Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tir 21/7-2009 10.00
21/7-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen, Helsingør, søfartsmuseet
John Ibsen - ferie til 3. august
Søren V. Nielsen - ferie til 27. juli
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
IMB Live Piracy Report update
12/7 0330 LT psn 10:16.2N 107:04.6E Vungtau yderred, Vietnam
Røvere entrede et containerskib på reden. De stjal skibsproviant og undslap.
 
12/7 0200 LT psn 01:08.91N 105:45.11E udfor Raffles fyrtårn, Singapore Strædet
Fem pirater bevæbnede med lange knive og sværd sejlede i en fem meter lang træbåd hen til en slæbebåd som havde en pram på slæb. Fire pirater entrede slæbebåden og holdt besætningen op. De stjal skibsproviant, besætningsejendele og kontanter, og forsvandt. Ingen besætningsmedlemmer kom noget til. VTIS og kystvagten i Singapore informeret.
 
NOL: Fald i fragtmængder på 14%
Singapore-baserede Neptune Orient Line havde et fald i containervolumen på 14% i de fire uger op til 26. juni (kaldet periode 6). Den gennemsnitlige omsætning pr FEU var 2.190 dollar, og det er et indtjeningsfald pr. container på 29%. Samlet er fragtmængden for NOL i årets første seks måneder faldet 24%, og indtægten pr. container med 20%.
 
Hapag-Lloyd har pengeproblemer
Verdens femtestørste containerrederi har bedt sine ejere om at skaffe 13 milliarder kroner (1,75 milliarder euro), men den største aktionær TUI, har ikke til hensigt at skyde penge i rederiet. TUI solgte sidste år 57% af rederiet, men beholdt 43% af aktierne. De lokale Hamburg-investorer kan kun bidrage med reel frisk kapital, fordi deres lån ikke kan konverteres. TUI og konsortiet er anmodet om at bidrage med 750 millioner euro, medens der søges 1 milliard euro hos bankerne mod en forventet statsgaranti, en garanti som dog ikke foreligger endnu.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 20/7 14.23, http://borsen.dk/okonomi/nyhed/161984/
 
SamsøTrafikken justerer sejlplanen
"Kanhave" vil i den kommende tid sejle med nedsat tempo, så besætningen kan få ro til at indøve sejlads, procedurer og havneanløb. For at undgå ventetid i havnen, vil sejlplanen blive justeret fra 20. juli til 16. august så den passer til de faktiske forhold. I perioden vil overfartstiden være på 60 minutter og havnetiden på 30 minutter. Fra 17. august til 13. september sejles der med en overfartstid på 60 minutter og en havnetid på 15 minutter. Alle passagerer som har reserveret vil blive orienteret via SMS eller mail om ændringer.
Samsø Posten, 18/7
 
BHT har fået nej til øget hastighed ved indsejling Rønne
Efter flere uheldige episoder hvor "Villum Clausen" har mistet styringen under indsejling i Rønne Havn, har BHT ansøgt Kystdirektoratet om at måtte øge hastigheden ved indsejling i kraftig vestenvind fra den nuværende max. hastighed på 20 knob til 24 knob, med henblik på at forbedre styregenskaberne i medløbende sø. Men direktoratet svarer nej, og afslaget begrundes med virkningerne på kysten af bølgerne fra hurtigfærgen. Det tilføjes dog at der undtagelsesvis gives tilladelse til at øge farten hvis det er sejladssikkerhedsmæssigt begrundet og hændelsen indføres i skibsdagbogen. Det er i øvrigt lidt af et dilemma fordi en øget hastighed, såfremt styringen alligevel svigter, tilsvarende vil kunne øge risikoen for påsejling af ydermolen. En anden ansøgning om at ændre ruten til mere kystnær ved afgang fra Rønne er accepteret, mod at der ventes med at øge hastigheden til servicefart på 43 knob. Begrundelsen fra BHT handlede om at undgå den øvrige kysttrafik, men der er samtidig tale om en kortere rute til Ystad.
Bornholms Tidende, 20/7, side 1 og 4
 
Søværnets chef angrebet for frådseri af Ekstrabladet
Kontreadmiral Nils Wang er blevet kigget efter i sømmene af Ekstrabladet som har fokuseret på rejseaktiviteter og hotelkvaliteter. Søværnet har valgt at bringe spørgsmål fra Ekstrabladet, og kontreadmiralens svar på Søværnets hjemmeside. Spørgsmålene handler om to hotelophold til henholdsvis 3.452 kroner og 3.414 kroner i døgnet i Cape Town og i London. Hotellet i Cape Town var valgt fordi det var anbefalet af den sydafrikanske flåde, og fordi det lå i en sikret del af havnen, mens hotellet i London var valgt efter konsultation med den danske ambassade. Ekstrabladet spørger hvordan admiralen kan bo så dyrt når skatteborgerne betaler, og han svarer at der normalt bestilles på hoteller som ligger inden for den givne rammeaftale, eller efter anbefaling fra de diplomatiske autoriteter. Endelig stilles der spørgsmål om den flådefaglige begrundelse for besøget i Cape Town. Niels Wang svarer at han kotumemæssigt besøger danske besætninger under internationale udsendelser, således også ved Galathea-ekspeditionen med besætningerne fra "Vædderen".
 
Adgangskursus til maskinmesteruddannelse på fjernkursus
Knap 40 studerende begynder til august på adgangskursus til maskinmesteruddannelsen via fjernkursus, og der er plads til flere, meddeleler Århus Maskinmesterskole. Målgruppen er studerende med relevant erhvervsfaglig uddannelse på 30 år eller derover. En delmålgruppe er studerende som vil få urimeligt lang transporttid og som er bundet af bolig og familie i et lokalområde.
Maskinmestrenes Forening, 20/7 15.17, http://www.mmf.dk/nyheder/Sider/fjer.aspx
 
Danske regler om olieoverførsler gjort internationale
IMO-Miljøkomiteens 59. møde fandt sted 13.-17. juli, med et hovedemne om søfartens udledninger af CO2.
Blandt øvrige emner var:
* Olieoverførsler til søs
* Luftforurening
* Retningslinjer for udtagning af brændstofprøve
* Retningslinjer for rensning af udstødningsgas
* Retningslinjer for udledning af en VOC management plan
* Beskyttelse af brændstoftanke
* Teknologi til rensning af ballastvand
* Revision af manualer til oliemålerudstyr
* Ophugning af skibe
 
Danmarks Rederiforening om IMO-mødet
Pressemeddelelse
Den fornødne vilje til at levere et resultat er tilsyneladende tilstede. Drøftelserne er dog stadig præget af at lande som Kina, Indien, Brasilien og andre, ikke ønsker at indgå aftaler som kan svække deres forhandlingsposition til klimatopmødet i København.
 
Læsø ramt af strømafbrydelser på grund af fejl i søkabel
To gange i weekenden måtte Læsøs 10.000 beboere og turisterne undvære strøm. Problemet er fundet i en fejl i isoleringen af søkablet mellem Sæby og Læsø. Det vides ikke om fejlen er i en kabelmuffe eller om kablet er beskadiget af et anker eller af fiskeredskaber, men fejlen ligger 13 kilometer fra Læsø. Et reservekabel er nu i funktion, men det er sårbart, og flere andre reservesystemer har krævet et meget stort arbejde at sætte i funktion. Ved begge strømafbrydelser har det taget 7-8 timer før strømmen var tilbage på ferieøen. Torsdag i denne uge vil et skib blive sendt afsted for at reparere hovedkablet.
Ingeniøren, 20/7 11.59, http://www.ingeniøren.dk/
 
Femern-direktør vil have de lokale firmaer råbt op
Direktøren for Femern Belt Development undrer sig over at det lokale erhvervsliv ikke viser større interesse for indtjeningsmuligheder før, under og efter Femern-byggeriet. I øjeblikket er der kun stigende interesse fra firmaer uden for regionen, og åbenbart mener de lokale virksomheder at opgaverne kommer flyvende af sig selv.
 
Groteske regler om arbejdsfordeling
Mange lønmodtagere vil reelt være afskåret fra et søge et deltidsjob, hvis de efter en fuld periode på arbejdsdeling bliver arbejdsledige. Sammenlagt kan man, efter dispensation, være på arbejdsdeling i 26 uger inden for et år. Men man har kun ret til supplerende dagpange i 30 uger inden for 2 år. Formanden for 3F opfordrer politikerne til at ændre reglerne, og han harcelerer samtidig over at de ansatte, mens de er på arbejdsdeling, skal lave cv og søge job som alle andre arbejdsløse, uagtet de er tilknyttet en virksomhed.
 
Overtagelse af jobcentre bliver dyrt for mange kommuner
Når kommunerne om to uger overtager driften af jobcentrene fra kommunen, viser beregninger fra Beskæftigelsesministeriet at det bliver dyrt for nogle kommuner, mens andre vil vinde på historien. Særlig jyske kommuner bliver økonomisk tabere, - f.eks. vil det koste Horsens Kommune 58 millioner, Randers 57 millioner og Silkeborg godt 55 millioner. Beregningerne forudsætter at der incl aktiverede er 160.000 arbejdsløse næste år. Til gengæld vil Københavns Kommune score en kvart milliard kroner, Odense godt 80 millioner og Bornholm lidt mere end 40 millioner. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler i et skriftligt svar om spørgsmålet, at der er tale om hypotetiske beregninger med en forudsætning om uændret fordeling af ledighed, samt at der ikke er taget højde for en overgangsordning frem til 2012.
 
Baltic Dry Index
3511 (-31) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 20/7, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 536,85 DKK
100 Euro = 757,66 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 53,50 (+0,50)
APM A-aktie: 30.300 (+100)
APM B-aktie: 30.900 (+400)
D/S Norden: 183,50 (-1,50)
DFDS: 252,50 (-2,50)
Mols-Linien: 64 (+3,50)
Børsen,21/7
 
THORA LUND
051(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1