Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 10/7-2009 10.00
10/7-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie til 13. juli
Christian Petersen - ferie til 20. juli
 
FRA MEDIER
 
Nu vil EF-domstolen tage stilling til statsstøtten til DIS-registeret
EF-domstolen har tidligere afvist at tage stilling til den danske statsstøtte til skibe indregistreret i DIS, efter klager fra 3F. Torsdag har domstolen imidlertid besluttet at tage sagen op til forhandling efter en anke fra 3F som betragter støtten som ulovlig. Tidligere er 3F blevet afvist med den begrundelse at organisationen ikke var klageberettiget, fordi organisationen ikke enten var modtager af statsstøtten eller i konkurrence med nogen som modtager den. Men 3F mener at være direkte part i sagen, fordi danske søfolk efter organisationens opfattelse mister arbejdet til udenlandske søfolk på grund af støtten til billig udenlandsk arbejdskraft, som også er skattefritaget i DIS-ordningen. I følge Henrik Berlau fra 3F er det i orden man giver skattefrihed til danske søfolk, og også til søfolk fra andre EU-lande. Men når skattefriheden gives til f.eks. filippinere, så har ordningen ikke længere et element af støtte for at sikre dansk eller europæisk beskæftigelse, men bliver direkte driftsstøtte, og det mener 3F er ulovligt. Håbet for 3F er at domstolen underkender ordningen, så skattebegunstigelser alene omfatter danske søfolk.
 
Søfartens Ledere håber på ensartede europæiske regler
Andre europæiske lande giver tilsvarende statsstøtte og refusioner til nationale registre som Danmark gør med DIS-ordningen, men Søfartens Ledere håber at en dom kan bane vej for harmoniserede regler for europæiske søfolk. Danmark alene kan næppe dømmes, fordi alle lande har deres egne regler som er nødvendige for at kunne klare sig i en globaliseret verden. Søfartens Ledere mener imidlertid at deres medlemmer låses til det nationale register (underforstået at skattefrihed også bør gives til danske søfolk som arbejder for udenlandske rederier), og at nogle rederier udhuler DIS-ordningen ved at få dispensation til at ansætte billig asiatisk arbejdskraft (i stillinger som kaptajn som ellers lovmæssigt er forbeholdt danskere).
 
Neptune Orient Line tror ikke ratestigninger er mulige
NOL tror ikke den ratestigning på 500 US dollar som Transpacific Stabilization Agreement (TSA) har aftalt mellem Asien og USA er mulig. I en meddelelse til fondsbørsen i Singapore skriver NOL at omtaler i medierne udelukkende stammer fra TSA's erklæring, og at NOL ikke har udsendt sådanne erklæringer. Det har ellers været rapporteret at NOL og China Shipping Container Lines sammen med 12 andre containerrederier havde besluttet at priskrigen skulle stoppes og raterne blive hævet.
 
Mærsk Line ændrer sin Euromed-rute
Ruten fra Nordeuropa til det østlige Middelhav ændres fra 20. juli. Der ændres på anløb af Gioia Tauro i Italien og den israelske havneby Haifa sættes ind i ruten.
 
"Kanhænne Kanhave"
Fortøjringsanlæggene
De magnetiske fortøjringsanlæg fra New Zealand er de første som tages i brug i Europa. De virker med et pladesug på 40 tons og bruger kun energi mens skibet fortøjres, hvilket tager omkring 20-25 sekunder. Systemet i Hou virker og i Sælvig vil systemerne være kalibrerede og i drift fra fredag middag.
Tryktest
 
Begge færgens ramper er blevet afprøvet med 33 tons tryk, og Søfartsstyrelsen har godkendt testene. Sprinklersystem og lænsesystem er tidligere godkendt, og listen over udestående punkter snævres nu hastigt ind.
 
"Povl Anker" skal på værft
Fordi en pakdåse ved skibets bagbord propeller er blevet ødelagt af noget garn, må "Povl Anker" en tur på værft i Polen. Det betyder aflyste og ændrede afgange i dagene 14., 15. og 16. juli.
 
De 10 spørgsmål til BHT
Som omtalt i DAGEN i går kan man på BornholmsTrafikkens hjemmeside finde besvarelser på 10 spørgsmål vedrørende "Villum Clausen" og sikkerheden ved anløb af Rønne Havn. Det fremgår imidlertid ikke om spørgsmålene er stillet af BHT selv, passagerforeningen på Bornholm, eller af hvem. Bornholms Tidende kan nu afsløre at spørgsmålene ord til andet, er stillet af en journalist på Bornholms Tidende som BHT har boykottet. Det er journalist Jens Stubkjær som efter at have taget en fotoserie af hvordan "Villum Clausen" mistede styringen ved anløb i Rønne 15. maj, og efterfølgende havde interviewet teknisk chef Bent Boris Hansen om forløbet, officielt blev lagt på is af rederiet. BHT understregede efterfølgende at de ikke forventede positiv omtale af rederiet, men i det mindste en neutral behandling, og derfor havde besluttet at de ikke fremover ville udtale sig til journalisten. De fremsendte 10 spørgsmål er imidlertid stillet af Jens Stubkjær, og rederiet har nu fjernet hans navn fra skrivelsen hvori spørgsmålene bliver stillet i den form hvori de fremsættes og besvares på hjemmesiden.
Bornholms Tidende, 9/7, side 3
 
SOK kan nu følge danske skibe over hele verden og alle andre i danske farvande
SOK er blevet del af nyt IMO-system, som giver mulighed for at følge alle danske skibe overalt, samt udenlandske skibe i dansk farvand. Kystbevogtninger over hele verden har adgang til det nye system. Systemet er baseret på LRIT (Long Range Identification and Tracking) som er vedtaget i IMO og indskrevet i SOLAS (International Convention on Safety of Life at Sea). Systemet er obligatorisk for følgende skibe i international fart:
* Handelsskibe over 300 BT
* Alle passagerskibe
* Mobile offshore-boreskibe.
 
Flest søredninger i sommerferien
Det er når strande og bådehavne fyldes af badende og sejlere, at SOK får mest travlt. I 2008 var 148 af de 308 søredningsaktioner således placeret i de tre sommermåneder juni, juli og august, medens der kun var 38 i de tre vintermåneder december, januar og februar. De fleste ulykker er badeulykker hvor folk driver til havs på luftmadrasser, badedyr eller i småbåde, samt overbord fald fra lystbåde hvor folk ofte sejler uden redningsvest. Antallet af omkomne til havs ryger også til vejrs i sommermånederne. I 2008 omkom således 14 i sommermånederne mod 2 i de tre vintermåneder.
 
Formanden for Maskinmestrenes Forening fylder rundt
Per Jørgensen som har været formand for Maskinmestrenes Forening siden 2003 fylder i dag 50 år. Per Jørgensen er uddannet maskinmester og har bl.a. suppleret med en akademilederuddannelse, sønæringsbevis som maskinchef, autorisation som el-installatør, en køleautorisation og underviser til erhvervsuddannelserne.
 
Udover at være formand for maskinmestrene er Per Jørgensen desuden Præsident for Nordiske Maskinbefälsfederationen, der repræsenterer 30.000 maskinmestre og skibsofficerer i de nordiske lande og sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret. Endvidere sidder han i bestyrelsen for bl.a. pensionsselskabet PFA, Europas Maritime Udviklingscenter, A-kassen IAK, den tekniske og humanitære hjælpeorganisation IUG, Søfartens Arbejdsmiljøråd, Fredericia Maskinmesterskole, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt de internationale organisationer som FECER og FICT, der bl.a. arbejder med sø- og landtransport, infrastruktur og forsyning af energi i Europa.
 
Maskinmestrenes Forening holder reception fredag 14. august kl. 10.30-12.30 på Center for Drift og Vedligehold, Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade 86 i Fredericia.
CO-Søfart ønsker tillykke, 10/7 10.00
 
Oprørende at der ryges på hospitalernes udendørsområder
Danmarks Radios TV-avis kl. 18.30 i går kunne afsløre, at både patienter og hospitalspersonale, sågar ambulance-personale, ryger livligt udenfor de københavnske hospitalsbygninger hvor rygning er forbudt. Det fik TV-værten til vedvarende og indigneret at spørge en ansvarlig leder for hospitalsvæsenet i hovedstads-området, om det kunne være rigtigt at det hvidklædte personale på den måde blev afsløret i ulovligheder. Lederen forsøgte pragmatisk at mene at det tog tid at ændre vaner, og henviste til at der for få år siden blev røget heftigt indendøre på de samme hospitaler. Men TV-værten var tydeligvis slet ikke tilfreds med den manglende kontante reaktion på de påviste ulovligheder. En anden repræsentant for sundheds-industrien mente, at det var uhyrligt at patienterne risikerede at kunne lugte sig frem til at en hospitalsansat havde røget, uden at nævne risikoen for at de pågældende patienter kunne tage skade på sjælen. Vedkommende udtalte sig dog ikke om muligheden for helt at forbyde hospitalspersonale at være rygere.
DR1 TV-avisen 9/7 18.30
 
Søfart nr. 28-29
Fra indholdet:
ARK-projektet får ekstra kapacitet efter ny aftale
Det dansk-tyske samarbejde om søværts transport af militærmateriel i ARK-Projektet, hvor DFDS og Stena pt. leverer tonnage, er nu sikret helt frem til 2021. Dermed er planlægningen af den fremtidige flåde, der består af civile ro/ro-skibe, begyndt. Både antallet af skibe og ikke mindst den samlede kapacitet øges betragteligt.
 
Vigtig A2Sea-kapacitet ind i DONG
Alle eksisterende kontrakter vil blive overholdt, og rederiet vil fortsat arbejde frit i markedet. Det er meldingen fra Fredericia-rederiet A2Sea, som netop er overtaget af energiselskabet DONG Energy. DONG kommer dermed til at råde over vigtig know-how og kapacitet i forhold til etableringen af de kommende års havvindmølleparker. En længe ventet tonnage-fornyelse hos A2Sea kan desuden være kommet tættere på.
 
Dansk virksomhed i stort norsk STS- og FSO-projekt
Efter syv års forarbejde har Aalborg-virksomheden ShipCargo sikret sig tilladelse til at foretage ship-to-ship-operationer (STS) i Bøkfjorden ud for Kirkenes i Nordnorge. Desuden må ShipCargo nu placere og operere en FSO-enhed (floating storage and offloading) i fjorden.
Tilladelsen gælder operationer året rundt og omfatter som udgangspunkt op til 14 mio. ton olie om året.
 
Voldgiftssag afgør Custodia-afvikling
Custodia Shipping er i øjeblikket under afvikling, men det endelige forløb afhænger af, hvordan en stor voldgiftssag mod en spansk befragter falder ud. Kreditorerne bliver således ikke nødvendigvis betalt fuldt ud. Operatørselskabet kom i øvrigt ud af 2008 med et minus.
 
Første nybygning leveret til færøsk offshore-rederi
Supply Service P/F i Leirvik, Færøerne, har fejret navngivningen af rederiets nyleverede platform supply skib »Eldborg«. »Eldborg« er det første af tre norskbyggede platform supply skibe. De to næste forventes leveret i november 2009 og februar 2010. Nybygningen er en »clean design vessel«, dvs. at miljøperspektivet har været med i betragtning hele vejen igennem for at sikre, at bl. a. CO2- og NOx-emissionerne er lave.
 
Ingen mandtal ved evakuering
Evakueringen foregik hurtigt og effektivt, konkluderer Opklaringsenheden under Søfartsstyrelsen i søulykkesrapporten efter branden om bord på DFDS’ »Queen of Scandinavia« 16. april, mens færgen var hotelskib ved kaj i Oskarshamn. Rapporten oplister en række anbefalinger - blandt andet som følge af, at computeren, der rummede oplysningerne om antallet af personer om bord, gik ned, da strømmen forsvandt som følge af branden.
 
Nye tiltag efter styringssvigt
Opklaringsenheden opfordrer Søfartsstyrelsen til at overveje nye tiltag, der sikrer mod de gentagne tilfælde af styringssvigt, som har ramt hurtigfærgen »Villlum Clausen« under anløb af Rønne Havn. Restriktionerne for hurtigfærgens anløb af havnen er allerede skærpet én gang. Nye styringssvigt får nu Opklaringsenheden til at anbefale en revurdering.
 
Svenske agenturer første del af Maersk Brokers vækstplan
Med købet af havneagent-netværket Broström Ship Agency Network har Maersk Broker taget det første store skridt i opfyldelsen af den strategi på agency-området, virksomheden fastlagde sidste år. Målet er geografisk vækst inden for havneagenturvirksomhed i Nordeuropa, med fokus på Østersø-området, samtidig med, at flere nye aktiviteter er på vej. I den forbindelse tilbyder de tilkøbte svenske virksomheder bl.a. en genvej i forhold til at sikre Maersk Broker en position inden for projektspedition.
 
Havnebus til Operaen - en let sandwich
Københavns nye havnebus slår dørene op. På dagen fem måneder efter bestillingen kunne byggeværftet Baltec i Lübeck præsentere Operafærgen. Med god udsigt, flad, handicapvenlig dørk og specifikationer som skabt til det kommende klimatopmøde.
Søfart, 10/7, http://www.soefart.dk/
 
Baltic Dry Index
3018 (-89) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 9/7, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 545,61 DKK
100 Euro = 757,73 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 49,40 (-0,10)
APM A-aktie: 28.100 (-600)
APM B-aktie: 28.500 (-700)
D/S Norden: 166,50 (+0,50)
DFDS: 270 (-8)
Mols-Linien: 60 (0)
Børsen,10/7
 
THORA LUND
044(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1