Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 20/8-2009 10.00
20/8-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ITF møde i Hamborg
Carsten Melhaven (SK) - ferie til 24/8
 
FRA MEDIER
Pirateri
Kaprerne af "Arctic Sea" krævede løsepenge
Ifølge det russiske forsvarsministerium krævede de otte kaprere et beløb svarende til 7,5 millioner kroner i løsesum. I modsat fald ville de sprænge skibet i luften. De russiske myndigheder er fortsat i gang med afhøringer af kaprerne og de 15 besætningsmedlemmer om forløbet hvor skibet var forsvundet i tre uger. Retsforfølgelse forventes at finde sted i Rusland.
 
Konspirationsteori om "Arctic Sea"
Ifølge Ekstrabladet og den britiske avis Daily Mail er hele kapringshistorien et stort fupnummer, og der har i virkeligheden været tale om en fingeret kapring udført af den russiske efterretningstjeneste, med det formål at beskytte en hemmelig russisk last - muligvis missiler. Ifølge teorien har myndighederne i Finland, Sverige og Malta hele tiden vidst hvor skibet befandt sig, men har undladt at oplyse herom for ikke at udsætte besætningen for risici, hvis russernes historie om en kapring skulle være korrekte. Det kan også undre at en banal sag om forsvinding af en tømmer-transport, skulle få den russiske præsident til at beordre militæret til at finde skibet "for enhver pris".
Maritime Danmark/eb.dk, 20/8 08.38, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5383
 
Net-kanoner som kan stoppe speedbåde
Den britiske regering er i færd med at teste et nyt våben som kan bruges til at standse terroristers og kapreres speedbåde. Våbnet er en mellemting mellem en bazzoka og en harpun som skyder et net afsted der vikler sig ind i speedbådens skrue. Målet er at stoppe bådene uden at skade personer ombord.
 
IMB Live Piracy Update
12/8 i midnatstimerne, psn Haldia Havn, Indien
Røvere entrede ubemærkede en bulkcarrier og stjal skibsproviant og reservedele fra maskinen. Røveriet blev opdaget næste dag.
ICC Commercial Crime Services, 19/8
 
Ankerklo fundet
Dykkere fra den norske marine har fundet en ankerklo som er revet af inden "Full City" den 1. august gik på grund ved Laugesund. Ankerkloen blev fundet midtvejs mellem ankerpladsen og grundstødningsstedet. Begge kløer på skibets anker mangler nu og de vejer hver 1,3 ton. Ankeret er blevet slæbt langs havbunden og har knust store sten undervejs.
Maritime Danmark/tu.no, 19/8 14.47, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5380
 
Forsøg på at bjærge ofre fra "Princess Ashika" opgivet
Dykkereksperter fra den newzealandske flåde konkluderer, at det ikke er muligt at bjærge ofre fra den forulykkede færge, som ligger på 109 meters dybde ved stillehavsøen Tonga. Der savnes 72 mennesker efter den 36 år gamle færge forliste den 5. august. En stor del af ofrene var kvinder og børn som sov da katastrofen indtraf, mens alle overlevende var mænd. En miniubåd har fotograferet færgen på havets bund og der er stor skuffelse over det ikke er muligt at bjærge de omkomne. Tonga består af 170 øer som er dybt afhængige af færgetrafik. Årsagen til ulykken kendes endnu ikke, men færgen har været kritiseret for manglende sødygtighed og for ikke at være bygget til det åbne hav.
 
Norden i forhandling med værfter
Rederiet bekræfter at de vil opfylde forpligtelser i relation til de kontrakter der er indgået, men at der fra tid til anden viser sig muligheder for at to parter i en aftale begge kan vinde noget, ved at møblere lidt rundt. Adm. direktør Carsten Mortensen udtaler at rederiet har rigeligt med penge på bankbogen til at dække fordringer i de næste to-tre år på nybygninger, og oplyser samtidig at der allerede er omrokeret en smule i ordrebøgerne men tavshedspligt forhindrer ham i at udtale sig nærmere.
 
Interim report - first half of 2009
 
Smedegaard har vist handlekraft
Nils Smedegaard Andersen som i snart to år har været topchef for Mærsk-koncernen, roses for at vise handlekraft i en vanskelig periode, og vil ikke blive klandret for det elendige halvårsregnskab som præsenteres fredag morgen. Regnskabet er en konsekvens af marked og gamle beslutninger forlyder det. I perioden har Smedegaard skiftet ud i topposterne og særlig på det organisatoriske plan sat sine fingeraftryk. Mærsk fortsætter med at vise åbenhed til omverdenen og det ses f.eks. på at regnskabet fredag allerede offentliggøres klokken otte, efterfulgt af en fremrykket telekonference hvor analytikere og investorer kan stille spørgsmål. Til gengæld er der ikke planer om et egentligt "roadshow". Fredags-regnskabet forventes at vise et samlet underskud på 2,9 milliarder kroner.
Børsen, 20/8 side 8-9
 
Mærsk og Angola
Mærsk bruger yderligere 600 millioner kroner til efterforskning i Angola og har dermed samlet tilført 2,2 milliarder til landet i forsøg på at finde olie. Der er indtil videre fundet olie i en blok som ligger på 1500 meter dybt vand.
Børsen, 20/8 side 9
 
Torm regnes til rundt nul
De glade dage er forbi og forud for Torms regnskab torsdag forventes et rundt nul hvor der tidligere forventedes et overskud på 100-140 millioner dollar før skat. Nedjusteringen kommer ikke bag på analytikerne. Nulresultatet er bemærkelsesværdigt i lyset af både ordinære og ekstraordinære udbytter i det tidligere regnskabsår på over 100 millioner dollar. Der ses dog frem mod lysere tider i 2010 hvor forbud mod enkeltskrogede tankskibe træder i kraft, fordi rederiet kun har dobbeltskrogede skibe i flåden. For hele 2009 venter analytikerne et nettoresultat på mellem -8 og +8 millioner dollar.
 
Halvårsregnskabet
Resultatet blev knap en milliard ringere end sidste år og før skat på 7 millioner dollar, hvilket er dårligere end forventet. For 2. kvartal viser regnskabet et minus før skat på 33,6 millioner dollar mod et overskud på 146,4 millioner for samme kvartal sidste år, og det er dobbelt så dårligt som forventet. Topchefen Mikael Skov skriver i regnskabet at den strategiske fokus på produkttankmarkedet er uændret og der ses positivt på fremtiden, selvom antallet af nybygninger på kort sigt er en udfordring.
 
Flådens værdi
Markedsværdien af Torms flåde pr. 30. juni 2009 vurderes til at være mindre end den bogførte værdi, men situationen ses som værende midlertidig.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 20/8 09.01, http://borsen.dk/transport/nyhed/163941/
 
Tegn på at containermarkedet har bundet
Antallet af containere som passerede Singapore var i juli måned højere end set i otte måneder, og det opfattes som et muligt tegn på at markedet er ved at vende. I juli passerede 2,2 millioner TEU havnen i Singapore, og senest dette niveau var overskredet var i november 2008 med 2,3 millioner TEU. På trods af fremgangen formodes det at årets samlede resultat bliver en tocifret nedgang i godsmængden.
 
"Kanhave" igen ude af drift
Den nye færge havde dårligt genoptaget sejladsen efter reparation fra brandskaderne, før den tirsdag blev ramt af nyt uheld. Ifølge overfartschefen er det nu kølevæsken til motoren som ikke fungerer korrekt. Tirsdag måtte der sejles med halv fart og onsdag lå færgen igen stille i Hou mens der arbejdes på at lokalisere og udbedre fejlen.
 
Læserbreve i Samsø Posten
(til den faste klummeskriver "Nautilus") "Nu må vi altså vide om du er på SamsøTrafikkens lønningsliste, får julekort fra Nassau i skattelyet Bahamas, eller.....".... "Hele manøvren med rederiskift gik tilsyneladende ud på at "komme af med" Walter Merrild Hansen og få nedsat overfartstiden, i nævnte rækkefølge. Indtil videre er kun det første lykkedes". "Vi har jo "fået" en discountfærge, hvilket gerne må afspejle billetprisen!".
 
(spørgsmål til Krølle Bølle - Nautilus - Per Rungholm): "Får du løn eller andre gratis ydelser fra SamsøTrafikken?".... "Hvordan kan du påstå at det hele er meget bedre nu, når det ALDRIG har været sådan en gang KLUDDER som nu?".
Samsø Posten, 19/8
 
Gedser-færge i drift efter skrue-skade
Da "Kronprins Frederik" i lørdags bakkede ud fra færgelejet i Gedser, mærkedes et bump i skibet hvorefter færgen blev dykkerundersøgt ved ankomst til Rostock, hvor det viste sig at der var skader på den ene skrue. Færgen har nu været på værft i Fredericia og fået udbedret skaderne, mens hver anden afgang har været aflyst søndag, mandag og tirsdag. Noget tyder på at skruen havde ramt en stor sten og havbunden det pågældende sted skal nu undersøges nærmere.
 
Maratonløb på bornholmerfærgen "Povl Anker"
Lørdag den 31. oktober har Tejn Idrætsforening arrangeret maratonløb på "Povl Anker" som ellers sejler mellem Rønne og Ystad. Der skal løbes rigtig mange gange rundt for at tilbagelægge de 42,195 kilometer. Dagen efter afholder idrætsforeningen endnu et maratonløb på Danmarks mindste travbane i Almindingen. Her vil der sidde en kommentator i tårnet som ved et rigtigt travløb. Der er allerede nu 61 tilmeldte.
 
Miljøministeren med "Ejnar Mikkelsen"
Under besøg i Grønland for at drøfte miljø- og naturbeskyttelse sejlede Troels Lund Poulsen og det grønlandske landsstyremedlem Anthon Frederiksen, sammen med deres delegationer, med "Ejnar Mikkelsen" fra Narsarsuaq til Grønnedal hvor de besøgte Grønlands Kommando. Efter besøget sejlede de videre med "Ejnar Mikkelsen" til Nuuk og på vejen underskrev de en samarbejdsaftale mellem Danmark og Grønland om miljø.
 
Nyt medlem af bestyrelsen hos Søfartens Ledere
De studerende har ikke direkte stemmeret til bestyrelsen men har en repræsentant valgt af og blandt de studerende selv. Kern Kragh er nu færdig med sin uddannelse og er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Hen over sommeren har der været afholdt valg blandt de studerende og nyt bestyrelsesmedlem er Søren N. Sørensen som blev valgt med 69% af de afgivne stemmer.
 
Langt fra nok at sænke svovlindholdet i skibenes brændstof
Forskere i USA har for første gang undersøgt partikelforureningen fra svovlfattig bunkersolie. De amerikanske resultater tegner et mudret billede af forureningen fra traditionel tung fuelolie med den fra dyrere og meget renere destillatolie, hvor svovlindholder typisk ligger på 0,1%. Forskellen på partikeludledningen fra de to typer olie er ikke særlig tydelig. Forskerne fastslår imidlertid omhyggeligt at det selvfølgelig er fornuftigt at bruge svovlfattig brændstof og at det samlede forureningsniveau er fem gange lavere fra skibe som sejler på svovlfattig olie, men anvendelsen af sådan olie er kun en del af løsningen på skibenes forurening. Ekspert i partikelforurening i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen påpeger at den mest effektive teknologi mod partikler er den såkaldte scrubber-teknologi, som er røggasrensning i skorstenen ved hjælp af vand.
Ingeniøren, 19/8 08.39, http://www.ingeniøren.dk/
 
Claus Hjort Frederiksen: Tiden er ikke til reformer
Finansministeren afviser bastant forslag fra Arbejdsmarkedskomissionen til reformer vedrørende dagpenge, efterløn og førtidspension. "Jeg tror, at vi realistisk skal sige, at i lyset af de problemer, vi står med, så gemmer vi deher dagsordener til bedre tider". "Så du aflyser dem alle sammen?", "Ja, dem alle sammen" siger Hjort.
 
Tendens til længere arbejdstid betalt med frynsegoder
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Ålborg Universitet udtaler at der er en klar tendens til at arbejdstiden bliver mere flydende. Det giver mere fleksibilitet mens arbejdsgiveren forventer at opgaverne bliver løst uden overtidsbetaling. Stresforsker og adm. overlæge Bo Netterstrøm kalder tendensen "usund" hvor arbejdet kommer til at dominere livet, så den ansatte ikke sælger arbejdstid men sig selv og sin personlighed. I HK Danmark advares mod at acceptere kontrakter uden højeste arbejdstid, hvorimod Dansk Arbejdsgiverforening mener det kan have fordele både for virksomhed og den ansatte.
 
Arbejdsgiverne bruger lavkonjunktur til usaglige afskedigelser
Efter år med nedgang i antallet af sager som rejses som usaglige afskedigelser, konstaterer HK nu en stigning af førte sager. I 2009 er der således indtil nu rejst 75 sager af HK mod 85 for hele 2008. Ifølge HK er det selskaberne som bruger undskyldningen med dårlige tider til usaglige afskedigelser. HK-formand Kim Simonsen mener loven er for mild. Selv i groveste tilfælde kan arbejdsgiverne kun idømmes en godtgørelse svarende til seks måneders løn.
 
Konkursramt stålvalseværk
Vorskla som driver et elektrostålvalseværk i Frederiksværk er gået konkurs og de 160 ansatte er hjemsendt, men indtil videre ikke sagt op. Af de 160 ansatte er 17 metallere og Dansk Metal vil sørge for at medlemmerne får deres penge fra Lønmodtagernes Garantifond. Virksomhedshistorien er mærkelig fordi der reelt ikke er produceret noget i et års tid.
 
3F låner penge til medlemmer fra konkursramt stålværk
Stålværket Vorskla Steel er gået konkurs og 150 ansatte heraf ca. 70 3F'ere har mistet deres job. De nu fyrede medarbejdere mangler løn for juli og august som senere vil blive udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. 3F udlåner indtil videre 1,3 millioner til medlemmerne med hjælp fra Arbejdernes Landsbank.
 
Polske værfter igen på vej mod konkurs
De to store polske værfter i Gdynia og Szczecin som på foranledning af EU-kommissionen tidligere er blevet solgt, er nu igen konkurstruede fordi køberen ikke har indbetalt købesummen på 129 millioner dollar. Den polske regering havde givet køberen en frist til den 17. august, en frist som allerede en gang var udskudt. Regeringen har nu to uger til at finde en ny køber.
Maritime Danmark/Fairplay, 19/8 12.59, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5376
 
Hvorfor ikke bruge spanskrøret?
Sundhedsfortolkere har slået alarm over hovedstads-danskernes "risikable alkoholforbrug" som skulle forkorte livet med fem år og nedsætte livskvaliteten i yderligere fire. Patientorganisationer, læger og eksperter ønsker derfor antallet af alkoholbevillinger i hovedstaden skåret ned så hver femte fjernes.
Jyllandsposten, 20/8 06.30, http://jp.dk/indland/article1787650.ece
 
Muslimsk model skal have spanskrør
En muslimsk model fra Malaysia som bor i Singapore er blevet idømt seks slag med spanskrør foruden en bøde, for at have indrømmet at hun har drukket øl på en natklub i den malaysiske delstat Pahang. Malaysia har store både kinesiske og indiske minoriteter, men muslimer kan retsforfølges ved en religiøs shariadomstol. Den dømte model erklærer sig villig til at returnere til Malaysia for at modtage sin straf, hvor hun indledningsvis vil blive fængslet i en uge, så det kan fastslås om hendes helbred kan tåle spanskrøret
Jyllandsposten/ritzau, 19/8 11.11, http://jp.dk/udland/asien/article1786754.ece
 
Skoleskibet "Danmark"
Ankom ankerpsn 3 sømil øst for Annapolis 17/8 1915 UTC. ETD onsdag d. 19/8 kl. 0900 LT.
 
Baltic Dry Index
2614 (-90) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 19/8, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 540,63 DKK
100 Euro = 757,36 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 47,80 (-0,60)
APM A-aktie: 32.000 (-1500)
APM B-aktie: 33.000 (-1400)
D/S Norden: 183,50 (-7,50)
DFDS: 308 (+3)
Mols-Linien: 73,50 (+1)
Børsen,20/8
 
Thora Lund
073(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1