Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 31/7-2009 10.00
31/7-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Strandberg - arbejder hjemme
John Ibsen - ferie til 3. august
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Mystisk kapring i svensk farvand
Otte til ti engelsktalende pirater kaprede natten til den 24. juli et finsk skib under maltesisk flag på vej med en last tømmer fra Finland til Algeriet. Kaprerne fik adgang til skibet under foregivende af at være politi på jagt efter narkotika, hvorefter de maskerede mænd blev ombord i 12 timer. Flere besætningsmedlemmer fik tæsk, en fik slået tænder ud, men ellers var der tale om mindre kvæstelser. De 15 russiske besætningsmedlemmer blev bundet fast mens skibskaprerne gennemsøgte skibet. Det vides ikke hvad kaprerne overhovedet søgte ombord. Når hændelsen først kommer til offentlighedens kundskab nu, skyldes det at besætningsmedlemmerne rapporterede til deres finske reder som derefter kontaktede den russiske ambassade i Finland. Først da den russiske ambassade forhørte sig i det svenske udenrigsministerium for at spørge hvorfor svenskerne havde bordet fartøjet, blev sagen overgivet til det svenske politi.
 
IMB Live Piracy Report updates
28/7 2157 LT psn 04:39.2N 112:45.0E 75 nm fra Miri, Sarawak, Malaysia
Tolv pirater i en 7 meter lang båd nærmede sig et containerskib i fart. De forsøgte at komme langs siden. Tredie styrmand slog alarm, foretog undvigemanøvrer, alarmerede besætning og kaptajnen affyrede tre nødraketter. Piraterne opgav forsøget.
 
23/7 2015 UTC psn 09:58.5N 083:00.5W Puerto Limon red, Costa Rica
To røvere entrede et containerskib på reden. Besætningen opdagede en af røverne forsøge at overføre skibsproviant til en båd. Røverne undslap med det stjålne ved at springe overbord. Skib og besætning i sikkerhed.
 
Redningsaktion ved Haiti indstilles
For nogle dage siden forliste en båd med omkring 200 flygtninge fra Haiti ved det britiske ørige ved Tyrks and Caicos (hvor flygtningebåden forsøgte at skjule sig for en marinekutter). Tallene for savnede og omkomne er forskellige i forskellige medier. AP rapporterer at 15 er fundet druknet, mens 118 er blevet reddet. Resten savnes på tidspunktet hvor redningsaktionen er indstillet. AP oplyser at bådflygtningene havde betalt 500 dollar hver for turen.
 
Mærsk Contractors har vundet patentsag i USA
Transocean havde anlagt en patentsag ved domstolene i USA mod Mærsk Contractors. Transocean påberåbte sig patentrettigheder til boreudstyr som anvendes fra platforme. Dommeren slog imidlertid fast at teknologien udelukkende stammer fra erfaring med olieboringer og ikke er en egentlig opfindelse.
 
Mærsk sejler DIS i sænk
I nyeste nummer af ITF's "Maersk Network Bulletin", omtales lederen i CO-Søfarts medlemsblad nummer 2-2009 under overskriften "Danish caterers attack Maersk". Formand for CO-Søfart Ole Philipsen citeres bl.a. for at skrive: "Som tegningen er nu, er vi måske ved at være ved vejs ende om fortællingen og projektet om DIS og Danmark, som Europas førende søfartsnation. Formentlig er det nu kun et spørgsmål om tid, før DIS synker ned til bare at blive nok et bekvemmelighedsflag".
Maersk Network Bulletin nr. 11 er oplagt på foreningens hjemmeside:
 
DP World med volumendyk
Dubai-baserede DP World, som er rival til Mærsk, oplevede i første halvår af 2009 et fald i gennemstrømningen af containere med 10% til sammenligning med samme periode i 2008. Faldet accellerede i 2. kvartal af 2009.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 30/7 16.26, http://borsen.dk/investor/nyhed/162605/
 
Tunø-færge må sige nej til mange som ikke har bestilt plads
Tunø er et populært mål for turisme, og færgen som har plads til 196 passagerer har flere gange i sommers oplevet at måtte sige nej til passagerer som møder op uden pladsbillet. Færgen sejler formiddag og eftermiddag, og det sker at folk må overnatte på øen fordi der ikke er returplads. I tirsdags blev 15 personer således afvist ved morgenfærgen i Hou, og for nogle uger siden måtte 50 personer konstatere at de måtte tage hjem med uforrettet rejse. Det er mest problematisk for pensionister på endagstur som ikke kan komme hjem. På vej til øen plejer færgepersonalet at minde passagererne om hjemrejse-bestilling.
 
Frisk til hård vind giver travlhed hos SOK
Igennem det seneste døgn har der været seks søredninger og to assistancer til fritidssejlere. SOK konstaterer at det er et normalt fænomen når der er omslag i vejret til mere efterårsagtige forhold. Travlheden forventes at fortsætte.
 
Den Maritime Pris 2009
Prisen blev indstiftet af økonomi- og erhvervsministeren og uddelt første gang i december 2007. Prisen består af et kunstværk. Både firmaer, organisationer og enkeltpersoner kan foretage en nominering ved at udfylde en særlig nomineringsblanket som skal være indsendt senest den 1. oktober 2009 til Søfartsstyrelsen, som er sekretariat for en uafhængig dommerkomité.
 
Rederier fortsætter arbejde med CO2-reduktioner
Efter mødet i IMO i juli i år, har Danmarks Rederiforening med medlemmerne i den internationale rederiorganisation ICS fortsat drøftelser om CO2-reduktioner. Danmarks Rederiforening støtter det danske forslag om en brændstofafgift og en klimafond. Der er konsensus i ICS om at det er muligt at reducere CO2-udledningerne med 15-20% pr. ton/km inden 2020.
 
Nyt dataindsamlings-togt skal gøre Nordpolen Grønlandsk
I dag afsejler den svenske isbryder "Oden" fra Svalbard på togtet "Lomrog II". Togtet formål er at indsamle nye data om kontinentalsoklen, som skal hjælpe Grønland med afgørelser om hvor meget af havbunden som kan erklæres grønlandsk. Det gælder primært data om havdybder og seismiske data om havbunden. Togtleder er Christian Marcussen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Den største udfordring for togtet er is, især fordi de ikke som på det første togt ledsages af en russisk atomdreven isbryder. Der vil muligvis komme til at mangle et togt mere, men det kan først afgøres efterfølgende. En af udfordringerne er risikoen for at miste udstyr som skal slæbes efter skibet, og som mistes på grund af isen. Togtet er planlagt til at vare seks uger fra primo august og 18 personer fra det danske kontinentalsokkelprojekt deltager.
Ingeniøren, 30/7 07.46, http://www.ingeniøren.dk/
 
Uenighed om dagpengeindsats
I lyset af den hastigt voksende ledighed og som optakt til de kommende finanslovsforhandlinger, foreslår 3F nu en markant stigning i dagpengene. Arbejdsløse skal have ret til en dagpengesats, der afspejler den lønindtægt, de havde, før de blev ledige, mener 3F. ”Dagpengeniveauet er i forhold til den gennemsnitlige lønindkomst faldet markant siden 1990-91, hvilket er med til, at flere vælger a-kasserne fra. Vores forslag lægger op til, at flere lader sig forsikre mod ledighed. Og det er vigtigt, for vi skal ikke fastholde ledige i en så dårlig økonomisk situation, at de ender som sociale tilfælde, der kræver livslang ydelse fra det offentlige,” siger formand Poul Erik Skov Christensen, der får opbakning i oppositionen. Regeringen og DI er derimod stik uenige heri. ”En højere dagpengesats kan vi under ingen omstændigheder gå ind for. Der skal være bedre incitamenter for at arbejde, og det kræver, at man ikke øger kompensationsgraden for folk, der er ledige. Slet ikke når det gælder de lavestlønnede, hvor Danmark allerede har en meget høje kompensationsgrad sammenlignet med andre lande,” lyder det fra DI's chef-økonom Klaus Rasmussen.
 
Unge strømmer til a-kasser
Uanset ovenstående debat, så er tendensen, at mange unge i øjeblikket søger ly af krisen ved at melde sig ind i en a-kasse. ”De foregående års meget gode konjunkturer har gjort, at mange unge har følt, at de ikke havde behov for en A-kasse, fordi de kunne få job, så snart de var uddannet,” siger adm. direktør i FTA-A, Michael Darmer. A-kassen, der har 130.000 medlemmer inden for blandt andet finans- og forsikringsbranchen, har i første halvår fået 2685 nye medlemmer mellem 19 og 29 år. Det samme gør sig gældende i andre brancher. Ikke mindst sælgere og ingeniører, der for få år siden nærmest var garanteret job, frygter arbejdsløsheden.
 
Arbejdsløsheden
Steg fra maj til juni med 7.400 fuldtidsstillinger korrigeret for sæsonudsving. Dermed er ledigheden i juni på 105.100 personer svarende til 3,8% af arbejdsstyrken. I juni 2008, hvor den registrerede ledighed nåede sit foreløbige minimu, var der tilsvarende 46.500 ledige, svarende til en stigning på 126% på et år. De konjunkturmæssige udsving i ledigheden er typisk større for dagpengemodtagere end for kontanthjælpsmodtagere. Siden juni 2008 er ledigheden for dagpengemodtagere således steget med 155% mod kun 39% for kontanthjælpsmodtagere.
Danmarks Statistik, 30/7, http://www.dst.dk/nytudg/12186
 
Bemærkninger fra fagbevægelsen:
 
Konjunkturbarometre
Serviceerhverv: Næsten uændrede forventninger til de næste tre måneder. Den sammensatte konjunkturindikator er således på -11 i juli mod -12 i juni.
Industrien: Forventninger er steget en anelse. Den sammensatte indikator er -13 i juli mod -15 i juni.
Byggeriet: Forventningerne er faldet en smule. Den sammensatte konjunkturindikator er -45 i juli mod -42 i juni.
 
Må de koge kål til aftensmad?
Dagbladet Informations serie om frisindets vilkår i dagens Danmark, behandlede torsdag udviklingen på landets campingpladser, hvor frisindet er blevet mindre ifølge Dansk Camping Union. Artiklen tager os med på rundtur i Kulhuse Camping, hvor der nu er "fred og ro" og hvor man ikke må gå rundt med en øl i hånden, ifølge ordensreglementet som kan give bortvisning uden varsel ved overtrædelser. Det er heller ikke tilladt at have mere end to krukker med planter pr. enhed. Før gjorde folk som de ville, og nogle havde en stork stående i hegnet, men hvorfor skal den stå der, spørger en beboer. Der skal være tre meter mellem vogn og bil, og brug af pavilllloner er forbudt, - så er der orden på det. Jørgen Frölich fra Dansk Camping Union er ikke i tvivl om at frisindet er på retur. I gamle dage kunne man f.eks. være topløs på alle campingpladser, men nu ser man det ikke mere, udtaler han.
Information, 30/7 side 12-13
 
Baltic Dry Index
3445 (-54) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 30/7, http://www.dryships.com/pages/report.asp

Bankens salgskurser
100 USD = 543,05 DKK
100 Euro = 757,56 DKK
Danske Bank, 31/7, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 53,50 (-0,50)
APM A-aktie: 31.100 (+900)
APM B-aktie: 31.900 (+900)
D/S Norden: 188,50 (+2,75)
DFDS: 250 (-1)
Mols-Linien: 62,50 (0)
Børsen, 31/7
 
THORA LUND
059(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1