Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 27/8-2009 10.00
27/8-2009
Onsdag var gennemført panikdag på Mose Alle i Rødovre. Hele tilbygningen blev ryddet indvendig, computersystemer sat op til skurvogn og Tele Danmark skulle tilfældigvis samme dag lave udgravning på fortov og vej.
27 08
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 09.00 STA konference - 14.30 møde Danmarks Rederiforening
John Ibsen - arbejder hjemme
Christian Petersen - MSSM konference Nyborg
Ole Strandberg - arbejder hjemme
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Pearl of Scandinavia", Oslo-København
Carsten Melhaven (SK) - behandling
Bjarne Mørup Olsen (SK) - ferie
 
FRA MEDIER
 
"Danica White"-dommen
Byretten finder "... at det kan bebrejdes Danica Whites kaptajn, at han ikke foretog sig andet til imødegåelse af den aktuelle trussel i det pirattruede farvand end at sørge for, at Danica White var mere end 200 sømil fra Somalias kyst. Det kan således bebrejdes kaptajnen som uagtsomt, at han ikke sørgede for, at vagtholdet ved sejladsen i det pirattruede farvand var tilstrækkeligt, herunder at der ikke var etableret skærpet udkig fra skibet. ..."
 
Retten finder ikke noget konkret at bebrejde rederiet H. Folmer & Co. Skibet var korrekt bemandet, og det er ikke godtgjort at der var fejl eller mangler ved skibets sikkerhedsudstyr, eller at alle relevante forskrifter og anbefalinger ikke var ombord og tilgængelige for kaptajnen. Det lægges også til grund at det var en medarbejder fra rederiet som videresendte oplysninger til "Danica White" om at tage en kurs i større afstand til Somalia. Som følge heraf valgte kaptajnen at følge en rute med en afstand på mere end 200 sømil fra kysten, og det kan ikke bebrejdes rederiet at man ikke valgte at instruere om en endnu længere afstand fra kysten. Det er kaptajnen som har ansvaret for behørigt udkig, og retten finder heller ikke det kan bebrejdes rederiet at kaptajnen ikke sørgede for tilstrækkeligt vagthold, eller sørgede for besætningen var behørigt orienteret om placeringen af SSAS-alarmen. Da det endelig ikke er godtgjort at der er noget i forløbet fra kapringen til frigivelsen, herunder i forhandlingerne med piraterne, som kan bebrejdes rederiet, er der ikke grundlag for at fastslå at der påhviler rederiet et selvstændigt ansvar overfor sagsøgerne.
 
Hovedårsagen til sagsøgernes tab er at skibet blev overfaldet af svært bevæbnede pirater. Retten finder ikke, "at sagsøgerne har godgjort, hvorledes man konkret på Danica White gennem udkig og beredskab i den givne situation kunne have hindret eller forsinket piratoverfaldet." Det tillægges også betydning, at uanset krigsskibet "Carter Hall" nåede frem ca. 6 timer for Danica White passerede 10 sømilegrænsen til Somalia, ikke var muligt at forhindre, at Danica White nåede ind i somalisk farvand."
 
"Sagsøgerne har herefter ikke løftet bevisbyrden for, at kaptajnens uagtsomme forhold har været årsag til sagsøgernes tab i forbindelse med kapringen af Danica White. Som følge af det anførte frifindes de sagsøgte for sagsøgernes påstande."
 
Styrmanden vil anke
Styrmanden Tage Kramer forstår ikke en pind af at der ikke kan idømmes erstatning. når byretten slår fast at kaptajnen har handlet uagtsomt. Han har talt med advokaten som vil søge fri proces til en ankesag, og han håber at de tre øvrige søfarende vil være med på en ankesag. Tage Kramer er efterfølgende gidseltagningen gået på førtidspension. Sømændenes Forbund er ved at nærlæse dommen og ventes at træffe en hurtig beslutning om en mulig ankesag.
 
Udtalelse fra Sømændenes Forbund
Formand Søren Sørensen udtaler til Fyens Stiftstidende at han finder dommen både mærkværdig og skuffende, og han havde forventet et andet udfald. Under alle omstændigheder burde søfolkene været berettiget til erstatning for tort og svie.
 
3F-advokaten Knud Foldshack mener
Søfarten har ikke et objektivt ansvar som f.eks. luftfarten. Dommen svarer til at en bilist kører over for rødt lys og anretter skade, men skadelidte kan ikke få erstatning. Derfor bør dommen ankes til landsretten, og hvis den ikke vindes der, bør lovgiverne gribe ind og ændre på sømandsloven, siger advokaten.
 
Mærsk Line fortsætter med at annoncere rateforhøjelser
Rederiet fortsætter med at annoncere rateforhøjelser på en række ruter. Senest er det ruterne fra Asien til Sydamerikas vestkyst samt fra Sydamerikas vestkyst til Vietnam, gældende fra september. Ratestigningerne er på 300 dollar for en 20 fods container og det dobbelte for en 40 fods container.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 26/8 19.43, http://borsen.dk/transport/nyhed/164469/
 
Mærsk og partnere suspenderer rute
Som en midlertidig foranstaltning suspenderer Mærsk Line, CMA CGM og Hyundai en fælles Kina-Korea-USA service gennem Panama-kanalen. Fremover betjenes ruten individuelt af rederierne som dog er overbevist om at den nordamerikanske handel vil komme tilbage.
 
Redningsplan for israelsk containerrederi faldet til jorden
Det kriseramte rederi Zim kan alligevel ikke få 100 millioner dollar fra ejerne. Det har været et finansdrama i fem dage hvor de israelske fondsmyndigheder nu har underkendt en beslutning om kapitalindsprøjningen. Bank Leumi var nemlig ikke stemmeberettiget fordi banken samtidig har et lån på 10 millioner dollar i klemme i rederiet. Det blæste banken på og stemte alligevel hvorefter en redningsplan blev godkendt. Det har myndighederne altså nu omgjort. De 100 millioner dollar var del af en større redningsplan om at pumpe 350 millioner dollar ind i rederiet.
 
Hapag-Lloyd får samlet hjælp på 973 millioner euro
Byrådet i Hamborg oplyser til Lloyds list at containerrederiet som kæmper for sin overlevelse, nu får yderligere 172 millioner euro fra sine ejere. Den samlede hjælp til rederiet når dermed op på 973 millioner euro. Den ekstra kapitalindsprøjtning fra ejerne er en forudsætning for at rederiet kan opnå en statsgaranti på 1,2 milliarder euro i september. Regeringen ventes at tage stilling til garantien i september.
 
Færge Roderiet
I et lunt læserbrev i Samsø Posten medgiver en læser at man ikke skal træde på en som ligger ned, men det kan altså ikke hjælpe Mads Kofod som tilsyneladende aldrig kommer op at stå. På en færgeafgang fra Sælvig 19/8 kommer skribenten med gæster til havnen for ø-afgang kl. 15.45 og mødes med meddelelse om en halv times forinkelse. Den meddelelse bliver stående uagtet færgen slet ikke kommer. På kontoret gives der besked om at det bedre kan svare sig at skifte til postbåden "Ternen" med afgang 20.30, og det kan lade sig give sig hvis kunden er hurtig i beslutningen. To pensionistbilletter til "Ternen" pris 86 kroner. En 500-kroneseddel stoppes i maskinen og ud vælter 414 kroner i mønter. Hjemme efter at have sagt farvel til gæsterne kan skribenten konstatere, at der stadig intet oplyses på SamsøTrafikkens hjemmeside. Under nyheder står den samme overskrift som har stået der rigtig længe "vi måler tilfredsheden". Mon ikke snart den tekst burde skiftes ud, spørger læseren.
Samsø Posten, 26/8
 
Nu forventer Mad Kofod at fartplanerne vil blive overholdt
Der vil stadig være fejl og mangler på "Kanhave" nogle måneder endnu, men fremover vil udbedringer ske om natten når færgen ikke sejler.
Maritime Danmark/jv.dk, 26/8 13.23, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5444
 
Færgen er en farce
Mener det lokale folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S). Hun har nu rettet henvendelse til transportministeren for at få ham til at tage affære. Nu har problemerne stået på længe nok, og nu må der ske noget, mener Kirsten Brosbøl. Udviklingen er skandaløs. I henvendelse til ministeren er vedlagt en række henvendelser fra frustrerede samsinger. Onsdag aften var der møde mellem NFS og Samsø Kommune, men trods gentagne henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar.
 
Byggeri af to skibe til RAL aflyst på grund af konkurs
For to måneden siden gik det tyske skibsværft Wadan Yards i betalingsstandsning, på et tidspunkt hvor værftet var i færd med bygningen af to skibe til Royal Arctic Line. Værftet har nu meddelt at byggeriet ikke vil blive gennemført. RAL har indbetalt første rate på byggeriet, men er forsikret mod situationen. Der vil nu blive søgt efter alternativt værft til byggeriet af ny tonnage.
 
Scandlines har succes med at lokke tyskere til Danmark
Rederiet har i samarbejde med Østdansk Turisme og VisitDanmark deltaget i projekt "Flere turister til Danmark", hvor 47.000 tyskere i 2008 har modtaget brochurepakker om Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Af de 47.000 opgiver 75% at de har været inspireret af at tage til Danmark og 34% har valgt at booke en rejse. Udover brochurepakkerne udgives to magsiner om året med et oplag på en million eksemplarer, direct mails til 400.000 husstande m.v.
Polsk hjælpefærge til BHT
Trafikstyrelsen har nu en plan til hvordan der skal ske kapacitetsforøgelse (i en 8 måneders periode) i den 16 måneder forlængede kontraktperiode for BornholmsTrafikken. Det bliver den polske færge M/F "Skania" som skal sejle 32 gange i perioden 1/5 til 31/12 næste år. "Skania" har plads til 900 passagerer og 250 biler. Overfartstiden vil være på 2 timer og 15 minutter. Forhandlinger om ekstra tonnage i 2011 vil blive genoptaget snarest.
Bornholms Tidende, 25/8 side 1
 
Kutter med dansk flag tilbageholdt i Grønland
Mindst tre besætningsmedlemmer er samtidig tilbageholdt i Nanortalik, mistænkt for at fragte hash i Grønland.
 
Beskæftigelsen
Den samlede sæsonkorrigerede beskæftigelse faldt med 0,8% fra første til andet kvartal 2009. I den private sektor var faldet 1,5%, medens den i det offrentlige steg med 0,4%. Tallene er baseret på ATP-indbetalinger. Faktisk var der registreret 2,2 millioner fuldtidsbeskæftigede i 2. kvartal, hvilket er et fald på 3,8% i forhold til samme kvartal året før. Mest faldt beskæftigelsen i bygge- og anlæg med 14,6%.
Danmarks Statistik, 26/8, http://www.dst.dk/nytudg/12505
 
CO-Industri beder finansministeren blande sig langt uden om
Helt usædvanligt opfordrer finansministeren nu parterne på arbejdsmarkedet til at vise tilbageholdenhed ved de kommende overenskomstforhandlinger, fordi lønudviklingen i Danmark siden 2000 har været højere end i sammenlignelige lande. Det er ikke normalt at politikere blander sig i overenskomstforhandlinger, og formanden for CO-Industri og Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, understreger at det er vigtigt politikerne blander sig så lidt som muligt, så den danske model kan virke så optimalt som muligt.
CO-Industri, 26/8
 
10 års fængsel fordi han troede han smuglede narkotika
En polak som blev stoppet ved den dansk-tyske grænse er idømt en fængselsstraf på 10 års fængsel fordi han troede han smuglede amfetamin. I virkeligheden var det et svagt stimulerende stof som bruges til fortynding af amfetamin og som på gerningstidspunktet ikke var ulovligt. Men manden troede beviseligt selv at han smuglede den rene vare og det gav ham ti års fængsel.
 
Skoleskibet "Danmark"
Middagspsn 25/8 12.00 UTC 36:59N 073:27W. Solskib og let vind. Fremdrift: maskine. På rejse fra Baltimore til Bantry Bay i Irland. ETA 13/9.
 
Baltic Dry Index
2427 (+39) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 26/8, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 534,59 DKK
100 Euro = 757,28 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 49,80
APM A-aktie: 35.000
APM B-aktie: 36.600
D/S Norden: 188
DFDS: 323,50
Mols-Linien: 77
Thora Lund
078(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1