antal varer i databasen skal reduceres således at systemet kun rummer de varer som skal bruges. Bestillinger skal også gøres nemmere og mindre tidskrævende.
 
"Tor Futura" forbi Somalia
På sin vej fra Kina til Algier med kinesiske lastbiler, er "Tor Futura" i tre døgn sejlet forbi det pirattruede farvand i en konvog med et koreansk krigsskib i spidsen. Fredag morgen var passagen vel overstået.
DFDS weekly news, 4/9
 
"Nearmiss" workshop på MSSM-konferencen
Søfartens Arbejdsmiljøråd afholdt en 1,5 times workshop om nearmiss på MSSM-konferen med deltagelse af 50-60 personer. Der blev fokuseret på deltagernes egne erfaringer. Spørgsmål og svar er samlet for det videre arbejde.
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 4/9, http://www.seahealth.dk/nyheder/1248.html
 
Krisen toner af mens arbejdsløsheden stiger
Der er tegn på bedring i den amerikanske økonomi, samtidig med at der forsvandt 216.000 stillinger i løbet af august og den samlede arbejdsløshed steg fra 9,4 til 9,7%. Økonomerne forventer ledigheden vil passere 10% før den begynder at falde igen. Direktøren for den internationale valutafond, Dominique Strauss-Kahn, er behersket pessimistisk. Der kan stadig dukke nye problemer op i banksektoren, men den største fare er faren for en tredje krisebølge i form af høj langtidsledighed. En periode med økonomisk bedring, men høj arbejdsløshed er en risiko med en høj pris. Cheføkonom i JPMorgan Chase mener der vil gå lang lang tid, før arbejdsløsheden er tilbage på 6-7%. Ved de tre seneste recessionsperioder har det taget stadig længere tid efter økonomien er vendt, før arbejdsløsheden er faldet. Alle muligheder er åbne, men der er brug for optimisme og gode nyheder som giver forbrugerne tilliden tilbage.
Information, 5/9 side 8-9
 
Fordobling af ledige som hverken får dagpenge eller kontanthjælp
En analyse fra LO viser at der nu er 71.000 ledige som hverken får dagpenge eller kontanthjælp. Det er alarmerende tal siger en økonomisk konsulent i LO. Erfaringen viser at hver tredje i gruppen er unge under 29 år, og at de alle har svært ved at komme videre. Mange kan ikke få kontanthjælp fordi deres ægtefælle tjener "for meget". En familie behøver kun have en lille indtægt før et arbejdsløst familiemedlem er uden støttemuligheder, medmindre vedkommende er dagpengeforsikret. Beskæftigelsesministeren mener at systemet er som det skal være, og det er op til den enkelte at forsikre sig. Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører ser til gengæld alvorligt på tallene, og mener at ministeren skal finde frem til hvilke skæbner der gemmer sig bag tallene.
 
Indsats for unge uden uddannelse
En række initiativer skal hjælpe flere unge i uddannelse og job. 18-19-årige skal have straks-tilbud når de som kontanthjælpsmodtagere henvender sig på jobcentret, og indsatsen for ledige under 30 år skal styrkes. Der afsættes 100 mill. kroner til initiativet "Ny chance til unge", og der afsættes 1 milliard kroner til 5.000 flere praktikpladser. Regeringen vil forhandle initiativerne med partierne bag globaliseringsaftalen.
Beskæftigelsesministeriet, 4/9, http://www.bm.dk/sw35827.asp
 
Konkurser i august
I august var der i sæsonkorrigerede tal 507 konkurser mod 512 måneden før. I faktiske tal var der 364 konkurser i august mod 475 måneden før. Det faktiske antal konkurser i august er 58% højere end i august sidste år.
Danmarks Statistik, 4/9, http://www.dst.dk/nytudg/12092
 
Tvangsauktioner i august
Korrigeret for sæsonudsving blev der bekendtgjort 375 tvangsauktioner i august mod 324 måneden før, hvilket er en stigning på 16%. I faktiske tal var der 409 tvangsauktioner i august mod 286 måneden før. I forhold til august sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 47%.
Danmarks Statistik, 4/9, http://www.dst.dk/nytudg/12100
 
Tynde lår øger risikoen for tidlig død
Hvis omkredsen på lårene er mindre end 60 centimeter risikerer man at dø "for tidligt", viser en undersøgelse fra Københavns Universitet, som har studeret lår fra 1436 mænd og 1380 kvinder som er blevet målt i slutningen af 80'erne. Hvis lårtykkelsen er undet 46 centimeter er den helt gal (og man risikerer måske slet ikke at blive født).
 
Ugebrevet A4 nr. 29
Indhold:
* Katastrofal vælgermarch fra de radikale
* Nordmæmd fristes med skattelettelser og oliepenge
* Fordobling i overbelastning som arbejdsskade
* Radikale vælgere vilde med rød regering
* Norsk LO og Arbejderpartiet i parløb
* Fagbevægelsen har svært ved at få fat i østarbejdere
* Helt på spanden i Baltikum
* Fagbevægelsen forkaster forsikringer
* Seniorer sætter sig på fagbevægelsen
* Radikal krise vil fortsætte
* Aktiv dødshjælp skaffer flere hænder
 
Konjunktur og Arbejdsmarked - uge 36
Indhold:
* Danske lønninger stiger fortsat hurtigere end i udlandet
* Stigende ledighed i EU
* Rekord få tabte arbejdsdage pga. arbejdsstandsninger
* SFI: En effektmåling af efterlønsreformen af 1999
* Kommuner og regioners lønstigningstakt vokser fortsat
* Bankudlån til erhverv aftager for tredje måned i træk
* Uændret men højt antal konkurser i august
 
Skoleskibet "Danmark"
Middagspsn 4/9 12.00 UTC 41:52N 038:19V
Sejlads det sidste døgn langs en front som strækker sig fra kysten af USA til Irland og som giver ustadigt og uforudsigeligt vejr.
På rejse fra Baltimore til Bantry Bay i Irland. ETA 13/9.
 
Baltic Dry Index
2415 (+1) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 4/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 534,97 DKK
100 Euro = 757,39 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 48,10
APM A-aktie: 34.700
APM B-aktie: 35.000
D/S Norden: 180
DFDS: 350
Mols-Linien: 70
Nordnet.dk, 7/9 09.00,
 
Thora Lund
006(4)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1