Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 21/8-2009 10.00
21/8-2009
CO-SØFART KALENDER
 
John Ibsen - 11.00 møde med NFS
Christian Petersen - 11.00 møde med NFS
Ole Strandberg - 11.00 møde med NFS
Carsten Melhaven (SK) - ferie til 24/8
 
FRA MEDIER
Pirateri
Forventer stærkt øget aktivitet ved Somalia
Piraterne ser frem til roligere vejr som kan markere starten på en række nye angreb. I denne måned er to egyptiske fiskerbåde, et tysk containerskib og en italiensk slæbebåd frigivet. og der er på nuværende tidspunkt kun seks skibe i piraternes varetægt, det laveste antal siden august 2008. Sidste år indkasserede piraterne ialt en løsesum på ca. 211 millioner kroner (en tredjedel af hvad fodboldstjernen Ronaldo kostede Real Madrid). En pirat udtaler at han sidste år kun tjente 9.000 dollar, men han havde regnet med mere og er nu klar til arbejdet igen. Piraten understreger at andre plyndrer deres have, men når de prøver at skaffe den tabte indtjening tilbage beskyldes de for at være banditter. En embedsmand i Puntland-regionen frygter at piraterne er klar til at stå til søs i de kommende dage som er omkring midten af ramadanen.
Information, 20/8 side 10
 
"Arctic Star"
Otte mistænkte skibskaprere og elleve besætningsmedlemmer er landet i Moskva og alle bragt til det berygtede Lefotovo-fængsel, som styres af det russiske efterretningsvæsen. Når besætningen også tilbageholdes skyldes det at efterretningsvæsenet ønsker at være sikre på den ikke har været involveret i kapringen. Kaptajnen og de sidste tre besætningsmedlemmer er stadig ombord på "Arctic Star" som skal sejles til Novorossiisk i Sotehavet til yderligere undersøgelser. Det er uklart hvorfor de 19 personer blev fløjet til Rusland i tre forskellige fly og i fly som normalt anvendes til transport af tunge våben. Spørgsmålene hober sig op og en tidligere agent siger at "Arctic Star" er i nåleøjet for en kamp mellem russiske forretningsfolk og "grupper" i Kreml. Den pågældende mener Kreml var nød til at handle for at undgå en international skandale. I det internationale rederisamfund er der bekymring for om skibe bliver det næste objekt for plyndring og afpresning, hvor tidligere sovjetlande har plyndret og afpresset lastbiler.
 
Mærsk-regnskabet
Mærsk, 21/8
 
Milliardunderskud
Halvårsregnskabet holdt stort set hvad det lovede og nettoresultatet er på minus 3 milliarder. Forventninger fortsætter for resten af året så der ventes et årsresultat på minus 6 miliarder. Containerforretningen trækker massivt ned med et resultat for første halvår på minus 5,4 milliarder. Smedegaard Andersen understreger at selskabet har sin finansielle situation på plads også selvom det er gået værre end forudset. Finansiering af nybygningsprogram er på plads og selskabet har iværksat en række besparelser og udskudt investeringer. Resultatet er en smule bedre end frygtet af analytikerne som mente det vil ende med et samlet underskud på minus 3,5 milliarder,
 
Tab over hele linien
Alle områder, uden undtagelse, har præsteret dårligere resultater end i samme periode sidste år. APM Terminals har faldende resultat, tank- og offshoreaktiviteterne tjente en lille milliard mod 4 milliarder i fjor, Mærsk Olie & Gas tjente 2,8 milliarder mod 6,6 milliarder i fjor. Også Dansk Supermarked gik tilbage med 80 millioner til en indtjening på 832 millioner.
 
Gælden eksploderer
Selskabets gæld er nu på over 100 milliarder kroner og det koster dyrt. I første halvår af 2009 betalte selskabet over 3 milliarder kroner i "finansielle poster" som blandt andet dækker over renter til banker.
 
Lindø blødte
Værftet tabte 412 millioner i årets første halvår til sammenligning med et tab på 172 millioner i samme periodse i fjor. Værftet har været en økonomisk mølllesten i de seneste fem år.
 
Skibsbranchen fusioner
Rederier over hele verden er krakket på stribe og det har ført til at mange banker ufrivilligt er blevet skibsejere og søger kunder til at overtage de krakkede rederier og deres skibe, - i en tid hvor både fragtrater og skibspriser er styrtdykket. Det giver blod på tanden hos de solide rederier, heriblandt danske Norden, som dog ikke har aktuelle planer om opkøb. Torm søger at sikre sig indad og mener ikke tiden er til store opkøb. Mærsk har senest købt det svenske produkttankrederi Broström og erklæret sig villige til at være opmærksomme på andre opkøb, selvom det ikke er på agendaen lige nu. Blandt seneste eksempel på konsolidering internationalt set er Qatar Shipping af regeringen i fjor blevet beordret til at fusionere med Qatar Navigation.
Børsen, 21/8 side 8
 
"Kanhave" og Kejserens Nye Klæder
Læserbrev i Samsø Posten af Lena Sundstrøm og Einer Madsen, Social-Listen
"Man kan vænne sig til meget, men man vænner sig forhåbentlig aldrig til at blive snydt, eller taget ved næsen ......" Kontrakten med færgeselskabet er i virkeligheden rigtig god "Vi har fået en ny færge, som af mange anses for at være særdeles umoderne og upraktisk indrettet....." "Frustrationerne fra passagerernes side er store, og deres vrede bliver først og fremmest rettet mod frontpersonalet, som står i en klemme mellem manglende informationer fra rederiet, og kundernes forventninger om information og service. Vi, fra Social-Listen, er alvorligt bekymret for deres psykiske arbejdsmiljø, og eventuelle følgevirkninger heraf".
 
En poetisk læserbrevskribent slutter sit "Kanhave"-digt med: "Næste gang vi skal vælge folk til de kommunale sæder, så vil jeg stemme på drengen fra Kejserens nye klæder!!!"
 
Overfartsoplevelser
Samsø Posten havde onsdag morgen en medarbejder ombord på en "Kanhave"-overfart. Først var færgen 10 minutter forsinket. Så gik det rigtigt godt bortset fra en irriterende rysten og dirren der starter når hastigheden sættes op. Tyve minutter efter afgang stoppede rysteriet og det skyldtes at motoren var gået i stå. Fra broen blev der meldt om ufarlige tekniske problemer og de næste 15 minutter drev "Kanhave" rundt indtil der var kommet gang i noget motor igen og sejladsen kunne fortsætte til Sælvig med formindsket motorkraft.
Samsø Posten, 20/8
 
Fisker dræbt ved ulykke på trawler
Sent onsdag mistede en 47-årig fisker livet i Nordsøen ved et fald seks meter ned i et lastrum. En redningshelikopter hentede manden som på skadestuen i Aabenraa blev erklæret død. Han var formentlig død på stedet efter en læsion i hovedet.
Maritime Danmark/jv.dk, 20/8 16.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5402
 
Trivselsundersøgelse blandt søfarende
Søfartens Arbejdsmiljøråd har nu afsluttet sin trivselsundersøgelse gennemført i perioden ultimo 2008 til primo 2009 blandt samtlige søfarende på danske skibe uanset nationalitet. Knap 1700 søfarende har besvaret spørgeskemaundersøgelsen (som udmærker sig ved spørgsmål der ikke bliver stillet). Overordnet viser undersøgelsen at de søfarende trives og mere end 86% er enige i, at stemning og fællesskab til søs er i orden. Alle deltager dog ikke i det sociale liv ombord og 20% føler sig socialt isolerede i hjemmeperioder. Undersøgelsen viser også at der er problemer med hviletiden hvor 18% har vanskeligheder med at overholde bestemmelserne og 6% udtaler at de en stor del af tiden er for trætte til at udføre arbejdet ordentligt. Det er generelt for undersøgelsen at de asiatiske søfolk svarer mere positivt end de europæiske.
 
Arbejdsmarkedskommissionens rapport
Rapporten som blev offentliggjort torsdag ved en pressekonference i Rundetårn, og som er skudt i sænk fra stort set alle sider af det politiske liv som utidig, har haft som opgave at foreslå reformer som kan forbedre den offentlige økonomi med mindst 14 milliarder årligt. Problemet er at den gennemsnitlige borger hen over livet, i gennemsnit, modtager mere fra det offentlige end der indbetales i skatter og afgifter. Reformer som øger beskæftigelsen kan ændre på billedet. Kommissionens rapport indeholder 44 konkrete anbefalinger. De mest centrale anbefalinger er:
* Gradvis afvikling af efterlønnen.
* Dagpengeperioden forkortes fra 4 til 2 år. I perioder med meget høj ledighed kan den udgøre 3 år.
* Skattefri bonus på 10.000 kr til studerende som efter adgangsgivende eksamen består første års eksaminer senest efter 3 år.
* Løntilskud til fleksjobordningen skal omlægges så ordningen i højere grad rettes mod personer med lille arbejdsevne.
* Samarbejde mellem stat og kommune om beskæftigelsesindsats skal ændres. Kommuner skal have frihed til at vælge det mest effektive og det skal være slut med bureaukrati og detailstyring via den såkaldte refusion.
* Der skal tiltrækkes mere udenlandsk arbejdskraft.
Kommissionens konkluderer at hvis alle forslag realiseres vil det forbedre finanser med det dobbelte, nemlig op til 27 milliarder årligt, mens alene afskaffelsen af efterløn kan betale det øsnkede på 14 milliarder.
 
Kommentar fra Danmarks Rederiforening
Rederiforeningen understreger kommissionens påpegning af at arbejdstiden kan sættes op i Danmark og at udenlandsk arbejdskraft kan bidrage til finansiering af den offentlige sektor. Rederifgoreningen skriver afslutningsvis:
"Rederiforeningen noterer sig, at kommissionen foreslår, at der ved kommende overenskomstforhandlinger ikke indgås aftaler, der samlet set indebærer en kortere arbejdstid, og at der i overenskomsten gives adgang til at aftale en arbejdstid på mere end 37 timer om ugen."
 
Søfart nr. 34 fredag 21/8
Billigt værn mod pirater
Det koster ikke alverden og kan monteres i løbet af et par timer. Clipper har nu et par måneders erfaring med "razorblade-wire" som piratværn. Pirateriet har også konsekvenser for andre end skib, reder og besætning. De juriske aspekter i kølvandet på pirateriet er mange mellem chartrer, forsikringsselskaber og P&I Klubben. Aspekter, som medierne kun sjældent fokuserer på. Det gør Søfart til gengæld i denne uge.
 
To ekstra og en nybygning til ID
Investeringsgruppen Danmark (ID) har øget flåden yderligere, efter at købet af de resterende to skibe i en serie på fem tidligere Britannia Bulk-enheder nu er faldet på plads. I alt overtages tre panamax- og to handymax-bulkcarriers. To af de nyindkøbte skibe er afsat på lange charteraftaler til den danske operatørvirksomhed Nordic Bulk Carriers.
 
Første og største til J. Lauritzen
Lauritzen Bulkers tog i mandags levering af det største skib nogensinde til J. Lauritzen. Det er samtidig den første capesize-enhed ud af foreløbigt otte, som Lauritzen Bulkers har kontraheret. Nybygningen er »Caecilie Bulker« på 180.000 t.dv. fra Hyundai Heavy Industries, som også bygger Lauritzen Bulkers’ næste capesize-skib, »Camilla Bulker«.
 
Bank sender skib langs kaj
Rederiet Flyvbjergs eneste skib, »Saxo«, er lagt op. Der er rigeligt at sejle med, men banken har opsagt lånet og ønsker ikke at finansiere et nødvendigt klassesyn. -Jeg har altid svaret enhver sit. Og har tidligere også levet op til de anvisninger, som banken har givet. Derfor er jeg sådan set uforstående over for situationen nu og her, siger skibsreder Svend Flyvbjerg.
 
CS & Partners nu begæret konkursEfter en kort periode i betalingsstandsning er investeringsvirksomheden CS & Partners i Hellerup nu under konkursbehandling. Bestyrelsen i selskabet indgav selv konkursbegæringen efter, at det ikke var lykkedes at nå til enighed om en langsigtet finansieringsmodel med hovedkreditorerne – herunder især Fionia Bank.
 
Danske regler gælder – også i USA
Afgørelsen i Atlas-sagen i New York sætter grænser for rækkevidden af pengearrest under Rule B. Den amerikanske Rule B er et effektivt våben, der rækker langt ud over USA's grænser. Selv om rækkevidden efter Atlas-sagen er begrænset, vil den fortsat kunne lamme en hvilken som helst international virksomhed finansielt.
 
Letbygget på en ny måde
Langt lettere fartøjer, mere handy og økonomiske. Udviklingen i sandwich-konstruktioner i plast- og glasfibermateriale har givet helt nye muligheder. Muligheder, som Carl-Ove Thor, Thor Maritimus i Svendborg, sammen med Baltec-værftet i Lübeck er i fuld sving med at omsætte til praksis.
 
Skoleskibet "Danmark"
Afgang ankerplads 19/8 0920 LT med 16 passagerer ombord. Ankomst Baltimore 19/8 1400 LT.
 
Baltic Dry Index
2534 (-80) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 20/8, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 535,68 DKK
100 Euro = 757,39 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 47,10 (-0,70)
APM A-aktie: 32.200 (+200)
APM B-aktie: 33.000 (0)
D/S Norden: 187 (+3,50)
DFDS: 304 (-4)
Mols-Linien: 72,50 (-1)
Børsen,21/8
 
Thora Lund
074(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1