Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Man 24/8-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Crown of Scandinavia"
Søren V. Nielsen - fraværende
Bjarne Mørup Olsen (SK) - ferie
Ombygningsarbejde Mose Alle 13 indledt (1. sal på tilbygning)
 
FRA MEDIER
(opdateret fra fredag morgen)
 
Pirateri
34 egyptiske fiskere overmandede pirater
Fiskerne og deres to fartøjer blev kapret af somaliske pirater den 1. april. Den 13. august overmandede fiskerne piraterne. Mindst syv dræbte pirater er efterfølgende fundet i havet, mens otte tilfangetagne pirater nu er overgivet til de egyptiske myndigheder. Piraterne havde krævet fem millioner dollar i løsesum for fiskerne og de to skibe. Fiskerne udtaler at de har været udsat for mishandling og sult. Piraterne blev overmandet efter en 35 minutters lang nævekamp ifølge en af fiskerne, som vendte hjem til heltemodtagelse i Egypten.
Politiken/ritzau, 23/8 18.38, http://politiken.dk/udland/article773843.ece
 
Syv mistænkte pirater fanget ved Somalia
Norske marinesoldater har tilfangetaget syv mistænkte pirater samt automatrifter, granatvåben og rebstiger med kroge. De syv mistænkte er foreløbig ombord på to af fregatten "Fridjof Nansens" to mindre hurtigbåde, mens der tages stilling til hvad der videre skal ske. Nordmændene kan kun bevise en hensigt, men ikke at egentlig pirateri har fundet sted. Det er de første pirater den norske marine fanger efter de er gået ind i kampen den 1. august i år. Det var et japansk overvågningsfly som opdagede piratbåden, hvorefter en hollandsk helikopter ankom til positionen. Piraterne overgav sig da den norske marine nåede frem.
 
"Arctic Sea" - mystikken lever
Den russiske avis Novaja Gaseta skriver nu at fragtskibet i virkeligheden var på vej til Iran med en last russiske krydsermissiler med en rækkevidde på op til 3000 km, og med muligheder for montering af atomsprænghoveder. Israel skulle have fået kendskab til transporten og har herefter organiseret kapringen, skriver den russiske avis. Ruslands NATO-ambassadør betegner rapporten som "fantasifuld og absurd".
 
Flere med Mols-Linjen
Der er igen fremgang både for personbiler og lastbiler som triller ind hos Mols-Linjen til en tur over Kattegat. Rederiet tror nu så meget på fremtiden at der ses omkring efter en ny hurtigfærge til indsættelse i 2010. I 2008 fik Mols-Linjen et underskud på 56,7 millioner kroner efter skat. Siden er der gennemført besparelser på omkring 100 millioner blandt andet ved afskedigelse af 35 medarbejdere. Med faldende oliepriser og stigende pax-tal opererer rederiet med overskud for 2009 på 30-50 millioner.
 
Vil investere sig ud af krisen
Der skal spares, men også investeres offensivt konstaterer direktør Preben Wolff. Senere på året investeres i ny hurtigfærge som skal indsættes i 2010. Hvis markedet er helt normalt er transportbehovet større end der for nuværende er kapacitet til. Frem til 2015 hvor infrastrukturen til Sjællands Odde og Århus vil være udbygget, satses der på i alt seks skibe.
Børsen, 24/8 side 12
 
Halvårsregnskab for Lauritzen
Der er sorte tal på bundlinjen, men halvårsresultatet er kun på 7,8 millioner danske kroner mod halvanden milliard sidste år. I 1. kvartal var især bulkmarkedet påvirket af krisen, og i 2. kvartal især podukttankmarkedet.
 
Mærsk
Mærsk vil interessere sig mest for olie
Koncernchefen Nils Smedegaard Andersen slår fast, at selskabet fremover primært vil investere i olie- og havneterminaler, hvorimod nye containerskibe ikke står højt på ønskelisten.
 
I alt er 6.000 fyret i containervirksomheden i 2008 og 2009, og Smedegaard vil fortsætte med "at skære virksomheden til". Også områder som APM Terminals og detailhandlen skal "trimmes". Nils Smedegaard Andersen påpeger at der ses resultater af effektiviseringerne, processer fungerer bedre og generelt er hele virksomheden mere strømlinet nu.
 
Parat til priskrig
Hvis det er nødvendigt vil Mærsk Line tage en kamp på priserne for at fastholde sin markedsandel siger Nils Smedegaard Andersen, selvom raterne allerede er dykket med 30% i år. Mærsk har i dag 15% af den globale handel og den andel var fastholdt i det netop offentliggjorte halvårsregnskab. På den anden side vil Mærsk ikke aktivt søge at forhøje markedsandelen på nuværende tidspunkt, selvom polstringen i selskabet til at kunne gøre det er i orden. Der satses på lønsomhed.
Børsen, 24/8 side 10-11
 
Gastransport til Europa bliver god forretning
Efterhånden som gassen slipper op i Nordsøen vil det blive en god forretning at transportere gas fra Asien til Europa, og det vil Mærsk satse på med gigantskibe til gastransport. Mærsk har i forvejen en del LNG-skibe og flere er på vej. Hos DONG investerer man allerede voldsomt i import af flydende gas. Det gode ved flydende gas er at man ikke er afhængige af gasrør.
Børsen, 24/8 side 8
 
DFDS - personale
Fra 1. september overtager Tom Møller ansvaret for disponering af driftsbesætninger, et ansvar som tidligere er varetaget af Kasper Moos, som, udover øvrige opgaver, i fremtiden skal fokusere på Lightship og kommende overenskomstforhandlinger.
DFDS all aboard weekly news, 21/8
 
Norske Hurtigruten fik overskud
Det norske færgerederi som har kæmpet hårdt for sin overlevelse, fik i 2. kvartal af 2009 et overskud før skat på 157 millioner norske kroner. Omsætningen blev på 958 millioner mod 910 i samme periode sidste år. Det gode resultat tilskrives lavere omkostninger, en indchartret færge samt en favorabel valutakurs. For hele halvåret fik ruten et overskud på 26 millioner mod et underskud på 186 millioner i samme periode sidste år.
 
"Kanhave" og NFS
Brev fra Samsø-borgmester til Mads Mofod
Med henvisning til de gentagne perioder hvor "Kanhave" har været ude af stand til at besejle ruten til Jylland, og til at "Vesborg" umiddelbart efter sidste indsættelse som reservefærge igen forlod Samsø, og til løfter om at "Vesborg" i en længere opstartsperiode skulle ligge standby, kræver borgmesteren at NFS på det bestemteste og straks sender "Vesborg" tilbage til Samsø og forbliver på Samsø indtil 31/12, og indtil "Kanhave" har bevist at den kan besejle ruten vedvarende og stabilt.
Samsø Posten, 21/8
 
Svar fra Mads Kofod
Er enig i at situationen er utilfredsstillende. Brandhændelsen var meget speciel og ulykkelig og bør ikke indgå som kritik. Endvidere blev erstatningstonnage indsat allerede næste morgen. "Vesborg" sejler i kontrakt med Sund og Bælt, og NFS har kun lovet at ved udfald ville der hurtigt blive indsat erstatningstonnage, og det er klart tilkendegivet at det er "Ane Læsø" som er sådan erstatning. Mads Kofod er indstillet på at drøfte forskellige muligheder på kommende møde den 26. august.
Samsø Posten, 22/8
 
Samsøs eget rederi
Samsø Posten har fået aktindsigt i papirer fra udbudsrunden på færgesejladsen og set nærmere på Samsøs eget tilbud, som var baseret på samarbejde med Ærøfærgerne. Kommunens bud på at drive færgeruterne selv, var baseret på ønsket om et kontrolbud og det vægtede tungt at kommunen ikke blev involveret i ejerskab af færgerne, med risiko for at tabe sejladsen efter fem år og dermed stå med færger som ikke kunne sælges. Siden er reglerne imidlertid ændret og kommuner som påtager sig en færgeforpligtelse kan helt slippe for udbudsrunder og dermed finansiere ny tonnage over 20 år. På Ærø overvejes disse muligheder til næste udbudsrunde mens Læsø Færgeselskab allerede ejes af Læsø Kommune.
Samsø Posten, 22/8
 
Båd fra det svenske hjemmeværn landede nær frokostspisende tilskuere
Under en opvisning til en kanalfest i Söderköping i Ôstgotland, skulle en militærbåd fra hjemmeværnet vise et såkaldt "crash stop" og standse på en meget kort strækning i den 30 meter brede kanal. Båden havnede imidlertid på en asfalteret sti 50 meter fra hvor tilskuere sad og spise. Ingen kom til skade og hjemmeværnet har endnu ikke oplyst hvad der skete.
 
Tilfredse med trivselsundersøgelsen
Sekretariatschef Michael Wengel-Nielsen udtrykker på rederiforeningernes vegne tilfredshed med trivselsundersøgelsen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd, som viser at 86% af de søfarende mener livet til søs er godt. Han finder det dog overraskende at de danske søfarende med de bedste job og de korteste udmønstringsperioder, er dem som er mindst tilfredse som gruppe betragtet. Måske, mener Michael Wengel-Nielsen, er det fordi cheferne refererer til et rederi og ikke selv er de øverste ledere. Derimod er det næppe kulturelt betingede forskelle, skriver sekretariatschefen. Endelig udtrykkes der nogen bekymring over resultaterne vedrørende hviletidsbestemmelser.
 
Fortsat fald i beskæftigelsen
Beskæftigelsen på DA-området faldt med 8,2% fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 10% i perioden, mens beskæftigelsen i serviceerhvervene faldt med 6,2%.
Dansk Arbejdsgiverforening, 21/8, http://www.da.dk/
 
Ingen fyringer eller lønnedgang for 1.000 SAS-portører
Til gengæld vil mange af de 1.000 fastansatte portører til vinter sætte sig på skolebænken for at tage HF-fag, andre på ordblindekurser og en tredje gruppe vil komme i erhvervsuddannelse som lufthavnsoperatør. Der fremgår af aftale mellem 3F og SGS. Kravet om besparelser er ikke skrinlagt, men lagt på køl indtil forårets forhandlinger om lokalaftale. Som led i aftalen er 15 frivilligt gået på efterløn og det er en grundlæggende forudsætning at der vil være en naurlig afgang på ca. 3 medarbejdere om måneden.
 
LO-kasser i Storkøbenhavn skal hjælpe ledige i arbejde
Foreløbigt gælder aftalerne for: TIB, FOA, 3F og Dansk Metal.
Arbejdsløse københavnere fra LO-kasser skal nu i de første seks måneder af et ledighedsforløb kun have kontakt til a-kassen, og ikke til jobcentrene. Det berører omkring 2.000 arbejdsløse. LO tilbød i foråret at arbejde gratis for kommunerne og indgik i den forbindelse en aftale med Mariager Fjord kommune. Med københavner-aftalen ser modellen ud til at have fået et gennembrud. Alle parter kan vinde på aftalen fordi de ledsige slipper for både at have kontakt til jobcenter og til a-kasse på samme tid. Flere forskere ser positivt på modellen, men mener også parterne skal være uhyre forsigtige med ansvarsdefinitioner, så der ikke går kludder i refusionssystemet, og peger også på problemer med at den enkelte a-kasse ikke er egnet til at henvise til andre fagområder. Aftalen løber foreløbigt for 2010 og en forsker håber at flere a-kasser kommer med i aftalen.
 
Når nu vi er i gang med at forbyde
".... jeg mener, kvinder vælger vel ikke selv at gå rundt med sådan en tandtråds-tynd snor til at støtte underlivet"
Information, 21/8 paradoks side 3
 
Hinduister truer med at skære fingre af kunstner
En indisk kunstner som har fremstillet hindu-guden Ganesh nøgen og i form af en Oscar-statuette, trues nu med at få fingrene skåret af. Kunstneren er selv hindu-guden dybt hengiven.
 
Ugebrevet A4 - 24/8 nr. 27
Indhold:
* Spildt renoveringspulje
* Flere og flere er delvist syge
* Nedturen er forbi - men fyringsrunderne fortsætter
* MUS-samtaler uden udvikling
* Kassen er tom - nu skal der bruges penge
* Liberalt mareridt i Georgien
* Uklar snak skaber utryghed
 
Konjunktur og arbejdsmarked - uge 34
Indhold:
* Arbejdsmarkedskommissionen: Velfærd kræver arbejde
* Aftagende lønvækst i alle tre hovedbrancher i 2. kvt. 2009
* Endnu et markant fald på boligmarkedet i 1. kvt. 2009
* Antallet af varslede afskedigelser er det laveste siden maj 2008
* Antal personer, der deltager i abejdsfordeling er faldende
* Antal stillinger på jpbnet er det laveste siden januar 2004
* Lav inflation i mange lande
 
Skoleskibet "Danmark"
Afgang Baltimore 23/8 0900 LT, med 80 elever
 
Baltic Dry Index
2468 (-66) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 21/8, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 532,42 DKK
100 Euro = 757,38 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 47,20 (+0,10)
APM A-aktie: 34.200 (+2000)
APM B-aktie: 35.500 (+2500)
D/S Norden: 187 (0)
DFDS: 304,50 (+0,50)
Mols-Linien: 80 (+7.50)
Børsen,24/8
 
Thora Lund
075(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1