Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 14/8-2009 10.00
14/8-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Carsten Melhaven (SK) - ferie til 24/8
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Flådeindsats afgørende
I forbindelse med udtalelser af en dansk seniorforsker, Bjørn Møller, som mener at flådeindsatsen ved Somalia er nytteløs, vil Danmarks Rederiforening understrege at rederiforeningen mener seniorforskerens analyse er meningsløs. Seniorforskerens mening svarer til at mene, at hvis kriminaliteten i Nordjylland stiger, så skal man nedlægge politistationerne fremfor at supplere indsatsen. På skibene ved Somalia som følger anvisninger fra flådenehederne er sikkerheden størst. Det er beklageligt at der er uansvarlige rederier fra forskellige lande som tager for lemfældigt på sikkerheden, hvorfor pirateri fortsat er lukrativt. Erfaringer med Group Transit, som blev etableret i december 2008 er, at tidligere endte et ud af tre angreb i Adenbugten med en kapring, medens tallet nu er reduceret til et ud af otte efter den øgede militære tilstedeværelse. I 2009 er ingen eskorterede skibe blevet kapret. Der håbes igen på snarlig militær tilstedeværelse i området fra den danske flåde.
 
DFDS-regnskabet
Kvartalsregnskab:
DFDS er særlig tilfredse med Seaways resultater i 2. kvartal, som er en følge af flere faktorer, herunder mere effektiv operation og lavere omkostninger til bunkers. Fragtmarkedet er imidlertid stadig vanskeligt, men rederiet ser med tilfredshed at nedgangen i omsætningen er klinget af efter udgangen af 1. kvartal. Det er overordnet stadig nødvendigt med tilpasninger på omkostningssiden. Der er derfor lanceret et spareprojekt som skal medføre besparelser på op til 100 millioner danske kroner fra 2010 og fremefter. De seneste tal fra Seaways tyder på en fortsat tilfredstillende udvikling for passagertallet resten af året.
Signifikante tal for 2. kvartal (sammenligningstal 2. kvartal 2008):
* Indtægter reduceret med 25% til 1,6 milliarder danske kroner.
* EBITDA (overskud før skat mv) reduceret med 19% til 238 milllioner kroner.
* Før-skat profit 33 millioner kroner (127 millioner)
* Passagerdelen forbedrede sin indtjening med 50 millioner kroner.
 
Nye forhandlinger med de ansatte om besparelser
Der er indledt en ny runde forhandlinger med de ansattes fagforeninger, som skal være med til at sørge for at DFDS kan forbedre bundlinjen med 100 millioner kroner fra og med 2010. Topchef Niels Smedegaard forventer dog at en fjerdel af besparelserne kan realiseres allerede i år. Hvor det tidligere har været restaurationsfolk og tjenere som har måtte holde for, er det denne gang navigatører, matroser og maskinfolk, der må vænne sig til skrappere tider. "Der vil komme en påvirkning af bemandingen i nedadgående retning som en konsekvens af det her", siger Smedegaard. Udover bemanding vil DFDS også vurdere optimering af brændstofforbrug og forhandlinger om billigere havneanløb, indkøb, vedligehold og ledelsessystemer. Niels Smedegaard er ikke bekymret over udsigten til hårde forhandlinger med de stærke søforbund, og fornemmer at der er et godt forhold mellem rederi og foreninger. De aftaler som tidligere er indgået mellem de kommercielle afdelinger og rederiet holder, og nu er det altså deck-and-engine folket som ikke var med i sidste besparelsesrunde.
 
Fortsat interesseret i Norfolkline
DFDS er fortsat interesseret i at overtage det Mærsk-ejede rederi, men der er ikke noget nyt i forhandlingerne, og der er ingen kommentarer i halvårsregnskabet påpeger Smedegaard, som tilføjer at der kommer en melding hvis der sker noget og også hvis forhandlingerne strander. Norfolkline har mere end 2200 ansatte i 13 euopæiske lande og har 18 fartøjer i drift.
 
Vinder markedsandele i hård sø
På trods af at aktiviteterne i selskabets største område, ro-ro shipping, fortsat falder, er der bedring at spore. På volumen var der tilbagegang i 2. kvartal med 15%, hvor nedgangen i 1. kvartal var 18%. Det som glæder Smedegaard mest er dog at det har været muligt at opretholde raterne i et vanskeligt marked med stort pres på priserne, og at der er tegn på at rederiet klarer sig en smule bedre end konkurrenterne.
 
Norden sælger "Nord Empathy"
Salget forventes at gives en profit på 12 millioner USD, som forventes at indgå som indtægt i 4. kvartal. Konsekvensmæssigt opjusterer rederiet årets resultat før skat til 122-172 millioner USD, inkluderende profit fra skibssalg på 67 millioner USD. Resultatet er opjusteret fra forventede 110-160 millioner USD. "Nord Empathy" er en 55.803 dwt handymax bulkcarrier bygget i 2006 og overtaget af Norden i 2007.
 
Ledelsesskifte i Mærsk Olie & Gas
Thomas Thune Andersen forlader efter 32 år i Mærsk, sin stilling som adm. direktør for Mærsk Olie & Gas og som partner i firmaet. Thomas Thune Andersen har været skibsreder siden 2005 og i de sidste 5 år været chef for Mærsk Olie & Gas. Han efterlader et firma som er dobbelt så stort som da han tiltrådte stillingen. Thune Andersen har fået tilbudt anden stilling i Gruppen, men har valgt at forlade Mærsk.
Thomas Andersen efterfølges af Jakob Thomasen som senest har været chef for efterforsknings- og forretningsudvikling i Mærsk Olie & Gas. Han har bl.a. været ansvarlig for selskabets største udbygning i Qatar. Han er uddannet geolog og har bl.a. forudsætninger for at vurdere og lede udviklingen af fund i Angola, Den Mexicanske Golf og Storbritannien.
Indehaverne af firmaet A.P. Møller er herefter: Mærsk Mc-Kinney Møller, Nils Smedegaard Andersen, Claus V. Hemmingsen, Eivind Kolding, Søren Skou og Jakob Thomassen.
 
Skibsrederen er presset ud
Der bliver stadig koldere i toppen af A.P. Møller-Mærsk og i de seneste år er en stribe skibsredere blevet tvunget til at forlade koncernen. Thomas Thune Andersen er blevet "gået", men fik tilbudt et andet job, som han altså valgte at sige nej til. Konsekvensmæssigt forlader han koncernen med øjeblikkelig virkning. Den nye chef for Mærsk Olie & Gas, Jakob Thomasen, bliver medlem af direktionen, men han bliver ikke partner med ret til at kalde sig skibsreder.
 
Mærsk Olie & Gas sælger af olieandel i Brasilien
Selskabet har reduceret sin ejerandel i Santos Bassinet fra 50 til 35%. Andelen er overtaget af den brasilianske partner OGX, som dermed får en ejerandel på 65%. OGX forventer snart at indlede boringer sammen med Mærsk Olie & Gas som er operatør af blokken.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 13/6 08.58, http://borsen.dk/investor/nyhed/163437/
 
Færgenyt på Samsø
Nyheder efter branden på "Kanhave" bredte sig som ringe i vandet. Trafikchef Jørgen Jensen udtaler på en internetavis at driftsforstyrrelser vil være uundgåelige i den kommende tid. Han advarer ligefrem folk mod at tage til Samsø medmindre det er bydende nødvendigt og det fik borgmester Carsten Bruun til at ringe ham op og sørge for at den udtalelse blev slettet fra netavisen, hvilket dog ikke er sket. Der er herefter kommet en artikel med fokus på at Samsøtrafikken forbereder en erstatningssag mod det græske værft. Alle aviser har deres fortællinger fra SamsøTrafikken som de bringer videre. Samsø Kommune agter også at rejse erstatningssag mod rederiet for kontraktbrud. Forholdene er dybt utilfredsstillende og historien har kostet Samsø og erhvervslivet masser af penge, siger borgmesteren og tilføjer at kommunen vil fastholde et erstatningskrav. Der er statusmøde mellem rederi og kommune d. 26. august, hvorefter det udvidede trafikudvalg træder sammen. Når "Kanhave" genoptager sejladsen - planlagt til den 18. august - vil fartplanen blive strammet op til 7 dobbeltture, hver på 2.5 timers varighed.
Samsø Posten, 13/8
 
Odder borgmester
Kalder hele forløbet elendigt og en elendig service over for de stakkels samsinger, samtidig med at det er træls for Odder Kommune, at man ikke snart ved hvornår der findes et færdigtbygget havneområde.
Samsø Posten, 13/8
 
Thy Ferries forventer at være klar 23. april 2010
Adm. direktør for Thy Ferries, Svein Olaf Olsen, udtaler at rederiet forventer at være klar med to daglige afgange mellem Hanstholm og Kristiansand fra fredag den 23. april 2010. Det bliver "Pride of Telemark" som indsættes på ruten. Færgen ligger nu i Frederikshavn, hvorfra den senere skal til Hanstholm for at klargøres. Sideløbende arbejder rederiet med at skaffe den sidste kapital, hvor kravet til kapitalgrundlaget er minimum 15 millioner kroner ved udgangen af februar. Thy Ferries A/S blev stiftet 25. maj med en indskudskapital på fire millioner kroner.
Maritime Danmark/Nordjyske.dk, 13/8 09.15, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5310
 
"Sjusk med sikkerhed sendte Jon i døden"
Artikel i 3F's "Fagbladet", om bl.a. Jon Sandholdt der kun blev 18 år. Han blev sendt i druknedøden efter kun fem dages arbejde på "Orasila" ved den grønlandske kyst. Tema om sikkerhed til søs.
 
Lene Espersen vil se på hjælp til rederier
Danske rederier har problemer med at finansiere deres skibsbygningsordrer og økonomi- og erhvervsministeren lover nu efter et møde med Danmarks Rederiforening, at se på mulighederne for hjælp. Rederiforeningen skal aflevere en status inden en uge. Ministeren udtaler at hun er enig med rederiforeningen i, at der ikke skal være tale om et kapløb om statslig støtte, men andre løsninger er hun parat til at vurdere. Der kan f.eks. være tale om at rederierne regnskabsteknisk ikke skal stille unødvendige garantier, hvis skibenes værdi falder.
 
Statsstøtte til Lindø var en and
Torsdag fortalte Lene Espersen ifølge Reuters, at hun var parat til at gå i dialog med Danmarks Rederiforening om mulighederne for statsstøtte til Lindø-værftet for at sikre skibsbyggeriet i Danmark. Ifølge vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen er et sådant tiltag dog ingenlunde under opsejling. Ifølge Reuters skulle Lene Espersen have sagt følgende: "Jeg afventer en henvendelse fra Rederiforeningen, og så vil vi sammen drøfte, hvad der kan gøres for at sikre finansiering af byggeri af nye skibe. Jan Fritz Hansen mener dog, at noget er gået galt i kommunikationen mellem ministeren og nyhedsbureauet. "Jeg har kontaktet ministernens pressechef, og sådan er ordene ikke faldet. I forbindelse med det møde om den nye kreditpakke, som Lene Espersen holdt i går for en række erhvervsformænd og pressen, rejste rederiforeningens formand, Lars Vang Christensen, godt nok problemet med udenlandsk statsstøtte, men det havde intet med Lindø at gøre. Danmarks Rederiforeningen repræsenterer jo slet ikke skibsværfterne," siger vicedirektøren. Nyheden spredte sig ellers vidt torsdag og blandt andre blev Lindø-værftets administrerende direktør, Finn Buus Nielsen noget overrasket over meldingen. "Mit verdensbillede har været, at vi skulle stoppe med nybyggeri på værftet. At det var et overstået kapitel," siger han. Statsstøtte til skibsværfter er heller ikke noget Danmarks Rederiforening vil støtte. "Vi kan ikke understøtte værfter eller rederierhvervet med statsstøtte og skatteborgerpenge. Den problemstilling må vi klare med internationale aftaler, hvor vi bruger sanktioner over for lande, der anvender statsstøtte," fastslår Jan Fritz Hansen.
 
Søren Gade besøgte "Thetis"
Onsdag og torsdag i denne uge besøgte forsvarsministeren "Thetis" der som kommandoskib varetager ledelsen af en af NATO's stående minerydningsstyrker. Besøget fandt sted under et havneophold i den spanske havneby Vigo. Efter opholdet i Vigo sejler styrken mod Canada, hvor to canadiske skibe støder til. Skibene vil i den næste måned opholde sig i Nordamerika og samarbejde med canadiske og amerikanske styrker, og bl.a. deltage i to store flådeøvelser hvoraf den ene har deltagelse af amerikanske hangarskibe. Minerydderne vil anløbe New York som deltagelse i mindehøjtideligheden for 11. september.
 
Bryde risikerer lang fængselsstraf
Tidligere bestyrelsesformand for Nordic Tankers, Steen Bryde, og en række af hans forretningspartnere har fået ransaget deres hjem af politiet og Skat. "Vi slog til på en række adresser med en koordineret aktion, der involverede 40 mand. Vi har sigtet Steen Bryde for mandat- og skyldnersvig, men mere kan jeg ikke sige lige nu," siger chef i Bagmandspolitiet Jens Madsen. Et af anklagepunkterne lyder på, at Steen Bryde i sin tid som formand for Nordic Tankers har forsøgt at berige sig selv på rederiets bekostning. Blandt andet har han foretaget en række interne handler, ligesom rederiets hovedkvarter blev flyttet til lokaler, som var ejet af Steen Bryde selv.
Børsen Online, 14/8, http://borsen.dk/karriere/nyhed/163522/
 
Program for del af MSSM er klar
Konferencen finder sted i dagene 27.-28. august med et get2gether-arrangement den 26. august. Det hele sker i Nyborg.
 
Skoleskibet "Danmark"
Ankommet Charleston tirsdag den 11. august kl 16.00 dansk tid. ETD 14/8.
 
Baltic Dry Index
2685 (+73) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 13/8, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 533,89 DKK
100 Euro = 757,50 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 51,50 (-1)
APM A-aktie: 32.800 (+700)
APM B-aktie: 33.700 (+900)
D/S Norden: 188,75 (+2)
DFDS: 293,50 (+6)
Mols-Linien: 70,50 (-4.50)
Børsen,14/8
 
THORA LUND
069(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1